Droom over vleesgebrek en onze huidige voedselvoorziening vergiftigd

Tevens een woord over Wereldoorlog 3 die komen gaat. De Illuminati is bang voor een onafhankelijk persoon die kan leven, eten, slapen, warm blijven en zichzelf kan verdedigen!

Eindtijdnieuws.com
2 maart 2024

 

We leven zeker in een wereld van onzekerheden, vooral economisch en financieel. De inflatie stijgt en blijft stijgen, en ik geloof dat deze echt krankzinnige hoogten zal gaan bereiken, als onderdeel van de depopulatie agenda.

We moeten echter niet vertrouwen op onze banen, ons geld of onze rijkdom.

 

Voedselvoorziening

Voedselvoorziening of -voorraad: bedorven en een gebrek hieraan

Ik zag een stalen kookpot met handvat. Rondom de pot staken er metalen scherven uit. Het leek alsof de kookpot onder een soort aanval was gekomen, waarnaar scherven waren gegooid, zoals pijltjes op een dartbord.

Ik geloof dat dit een waarschuwing is dat ons voedsel extreem aangevallen wordt. Onze voedselvoorziening wordt een beerput van gif. Dit is geen kleinigheid. Het kan ons bestaan bedreigen als we de Heer niet vragen wat we persoonlijk moeten doen.

Zelfvoorzienend worden wordt meer en meer een noodzaak….

en niet slechts een luxe of ‘leuk’ ding om te doen. Binnenkort zal het heel belangrijk worden om een manier te vinden om nog aan ‘ongerept’ voedsel te komen en onbewerkt, bijvoorbeeld, via lokale boerderijen, die je kunt vertrouwen. Of door een eenvoudige moestuin te beginnen in tuin, plantenbakken, balkon, of binnenshuis. Denk ook aan gezonde biologische kiemgroente binnenshuis wanneer je zeer klein behuisd bent bijvoorbeeld, of middenin de stad woont.

Grote voedselschaarste op komst

Al vele, vele jaren laat de Heer mij zien dat de voedselvoorziening niet meer zal worden aangeleverd. Maar nu laat Hij me zien, dat het voedsel dat beschikbaar is, schadelijk is of kan zijn voor ons wezen. [Via bepaalde nieuwsbronnen kunnen wij dit echter ook al weten.]

Alternatieven

We kunnen alternatieven zoeken, en niet wachten tot het te laat is om iets te doen! Terwijl ik dit aan het schrijven was, schoot me het woord ‘voedsel coöperatie, voedselverwerkend bedrijf’ te binnen.

 

Geen vlees of een tekort aan vlees

Ik zag een rij witte, piepschuim vleesbakjes, ondersteboven op een toonbank liggen. Dit zijn de witte schaaltjes, waar rauw vlees op wordt gelegd, en die vervolgens in doorzichtig plastic worden gewikkeld. Maar er zat geen vlees op deze vleesschaaltjes! Ze waren allemaal leeg. Dit is een waarschuwing voor iets dat komen gaat.

 

WO III zal erger zijn dan Nazi’s

Ik denk dat de meesten dit nu wel begrijpen. Wat er komt, zal nog kwaadaardiger zijn, en zal overtreffen wat er in WOII is gebeurd.

 

Nep-energiecrisis gaat Wereldoorlog 3 veroorzaken, aldus John Todd

‘De laatste keer dat ik hier was, noemde ik het schema dat de Raad van 13 had voor de overheersing van de wereld, die binnen elf jaar vanaf 1972 zal worden vervuld. En hij vroeg me of de staat – mag ik dat woord ‘nep-energiecrisis’ toevoegen? – er iets mee te maken had. Wat denk je dat het begonnen is? Dat gaat de Derde Wereldoorlog veroorzaken.

Wat zijn de plannen van de Illuminati met de natie Israël?

Ze zullen Israël gebruiken om controle over de wereld te krijgen. Alle naties behalve de Verenigde Staten zullen achter Israël aangaan, vlak voordat ze de wereld overnemen en WO 3 veroorzaken. De regering van de Verenigde Staten zal in een veilig Israël stappen.

Wat wordt er van Christenen verwacht?

Bidden! Ik zal je dit vertellen. Het enige waar de Illuminati bang voor zijn, zoals ik al zei, is een onafhankelijk persoon die kan leven, eten, slapen, warm blijven en zichzelf kan verdedigen los van federale hulp. Bid dat de Heer ons meer tijd geeft!’ – Wijlen John Todd

 

Altiyan Childs waarschuwde voor massale depopulatie

‘Degenen die de aarde regeren, zijn degenen die uit de hemel zijn gevallen en worden ‘de Meesters’ genoemd.

Dit zijn de gevallen engelen van de Bijbel! Dit zijn de Meesters van de Maçonnieke New Age! En ze zullen een volledige reorganisatie in het levenssysteem van de aarde brengen. Christus wordt overal genoemd, maar niet Jezus Christus. Nee, dit is de antichristelijke geest, die zich uiteindelijk zal manifesteren en als één man aan de wereld zal verschijnen. Ja, het is duidelijk dat de vijand Bijbelse termen gebruikt. Christus, de anti van de echte Christus, is hun redder.

Lucis (Lucifer) Trust werkt nauw samen met de EU, de Europese Unie, en stelt dat 2,5 miljard mensen gepland staan om te worden gedood, allemaal voorspeld door Jezus, en alleen Jezus. De Vrijmetselaar Alice Bailey, oprichter van de Lucis Trust, leert je over massale depopulatie:

‘… het is geen ramp als die vorm moet verdwijnen. De dood is geen ramp om bang voor te zijn. Het werk van de Vernietiger is niet echt wreed of ongewenst’.

Voor Lucifer, de Vernietiger, is doden en massamoord niet slecht; het is goed!
Alice Bailey beweert ook de volgende leugen:

‘Het is betekenisvol dat dit zesde teken, het nummer van fysieke wereldactiviteit, het nummer van het Beest wordt genoemd. Dit idee lijkt voor velen een vreselijke fascinatie te hebben, maar wat het werkelijk betekent, is dat Maagd een symbool is van de drie-eenheid, 6 op het fysieke vlak, 6 op het emotionele vlak, 6 op het mentale vlak, en helemaal niet 666’.

Deze leugen van Bailey is om je te bewijzen dat de hele wereld wacht op de wereldleider:

‘de komst van de Avatar, en de komst van Een Komende, zijn de hoofdlijnen van de heersende verwachting’.

Gaat u deze mensen vertrouwen, die een nieuw systeem zullen implementeren, waarin u niet kunt kopen of verkopen, tenzij u een Merkteken in uw hand of voorhoofd ontvangt?

En wat is er zojuist aangekondigd door Business Insider? ‘…een geldloze samenleving, en hierdoor: een pandemie. Volgens de berekening zal 98% van alle betalingen op nationaal niveau in 2024 cashless zijn, tegen ongeveer 91% nu.’ Dit is de trend voor de hele wereld, en het vervult Bijbelse profetie! U weet wel, dat boek dat uit scholen is weggerukt en hysterisch in diskrediet is gebracht. Democratie en Christendom zullen volkomen uitgedoofd worden! Communisme wordt het nieuwe normaal. Alles is tegen u en Gods waarheid bewapend: onderwijs, amusement en economie. U bent een slaaf van iedereen, en Vrijmetselarij is de slavenmeester. U bent slechts blinde energie voor hen, gemaakt om tot slaaf te worden gemaakt! We worden de vulgaire kudde en de verachtelijke menigte genoemd. En ze zullen heersers zijn over de meesters van de wereld, zoals het pausdom en de monarchie. Ze gaan het allemaal bezitten!’ – Wijlen Altiyan Childs

 

Het doel is een gemanipuleerd voedseltekort, wereldwijd:

een totale overname van onze voedselvoorziening. Google is hier ook bij betrokken, en Amazone investeert ook op grote schaal! En alles wat goed en gezond voor ons mensen is, zal worden vervangen door nep voedsel, synthetisch voedsel, GMO voedsel, you name it…, dat ons onder andere zieker, zwakker en dommer wil maken.

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/er-is-geen-alternatief-lidl-kondigt-plannen-aan-om-vleesaanbod-te-verminderen-verborgen-insecten/

https://eindtijdnieuws.com/de-media-pusht-de-tijd-is-nu-om-mensen-te-eten-naast-maden-larven-krekels-rupsen-termieten-meelwormen-kakkerlakken/

https://eindtijdnieuws.com/de-toekomst-van-ons-voedsel-darpas-techno-voedsel-uit-lucht-water-elektriciteit-en-microben/

 

Don’t be scared; be prepared, and pray

 

Bron:

Elizabeth Marie

You may also like