Pas op voor de wolven in schaapskleren – Hugo Talks

Jezus waarschuwde ons zo’n 2.000 jaar geleden, dat er wolven in schaapskleren zullen zijn, vertrouwensbedriegers, predikers, influencers, sprekers, profeten, valse ‘christenen’, ‘christelijke’ artiesten…

Eindtijdnieuws.com
11 mei 2023

 

Dit is een tijdige waarschuwing, een herinnering, dat we in een tijdperk van misleiding leven, een tijdperk als geen ander. En de misleidingen in zowel de media als de alternatieve media, die je proberen om de tuin te leiden, zijn enorm. Hiervan zijn er vandaag de dag een groot aantal! Ze zijn niet alleen verbonden met elkaar, maar ook promoten zij elkaar. Soms zelfs werken ze in eenheid samen met alle nodige middelen tot hun beschikking:

 

Beware The WOLVES / Hugo Talks

 Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Mattheüs 7:15-16

“Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?” – Jezus

Dus Jezus waarschuwt je, dat er wolven in schaapskleren zullen zijn, vertrouwensbedriegers, predikers, influencers, sprekers, you name it, die zich zullen voordoen als je vriend om je opzettelijk te misleiden. Test hen door hun openbare en verborgen vruchten te testen!

2 Korinthiërs 11:13-15

Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Veel Christenen (maar ook niet-gelovigen) laten zich misleiden door de stem van de engel des lichts.

‘Als je meent dat je immuun bent voor misleiding, dan ben je reeds misleid.’ – Derek Prince

 

Sponsorjacht & leugens

Bovendien, het schip van de valse profeet Benjamin Cousijnsen is aan het zinken, want hij is weer heel erg druk op sponsorjacht. Ja, de nood is zeer hoog! En waarom gebruikt hij valselijk de video’s van ex-werkers (die achter de volle waarheid kwamen), om zijn bediening te promoten? Denk daar eens over na: mijn beeltenis gebruiken zonder mijn toestemming om geld te kunnen ontvangen van nietsvermoedende Christenen. Het is bij AVG verboden!

En nog een zeer onbetrouwbaar feit over Benjamin Cousijnsen, omdat hij erg bang is om nog meer werkers te verliezen. Hij vertelde iemand binnen zijn bediening, dat ik onbetrouwbaar zou zijn en een verkeerd evangelie verspreid. Dus ja, hij spreekt graag leugens (kwaad) over anderen, met het doel om zichzelf nog enigszins te redden. Ook de volgende leugens zijn van zijn hand:

‘De Heer roept u vandaag op om mee te gaan varen in het koninklijke schip van de Evangelical Endtime Machine en er rekening mee te houden dat Hij daar zelf, zowel de Koning als de Kapitein en Bestuurder van is! Hij roept u op om Hem vanuit uw hart te dienen en Zijn gesproken boodschappen aan u overgeleverd niet te overtreden!
Voorwaar, houd rekening met dat dit een koninklijke kadosh, heilig schip is, waar Ik zelf de Koning en Kapitein van ben, en de Bestuurder! Dien Mij vanuit uw hart en overtreed Mijn gesproken boodschappen, die aan u zijn overgebracht niet!
Voorwaar, trouwe geliefde, matrozen naar Mijn hart; houd vol, want dit schip, de Evangelicalendtimemachine moet goed onderhouden worden! Voorwaar, word daarom een trouwe sponsor in Mijn schip anders zullen Mijn werken eronder leiden, wat niet mag gebeuren!
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, aan u vraag de HEER zelf, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus om u als Zijn matroos en kind, mee te gaan varen en sponsor te worden. Laat uw hart in goedheid en trouw tot u spreken, zodat wij samen van een wonder kunnen spreken, en de satan aan de wal staande, kunnen laten balen.’ – Benjamin

Zo spreekt mijn Redder en Heer niet; zo spreekt een mens, die van alles aan de Bijbel durft toe te voegen, en zelfs af te nemen. Je hoeft alleen maar te kijken naar zijn vruchten, en de aanhoudende leugens tot op de dag van vandaag, en dan weet je eigenlijk al voldoende om te kunnen weten tot wie Benjamin Cousijnsen werkelijk behoort.

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/?s=wolves

 

You may also like