Geestelijke strijd | Gebed om redding van satanisten, Vrijmetselaars, New Agers, occultisten, valse profeten en leraren…

Eén van de geestelijke aanvalswapens is gebed voor oorlogvoering, in dit geval een gebed voor redding van degenen, die je aan de kaak stelt.

Eindtijdnieuws.com
3 augustus 2022

 

Zoals we inmiddels weten, er woedt een enorm conflict tussen twee koninkrijken die tegenover elkaar staan. Of we het ons nu realiseren of niet, iedere gelovige is betrokken bij een dagelijkse geestelijke strijd. Noem het geestelijke oorlogvoering, zo je wilt.

Niet alleen ontmaskeren, maar ook voorbede doen

Te midden van het slagveld van exposen, ontmaskeren, aan het licht brengen, testen en onderzoeken, is het zeker ook goed om voor deze mensen te bidden.

De strijd vindt plaats tussen satans koninkrijk en Gods Koninkrijk.

 

Vandaag wil ik een gebed om redding met u delen:

Verander bij groepsgebed ‘ik’ in ‘wij’

Hemelse Vader, dank U dat ik tot U mag komen door Uw Zoon. En ik dank U, dat U de waarheid aan het licht gaat brengen. In de naam van Jezus bid ik voor ieder mens die vrijwillig satan dient, actief het Christelijke geloof bestrijdt en onze geestelijke leiders aanvalt.

Ik bid om hun bekering, dat hun ziel gered mag worden, want U hebt geen welbehagen aan de dood van de zondaar. Daarom hebt U ons Uw Zoon Jezus Christus geschonken. Zijn bloed heeft voor iedereen de prijs betaald. Ik bid dat U hen doet verlangen naar Uw waarheid en de openbaring van Uw Woord, want niemand kan tot U komen, tenzij U hem trekt.

Ik bid ook om de bekering van degenen die misleid of bedreigd zijn, of die wegens chantage satan zijn gaan dienen. Open ook hun ogen, en geef hen de moed om hun kring te verlaten. Dat ze hun geloften aan satan verbreken, en een verbond met U zullen aangaan. Bescherm hen dan tegen de wraak van de achtergebleven satanisten, Vrijmetselaars, valse profeten, enzovoort.

Jezus zei: ‘Ze weten niet wat ze doen’ over degenen, die Hem aan het kruis sloegen. Satanisten en Vrijmetselaars en New Agers hebben gekozen voor satan en tegen U, wetend of onwetend, maar ze zijn verblind. Ik pleit voor hen, en bid U dat U hen verlicht met Uw waarheid, en hun harten vermurwt, zodat zij zich bekeren van hun heilloze wegen, en U hen hun zonden kunt vergeven. Dat bid ik voor iedere satanist, iedere Vrijmetselaar, iedere New Ager, iedere occultist, iedere bezoeker van Eindtijdnieuws – van de hoogste tot de laagste rang, kind of volwassene. Bevrijd hen uit de greep van de duivel, Vader! Schenk hen Uw genade en genees hun gewonde harten.

Breng hen in contact met Christenen, die iets van de liefde van Jezus laten zien. Ik roep tot U, Vader, openbaar Jezus Christus aan hen; bevrijd hen uit de slavernij van de duivel. Bevrijd ook alle aanhangers van de valse profeet….. (naam of namen) en hun ministry, en van….. (naam of namen), in Jezus Christus’ machtige naam! Open alstublieft hun ogen.

Daarom zend ik verwarring en grote chaos in het kamp van de vijand vandaag, om hun duistere werken te blokkeren en om deze aan het licht te brengen. Ook verbreek ik de censuur op Eindtijdnieuws en de social media, zodat de site nog beter gevonden mag worden. Bij U zijn alle dingen mogelijk!

Bovendien blokkeer ik de helderziendheid en telepathie binnen de…. (bediening, ministry) met alle aanhangers, zodat geen van beide partijen iets meer kan horen of zien of zelfs dromen, of via gedachtenoverdracht kan communiceren met elkaar, in Jezus’ machtige naam. Dank U, Heer!

Ik vraag U dit alles in de naam van Jezus, in de heilige verwachting dat U hen gaat redden. Vader, aan U die op de troon zit, en aan het Lam, komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.

Amen en Amen

 

Handelingen 26:18

Om hun ogen te openen, opdat zij zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van satan tot God, opdat zij vergeving van zonden mogen ontvangen en een erfenis onder hen, die geheiligd zijn door het geloof in Mij (Jezus).

Ook is het een hele goed zaak om voor bescherming te bidden!

 

Toelichting bij het plaatje

De foto die u hierboven ziet, is de Balsora Baptist Church in Wise County, Texas, die in juni dit jaar is afgebrand, maar niet het kruis! Hoewel geblakerd, staat het nog steeds overeind. Ik geloof dat er zelfs nog Bijbels te vinden waren…

Is het niet bijzonder?
God eert het kruis van Zijn Zoon, hoe dan ook, en liet het staan.
Voor de rest, dit was vrijwel zeker een Baptistenkerk gerund door Vrijmetselaars, gezien de obelisk die zij op hun dak hadden staan. Een andere rode vlag voor mij was een cirkelvormig object bovenaan hun homepage, alsof zij hiermee zwarte zonnestralen willen laten zien (zwarte zonaanbidding).

‘… know that I am God!!!’, met drie uitroeptekens, betekent dan niets anders dan dat hun god satan, Lucifer, is. Rechts bovenin de homepage: Vrijmetselaars houden ervan om dat envelopje duidelijk te tonen op hun sites; het stelt het schort van de Vrijmetselaars voor.

Het is net alsof de Heer wil zeggen, dit gebeurt er met valse kerken, die het valse licht van Lucifer verkondigen als zijnde de Christus en de komende antichrist. Last but not least, hun kerknaam (Balsora Baptist Church) is gelijk aan 99 en 66.

 

You may also like