Zijn je dromen en visioenen van God of van Satan?

Kan de tegenstander je valse dromen geven? Wat is hun doel? Wat zegt de Bijbel over dromen? En hoe kunnen we ze herkennen en onderscheiden van dromen van God?

Eindtijdnieuws.com
28 januari 2023

 

We weten uit de Bijbel dat God soms spreekt tot mensen via hun dromen. En soms is er enige interpretatie vereist…

Want God spreekt niet slechts eenmaal, maar meer dan eenmaal, hoewel de mensen het niet inzien. In een droom, in een visioen des nachts, wanneer de mens in diepe slaap valt terwijl hij op bed ligt, dan opent Hij de oren van de mensen en verzegelt Hij hun onderricht met waarschuwingen, opdat Hij de mens aan zijn doel onttrekt en de hoogmoed van hem afsnijdt. Hij weerhoudt hem van de put van het verderf en zijn leven van het vergaan door het zwaard.  Job 33: 14-18

 

Dromen en visioenen, boodschappen van God of een leugen van satan?

Is de vijand in staat om onze dromen binnen te dringen, en daar valse beelden, verklaringen en gedachten te planten? Wanneer satan en zijn demonen u overdag al kunnen beïnvloeden als u niet slaapt, waarom zouden ze dat niet ook kunnen doen in uw slaap, wanneer u het meest kwetsbaar bent? De duivel houdt ervan om u te beïnvloeden! Het zijn demonische krachten, boze geesten in de hemelse gewesten.

Elke droom komt van één van de drie bronnen:

God, wijzelf, of uit het rijk der duisternis: satan (Lucifer).
God kan ons dromen geven, satan/demonen kunnen dat ook, en we kunnen dromen hebben die voortkomen uit onze eigen gedachten, uit ijdelheid, begeerte, lust, of uit wat de Bijbel ‘drukke bezigheid’ noemt, wat ons kan doen dromen.

Kunnen mensen ons dromen sturen?

Ja, mensen kunnen ons daadwerkelijk dromen sturen, dromen uit het rijk der duisternis: deze vorm is eigenlijk een vorm van waarzeggerij, die niet alleen door heksen, maar ook door occultisten, valse profeten, etc., wordt beoefend.

Dus is het altijd de waarheid?

Ik denk dat we hier veilig kunnen concluderen, dat het antwoord Nee is. Dit is een controversieel onderwerp onder Christenen.

Satan houdt ervan God te imiteren

Hij is niet origineel; hij is een na-aper! Als onze vijand alleen vervalsingen geeft van Gods ontwerp, hoe onderscheiden we dan of een droom van God is, of een vervalsing van de tegenstander, met het doel om te stelen, te doden en te vernietigen?

Dromen versus visioenen

Gewoonlijk komen dromen voor wanneer iemand slaapt, terwijl visioenen meestal gebeuren tijdens het waken.

Ware profeten versus valse profeten

‘Laten we eens kijken naar dit beeld van de ware en valse profeten in Jeremia 23:16-18. Eerst hebben we de valse:

Jeremia 23:16-18

Zo zegt de Here der heerscharen: “U zult niet luisteren naar de woorden van leugenachtige profeten, die tot u profeteren en die u misleiden. Zij spreken het visioen van hun eigen hart, en het komt niet uit de mond van Heer. En zij zeggen tegen hen die woede, toorn opwekken in het Woord van de Heer: “Vrede zal u ten deel vallen!”, en tegen iedereen, die wandelt naar de wil van zijn eigen hart, zeggen zij: “Het kwaad zal niet over u komen!”

Ziet u? Dat is een leugen. En die mensen worden helaas misleid tot hun eigen ondergang. Een profeet kan allerlei mooie dingen over u en mij profeteren, maar als u niet naar de waarheid van God wandelt, komt u niet in aanmerking. Hij misleidt u dus. En dan gaat Jeremia in vers 18 verder over wat het betekent om een profeet te zijn.

Want wie heeft in de raad van de Heer gestaan, en hem gezien en zijn woord gehoord? Of wie heeft op zijn woord gelet en naar hem geluisterd?

“Ik heb deze profeten niet gezonden en zij gingen, en Ik heb niet tot hen gesproken en zij profeteerden.”  Jeremia 23:21

De profeet Jeremia zegt:
Het hart is bedrieglijk boven alles. Wie kan het kennen?  Jeremia 17:9

Verwarring en vervolgens verdeeldheid

Ik heb opgemerkt, dat een resultaat van vermenging (waarheid plus leugen) twee dingen is: allereerst verwarring, en vervolgens verdeeldheid. Bijvoorbeeld, we hebben een gemengde boodschap, waarvan een deel waar is, en een deel onwaar. Mensen kunnen op twee manieren reageren: sommigen zien het goede en richten zich daarop, en aanvaarden toch het slechte; sommigen richten zich op het slechte en verwerpen daarom het goede. In beide gevallen wordt Gods doel niet bereikt!

Ooit was ik voorganger, lang geleden, maar ik herinner mij dat het moeilijkste soort mensen, om mee om te gaan, mensen waren die een mengeling waren. Ik zal u een klein denkbeeldig voorbeeld geven:

We hebben zuster Jones in onze gemeente. De ene zondag geeft ze een prachtige profetische boodschap, en iedereen is opgetogen en opgewonden. Maar twee zondagen later staat ze op en geeft ze een openbaring, die ze in een droom had. Hoe verder ze gaat met deze openbaring, hoe verwarder en verwarrender het wordt! Uiteindelijk moet ik als voorganger tegen haar zeggen: “Zuster Jones, ik dank u, maar ik geloof echt niet dat dit van de Heer komt”. En ze gaat zitten.

Maar dat is niet het einde. Na de bijeenkomst komt zuster White naar me toe, en zegt: “Broeder Prince, hoe kon u zó tegen zuster Jones praten? Weet u die prachtige profetie niet meer, die ze twee zondagen geleden gaf?”

En als zuster White weg is, komt broeder Black naar me toe, en zegt: “Als zij zo’n openbaring heeft, luister ik niet meer naar haar profetieën”.

Dus ziet u wat we hier hebben? Verwarring. En uit verwarring, verdeeldheid. Ik geloof dat dat precies is, wat er gebeurt in de kerk: verwarring, die leidt tot verdeeldheid. En er bestaat zeer zeker enorme verdeeldheid! Ik geloof dat verwarring altijd tot verdeeldheid leidt.’ – Derek Prince

 

Commentaar:
‘Dit maakte ik ook mee in gemeenten: teren op oude zegeningen, die wel goed waren. Omdat in het verleden de ervaring met die zuster goed was, zijn dan gelijk alle dromen en profetieën van God? Dat was dom om te denken. Ik heb dit ook letterlijk meegemaakt in de gemeente waar ik in zat. Iemand die op dat moment zuiver is, geeft een goede droom of profetie. De andere keer is ze minder dicht bij God, bijvoorbeeld. En dan kan satan zich inmengen. Ik weet het gewoon wanneer het van God is. Geen twijfel mogelijk dan.’

 

Wat is het doel van de dromen, die God je geeft?

De Bijbel vermeldt zo’n twintig dromen, die door God voor verschillende doeleinden werden gebruikt.

* Dromen kunnen iemand waarschuwen iets niet te doen.
* Ze kunnen aangeven, wat er in de nabije of verre toekomst zal gebeuren.
* Ze kunnen je laten zien, wat de werkelijke situatie van iemand is.
* Ze kunnen een geestelijke waarheid overbrengen, een belofte of waarheid bevestigen, twijfel verdrijven, of gewoon bemoediging bieden.
* Ze kunnen iemand of een groep informeren om iets te doen.
* Ze kunnen een vijand op zijn vernietiging wijzen, of zelfs iemand waarschuwen dat hij straf zal ontvangen voor zijn zonden.

Als bepaalde dromen van God komen, dan is het logisch dat de Zender ervan hun ware betekenis kan onthullen! Zij die geloven, en een levende relatie hebben met hun Heer en Leidsman, moeten bidden en nederig vragen of wat zij zagen van Hem kwam, wanneer er twijfel bestaat. Gewoonlijk maakt God het echter duidelijk, in de droom zelf of vlak daarna, dat het echt van Hem kwam, en is er geen twijfel of verwarring in je hart.

 

Enkele leerzame getuigenissen en voorbeelden

‘In onze bediening werken we met enkele meisjes, die dochters zijn van een (mannelijke) heks, en hun vader stuurt hen dromen, meestal om hen door middel van angst te manipuleren. Ik zou graag willen weten, wat de Bijbelse basis is (als die er is) voor waar ik het over heb?
Wat ik zeg, is wat ik in mijn eigen ervaring ben tegengekomen… Toen ik vorig jaar in Huntsville Alabama was voor zaken, had ik een vreselijke droom, die me zo bang maakte dat ik trilde. Ik riep om hulp van Jezus, en het visioen ging net zo snel weer weg. Ik kon daarna ook weer slapen. Ik dacht dat dat alleen bij mij gebeurde. Ik realiseerde me niet dat dat ook bij anderen gebeurt. Ik was enkele maanden weg van mijn familie, en ik dreef van Hem af door invloeden van gelijken. Ik denk, dat het daardoor kon gebeuren. Maar ik heb het nooit meer gehad sinds ik hulp heb ingeroepen.’ – anoniem

 

‘Tijdens een van onze laatste telefoongesprekken vertelde mijn man [die nog in de sekte zit] mij, dat ik niet meer naar Wales zou komen. Hij maakte me duidelijk dat ik daar niet te veel op moest hopen, omdat ik nog teveel ‘bevrijding’ nodig zou hebben. De dame vertelde hem, dat ik met hem getrouwd was, zodat ik ‘gered’ kon worden. Hij was ook opgeleid om een profeet te zijn, om aan haar zijde te staan, en ik kon daarbij niet in de weg staan. Dat deed me denken aan de tijd, dat ik niet in de weg mocht staan tussen mijn moeder en de buurvrouw… Was ik echt zo slecht?
Maar hij [mijn man] zei ook, dat de vrouw een ‘visioen had over mij en het kasteel van mijn man in de hemel’. OK, nu was ik een beetje meer bemoedigd. Hij zei ook, dat het dicht bij het paleis van de dame zou zijn, dus nu voelde ik me weer ontmoedigd! Wat was er mis met mij?

Gedurende de laatste jaren werd ik regelmatig herinnerd aan een droom, die de dame had, dat ik deel uitmaakte van de draak uit Openbaring 12. Die openbaring was nog iets, dat me het gevoel gaf dat ik nog zoveel kwaadaardiger was dan ieder ander in haar besloten kring! Dus het was te gevaarlijk voor mij om bij het ‘heilige kind’ [van de dame] te zijn, omdat ik hem pijn zou kunnen doen. Ik wist in mijn hart dat ik dat nooit zou doen.

En ondanks het verzet diep in mij, dat ik al die jaren voelde, maar niet echt kon verklaren, heb ik altijd de dame gediend met alles wat ik in me had, met al mijn kracht, heel mijn hart en zelfs ons geld. Mijn man en ik hadden alles gegeven. Elke maand rondde ik het bedrag van onze maandelijkse tiende zelfs naar boven af en vaak gaf ik iets extra’s aan de dame, en vertrouwde op God voor mijn behoeften in België.’ Sabrina

 

Wees geen passieve, consumerende Christen!

‘De Bijbel geeft ons geen vrijheid om de invasie van het kwaad in de gemeente, de kerk, te tolereren. Wij behoren niet passief te zijn; we horen niet te neutraal zijn.

Spreuken 8:13 zegt:

De eerbiedige vrees en het aanbiddende ontzag voor de Heer omvat het haten van het kwaad…

Het is dus zondig een compromis te sluiten met het kwaad. Het is zondig om neutraal te staan tegenover het kwaad.’ – Derek Prince

 

Wat leert de Bijbel ons over valse dromen?

Omdat de geleerden kwaad hebben gesproken en de waarzeggers leugen hebben gezien en zij leugenachtige dromen hebben verteld en zij tevergeefs troosten; daarom gingen zij als schapen verder en werden zij getroffen, omdat er voor hen geen herder is.  Zacharia 10:2

Geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproef (test) de geesten of zij van God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.  1 Johannes 4:1

U zult niet luisteren naar de woorden van die profeet of naar die dromen(maker), want de Heer, uw God, test u om te weten of u de Heer, uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel.  Deuteronomium 13:3

En gij zult niet luisteren naar uw leugenprofeten en uw waarzeggers en uw dromers en uw tovenaars, die tot u spreken en zeggen: “U zult de koning van Babel niet dienen”.  Jeremia 27:9

Ik heb gehoord wat de profeten hebben gezegd, die leugens profeteren in Mijn naam, en zeggen: “Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd”.  Jeremia 23:25

“Zie, Ik ben tegen hen, die valse dromen profeteren”, zegt de Here, “en ze vertellen, en Mijn volk doen dwalen en afdwalen door hun leugens en door hun ijdele opschepperij en roekeloosheid – terwijl Ik ze niet gezonden of geboden heb; en zij baten dit volk in het geheel niet”, zegt de Here.  Jeremia 23:32

 

 

Droom van de vijand versus droom van God over ‘profeet’ Benjamin Cousijnsen

Als Christen behoren we niet onwetend te zijn over de tactieken, listen en strikken van de duivel. Want ook de tegenstander, satan, kan ons dromen en visioenen en beeldvisioenen geven, wanneer we daartoe ‘toestemming’ hebben gegeven, wetend of onwetend. Nogmaals, hij is een na-aper van wat God doen kan.

Een voorbeeld van een beeldvisioen o.a. uit het rijk der duisternis

Op een dag verscheen er opeens een beeldvisioen van Benjamin in huis. Het was het huis van een ‘aanhanger van profeet Benjamin Cousijnsen’, die graag anoniem wil blijven, omdat hij of zei in die tijd dacht dat Benjamin een echte profeet was. In een flits, zag men Benjamin in de gang verschijnen in zijn witte pak, en weg was het weer. Dat is pure toverij.
Het is ook mogelijk dat Benjamin zich astraal kon verplaatsen die dag, door middel van hekserij of toverij.
Wat was het doel hiervan, denkt u? Het was om deze goedgelovige Christen te doen geloven dat het goed was, dat Benjamin een echte profeet was.

Ook toen deze gelovige aan het douchen was, was er op een keer gerommel aan het douchegordijn. Men ervoer daarbij dat het Benjamin was, bestrafte het onmiddellijk in Jezus’ machtige naam, en het was weg!

Enkele voorbeelden van een droom of visioen van God

Dezelfde persoon zag, toen hij of zij een keer naar Marta luisterde, – Benjamins ex-vrouw die de meeste ‘boodschappen van de Heer’ voorlas op het net – een zwarte kat door de kamer lopen. Dat was echter wel van God; het was een waarschuwing dat zowel Benjamin als Marta begiftigd zijn met toverij. Vergeet niet dat Benjamin uit een gezin komt, waar toverij/toverspreuken werden gehanteerd, gebruikt en of geleerd.

En zo was er nog een droom van de andere kant (van de tegenstander), die door een aanhanger van de EvangelicalEndtimeMachine werd ontvangen in het verleden. Helaas weet hij of zij zich die droom niet meer te herinneren.
Er was echter nog wel een herinnering aan twee maal dezelfde droom, waarbij Benjamin aan tafel zat bij de persoon thuis, en dat hij of zij hem om raad vroeg. Nu, dat kun je maar beter niet doen natuurlijk. Het was dus niet zo gek, dat er in die droom niks bijzonders uit Benjamins mond kwam.

Dit nu is een voorbeeld van een (waarschuwende) droom van God, en dat Benjamin geprobeerd heeft om hem of haar te misleiden, en dat wat er uit zijn mond kwam, niet van belang was… verzonnen.

 

Commentaar:

‘Het viel me altijd op dat Benjamin van zijn vijanden (vaak echte Christenen), over jou en anderen allemaal valse dromen en beelden had. En mogelijk verzonnen. Benjamin portretteert iedereen, die hem doorheeft, als kwaadaardig.’

‘Als je nog onder toverij bent, kun je zelf valse dromen en visioenen ontvangen, en anderen over jou. Sinds ik uit die club ben, heb ik dat soort dingen nooit meer.’

 

Is het mogelijk om telepathie en helderziendheid te blokkeren?

Persoonlijk denk ik, dat iedere ware Christen deze autoriteit ontvangen heeft, door het volbrachte werk van onze Heer aan het kruis. U kunt onderstaande, een deel van een effectief gebed, hier terugvinden:

‘Bovendien blokkeer ik de helderziendheid en telepathie binnen de…. (bediening, ministry) met alle aanhangers, zodat geen van beide partijen iets meer kan horen of zien of zelfs dromen, of via gedachtenoverdracht kan communiceren met elkaar, in Jezus’ machtige naam. Dank U, Heer!
Ik vraag U dit alles in de naam van Jezus, in de heilige verwachting dat U hen gaat redden. Vader, aan U die op de troon zit, en aan het Lam, komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid…’

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/gebed-voor-bevrijding-van-manipulatie-en-intimidatie-in-de-kerk-getuigenis-marion-verkleij/

 

Open deuren voor valse dromen en visioenen bij een Christen

* Vrijmetselarij in het voorgeslacht, waar men nog niet van bevrijd is, en andere occulte praktijken van vorige generatie(s)
* Praktijken als occultisme, astrologie, horoscopen lezen, toverij, hekserij, satanisme, vrijmetselarij, valse religies, alternatieve geneeswijzen, yoga, (transcendente) meditatie, afgodsbeelden, drugs, waar u zich bewust of onbewust schuldig aan heeft gemaakt in het verleden of heden
* Handoplegging door een valse profeet of leraar of voorganger, etc.
* Zondig en onrein leven
* Amuletten, emblemen, occulte voorwerpen, afgodsbeelden, Rock muzieksongs en -albums, occulte boeken, etc. in huis

En er zijn er vast nog veel meer op te noemen.
Buitenzintuiglijke waarneming en andere paranormale gaven kunnen ook een product zijn van deze dingen!

 

Kan een Christen vrijkomen?

Het bevrijdingsgebed helemaal aan het eind van de video in dit artikel was reeds voor duizenden mensen een zegen.

Een ander bevrijdingsgebed kunt u hier vinden.
Door dit gebed met heel mijn hart, ziel en verstand mee te bidden, mocht ik zomer 2021 ervaren dat de Heer mij bevrijdde van manipulatie, intimidatie en dominantie. Ik heb het staande meegebeden. En we weten inmiddels: waar je dominantie tegenkomt, kun je er zeker van zijn dat het satanisch is. Dat is niet hoe God mensen regeert.

Meer gebeden of informatie over het gebed vindt u hier.

 

Tot slot

Ik geloof niet dat satan je nooit (meer) zal kunnen aanvallen in dromen of in je slaap, of valse dromen en visioenen kan geven, maar mijn eigen ervaring is dat ik tot op heden niet meer ben aangevallen in mijn slaap door duistere krachten, of slaapverlamming, sinds mijn vertrek uit de club. Dromen van de tegenstander heb ik verder niet gekend in mijn leven, wel een droom van God na mijn vertrek, als waarschuwing en bevestiging, en ook een bemoediging voor mezelf, om het vervolgens te delen met de wereld.

Heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Bid ook voor wie u smadelijk behandelen!

 

You may also like