Chemtrails 2.0: Sproeien van synthetisch DNA om mens en dier te muteren

Dit komt rechtstreeks uit de film ‘Invasion of the Body Snatchers’. Van de vele bekende gevaarlijke stoffen in chemtrails, zoals aluminium en barium, is het al enige tijd bekend dat de chemicaliën, die op ons worden gedumpt, ook DNA bevatten. 

Chemtrails hebben, door het massale sproeien, ons aardse leefklimaat structureel veranderd en verder uitermate geleidend gemaakt voor allerlei straling. Chemtrails worden tevens gebruikt voor de verspreiding van nanodeeltjes, die in het menselijk lichaam terechtkomen en zich vervolgens ontwikkelen tot microsensoren, waardoor allerlei beïnvloeding mogelijk is.

Engineeringsprogramma, dat alle leven op aarde beïnvloedt.

Hoe zit het met de mens?

Mensen over de hele wereld zien chemtrails in de lucht, en soms vreemde door de mens veroorzaakte wolken. Witte luchten houden het zonlicht tegen, terwijl steeds meer bomen ziek worden en sterven. Engineering op onze planeet heeft ook tot doel, om onze bomen en gewassen genetisch te manipuleren.

Bodem en water testen hoog op zware metalen.

Kunstmatige vezels (artificial fibers) vallen op ons vanuit de lucht.

Het sprayen van aerosolen gaat niet alleen om experimenteren met klimaat en weer.

Waarom worden engineeringsmaterialen aangetroffen in de lucht via omgevingsmonsters?
Wat betekenen de zelf-kopiërende vezels, die bij Morgellon-patiënten worden aangetroffen?

Dit alles suggereert een gericht engineeringprogramma, dat alle levende wezens op aarde wil beïnvloeden. Synthetische biologie is voor velen de meest opwindende nieuwe grens van de wetenschap, waarbij genetica, robotica en nanotechnologie worden gecombineerd met kunstmatige intelligentie, die natuurlijke vormen veranderen tot een hybride, en weefsels ontwikkelen die onze stoutste dromen te boven gaan. De technologie-explosie neemt enorm toe. En kunstmatige intelligentie zal binnenkort onze eigen mogelijkheden overtreffen.

Hoe zal onze wereld dan worden georganiseerd?

Gaan we onszelf overgeven aan machines en robots? Of zijn we dan zelf technologische hybriden geworden? Het is erger dan we dachten…

Chemtrails bevatten ook droge rode bloedcellen en GNA.

GNA is een door de mens gemaakte synthetische versie van DNA. Deze GNA dringt naar verluidt de lichamen van mensen en dieren binnen; het maakt gebruik van nanotechnologie, en verandert het DNA van de mens en onze dieren. Net als in deze oude sciencefictionfilm ‘kopieert en vervangt’ het GNA onze menselijke cellen, met wie weet wat!

Dit gebeurt in samenspraak met de wereldleiders.

Ja, we weten dat dit moeilijk te geloven is. Maar kijk en luister en oordeel zelf:

 

SOFIA SMALLSTORM – FROM CHEMTRAILS TO PSEUDO-LIFE – THE DARK AGENDA OF SYNTHETIC BIOLOGY

Niet alleen sproeien deze psychopaten ons met zware metalen onder het mom van bescherming van planeet aarde, maar de schokkende onthulling dat er ook zelf-kopiërende organismen in deze chemtrails aanwezig zijn, maakt het nog duisterder dan het al was.

Wanneer u deze video ondertiteld wilt zien in uw eigen taal, klik hier:

 

Chemtrail geo-engineering blootgelegd

Deze industrie wordt aangedreven door wetenschappers, bedrijven en regeringen, die het wereldwijde klimaat willen veranderen, het weer willen controleren en beheersen, en de chemische samenstelling van bodem en water willen veranderen… en dat allemaal zogenaamd voor de verbetering van de mensheid.

Er is overvloedig bewijs, dat ze al aan de gang zijn sinds ongeveer 1990. Het effect is verwoestend voor gewassen, dieren in het wild en de menselijke gezondheid. We worden, zonder onze toestemming, besproeid met giftige stoffen en, om het nog erger te maken, liegen ze er ook nog over.

Chemicaliën in de lucht, en hormoon ontregelaars

Bezorgde milieugezondheidsdeskundigen en -advocaten wijzen op de risico’s van kleine doses van bepaalde chemicaliën, mogelijke langetermijneffecten, en het onbekende risico van cumulatieve blootstelling aan meerdere chemicaliën. John Wargo, hoogleraar milieuhygiëne aan de Yale University, zegt:

“De chemicaliën die ze gebruiken, zijn niet goedaardig. Het is bekend dat ze giftig zijn…”

Insecticiden zijn bekende hormoon ontregelaars, een klasse chemicaliën waarvan onderzoekers onlangs hebben ontdekt, dat ze kritische hormonale signalen kunnen verwarren, zelfs bij extreem kleine hoeveelheden!

Een ander ingrediënt, vaak toegevoegd om de effectiviteit van insecticiden op insecten te vergroten, wordt piperonylbutoxide (PBO) genoemd. Deze chemische stof kan, volgens een studie gepubliceerd in Pediatrics, de ontwikkeling van de hersenen van het kind in de baarmoeder verstoren! Bovendien kan het een wisselwerking aangaan met andere pesticiden in het milieu, om zo hun toxiciteit te verhogen. PBO staat vermeld in de top 10 van chemicaliën, dat voorkomt in stof binnenshuis. 

 

De stille invasie  

morgellons coming out of the skin due to chemtrails - living organisms

De stille invasie: hoe Morgellons ons bestaan binnendringen

 

Sinds het einde van de vorige eeuw bevat de lucht die wij inademen superkleine synthetisch-biologische deeltjes, die via chemtrails worden verspreid. In ons lichaam zoeken deze deeltjes elkaar op en verenigen zichzelf daar tot nanobots, die we Morgellons noemen. Dit is geen sciencefiction, maar de realiteit!

Morgellons uit de huid

In de zomer van 2001 ontdekt de Amerikaanse Mary Leitao iets angstaanjagends bij haar bijna 3 jaar oude zoontje Drew… Als hij duidelijk probeert te maken wat hij voelt, wijst hij op de plek op zijn huid, en zegt hij:

“Beestjes!”

Op een dag, als zijn moeder er voorzichtig wat zalf op wrijft, trekt ze er een flinterdunne draad uit mee. Mary, van beroep bioloog, legt het materiaal op een glaasje, en bekijkt het onder haar microscoop. Wat ze daar ziet, verbijstert haar.

Tussen de oren

Mary ontdekt op een forum dat er ook anderen zijn met dezelfde symptomen, en dat ook deze mensen zich geen raad weten, omdat ze bij de medische wereld geen gehoor krijgen. Patiënten die ter verduidelijking wat draden meenemen naar hun dokter, krijgen te horen dat hun probleem niet in het potje zit, maar tussen hun oren!
Vreemd is dat geen van de medici de moeite neemt om, net als Mary Leitao, de microscoop te pakken om de substantie te bestuderen. Als ze dat wel zouden doen, zouden ook zij zich een hoedje schrikken van de draderige substantie, die dan zichtbaar wordt. Het is een buitenaards lijkende wirwar van synthetische materie, die een eigen leven lijkt te leiden.

Een muur van ontkenning

In haar zoektocht naar de herkomst van de ragfijne draden, die ze ‘fibers’ (filamenten) noemt, stuit Mary op een beschrijving uit de 17de eeuw van een huidaandoening bij Franse kinderen, die haargroei ontwikkelden op ongebruikelijke plekken, zoals hun rug. Deze aandoening kreeg toentertijd de naam ‘Morgellons’. Mary zoekt een treffende naam voor de fibers, en besluit ze Morgellons te noemen.

Het Morgellons syndroom

Ze is er dan al van overtuigd dat deze organismen wel degelijk uit het lichaam van haar zoontje komen. Daarom richt ze in 2004 de Morgellons Research Foundation op. Haar doel: grondig wetenschappelijk onderzoek, en hulp aan getroffenen. Want hun nood blijkt groot!
Inmiddels spreken we, mede dankzij het werk van Mary Leitao, over het Morgellons syndroom.

Abnormale bewegingssensaties in lichaam

Mensen, die aan dit syndroom lijden, spreken over een eindeloze nachtmerrie. Ze ervaren voortdurend abnormale bewegingssensaties in hun lichaam, en jeuk, ernstige vermoeidheid, chronische gewrichtspijnen en concentratiestoornissen. En dat is nog maar een deel van de symptomen. Het leidt ook tot grote sociale en financiële problemen. En wat het nog erger maakt, is dat vaak ook andere gezinsleden en de huisdieren getroffen worden.

Doorbraak dankzij documentatie

Jan Smith, een van de slachtoffers, begint haar narigheid te documenteren, en zette het op YouTube.
Ze doet ook een goed geschreven en goed onderbouwde, maar ook wanhopige oproep aan de wetenschappelijke wereld om te helpen. Dit is de eerste zin uit die tekst:

‘The worst possible future is here right now and we need your immediate help. Nanotechnology is disabling and killing human beings.’

Het werk van Jan Smith trekt de aandacht van enkele wetenschappers met een open geest. Ze voelen de urgentie, en schieten te hulp. Een prominente rol is daarbij weggelegd voor de toxicoloog Hildegarde Staninger en voor onderzoeker Clifford Carnicom. Deze twee vrijdenkers bekijken de monsters en de foto’s, en ook zij schrikken.

Smart dust: True foreign invaders!

Dr. Hildegarde Staninger heeft een lange academische staat van dienst als toxicoloog, en is directeur van Integrative Health Systems LLC in Los Angeles. Ze noemt de nanodeeltjes, die zich tot Morgellons samenvoegen, lichaamsvreemde indringers, ‘true foreign invaders’! Ze duidt ze aan als smart dust.

Deze deeltjes zijn vooral gevaarlijk, benadrukt ze, omdat ze ons aanvallen, terwijl ons lichaam ze niet als vijand herkent. Daarvoor zijn ze te klein met hun diameter in het bereik van nul tot twintig nanometer (een miljardste deel van een meter).
Zij zijn zelf-organiserend, en doen dat volgens haar in eerste instantie in de nieren en darmen, omdat dit organen zijn, die het meest basisch (alkalisch) zijn, met een PH-waarde van 10 of 11. Dat is de omgeving, waarin ze kunnen gedijen.

Als ze een zeker ontwikkelingsstadium hebben bereikt, gaan ze op reis in ons lichaam, dat daar nu wel op reageert, omdat ze een stuk groter en dus herkenbaar zijn. Het lichaam probeert ze dan via de huid naar buiten te werken.

Ontwikkeld in laboratoria

Het is een door de mens in laboratoria, en met behulp van nano- en biotechnologie ontwikkelde kunstmatige levensvorm met een zeer complexe opbouw. Er komen onder meer polyester, silicium, diverse metalen en organische (biologische) materialen in voor.

Nano winkel van Sinkel

Dat is al duizelingwekkend, maar het wordt nog ingewikkelder. In de Morgellons zitten ook nano-antennes, nano-transistoren, nano-kristallen, en nano-sensoren, en naar alle waarschijnlijkheid nog van alles nano-meer. Heel deze minuscule winkel van Sinkel ademen we in! Het voedt zich aan de elektriciteit in onze cellen en aan nano plastics, die zowel in ons voedsel zitten als in de lucht.

De Morgellons voeden zich eveneens aan externe elektromagnetische energie, zoals de straling van 3G, 4G en 5G.

Van groot belang te weten, is dat Dr. Staninger in haar onderzoek de overeenkomst vaststelde van het materiaal dat uit patiënten komt, met een monster van de neerslag uit chemtrails, dat haar werd toegezonden!

Is genezing mogelijk?

Over de vraag of er een kruid tegen de Morgellons gewassen is, zijn de meningen verdeeld. Zorgen dat je weerstand op peil blijft, is echter wel de beste afweer bij ziekten.

Celeste Solum: ‘Smart dust is een microwapen, dat als een aerosol wordt verspreid: in de lucht gespoten en in de longen wordt ingeademd. Stof boort zich mechanisch in het longweefsel, en voert zeer verschillende abnormale, onnatuurlijke, ziekelijke missies uit. Het is echt een geheel nieuwe klasse van wapens, die legaal is. Smart dust verzamelt veel informatie over u en uw omgeving als een soort microsensoren. Belangrijk te beseffen is, wanneer smart dust eenmaal is verspreid, of alomtegenwoordig is in het milieu, dan is het in wezen onmogelijk om hiervan te herstellen. En als het eenmaal in je lichaam zit, kun je het er niet meer uit krijgen’.

Miljoenen getroffenen

Dr. Hildegarde Staninger schat dat er tot nu toe vier miljoen Morgellons slachtoffers zijn en dat er Iedere dag wereldwijd zo’n duizend bijkomen. Ongeveer twee derde daarvan is vrouw. Het gaat vrijwel steeds om mensen, die om de een of andere reden een sterk verzwakte weerstand hebben.

In de VS zijn Zuid-Californië, Texas en Florida de ‘hotspots’. Dit zijn ook de staten waarin tot nu toe het hevigst met chemtrails is gesproeid! De meeste gevallen doen zich voor in de VS, maar ook Canada, Australië, England, Zuid-Afrika en Nederland worden met name genoemd.
Statistische gegevens ontbreken.

 

Sproeiprogramma voor insecticiden vanuit de lucht

Insecticiden van het organofosfaat kunnen ook binnenshuis worden ingeademd en geabsorbeerd. Deze chemicaliën kunnen zeer gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid. De fabrikant van Dibrom beschrijft het als een mogelijk kankerverwekkende stof.

“Ze hebben echt een dramatische stap gezet door een organofosfaat te gebruiken… Dit is behoorlijk slecht spul,” zei Glazzard. “Nu de giftige stoffen in het milieu al zijn toegenomen, zijn we in de toekomst een eend in de bijt voor kanker. Steeds meer kinderen krijgen op veel jongere leeftijd kanker.”

De chemische stof veroorzaakt ook schade aan het zenuwstelsel van een kind.
Veel van deze effecten zouden jaren, zelfs decennia niet opgemerkt worden, wat volgens experts de reden is, waarom sommige giftige chemicaliën door de regelgevende scheuren kunnen glippen.

Wat gebeurt er als je meerdere jaren achter elkaar wordt blootgesteld aan het sproeien?

En wat gebeurt er als je twee verschillende soorten pesticiden met elkaar combineert?
Het antwoord is grotendeels onbekend.
Sommigen zeggen, dat het sproeien vanuit de lucht mogelijk vogels en insecten zou kunnen vergiftigen, die van nature het aantal muggen verminderen, of weerstand tegen de chemicaliën stimuleren, waardoor meer of sterkere pesticiden nodig zijn, om dezelfde controle te behouden!

“Wij zijn het experiment”, zei Glazzard, die jaren geleden in de spuitzone van het district woonde. “We willen geen experimenten meer zijn.”

 

Bronnen:

https://humansarefree.com/2016/05/chemtrails-2-0-spraying-synthetic-dna-to-mutate-humans-and-animals.html

https://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/De_stille_invasie_deel1.pdf

You may also like