Wie niet luistert naar God [Benjamin Cousijnsen] is vervloekt | Voorbeelden van een ander evangelie

‘Profeet’ Benjamin Cousijnsen: ‘De twee serafijnen zullen daar krachtig staan met de Heer in hun midden!’, en enkele andere inmiddels ontmaskerde leugens. UPDATE 05-05-2023

Eindtijdnieuws.com
28 april 2023

 

Misschien was u reeds van uw stoel gevallen door de nep-UFO boodschappen, het nep-tijdreizen in ‘Gods boodschappen’, de nep-Maanlandingsboodschap, het nep-16 jaar-coma getuigenis, en het nep-2012-Opname verhaal…. als dit niet het geval is, dan hoop en bid ik dat het volgende u de ogen mag openen.

 

Voorbeelden van een ander evangelie, een vals evangelie

Benjamin Cousijnsen in de bocht met manipulatie, haat en verwerping:

Hij schrijft: ‘Vervloekt is hij of zij die niet luistert
Maar indien gij luistert naar de stem van de Here via de boodschappen en het niet verwerpt en uw wandel onderhoudt, dan zult u niets te vrezen hebben voor wat komen gaat.
Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.
Wereldwijd zijn de boodschappen Gods via Gods ware en geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen griezelig sinds 2012, heel snel aan het vervullen.’
Bedoelde je misschien ‘griezelig accuraat’, Benjamin? 

‘Luister aandachtig naar al de boodschappen Gods.
Vervloekt is hij of zij die de boodschappen Gods verwerpt. Evenzo zij die Gods ware eindtijdprofeten Benjamin en Theresa Cousijnsen verwerpen. Maar indien gij luistert naar de stem van de Here via de boodschappen luistert en het niet verwerpt en uw wandel onderhoudt dan zult u niets te vrezen hebben voor wat komen gaat. De Here is bij u!
De ongevaccineerden, de ware kinderen Gods moeten zich geestelijk klaarmaken om de bruidegom te ontmoeten.’

Maar wanneer je niet gevaccineerd bent, ben je daardoor dan meteen een waar kind van God?
En hoe zit het met al die andere vaccins sinds de kindertijd, en de verplichte vaccins, voorafgaand aan de ‘vakantie’ naar de Filipijnen (Benjamin, Marta en ik), waar bijna elke dag winkelen op de agenda stond, en verplicht uitgeven van 200 euro per persoon, elke dag van de vakantie, met het doel om Theresa en haar moeder te ontmoeten in de Filipijnen?
Natuurlijk is het CONVID vaccin, samen met de PCR-test, de schadelijkste van de zeer schadelijke vaccins, die we ooit hebben gekend, en nooit moeten accepteren, wat er ook gebeurt! Dat is zeker waar.

Heeft de Evangelical Endtime Machine last van ‘kwaadsprekers’ en geldzucht?
Bijna elke dag gaat de boodschap wel over zogenaamde kwaadsprekers, wat uiteraard al helemaal niet is hoe de Heer zou spreken. En waarom steeds vaker om donaties vragen? Is Benjamins schip aan het zinken?
Benjamins evangelie is wel zo vals, dat hij het waagt te zeggen, dat ‘de boodschappen er zijn zodat u behouden kunt worden’, als je het goed leest. En: ‘Voorwaar, onderzoek u of gij nu wel geestelijk volwassen geworden zijt door de overgebrachte boodschappen Gods. Zo niet dan moet u zich bekeren!’
Het is dreiging na dreiging na dreiging, inclusief vele vervloekingen.

Nog een voorbeeld van manipulatie, en duidelijk Benjamins eigen kromme taal

‘Laat dit een les zijn! zei Jezus Christus.
Benjamin, anderen weten het altijd beter. Ik spreek tot jou en hoop dat ze naar jou luisteren, en gehoor eraan nemen. Want ik spreek niet tot u Benjamin, voor de lol. Ze moeten Mijn woorden, die Ik tot u sprak, serieus nemen.’
Zo spreekt onze Heer niet, lieve mensen. En, wanneer je werkelijk een van de twee getuigen bent, waarom heb je dan een spraakgebrek en kun je woorden als vaccinatie, of tiranniek en terreurregime, gekopieerd van het internet, niet correct uitspreken, en maak je er fassinatie of vassinatie van, of tirranniek en terreur-reeegime?
En waarom blijf je jaar in jaar uit stamelen over uit z’n verband gerukte verzen uit de Bijbel, alsof je sommige teksten voor de allereerste keer leest, en je de Bijbel niet goed begrijpt?

 

Benjamin Cousijnsen verblind door de alternatieve media

En waarom post je, – mogelijk een Illuminati YouTube kanaal -video op je eigen website (als ‘revealing endtime news’), zonder te begrijpen of aan te geven dat ze gecontroleerde oppositie zijn, die niet aan onze kant staan, en blijkbaar geen censuur kennen op YouTube (alleen fake censuur), met hun 3,72 miljoen abonnees?
Vergeet niet dat zij veel waarheden brengen, gemengd met toegevoegde leugens en bangmakerij.
Hebben we hier te maken met een valse profeet, die totaal verblind is door zowel de mainstream media als de prominente alternatieve media, en daar een grote copycat, na-aper, van is?
Ja, zeker weten.

1 van de motto’s van ‘Anonymous’ luidt als volgt:

‘We are Anonymous.
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us.’

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/is-anonymous-de-cia-anonymous-door-de-cia-in-het-leven-geroepen-als-een-valse-vlag/

 

Waarom worden alle mensen die weggaan bij de EvangelicalEndtimeMachine vervloekt?

Iemand merkte op, “Constant probeert hij ons te ‘vervloeken’. Dat kan toch nooit God zijn?”
Het is helaas maar al te waar, dat als men de Evangelical Endtime Machine steunt of er lid van is als een zogenaamde ‘werker’ of ‘warrior’, dat de toverij of hekserij in de gemeente wel zo goed zijn werk doet, dat je al die vervloekingen sinds 2012 niet eens kunt zien. Nu weten meer mensen gelukkig, dat dit zogenaamde zielig doen, en zelfs zijn jonge kinderen erbij gebruiken, tot doel heeft om meer geld los te maken. Helaas trappen mensen daar in en gaan over tot geld doneren.

Gebed om geldstroom stop te zetten

Ik bid vaak om de geldstroom stop te zetten. God is bij machte dit te doen, wanneer we weten dat de bron van een bediening occult is, en dus niet naar Gods wil. Ik bid daarbij ook voor mijn vijanden, en om extra bescherming tegen vervloekingen, wanneer ik iemands duisternis aan het licht breng, ontmasker, expose, zodat niet nog meer Christenen misleid zouden kunnen worden!

Welke tactiek gebruikt Benjamin Cousijnsen?
Manipulatie, intimidatie en dominantie, iedere keer opnieuw. Daar bovenop, liegen, heel veel liegen! Waarom sektarische woorden gebruiken, zoals ‘geen contact leggen met anderen binnen de bediening’? Omdat dit zeer wordt gevreesd, en daarom het liefst vermeden. Leugens over ex-werkers, dat zij Benjamin Cousijnsen zouden vervloeken, terwijl precies het tegenovergestelde het geval is. Dit is een sluwe tactiek om onschuldig te lijken en om je naam te zuiveren. Zielig doen, omdat de Evangelical Endtime Machine afhankelijk is van, ja helaas, geld, en niet van de Heer, zoals hij beweert. Mensen bang maken, dat als ze niet in hem geloven, – wanneer zij Benjamin niet steunen met hun geld ofwel ‘tienden’, zij achter zullen blijven, of nog erger, naar de hel gaan. En wanneer Benjamin erachter mocht komen, dat je de zogenaamde ‘Twee Getuigen’ door begint te krijgen, en om die reden het zelfs maar aandurft om tegen hen in te gaan, dan mag je het team verlaten, en ben je van de één op de andere dag een ‘kwaadspreker’ geworden, liefdeloos, iemand die oordeelt, iemand die niet vergeeft, of zelfs vrees heeft om door te gaan in deze valse bediening! Al deze personen zouden zich dan niet laten leiden door de Heilige Geest, of zich niet meer onderwerpen aan God…. is Benjamin Cousijnsen dan ineens een ‘god’ geworden?

Ja, het is helaas waar dat men van de ene valse ministry in de andere kan belanden; ik heb het om mij heen zien gebeuren.

Bidden
U kunt hen echter helpen, niet door nog meer geld te sturen, maar door te gaan bidden, gerichte oorlogvoering in gebed. En dit kan wanneer u uw vijanden volkomen vergeven hebt, want anders zal God ook uw gebeden niet kunnen verhoren, leert Gods woord ons.

Zie ook: 

https://eindtijdnieuws.com/hoe-profetie-te-beoordelen-test-de-geesten/

 

Een voorbeeld van de kromme taal van ‘de twee serafijnen’

‘Shalom, Welcome, This is us holy spirit  blessing  VIdeos from us ministry 

for many more free videos and podcast radio  and  free E-Book and more go to us website, you  cann also sponsor the work of the lord,  go to us website and be blest in YESHUA HAMASHIACH  JESUS CHRIST name Amen. 

sharing … This for  Gods Glory! 

Every Thursday we are live on the Endtime Live TV in us website 

EVANGELICALENDTIMEMACHINE 

For free donate for the work of the lord you can go to us website 

Us International Website’

 

Het volgende was toch wel de kers op de taart voor niets vermoedende volgers… Benjamin in de bocht om zijn valse ministry nog te kunnen redden:

‘De twee serafijnen zullen daar krachtig staan met de Heer in hun midden!’

Gaat de Heer hen dan voor het eerst correct Nederlands en/of Engels leren spreken?
Het is slecht één voorbeeld van een leugen profeet, die er nog alles aan doet om zichzelf te bewijzen, en zijn derde vrouw, die hij momenteel totaal betoverd/behekst lijkt te hebben:

‘Terwijl u, Profeet Benjamin, aan de tafel zat bij Avontura bracht ik u deze woorden over die getrouw en waarachtig zijn.
Zo getuigt de Almachtige God, JHWH dat de Bijbel niet compleet is gemaakt zoals het eigenlijk wel zou moeten zijn. Vanwege de hokjesdenkers en haters is veel verborgen gehouden door de eeuwen heen tot nu toe, ook vanwege dat het bovennatuurlijke van de Here JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, velen echt hun verstand te boven zou gaan. Daarom is het weggelaten en ook weggelegd voor in de hemel en om het daar terug te kunnen zien als men wil. 

Voorwaar, het is misschien ook niet te begrijpen en dat hoeft ook niet, maar het is wel waar en het is ook reeds ooit geopenbaard in een eerdere boodschap, die ik mocht brengen, die ging over dat God een krachtige serafijn, die er vanaf den beginne reeds was, met zes vleugels, met vele ogen heeft en een breder gezichtsveld heeft dan die van een normaal mens, naar hier, de aarde gezonden heeft om Zijn wil te doen in deze eindtijd. Die gezonden serafijn beheerst ook alle gevechtskunsten meer nog dan van de aarde en wel door alle eeuwen heen. Toch op de aarde is hij eenvoudig en geeft in alles God de glorie en eer, ondanks wat men ook van hem denkt en zegt. De Heer weet wel beter! Zij werken en doen Gods werk in Gods bediening in de Evangelicalendtimemachine.com. Amen! 

Ook is er een krachtige serafijnse warriorvrouw, die kan overschakelen in de hemel naar één van de ogen van de vleugels, zoals hij.
De vleugels hebben erg veel weg van een prachtige pauw. Hij en zij kunnen zo alles om zich heen waarnemen in de hemel. Zij dienen de geweldige Almachtige God in alles. Ook nu op aarde leren zij in ‘deze cursus’ de mensen echt goed kennen, hoe de mensen werkelijk zijn en gemeen kunnen worden onder de invloed van de vijanden, de boze geesten, die ook in de zogenaamde christenen zijn. Zij hebben het in het vleselijke lichaam best zwaar, vanwege de boze geesten in de mensen die hen haten, maar gelukkig zijn zij in de hemel zeer geliefd, waar iedereen de werkelijkheid kan zien van deze twee krachtige serafijnen, de uitvoerders van Gods wil. 

Voorwaar, ook na de Opname zullen ze teruggezonden worden als de Twee Getuigen, en zeer krachtig gaan optreden op de aarde met hun derde persoon in hun midden die de Here JHWH zelf is, die zij zien en horen, die met hen zal staan en echt in alles gaat helpen, zonder dat de mensen Hem zien.
Zoals deze serafijnen in de hemel met de kennis van God het dichtste bij God staan bij Gods troon, zo staan zij ook het dichtste bij God als de Twee Getuigen, die velen nu al haten en hierdoor hun eigen ondergang reeds bewerken.
De Twee Getuigen zullen aan de Joden het Evangelie verkondigen en hen laten weten dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus hun verwachte Messias is, die zeer spoedig zou komen met macht en kracht, en niet die man, de antichrist, waar hij op die tijd ook zit in de derde tempel! 

Voorwaar, mijn naam is Serafia, en ben een bode engel Gods.
Ik kwam op sommige details terug om u wakker te schudden. Zo zijn er ook enkele bode engelen en serafijnen naar de aarde gebracht om Gods plannen uit te voeren als mens, en ook om te ervaren wat het is om mens te zijn! Het doel van zowel de cherubijnen als de serafijnen is om God te dienen in de hemel zowel op de aarde, en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te eren in alles en te verheerlijken en Hem te verhogen. De serafijnen voegen zich ook vaak bij de cherubijnen om God groot te maken in hun voortdurende lof en aanbidding aan God.’

Meer nog dan alle anderen op aarde, en door alle eeuwen heen, alle vechtsporten beheersen?

Val je hiermee niet totaal door mand, Benjamin? De Heer veroordeelt de vechtsporten; ze komen vanuit het occulte mystieke China, enzovoorts. In veel Chinese vechtsportscholen zie je een altaar staan, waar wierook, thee en fruit routinematig worden aangeboden aan Guan Gong, of generaal Kwan. En Xuanwu (Zhen Wu) wordt vooral vereerd door krijgskunstenaars, en andere bronnen beweren dat hij een god van vechtsporten is.
Ik vraag me af of er nog andere van zulke vechtsporten zijn, die deze zogenaamde ‘profeet’ allemaal onder de knie schijnt te hebben.

Het verhaal wordt steeds mooier!
Benjamin vergelijkt zichzelf, en nu ook Theresa (die hem eerst ‘satan’ noemde en herhaaldelijk van hem wilde scheiden rond 2020), met die Serafijnen. En… de Bijbel is niet compleet?
In de kunst wordt een Seraf meestal weergegeven met zes vleugels en bedekt met ogen. Deze weergave lijkt niet overeen te komen met de beschrijving van de Serafijnen in het boek Jesaja.
Echter, de vier levende wezens in het boek Openbaring hebben wel ogen: ogen van achteren en van voren… misschien per ongeluk het een en ander door elkaar gehaald?

Dat overschakelen in [naar?] de hemel, naar één van de ogen van de vleugels, zoals hij [Benjamin]…. dat klinkt ook bijna occult. Dus dit is alweer een duidelijk verzonnen verhaal.

Ja, meneer is een hooggeplaatste engel uit de hemel vanaf den beginne, die nederig naar de aarde gekomen is. Het klinkt meer als satan, die aanbeden wil worden en zich als een engel des lichts  voordoet, nietwaar?

En niet te vergeten, de volgende meest recente dreiging, als u het aandurft om te stoppen met hen te steunen in werk of woord, met geldmiddelen of luxe artikelen, namelijk, met de volgende boodschap van zijn eigen hand: ‘Laat uw Profetenloon niet wegroven’
Ik was inmiddels vergeten dat ons werd voorgehouden, dat wij straks allemaal hetzelfde loon zouden ontvangen als hij, een profetenloon.

 

Waarom noemt Benjamin Cousijnsen zichzelf een ‘heilige profeet’?

En waarom moet je jezelf zó ontzettend vaak bewijzen, dat je dat toch echt bent, middels de ‘boodschappen van God, die rechtstreeks van de Troon van God komen’? Waarom kun je dan je eigen dochter, die het notabene goed wilde maken in 2020, niet vergeven en bij de voordeur wegsturen? Ondanks de vele mishandelingen, die ze heeft ondergaan – ze werd ‘smurf’ genoemd op school vanwege dat ze onder de blauwe plekken zat – wilde ze haar vader echt vergeven, en blijkbaar vergeten wat achter haar lag.

U moest eens weten wat er bijna dagelijks achter gesloten deuren in dat gezin plaatsvond, jaren lang, en mogelijk na 2,5 jaar, sinds mijn vertrek, nog steeds, omdat ik geen verandering zie. Dat konden alleen enkelen weten, die heel dicht bij hen stonden. Zelfs hun verschillende buren – ze zijn een keer verhuisd – weten wel beter, door soms het satanische geschreeuw. Alleen dat al zou rode vlaggen moeten geven, maar ik was zo verblind, zo betoverd, zo behekst! En vraag hierbij om vergeving dat ik meegewerkt heb aan de misleiding, toen ik nog onder die toverij was.

Ik was gecharmeerd van de leugens, onder andere, dat mijn voorouders koningen en koninginnen uit Engeland zouden zijn, dat ‘Hetrick’ een zielsmaatje zou zijn in de hemel, een deel van diezelfde familie, dat hij terug in de tijd mocht reizen naar de Middeleeuwen, waar hij vandaan zou komen. Eén uitzondering, Hetrick mocht alleen niet naar deze tijd reizen… maar wel om Benjamin te bezoeken met zogenaamde ‘boodschappen’. Hij zou geleefd hebben in de 15de of 16de eeuw (als ik mij goed herinner). Mij was ook wijsgemaakt, dat Hetrick op mij zal wachten op een wit paard, en dat de engelen voor hem een enorm schilderij hadden geschilderd in zijn kasteel in de hemel, van 10 bij 10 meter, waar hij en ik op staan afgebeeld…

Tja, zijn dochter, nu volwassen, zei al dat hij vol fantasie zit en nooit om vergeving zal vragen als hij iets fout doet. Het is altijd de ander die fout is, die vervloekt is, die een gevallen engel is, die bezeten is door een demon, en ga zo maar door. Ik zou er een heel boekwerkje over kunnen schrijven, echt.
Benjamin Cousijnsen is opgegroeid in een gezin met tovenarij, occultisme dus.

 

‘De afval is gestart zoals voorspeld’?

Een mooi voorbeeld dat ‘de ander altijd de schuldige is’, is deze boodschap: ‘De afval is gestart zoals voorspeld’
Gepubliceerd op 18 nov 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Inderdaad, verwijderd van het internet!
Waarom? Omdat het vol met grote leugens zat, en teveel mensen Benjamin Cousijnsen doorkregen, en zich wild schrokken toen de ‘ware Benjamin’ openbaar op het internet verscheen. Nee, niet de satan. Hier volgt slechts een klein stukje uit die beruchte boodschap, die ik nog steeds in mijn archief heb:

‘Ja, ik [Benjamin] denk dat u zult schrikken, als u een filmpje van uzelf ziet, en u bent dat niet!
Ik kreeg het echt als een zwaard in mijn hart. Ik was zo geschokt eigenlijk, nu, ik werd er duizelig van zelfs… ik kan u zeggen vanuit mijn hart, en ik spreek in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, of u het gelooft of niet, ik was het niet. Maar ook Theresa was het niet met die foto’s. [Zij waren het wel, beste mensen, en ik heb al die verwijderde boodschappen en afbeeldingen nog steeds.] Ze hebben gewoon ook bepaalde beelden gebruikt; gevallen engelen kopiëren alles. Het is waar wat ik zeg, ze kopiëren, materialiseren, en we leven echt in de laatste dagen. En ik had niet gedacht dat dit zo snel zou gebeuren, en dat het mij zou treffen, ook nog, en ons allemaal, ook het team van de Evangelical Endtimemachine. Het is schokkend wat er gebeurt, en vooral wat er is gebeurt. 

Nu, ik kan u zeggen, ik was inderdaad wel in Hong Kong geweest, maar ik was daar met een doel.
En als u terugbladert in de website, dan weet u dat ik daar met een doel was. U kunt het zelf lezen. Ik wil de mensen gewoon wakker schudden, omdat daar heel wat is gebeurd eigenlijk. Er zijn mensen letterlijk van Hong Kong, die zijn letterlijk weggenomen uit een FEMA kamp. Want ik was uitgezonden, om een opdracht te doen in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En niet alleen dat, ik had sowieso niet de vrijheid – ze zijn daar erg streng in Hong Kong, en ook in China net zo goed – ik heb daar geen bewegingsvrijheid. Want je moet daar het paspoort tonen, waar je naartoe gaat. Het is daar heel streng, in Hong Kong, en in China net zo goed. Ze zijn daar heel streng met controleren, wat je doet en waar je naartoe gaat. En ik kan u zeggen: ik heb alleen de opdracht uitgevoerd. En wat mensen ook denken, of zeggen, en ondanks wat er gezegd is, of wat mensen ook zeggen, ik laat niet het werk van God stoppen of verwoesten. We moeten verdergaan. En God laat dat ook niet toe! En ik vraag u ook, juist nu dit geopenbaard is en wat er gebeurd is, dan vraag ik u nu op dit moment, om de Evangelical Endtimemachine nog meer te steunen dan daarvoor, om te bidden voor de Evangelical Endtimemachine, maar ook voor mij en Theresa. Want wij moeten daar nu doorheen, wat verstrooid is door satan en wat verwoest is door satan. Maar we kijken daar niet naar, en ik vraag u om daar niet naar te luisteren en niet naar te kijken. We willen voorwaarts in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en we luisteren niet naar gevallen engelen, en ook niet naar hokjesdenkers. Wij volgen onze machtige Heer, die nog steeds vanaf den beginne, en ook tot nu, en ook tot later tot in alle eeuwigheid: Hij is dezelfde tot in alle eeuwigheid! En we dienen de Heer, en we gaan voorwaarts. 

Ja, ik wil ook zeggen tot u, die luistert: Marta en ik, we blijven samenwerken als hele goede maatjes, in liefde. En ze blijft de boodschappen inspreken….’

Natuurlijk moest daarom ook de volgende enorme leugenboodschap verwijderd worden, met de titel ‘5000 Christenen uit Chinees FEMA kamp tegelijk verdwenen!’
Gepubliceerd op 29 juni 2016 door Evangelical Endtime Machine International

‘Hetrick bracht dit verslag over de redding van 5000 Christenen, die recent door Gods erbarmen bevrijd en gered werden uit een Chinees FEMA kamp! Please share and do not change © BC’

Ja, en meer dingen moest ik verwijderen uit zijn website, zoals de autobiografie of het getuigenis van Benjamin, hoe hij Marta leerde kennen als zijn ‘ware zielsmaatje’ via een datingsite en via een droom over haar, een zielsmaatje die hij later dolgraag inruilde voor een derde vrouw, die qua leeftijd zijn dochter had kunnen zijn.
En al die jaren kwamen er maar geen mensen tot geloof in de Here Jezus Christus; geen enkele email ieder geval die daarvan getuigde.

Spoedig zal er weer een boodschap over mij en andere ex-werkers komen. Uiteraard weten we dat dit Benjamins eigen boodschappen en fantasieën zijn, omdat hij een (verborgen) narcist is, wat Theresa mij nog probeerde duidelijk te maken in 2020. Maar ik was verblind. Ik bid natuurlijk ook voor haar; ik heb hen allemaal lief, maar ik haat de leugen, het voor God spelen, en de werken van en in de duisternis.

Ik geef niet op, en vecht voor de waarheid, als sinds ik de Heer in 2019 of 2020 een paar keer had gevraagd, – toen nog als ‘warrior van de laatste dagen’ – of Hij mij de waarheid wilde laten zien. Ik denk dat de dagelijkse ruzies tussen hen in die tijd, het verwijderen van leugenboodschappen, de lust naar geld, en nog veel meer, mij aan het twijfelen zijn gaan brengen, maar vooral: het gebed van mijn broers en zussen in de Heer om mij eruit te krijgen.

Let ook eens op de witte kleding en de ogen van ‘profeet’ Benjamin Cousijnsen.

 

You may also like