Nog een reden om je niet op Corona te laten testen | Wat staat er op de verpakking?

Op de verpakking van de wattenstaaf van de sneltest staat STERILE EO vermeld. EO = Etheenoxide, ook wel Ethyleenoxide genoemd. Dit is een kankerverwekkend middel en kan het DNA beschadigen.

Wat zijn de risico’s van sterilisatie met ethyleenoxide?
Zijn de COVID PCR-tests een heimelijke manier om mensen te infecteren of iets bij hen in te brengen?

Voor de sterilisatie van medische hulpmiddelen gebruikt men verschillende methoden.
Met name over één ervan – sterilisatie met gas: ethyleenoxide of formaldehyde – verschijnen geregeld kritische berichten. In Nederland werd het gebruik van ethyleenoxide voor sterilisatie van medische hulpmiddelen opnieuw beoordeeld. Want sterilisatie met dit giftige gas is onderworpen aan de bestrijdingsmiddelenwet.

 

Dit waren de belangrijkste conclusies: 

Kankerverwekkende en mutagene eigenschappen

De risico’s van ethyleenoxide (EO of EtO) betreffen vooral de mutagene en kankerverwekkende eigenschappen van de stof. Mutagene stoffen kunnen ons DNA beschadigen, en in combinatie met andere stoffen, kanker veroorzaken. Een mutageen is een chemische stof of elektromagnetische straling, die het DNA beschadigt en zo erfelijke veranderingen veroorzaakt: mutaties.

Chromosoomafwijkingen in 8 onderzoeken

De mutagene eigenschap van EO is met 15 verschillende testmethoden ondubbelzinnig vastgesteld! Dat het kankerverwekkend is, blijkt onder meer uit een twee jaar durend experiment met ratten. Een verhoogde aanwezigheid van tumoren, waaronder leukemie, werd waargenomen.
Ook bij de mens zijn onderzoeken uitgevoerd, met wisselende uitkomsten. In een Zweeds onderzoek werd een duidelijk verhoogd voorkomen van vooral leukemie gezien, maar in twee andere studies, in de VS en in Duitsland, werd dit effect niet waargenomen.
Wel is in acht onderzoeken bij groepen aan EO blootgestelde werknemers een toename gevonden van het aantal chromosoomafwijkingen in perifere lymfocyten, die ook nog eens een belangrijke rol spelen in ons immuunsysteem.

Er bestaat geen veilige dosis!

Deze verschijnselen laten zien, dat de stof zijn mutagene werking in de mens kan doen. Alle bevindingen samen zijn voldoende bewijs, om EO te beschouwen als een ‘genotoxisch’ carcinogeen, een stof waarvan de kankerverwekkende werking berust op invloed van mutaties, en dus kanker bij de mens kan verwekken. Omdat mutaties onomkeerbaar zijn, wordt ervan uitgegaan dat er geen dosis zonder effect is! Een ‘veilige dosis’ bestaat eenvoudig niet!

De Gezondheidsraad had daarom gesteld dat blootstelling aan dit soort stoffen in beginsel vermeden moet worden… Hoe komt het dan, dat we het dan toch weer terugvinden op een verpakking van een Coronatest, vraagt u zich af?

Acute toxische effecten

Er zijn ook nog acute toxische effecten van EO waargenomen, bijvoorbeeld na kortdurende sterke blootstelling aan het gas, maar vooral ook bij contact van de huid of slijmvliezen met Ethyleenoxide bevattende materialen.

Problemen bij patiënten na gebruik van met EO gesteriliseerde hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld:

*ademhalingsmoeilijkheden (bij bijv. intubatie in de slokdarm)

*shock (bij bijv. endovasculair onderzoek)

*cardiovasculaire collaps (bij gebruik van een hart-longmachine)

*ontsteking na implantatie van kunstlenzen

*anafylactische shock (bij gebruik van bijv. hemodialyse-apparatuur). Dit is een gevaarlijke, plotseling optredende overgevoeligheidsreactie op bijv. een geneesmiddel, voedingsmiddel, of insectenbeet.

 

Tot slot

Laat u aub niets wijsmaken dat de testen onschadelijk zouden zijn!
Hoe meer mensen de test doen, hoe hoger het aantal geconstateerde fout-positieve ‘besmettingen’ wordt. Dit zal resulteren in nog meer draconische maatregelen.

 

Zie ook:

Je raadt nooit wat er in de testen zit! Het beweegt… en het leeft…

Verzamelt de PCR test uw DNA?

Nanotechnologie: Micro-robots voor nasale vaccins?

Taggen via PCR-tests, vaccins, massale depopulatie en transformatie van al het leven op aarde

Belangrijk! De PCR test aan het licht gebracht

 

Bron:

Ntvg.nl | Risico’s van sterilisatie met ethyleenoxide

You may also like