High alert: Halloween, het seizoen van de duivel & SRA-overlevende aan het woord

Hoewel het woord ‘Halloween’ niet werd genoemd, weten we dat Halloween het belangrijkste seizoen is van de duivel. Tot slot, hoe je zou kunnen bidden.

Eindtijdnieuws.com
31 oktober 2023

 

Waarom is Halloween zo populair?

Halloween is waarschijnlijk de populairste feestdag voor onder meer de hekserij; het duurt ongeveer drie dagen, maar de gevolgen duren voort. Die tijd is nu weer aangebroken. Daarom deze waarschuwing:

 

‘Wees krijgers, krijgersbruiden; vernietig de werken van de duivel!’

Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.  1 Johannes 3:8

En Jezus heeft ons alle middelen gegeven om de werken van de duivel te verwoesten en te verbreken….

‘De tijd is weer aangebroken dat veel hekserij op de gelovigen in Jezus Christus wordt afgeworpen

Want dit is het seizoen van de duivel. Hij [satan] rijst op door zijn volgelingen. Hij wil schade toebrengen aan de Mijnen, degenen die niet alleen bij Mijn naam [Christenen] worden genoemd, maar aan degenen, die wandelen in Mijn autoriteit!

Wees alert tijdens dit seizoen!
Want heksen zijn er in overvloed, en zijn zich verder aan het ontwikkelen in hun vak, hun vaardigheden aan het verbeteren. Ze perfectioneren de oude wegen, en hebben de deuren naar het demonische rijk geopend. Ze gebruiken vervloekingen, toverspreuken en magie om hun bevelen uit te voeren, terwijl ze de krachten van het kwaad neerhalen op iedereen, die zich tegen hen verzet of tegen hen ingaat.
Echter, net als in de dagen van Elia en de valse profeten, zal hun macht worden gedoofd en onderworpen, want Mijn macht zal naar voren komen in al haar heerlijkheid. Hun vuur zal worden gedoofd, maar Mijn vuur zal voortrazen. Zoek deze kracht van boven, terwijl je wandelt met een berouwvol, zuiver hart en reine handen. Want Ik werk door edele vaten, die vrij zijn van de verstrikking van de zonde.

Neem de gebieden terug, die door de vijand zijn gestolen door Mijn Woord

Neem de territoriums terug, die door de vijand zijn gestolen, door Mijn Woord te verkondigen en te proclameren. Geef geen duimbreed toe aan hem, want hij zal dan een mijl nemen. Houd alle deuren gesloten voor de duivel, inclusief sterke emoties, die een toegang kunnen worden. Concentreer je in plaats daarvan op liefde, vrede, vreugde, reinheid, goedheid…. En dat zal je pad effenen.

Bind de werken van de duisternis en drijf ze uit

Verzet de bergen die tegen je opkomen, en werp ze in zee!

Weet je niet dat je dit soort macht hebt?

Dezelfde kracht, die Mij uit de dood deed opstaan, leeft nu in Mijn dienstknechten. Als zij het maar zouden openen voor Mijn Koninkrijk, ook om hen te helpen in hun eigen persoonlijke leven!

Trek dagelijks de volledige wapenrusting van God aan, en wandel erin

Neem niet alleen je toevlucht tot Mij, maar verberg jezelf onder de veren van Mijn vleugels. Want het is daar dat je veiligheid zult vinden.

Wandel in geloof, en laat het machtig zijn!

Bescherm alles van je: je geest, lichaam, ziel en geest.

Doe bevrijding overal waar je gaat
Werp alles uit wat niet van Mij is.
Roep tot Mij, en Ik zal je leiden en je de weg wijzen.

Ik ben gekomen om de werken van de duivel te vernietigen

Sluit je bij Mij aan en laat ons onze armen en harten in één overeenstemming verenigen. Want waar er eenheid is in Mijn Koninkrijk, is het niet te stoppen!’

Amen

Iedere dag zou je ook kunnen bidden, “Heilige Geest, help mij om van U te horen. Heilige Geest, open mijn oren en mijn ogen”. Doe dit met een oprecht hart.

 

Oproep tot gebed voor Halloween

Christenen moeten hun Efeziërs’ wapenrusting aantrekken, om de toverspreuken, bezweringen en SRA-rituelen voor duivelsnacht en Halloween te bestrijden. Als Christen kunnen we het ons niet langer veroorloven om Halloween gewoon te negeren; we moeten er als kerk – Gods gemeente – voor kiezen om het te bestrijden. Laten we meer bidden dan dat zij toverspreuken uitspreken. – Lisa Meister, SRA-overlevende, van ‘Only God Rescued Me’, op 30 oktober 2020:

 

Call to prayer for Halloween

Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Bron:

Elizabeth Marie

You may also like