Belangrijke vrijgegeven informatie van een SRA overlevende (Video & Transcript)

Onthullend getuigenis van een slachtoffer dat ruim 100 persoonlijkheden had, gecreëerd door Dr. Josef Mengele, wiens project in het verborgene nog steeds doorgaat: het fokken van hybriden, inclusief de Antichrist, voor satans Vierde Rijk.

Eindtijdnieuws.com
December 28, 2023

 

Overige onderwerpen, die aangehaald worden zijn onder meer: Satans listen, Hitler, Dr. Josef Mengele, de hybride Antichrist: satans zoon, ontmoeting met satan, hybride handlers, DIS, het fokken van hybriden in ondergrondse basissen, DUMBs, met name in Antarctica, infiltratie van Vrijmetselaars en Luciferianen en hybriden in Gods gemeente om de Kerk van binnenuit aan te vallen, de creatie van moordenaars, Gods genade en ingrijpen door Zijn engelen en Zijn Zoon Jezus.

Cruciaal interview met SRA overlevende ‘Joe’ uit Zuid-Afrika met wijlen voorganger Doug Riggs – 24 juni, 2020

Met name voor Christenen, zeer behulpzame informatie en bemoedigingen, wat geen enkele website u zal vertellen middels een transcript.
Het aantal slachtoffers van dit soort misbruik is enorm in deze laatste dagen! Ik bid dat dit de psychiatrie, voorgangers, oudsten, Christenen die hulp verlenen, of gewoon wijze Christenen die hierin kunnen helpen en zelfs bidden middels geestelijke oorlogvoering, zal toerusten met meer kennis over de listen van de geestelijke vijand.

Het interview geeft ook kennis over de toekomstige Antichrist

‘Joe’, een Christen, vertelt onder meer dat deze mogelijke antichrist hybride is, dus geen ziel heeft, en er heel gespierd en aantrekkelijk uitzag, maar ook heel charismatisch en gevoelig was.
De agenda van Hitler en Mengele ging in het geheim door, vooral ook ondergronds, en gaat op de dag van vandaag nog steeds door, alleen in veel ernstigere mate, omdat satan weet dat zijn tijd kort is en weet dat er een Opname zal plaatsvinden.

Waarschuwing: er is een strijd gaande om deze video

Grafische details, niet geschikt voor kinderen of gevoelige mensen of zij die een zwak hart hebben.
Het getuigenis is zeer zuiver en waar; de kennis van Doug Riggs is helaas niet zo zuiver, beïnvloed door het lezen van boeken van en het luisteren naar enkele prominente gecontroleerde oppositie (Russ Dizdar, L.A. Marzulli, Tom Horn, Steven Ben-nun (minder prominent), Paul Begley, Steve Quayle, Dr. Carrie Madej, etc. Verder heeft Doug ook diverse interviews gehad, zo blijkt, met Aminutetomidnite, die zich nu steeds meer door de gecontroleerde oppositie laat gebruiken helaas. Ik heb Tony Koretz en zijn medewerkers hiervoor in liefde proberen te waarschuwen, nochtans zonder enige reactie.
Desondanks mochten we van de Heer ervaren, dat de vijand dit soort video’s haat, vanwege de waarheden van en de hulp aan overlevenden, die alleen onze God kan bieden!
Helaas is niemand immuun voor misleiding, ook ik niet. Doe daarom altijd uw eigen onderzoek, iets waar de duivel een grondige hekel aan heeft. Ik moest mijzelf dus bedwingen om te gaan knippen in de video, wat tijdrovend is, hoewel minder tijdrovend dan om het te vertalen.

‘Vrienden,
Ik [Doug] ontmoette ‘Joe’ op ons eerste SRA/DID/DIS seminar in Zuid-Afrika, in 2012. Hij was van kleins af aan geprogrammeerd door Dr. Josef Mengele. Dit interview is het meest uitgebreide opgenomen interview, dat ik heb gedaan met een mannelijke SRA/DID overlevende in mijn 35 jaar counselingsbediening met deze populatie van Gods gewonde soldaten! Ik raad dit interview ten zeerste aan voor elke overlevende, counselor, therapeut en voorganger.

‘Joe’ onthult in detail, hoe hij geprogrammeerd werd door Josef Mengele, inclusief hoe huurmoordenaars werden gecreëerd om te doden. Je zult zijn verbazingwekkende en uitdagende reis met de Heer naar heelheid en integratie van een zeer complex DIS systeem horen. Je zult ‘Joe’ ook zijn ontmoetingen met hybriden in Antarctica horen beschrijven.

‘Joe’ deelde zijn frustrerende en pijnlijke reis van twintig jaar met verschillende kerken en bedieningen, die oprecht probeerden te helpen, maar niet toegerust waren, omdat ze satans uitgebreide agenda, om het Lichaam van Christus te infiltreren in deze laatste dagen, niet begrepen! Hij legt ook zijn hart bloot over het lijden en de beproeving, die zijn vrouw heeft moeten doorstaan, terwijl ze deze reis met hem doormaakte.

Ik ben onze Heer zeer dankbaar, dat Hij me naar deze broeder in Christus heeft geleid, en dat ik getuige ben geweest van de ‘wonderbaarlijke werken van God’ in zijn leven. ‘Joe’ heeft ervoor gekozen om een pseudoniem te gebruiken, om zijn familie en kinderen te beschermen.’ – Doug Riggs

 

Satanic Ritual Abuse – DECLASSIFIED!!!  [PART 1]

Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language  [notice the messed up translation here]

 

Transcript headlines, gedeeltelijk en vrij vertaald:

Doug: Hallo iedereen, het is mijn voorrecht om Joe uit Zuid-Afrika opnieuw te ontmoeten. Ons laatste interview was met Joe en Joshua Collins, en vandaag ontmoeten we Joe opnieuw, maar ik wil deze keer graag beginnen met gebed.

Vader, we willen U danken voor de kans, die U ons, Joe en mijzelf, geeft om te spreken over die dingen, waarvan de vijand nooit zou willen dat uw mensen het horen…. therapeuten, counselors, vrouwen van overlevenden, voorgangers, al diegenen die getroffen zijn door wat wij generationeel SRA/DIS/Satanisch ritueel misbruik noemen en de daaruit voortvloeiende alter ego’s en stoornissen. Wij staan in Uw zalving en Uw bescherming voor deze tijd. We vertrouwen erop, dat wat naar voren komt toerustend zal zijn, en de mensen hoop zal geven, en dat men beseft dat U het lijden van iedereen kent. U Heer was daar. Jesaja 63:9: in al onze verdrukkingen, U, oh Heer, werd verdrukt. U bent geen tegenstander, en de engel of de aanwezigheid van de Heer zelf, verlost ons. Dus wij danken U voor deze gelegenheid om samen te zijn, in Jezus’ naam. Amen!

Joe: Wat ik dacht om vandaag te delen, ik zie dat mijn reis uit twee delen bestaat. Als ik aan een ui denk, met al die vele lagen, dan leefde een groot deel van mijn leven, tot aan mijn 40ste, gewoon als een hele ui, gezien vanaf de buitenkant. En je hebt dan geen idee, wat er binnenin mee is gedaan, absoluut geen idee! Er zijn echter bepaalde dingen gebeurd, waardoor je je afvraagt wat er werkelijk in je zit. Desondanks is de ontkenning zo sterk, dat je maar gewoon doorgaat. Uiteindelijk, wanneer je ouder wordt, kun je de sterke barrières niet langer overeind houden, en begint het er doorheen te breken. Aan de buitenkant van de ui leek ik gewoon één geweldig persoon [zonder gespleten persoonlijkheden]. En ik ga met je delen hoe de ui zich begon te ontvouwen, de ene laag na de andere laag. En zodra je denkt, dat je alle lagen hebt doorlopen, en de binnenkant hebt bereikt, realiseer je je: wow, je hebt nog maar één laag bereikt, en je komt er gewoon niet doorheen! Je wilt dan bijna opgeven.

God is getrouw; Hij helpt je om door te gaan, terwijl je Hem vertrouwt

Dus ik ging aan de slag, gewoon aan de buitenkant van mijn leven, van de ‘ui’ [een SRA slachtoffer met meerdere lagen, alter ego’s], zoals sommige mensen dat ook zijn. Toen ik 10 jaar oud was, en we zouden verhuizen van waar ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika, naar een bergachtig gebied, gingen we de plek eerst bekijken. Het was zo mooi!

Teleurstellend nieuws

Toen, plotseling, kregen we het teleurstellende nieuws, dat we het mogelijk niet zouden kunnen krijgen. Wat ik mij toen herinnerde, is, dat toen we weer teruggingen naar waar ik 10 jaar lang ben opgegroeid, in groep 4, ik de hele dag huilde, omdat we nu niet meer weg konden. Ik heb gedeeltelijk geen herinneringen! Ik had nauwelijks herinneringen vóór mijn 10de, maar dit was een heel sterke herinnering. Ik heb dus de hele dag gehuild. Sommigen zeiden, dat de lerares mijn moeder ging halen, die les gaf op dezelfde school, en zei dat ze niet wist wat er aan de hand was: “Uw zoon, hij heeft de hele tijd op deze plek doorgebracht en hij huilt, omdat hij niet weg kan”. Ik weet niet of dit huilen mijn ouders ertoe heeft aangezet om te vertrekken, maar we zijn toch vertrokken. We zijn toen naar een bergachtig gebied verhuisd. Nu weet ik waarom dit gebeurde met mij.

Jezus als mijn Verlosser en Heer

Als 18-jarige op school, ging ik naar een Christelijke campus, de evangelische hervormde kerk, waar ik in opgroeide. Het was een Protestantse kerk. En op dit kamp, op het strand, begrijp ik, dat ik Jezus accepteerde als mijn Verlosser en Heer. En ik had echt de ervaring met de Heilige Geest; ik ervoer Hem als mijn beste vriend, en dat bleef. Mijn hele leven was Hij bij me. Dus ik had echt een ontmoeting met de Heilige Geest, waarvan ik denk dat het mijn leven heeft veranderd.

Toen ik naar de universiteit ging na twee jaar, kreeg ik bezoek van een entiteit, en die entiteit was uiteindelijk ‘satan’ zelf. Dus interessant te weten is, dat, nadat ik Jezus op 18-jarige leeftijd leerde kennen, werd ik bezocht door satan op 20-jarige leeftijd. Uiteindelijk manifesteerde satan zich, zodat ik hem echt kon zien, en hij beweerde dat ik van hem was. Ik noemde hem toen Lucifer, en ik kende hem.

Niemand kon mij echt helpen

Er was één voorganger, die satan bestrafte, dagen en weken lang! Ik ben blij dat hij dat deed, maar hij wist niets af van persoonlijkheden [alter ego’s]. Hij heeft mij ieder geval geholpen om mijn leven hoe dan ook terug te krijgen.

Eetstoornissen

Op mijn 23ste merkte ik ineens, dat ik veel dingen niet meer kon eten of drinken…. ijs, pizza, wijn…. Dus opeens was het vreemd dat mijn systeem er niet meer mee om kon gaan. Ik had steeds minder opties van wat ik nog wel kon eten. Alle testen bleken absoluut normaal te zijn! Ze zijn echter allemaal gerelateerd aan ernstig emotioneel trauma in je hersenen. En je hersenen zijn verbonden met je spijsvertering, en vice versa.
Ik kan wel weer wijn drinken, maar voor ijs of pizza heb ik vervangingen, gewoon van mais. Mijn lichaam kan echter geen conserveringsmiddelen in het voedsel tolereren, maar ik eet verder goed. Mijn migraine door het voedsel dat ik at, is nu veel beter onder controle.

Op 30-jarige leeftijd liep ik een apotheek binnen….

Opeens dacht ik dat de hele apotheek op mij instortte; ik had een paniekaanval, zo ernstig dat ik in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Het was een trigger. Pas ongeveer 15 jaar later was ik in dezelfde apotheek en kreeg heel eventjes weer een paniekaanval. En toen zei ik: ‘Nee, dat is niet nodig, het gaat goed, je bent volwassen, je hoeft geen paniekaanval te krijgen’.

Toen herinnerde ik mij, dat mijn handler, mijn begeleider en vader, niet mijn echte vader was

Ik herinnerde mij ook dat ik zo veel tijd doorbracht in deze apotheek; hij sleepte me erheen. Veel trauma-ervaringen heb ik in deze apotheek gehad! Hij haalde me altijd op van de crèche, om me vervolgens naar deze apotheek te brengen. Er zijn daar toen gruwelijke dingen gebeurd. En vanuit deze apotheek hebben ze ook andere gruwelijke dingen met me gedaan.

Op een keer was ik op een prachtige boottocht in New York

Ik ging naar het Vrijheidsbeeld, en was in een heel goed humeur. Altijd had ik een notitieboekje bij me met een pen. Opeens had ik deze ervaring van zelfhaat in mij. Het was zo sterk, zo krachtig! Ik probeerde elk woord in verschillende talen die ik kende, op te schrijven om de haat uit te drukken, die ik voor mezelf had, en ik kon niet genoeg woorden vinden! Maar ik heb ze opgeschreven, een hele pagina vol.

Waarom zou ik mezelf zo haten als ik me goed voel?

Dat had een enorme impact op mij. Want waarom zou ik me zo voelen? Ik moest te weten komen waarom dit gebeurde! Toen mijn eerste kind werd geboren – ik was 40 jaar oud – bracht dit van alles teweeg. Het kind triggerde alles in mij, van nachtmerries tot angstaanvallen! Ook werden mijn migraines heviger. In feite begonnen ook mijn herinneringen terug te stromen….

Dat was het begin van een doorbraak van de ui

Hij brak als het ware door de buitenste laag van de ui.

Doug: Deze gebeurtenis waar je het over hebt, is dat je begint te decompenseren, in te storten, als gevolg van een aantal belangrijke herinneringen, die naar boven beginnen te komen.

Joe: Ja duidelijk, dus ik ben hulp gaan halen, vele malen. Net als veel overlevenden ben ik naar de kerk gegaan, en de kerk is niet toegerust. Met alle respect. Daarna ga je naar psychologen, naar veel verschillende mensen, en ze kwetsen je heel ernstig. Eigenlijk dacht ik dat ik er nooit meer bovenop zou komen, maar ik kwam terecht bij een bediening, die met mij samenwerkte en die alles geloofde. Ik bedoel, ik geloofde mezelf niet eens. [Zo monsterlijk was het dat ik had meegemaakt.]

Toen deze dingen gebeurden, wist ik dat er iets niet klopte

Omdat ik een Christen was, kwam ik in de kerk/gemeente. Wanneer er een oproep voor gebed was, ging ik naar voren en bad men voor mij. En dan vraag je hen te bidden voor dit specifieke ding, dat je ervaart…. en dan doen ze je zo veel pijn, door de manier waarop ze ermee omgaan. Ze weten, onbewust, zo weinig! Als ze alleen maar eerlijk en nederig zouden zeggen: ‘Ik begrijp niet wat je me vertelt’. Bovendien, verwijs me dan ook niet door; dat maakte me echt boos! En verwijs me dan ook niet naar iemand, die me zelfs nog meer pijn doet. Ik zou het heel erg op prijs hebben gesteld, als men eerlijk toegaf: ‘Ik heb nog nooit eerder je verhaal gehoord. Ik kan je niet helpen. Kan ik daarom gewoon op de Heer vertrouwen en voor je bidden?’ Precies als wat de Heer zei, dat we voor elkaar kunnen bidden! Gewoon voor mij bidden in het algemeen; dat zou mij helpen en bemoedigen.

Ik herinner me dat ‘satan’ mijn kamer binnenkwam….

Ze namen me toen eerst mee naar de hoofdvoorganger van de universiteit. Ik vertelde het uiteindelijk aan zijn huisgenoten. Maar toen realiseerde ik mij, dat wat ik dacht dat satan was, in feite gewoon mijn identiteit [afgesplitste persoonlijkheid] was, die zo ontzettend boos was: boos op wat er met mij gebeurd was, en boos op hoe ze handelden met mij binnen de gemeente. Waarschijnlijk gebruikte ik die demonische machten alleen maar.

Ik was een Christen, dus kon ik niet bezeten zijn

Wanneer iemand mij wou helpen, bestraften ze alleen maar, en probeerde de demonen eruit te krijgen. Zij waren het, die me in ieder geval probeerden te helpen. En als ik dan wakker werd, na vier uur dat ik gewoon ‘weg’ was en weer bij bewustzijn kwam, en ik naar de plaats keek waar ik was, dan vroeg ik wat er gebeurd was met hun huis, hun plek. Dan zouden ze zeggen, ‘Dat heb jij gedaan’. Ik zei dan, ‘Nee, dat is niet mogelijk!’ Toen zeiden ze, ‘Het waren de demonen die zich manifesteerden, die mijn hele woonkamer overhoop hebben gehaald’.

Ik denk echter dat het waarschijnlijk gedissocieerde, gespleten persoonlijkheden waren, die zo ontzettend boos werden. En misschien gebruikten ze de kracht van enkele andere bolwerken. En omdat ik gedissocieerd was [DIS], kon ik het me niet herinneren.

Doug: Nu, ik denk dat wat echt belangrijk is, omdat ik werk met mensen, die zijn geprogrammeerd door Mengele, en natuurlijk ben jij ook geprogrammeerd door Mengele: hij kende de Bijbel en een aantal van de diepste kernniveaus in trauma- en doodsrituelen! En als je iemand weer bij bewustzijn brengt, en je wordt later geprovoceerd, uitgedaagd, zal hij je zeggen ‘dat jij de satan bent…. jij bent de boze!’ En dus neem jij die identiteit ook aan, en je krijgt van hem de kracht in die identiteit. En nu ga je naar een plek waar ze satan willen uitwerpen, maar jij hebt een geïnternaliseerde representatie van jezelf, die een toegewezen identiteit was in een ritueel, waarbij je door Mengele uit de dood werd gereanimeerd. Hij wist hoe hij dit moest doen!
Dit deel van je reis vanaf het moment dat je begon te decompenseren, is heel belangrijk voor de luisteraars om te begrijpen, namelijk, dat je, wanneer je om hulp gaat vragen, dat deze dienaars/voorgangers in hun gedachten krijgen om demonen uit te gaan drijven…. Ze ontdekken geen geheugenverlies, en dat dit een plek was, die was gecreëerd.

Zonder dat [DIS], zou je het niet hebben overleefd!

Het is erg belangrijk dat mensen begrijpen, dat als je te maken hebt met een persoon, die dissociatief is, je hem niet zomaar de handen kunt opleggen, en verwachten dat elke manifestatie een demon is. Er is een diep trauma, en er is woede over wat er is gebeurd! En ze hebben identiteiten aangenomen of toegewezen gekregen, die de voorganger of counselor gaat proberen uit te werpen. Dat vergroot het conflict alleen maar! Het maakt de dingen alleen maar erger! Dit is wat ik heb gezien van zeer goedbedoelende dienaars/voorgangers.

Het heeft 20 jaar geduurd voordat ik hulp kreeg

Joe: Sinds dat ik Christus ontving, probeerde satan mij echt te vermoorden. Want God had een plan voor mij en wist dat de Heilige Geest zo dichtbij mij was. Ik weet dat ik bijna stierf; ik belandde in het ziekenhuis. De dokter gaf me toen iets wat hij me niet had moeten geven, en ik stierf er bijna aan. Ik denk echter dat hij me probeerde te vermoorden!
Gedurende twintig jaar, nog vóór de geboorte van mijn kind, weigerde ik er ooit nog op uit te gaan voor hulp, vanwege alle pijn en woede.

Ik had geprobeerd in een kerk waar ik was hulp te krijgen. De voorganger was zo bang voor mij, dat hij publiekelijk voor mij wilde bidden, terwijl de kerkelijke bijeenkomst aan de gang was. En omdat hij dat deed, veroorzaakte hij een epileptische aanval bij mij. Ik kreeg vóór iedereen in de kerk een aanval. Het vernederde mij en maakte me zo boos! Ik vermoed dat die woede mij op de een of andere manier weer op de been hielp om door te gaan. Ik schreef deze voorganger een brief, maar mijn vrouw hield me tegen. Ik was zo boos vanwege de manier waarop hij me behandeld had. Bovendien werd mij door de hoofdvoorgangers [oudsten?] verteld, ‘Oh nee, we kunnen je niet helpen; je moet via de juiste kanalen geholpen worden’. En ik ging ook naar psychiaters, maar ook die konden mij niet helpen.

Toen ging ik naar een bediening om te integreren….

Men luisterde naar mij, en ik reageerde van: ‘Oh, dus je gelooft me!’, en toen begon de persoonlijkheid in mij te reageren. Dus uiteindelijk, langzaam, – ik denk dat ik hen vier jaar lang bijna wekelijks heb gezien, – dat ze wel honderd persoonlijkheden hebben gevonden. Natuurlijk hebben zij iedereen, elke persoonlijkheid, tot het geloof in Jezus geleid.

Het is verbazingwekkend wat die persoonlijkheden hebben onthuld!

Het was in feite zoveel informatie. Ik maakte al die enorme tekeningen en schreef alles op, terwijl ik probeerde te begrijpen wat ze [mijn delen] wisten. Mijn vrouw en ik gingen naar de plaatsen om het te checken, omdat het moeilijk voor mij was om te geloven wat ik hoorde. Want de ontkenning, die in mij gecreëerd was door Mengele, was nog steeds erg sterk.

Wat verbazingwekkend was, dat zodra die persoonlijkheid Christus ontving, het was alsof hij in het heden kwam

Hij was dan wel afgezonderd, maar hij was niet meer gedissocieerd, afgesplitst; je kon nu toegang krijgen tot die persoonlijkheid. Je kon naar hem toegaan als zijnde in die persoonlijkheid, maar hij was afgezonderd, weet je. Dus we realiseerden ons in de tussentijd, dat je moet integreren, want dat werkt veel sneller. En dat is wat zij deden; het heeft me heel erg geholpen.

Natuurlijk begonnen mijn vrouw en ik te ontdekken: wie was deze ui, wie is deze ui?

En we gingen dieper en dieper. Toen kregen we de gedachte, ‘Oh, geweldig, ik ben genezen; het is allemaal klaar!’ We waren zo blij! Toen ging ik nog een laatste keer. En er kwam nog een persoonlijkheid naar buiten. En de counselor zei, ‘Deze persoonlijkheid wil niet met mij samenwerken. Je moet nog een keer terugkomen’. Daarna ging ik nogmaals naar de counselor, en deze persoonlijkheid weigerde gewoon. We konden niet doorbreken tot deze persoonlijkheid.

Wat was die weerstand nu precies?

Nu, ik ken die persoonlijkheid natuurlijk heel goed: heel erg slim, meesterlijk, en zeer bekwaam. Deze bediening deed werkelijk een geweldig werk met mij, maar ze hadden niet die vaardigheden.

Leren en luisteren

Deze persoonlijkheid, die er niet uit wilde komen, wisselde informatie met de andere persoonlijkheden uit. Hij leek met alle informatie om te gaan. Dit ging verder dan wat de counselors wisten. En het mooie van hen is, dat ze dat wisten, en zij zochten hulp voor mij. En op de een of andere manier vonden ze jou, Doug. Ik weet nog steeds niet precies hoe ze het deden, maar ze vonden je.
Toen je naar deze conferentie in Zuid-Afrika kwam, zeiden ze mij namelijk dat ik er naartoe moest gaan, dat ik je zou moeten ontmoeten. Ik heb toen een afspraak met je gepland.

2012

Ik liep naar je toe als je je dat nog herinnert, omdat ik…. deze persoonlijkheid reeds zag, een hybride kloon. En ik moest er zeker van zijn, dat jij niet die kloon was, die ik zag. En toen ik in je ogen keek, en ik Jezus Christus kon zien en de Heilige Geest, wist ik, het is oké, het is prima. Ik kan gaan. Dat was mijn eerste counselingsessie.
Wanneer deze persoonlijkheid van ontkenning in een keer zou worden weggenomen, dan zou ik gewoon ‘gek’ zijn geworden.

God was vol genade voor mij

Op een keer reed ik terug van mijn werk. Ik had dromen van God, maar niet veel. Hij gaf mij foto’s. Hij gaf me een foto van iets, dat was gebeurd. Het was zo gruwelijk voor mij, dat ik van de snelweg af reed, wat niet mag. Ik zei tot God, ‘Als dit waar is, ga ik het verliezen nu’.
Dus ik begon met deze counselor, die me ook hielp, en ze zei tegen mij: ‘Dit gebeurde alleen in de geest’. Maar ik ben blij dat ze dat zei, want als ze zou zeggen, dat dat echt was gebeurd, denk ik niet dat ik het zou hebben aangekund. Ik verwerkte het, en na een maand besefte ik dat het echt gebeurd was! Ja, het was waar en ik ga het je niet vertellen, want het is gruwelijk.

Het verschil met al die honderd of meer persoonlijkheden

En natuurlijk ontmoeten ze allemaal Jezus, en ze zien Jezus en ze ontvangen Hem. Maar jij, Doug, integreert hen; ik noem je daarom altijd het anti-Mengele programma.

Wat Mengele doet met de Hegeliaanse dialectiek:

Je hebt die ene met een absolute zelfhaat, en dan heb je die andere persoonlijkheid, de presentator, die gewoon geweldig was, en mooi en slim en bekwaam, maar ze haten elkaar! Dus je bent gespleten. En zolang ze niet tot elkaar kunnen komen, blijf je gespleten.
En ik weet dat een persoonlijkheid door Mengele geprogrammeerd of gesplitst was tot meerdere moordenaars. Dus die persoonlijkheid bevatte moordenaars en vele andere soorten persoonlijkheden. Het was een strijd om die samen bij elkaar te krijgen. En wat je zou doen als ze weigerden samen te werken, dan kijk je naar de andere dominante persoonlijkheden, om te kijken of zij willen integreren. Dus langzamerhand werden het 100 persoonlijkheden, en daarna minder dan 50, en toen 25, en toen 10.

Door de jaren heen, sinds 2012, bemerkte ik talloze keren dat dit integratie is

Tijdens deze integratie werd ik natuurlijk sterker als een systeem. Ik begon mezelf het systeem te noemen: deze ui. Mijn vrouw en ik vroegen ons af wanneer dit zou eindigen, en we deden gewoon wat de Heer wilde dat we zouden doen. Hij zegt immers, dat Hij doorgaat met het werk in jou totdat Hij terugkomt.
Dus naarmate ik meer een systeem werd, en niet alleen maar 100 gedachten van verschillende identiteiten, denk ik dat de Heer zag dat ik sterk genoeg was, om met nog diepere trauma dan ik dacht om te gaan….

Dit is waar de moordenaars naar buiten kwamen

En dit was een gevaarlijke tijd. Als je met Mengele hebt gewerkt, en later bij dat programma van Mengele komt, bij dat deel in mij, en ik aan het genezen ben, dan moet ik mijn eigen leven nemen, mijzelf uitschakelen. Of ik moet anderen uitschakelen, zodat ik in de gevangenis terechtkom. En dat betekent het einde van mijn leven.

Merk op dat Russ Dizdar echt een Vrijmetselaar was, gelinkt aan de valse christen Gabbi Choong, gelinkt aan de valse AI-gegeneerde Svali van vandaag. De echte Svali heeft zich losgekoppeld, of is losgekoppeld, en is niet meer op het internet te vinden! Vermoedelijk voor haar eigen veiligheid ondergedoken, maar zij heeft zeer waardevolle informatie aan de wereld achtergelaten, ook aan hulpverleners.
Doug Riggs – met diep respect voor zijn kennis en hulpverlening in SRA – spreekt in dit gedeelte namelijk over Russ Dizdar, die als gecontroleerde oppositie fungeerde! Russ was helaas niet te vertrouwen.

Mengele creëerde drie moordenaars in mij

Ik wil hen niet eens persoonlijkheden noemen, want elk van hen is zo uniek en apart, omdat het trauma om deze moordenaars te creëren afschuwelijk was! Ik ga nu niet in detail, maar ze hadden een echt meesterlijk plan.

Doug: Mensen moeten het protocol van Mengele kennen, dat het de meest gewelddadige trauma’s zijn, die deze domeinen creëren: gewelddadige daden van sodomie. Belangrijk te weten is, wat er dan gebeurt in de ziel en de geest.

Joe: Ja, en natuurlijk hebben ze iemand gebruikt, om wie je geeft. En als je niet doet wat zij zeggen, dan doden ze die persoon. En wat je moet doen als opdracht, is moorden; je moet oefenen. Je moet mensen uitschakelen om te oefenen, en je bent slechts 6 jaar oud. Sodomie is daar onderdeel van. En als je zegt, ‘Dat maakt me niet uit, ik weiger, vermoord mij maar!’, dan hebben ze een familielid van je op het oog, die zij dan zullen gaan uitschakelen! Als jij dan niet doet wat zij zeggen, dan vermoorden ze ‘gewoon’ je broer of zus.

Doug: Meestal is dit een langzaam martelend proces, en villen ze zo iemand levend. En jij moet ernaar kijken. Ik ga grafisch zijn, want dit komt heel vaak voor. Ze geven je geen keus!

Jezus kwam naar de plek in mijn herinnering

Joe: Ja, ik weet dat dat waar is. Ik denk dat ik je ga vertellen, hoe Jezus een van deze moordenaars in mij ging bedienen. Toen Jezus kwam, om de tweede moordenaar in mij te bedienen, kwam Jezus naar de plek, waar Mengele die tweede moordenaar had gecreëerd. Nu, over wat je net zei, ik moet zeggen dat ik nog nooit iemand heb horen zeggen, dat iemand gevild wordt, Doug. Ik weet echter dat het waar is; mogelijk heb ik dit geblokkeerd in mijzelf.
Maar ik weet, dat toen Jezus kwam om mij te bedienen, – ik zag Hem nog niet, maar ik wist dat Hij zou komen. Want ik voelde Zijn aanwezigheid.

Ik was terug in die ondergrondse bunker….

De bunker bevond zich dichtbij de internationale luchthaven van Johannesburg, daar waar ze deze moordenaars creëerden. Dit was dus de tweede moordenaar. Mengele zat daar – in mijn herinnering, maar die herinnering is nog steeds ‘levend’. Wat er gebeurde tijdens mijn genezing, is: Jezus herschrijft over je hersenen heen. Hij is zo krachtig aanwezig! Jezus heb ik echt persoonlijk mogen ervaren; vergelijk het met Moslims, die Jezus ervaren in een droom of visioen en zo tot bekering komen.

Ik nam een mes….

Het waren zeer scherpe messen, die daar lagen. En ik ging naar Mengele toe, en begon de binnenkant van zijn benen af te snijden. Ik sneed langzaam zijn huid af, maar Jezus was er nog niet bij. Ik begon langzaam zijn huid af te snijden, terwijl ik aan het genezen was. Ik moest dat doen. En toen zag ik dat Jezus daar stond, dus Hij liet toe dat ik dit deed. Toen zei Hij tegen mij, ‘Ik vertrek, Ik ga weg’. Toen zei ik, ‘Nu, U kunt weggaan, maar ik stop hier niet mee. Ik wil elk stukje huid van deze man afsnijden’. En ik weet nog wat ik zag; Jezus moest hiervoor een trap opklimmen. En ik dacht, ‘Oh potverdrie, ik wil hier niet alleen achtergelaten worden. Dus ik rende achter Hem aan en liet het mes achter. Interessant is, dat Jezus mij toen vastpakte, en we samen vertrokken. Daarna hield Hij me vast en werd die moordenaar genezen. De moordenaar wilde dus niet vertrekken, voordat hij zou villen. En natuurlijk was Mengele tegen die tijd dood.

Die herinnering is het enige dat naar boven komt; de rest is geblokkeerd

Ik weet hier niet de oorzaak van, maar hoogstwaarschijnlijk is dat wat er gebeurde met mij, toen Mengele daar zat toe te kijken, hoe ik een geliefd familielid van mij moest villen, wat ik moest doen met die persoon.

De derde moordenaar in mij….

Als ik moet stoppen, zeg het mij, want dit is nog gruwelijker.

Doug: Nee, mensen zijn er klaar voor, want we hebben bijna geen tijd meer. We zijn echt aan het eind van het einde van het tijdperk. We zijn op een punt aangekomen waarop we alles uit de kast moeten halen, en de mensen kunnen de video gewoon uitschakelen, wanneer zij dat willen.

Joe: Met de derde moordenaar was Mengele niet aanwezig. Ik weet het niet zeker. Ik geloof dat ik toen acht jaar oud was. De entiteit die aanwezig was, was een hybride; hij was geen mens, maar was wel vlees en bloed. Ik noemde hem een ruler-hybride, een heerser-hybride, omdat hij niet zomaar een hybride was; hij had veel autoriteit. Wat er gebeurde, hij zou je optillen, hij zou je van achteren sodomiseren, en tegelijkertijd word je dan geëlektrocuteerd, met elektrische schokken. Er zaten elektrische draden aan mijn hoofd vast, en dan zouden ze mij tegelijkertijd shockeren. Door sodomie is hij dan met je verbonden, en hij houdt je vooraan vast terwijl hij je sodomiseert. Waarom doet hij dat?

De reden dat hij dat doet, is dat hij wil dat je zult gaan doden door middel van hersengolven: telekinese

Dus ze trainen je hersenen door middel van deze hybride vaardigheden, omdat ‘zij’ met elkaar communiceren via deze golven (telekinese). Hij trainde mij dus om te doden op 8-jarige leeftijd.

Daarna brachten ze nog een hybride binnen….

En ook brachten ze een jong persoon naar binnen, die tegenover mij moest staan. Er stond een klein soort van schapenhek. Aan de andere kant werden ze binnengebracht als ‘schapen’, op wie we moesten oefenen, en ik zou moeten moorden totdat hij dood zou zijn. Ik moest aan zijn hoofd werken, totdat hij dood was.

Jezus kwam ook om de derde moordenaar in mij te bedienen, want het was een zeer gevaarlijke tijd

Ik schakelde bijna een paar mensen uit gedurende deze tijd! Een keer, in een kerk, was er een vrouwelijke voorganger, die erg gezalfd was door God. En ik keek naar haar, en ik besefte: ‘Ik ga voor haar om haar uit te schakelen. Nu!’ En ik besefte, ‘Wow! Ik wist exact wat ik zou gaan doen’, en dan zou ze geen schijn van kans hebben! Binnen slechts anderhalve seconde zou ze dood zijn. En op het moment dat ik mij erover boog om het te doen, bracht ik mijzelf in een epileptische aanval. Door dit te doen, nam een andere persoonlijkheid in mij het over, voor zelfbehoud. Als ik deze vrouwelijke voorganger nu gedood had, dan hadden ‘ze’ gekregen wat ze wilden. Dus een andere persoonlijkheid in mij nam het over; ik viel neer en kreeg een aanval.

Doug: Kijk, ja, dit is echt een belangrijke! Een epileptische aanval. Iedereen, met wie ik al vele jaren heb gewerkt, heeft een kerntoestand, die gewoonlijk wordt gedissocieerd. En wanneer het hart voor het eerst naar Jezus wordt getrokken, is dit het verdedigingsmechanisme, om hem of haar af te leiden van deze geprogrammeerde moordenaar. Want dan laten ‘ze’ je met rust.

Joe: Ja, precies. Je hebt jezelf dan aangeleerd om een epileptische aanval te krijgen. Tijdens satanische rituelen, [waarbij je, ook op afstand, door telekinese de opdracht krijgt om te doden] leer je: ‘Oh, wow! Dit werkt!’ Het is namelijk erg moeilijk voor hen om mij te verkrachten en allerlei dingen te doen, wanneer ik in een verschrikkelijke epileptische aanval zit. Dus dan leer je jezelf om een aanval te krijgen. Officieel heet het tegenwoordig Dissociatieve niet-epileptische aanval.

Rond mijn 43ste zag ik iets dat mij triggerde

Ik kreeg toen een ‘gewone’ epileptische aanval. Aan de buitenkant zul je niet eens het verschil opmerken. Ik kon het inmiddels onder controle houden. Ik besefte dat het iets is waar ik naar kan vluchten, en dat ik dat niet meer hoefde te doen. Want ik heb nu het Woord van God, ik heb Jezus. Je hoeft geen aanval te krijgen om met de dingen om te gaan, nietwaar? Dus waarom zou ik dat doen? Ja, je moet er langzaam uit komen.

Ik wil je nu vertellen hoe Jezus deze derde moordenaar heeft bediend

Veel mensen kunnen niet begrijpen, dat God heeft toegestaan dat dit zou gebeuren met iemand als ik, terwijl ik toen al Zijn kind was. Maar wat ik geloof wat er gebeurde, – en dit is toen Jezus de derde moordenaar bediende – is dat het zo gruwelijk is wat ze deden, zo traumatisch! Want ze nemen de hersenen over, door iets dat niet eens menselijk is. Het is een onmenselijk ding (hybride), die jou verkracht en elektrische schokken geeft, en jou leert moorden: alles wat tegen jezelf of je kern ingaat, die met Christus is gevuld! Tenminste, dat is mijn ervaring.

God zei, ‘Genoeg is genoeg’!

En ik geloof dat Hij de vierde ‘moordenaar’ in mij heeft gemaakt. Dat is hoe ik het ervoer, toen Hij kwam om mij te bedienen. Hij was niet aanwezig; ik zag Hem niet. Maar ik ervoer wel deze stijging in mijn geest, deze woede, een Goddelijke woede. In mijn geest was ik aan het bidden, en deze enorme hybride – in mijn geest ervoer ik het als iets enorms – viel neer. Hij kon niet omgaan met wat deze ‘moordenaar aan het bidden was. Het was een totaal geestelijke ‘moordenaar’. God maakte hem; Hij zei gewoon, ‘Genoeg is genoeg!’ En ik pakte een mes op, dat daar lag. Het leek op een mes, waarmee je een envelop opent. Ik weet niet waarom het naast me lag. Ik pakte het op en liep naar hem toe. Hij lag daar, omdat hij zijn hoofd vasthield. Hij kon niet omgaan met wat er uit mijn geest kwam. Ik stak dat mes in zijn linkeroor, in zijn hersenen, en toen stierf hij.

Daarna ging ik op zoek naar de andere hybride, die daar in een verborgen baai (?) was

Dat is stromend water, dat vrijkomt om het vergoten bloed op te ruimen. Ze brachten daar de kinderen van buiten, in dat kanaal. Ik liep dat kanaal in op zoek naar hem. Hij lag ook, en hield ook zijn hoofd vast; en ik stak dat mes in zijn hoofd. Ik doodde hen beiden.

Doug: De agenda van Hitler was om niet alleen een Derde Rijk te brengen, maar een ras van god, een übermensch. Hij werkte samen met Mengele, en stierf niet in een bunker in 1945. Dat is propaganda. Hij stierf pas in 1962. We hebben de hele geschiedenis getraceerd van wat ik noem, het Hitler Genesis 6 Project [ik hoop geen CON-propaganda?], van de creatie van hybriden. Dat is de vereniging van een gevallen engel met de mens, – en sommige verslagen zeggen dat het satan is, die een hybride nageslacht voortbrengt. We zien dat in Genesis 6:1-4. Maar binnen de hybride nakomelingen in deze generatie bestaat er een wezenlijke vertegenwoordiger, die de groep [‘personeelsbestand’] voor de Antichrist vertegenwoordigt. De Antichrist en de Valse Profeet worden beiden ‘beesten’ genoemd, omdat het hybriden zijn. Met deze hybriden, die in deze generatie worden geproduceerd, met name na de Tweede Wereldoorlog, Nazi-Duitsland, tot op heden, is het absoluut belangrijk te weten, dat een hybride geen menselijke ziel heeft! Hij heeft een lichamelijkheid. Hij heeft de genetica van de mens, omdat hij deels gevallen engel en deels mens is. Hij is een hybride, net zoals de Antichrist een hybride zal zijn. De vader van de Antichrist zal satan zelf zijn.

En als je het hebt over het doden van een hybride…. jij was niet per se een moordenaar

Je werd bewapend door God om een krijger te zijn, om datgene te vernietigen wat God haat! Er is geen verlossing voor deze entiteiten! Je zou niet de macht van God hebben om met een hybride om te gaan zoals jij deed, als die hybride een menselijke ziel had. Je zou hem dan moeten vergeven vanwege zijn overtredingen!

Wat er door de geschiedenis heen is gebeurd, toen Christenen opstonden en zichzelf en hun familie verdedigden….

Ze doodden hun vijanden, denk aan Exodus 22:2: Iemand breekt in in je huis en je doodt hem. Hij zou zich niet schuldig moeten maken aan bloed. Er is een rechtvaardiging, die we ook zien in Nehemia 4. Ze bouwden de muur met een speer in de andere hand, gegroepeerd in families. Die speer was bedoeld om de familie in dit specifieke geval te verdedigen! [Dit is echter wel het O.T., niet de bedeling waarin wij nu leven: het N.T.]

Ik weet niet of het profetisch is of niet….

maar wat als iedereen, die een SRA-overlevende is, in de laatste dagen zal worden uitgerust, en de hel breekt los? Als de hybriden rondrennen op straat, dan zijn de wapens van oorlogvoering niet vleselijk, maar krachtig voor God om bolwerken neer te halen. Wat als dit een profetische verwachting is van wat er gaat gebeuren, wanneer deze hybriden worden vrijgelaten uit de aarde?

[Merk op, dat deze zienswijze heel goed mogelijk geïnspireerd is door de literatuur en artikelen en kanalen van de gecontroleerde oppositie (CONs), met als doel om met name Christenen angst aan te jagen en gedeeltelijk te misleiden. Doug gelooft weliswaar in de Opname voor de Verdrukking, maar door een zekere ‘beïnvloeding’, waar hij zich niet van bewust is, denkt hij dat er eerst nog een hel op de gehele aarde moet losbarsten. De Bijbel leert ons echter, dat het zal zijn als in de dagen van Noach, en Lot…. Dat is mijn sterke indruk bij hem op dit moment, dus wees voorzichtig met zijn zienswijzen! Bovendien, een wedergeboren Christen bezit die autoriteit reeds, door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis! En Paulus wijst ons erop om niet verontrust te zijn! Ook ben ik uiterst voorzichtig met de Septuagint die Doug noemt, gepromoot door Vrijmetselaar Tom Horn op Prophecy Watchers, onder andere.]

Sinds die ervaring heb ik veel genezing mogen ontvangen

Joe: En de allereerste keer dat ik op die manier werd genezen, wilde ik natuurlijk elke hybride die ik tegenkwam doden, en ik kon hen er zo uit pikken. Ik ben er verschillenden tegengekomen, geloof het of niet! Ze lopen rond, en de mensen zien hen niet! Ze gaan zelfs naar opwekkingsbijeenkomsten! En ik sta daar met mijn vrouw, en zeg: ‘Kom eens kijken’, want ik pik ze er zo uit; ik bespeur ze, merk ze op. En de voorgangers en ouderlingen lopen voorbij, en alles is geweldig, en de mensen aanbidden. En dan bespeur ik een hybride en kan hem gewoon zien met een soort …?, waarmee hij naar de tweede hemel rijdt [de lucht in], satan [de vorst van de macht der lucht] aanbiddend.

Ik wilde het gewoon aan mijn vrouw laten zien

Ik wilde haar hiermee duidelijk maken, dat ik deze dingen niet verzin. Ik bedoel, ze gelooft me altijd, maar het is ook mooi om het aan iemand te laten zien.

Mijn zus zag ook hybriden

Ze kon hen er ook zo uitpikken. Ze liep eens achter een hybride aan en wilde hem pakken, maar hij was enorm! Ze kon zichzelf niet bedwingen en ging gewoon achter hem aan! Maar hij ontsnapte. Zij heeft toen niet diezelfde genezing mogen ontvangen. Uiteindelijk vond ze mij, en vertelde me dat ze last had van paniekaanvallen en trauma’s. ‘Wat gebeurde er?’ vroeg ik.
‘Ik wilde deze hybride vermoorden.’
En ik zei: ‘Nu, het punt is dat je niet sterk genoeg bent. Het is duidelijk dat de moordenaar [in je] achter hem aan gaat, maar hij concentreert zich nog steeds op jou’. Dus ik moest haar bedienen om hem eruit te krijgen. Ik zei tegen haar, om haar te helpen: ‘Stop ermee, laat hem nu gaan’.

Eens wandelde ik met mijn zoon in de bergen….

Wij beiden bespeurden een hybride, en zijn er toen naar op zoek gegaan, omdat we niet bang waren. Ik wou hem uitschakelen. Ik kon hem zien; hij was enorm. Ik zag hem niet fysiek; ik bespeurde hem alleen. We vonden ook geen voetafdrukken, maar ik kon precies voelen hoe groot hij was en waar hij zich bevond. We hadden geen wapens, dus misschien is het inderdaad profetisch.

[Nu, ik geloof, omdat we niet meer in het Oude Testament leven, maar in het Nieuwe Testament, wij, door het volbrachte werk van Jezus het volgende mogen weten: Efeziërs 6:12!
Volgens John Todd is deze vertaling ook iets duidelijker, en hij kon het weten: 

Want wij worstelen niet met vlees en bloed, maar tegen de alleenheersers, tegen de machten, tegen de meestergeesten die de wereldbeheersers van deze huidige duisternis zijn, tegen de machten van goddeloosheid in de hemelse (bovennatuurlijke) sfeer.]

Ondertussen ben ik vele hybriden voorbijgegaan

Tenzij God me nu de opdracht geeft, een bevel om hen te doden, ben ik niet meer geïnteresseerd. Dat was eerder een strijd, want ik was toen heel boos!

Terug naar eerdere herinneringen, toen ik net was geboren….

Ik wist dat ik bij mijn geboorte onmiddellijk werd meegenomen, en we [eerdere hulpverleners] worstelden daarmee. Wat we ontdekten is, dat ‘ze’ veel samenwerken met Vrijmetselaars. Ik was een baby, 1 van de 13 in een ring, die bij elkaar kwam. Als baby was ik onderdeel van dat ritueel. Die herinnering kwam toen naar boven. Ik ervoer dat er niet juist mee werd omgegaan. Later, toen ik met jou, Doug, samenwerkte, wist ik dat er iets was gebeurd. Ik wist ook dat ik onmiddellijk werd weggenomen bij mijn moeder vandaan. Later vroeg ik mijn moeder waarom, en ze vertelde me, dat ik besneden moest worden. ‘Maar moet je dan niet pas later worden besneden?’ vroeg ik haar.
Ze antwoordde, ‘Oh, ik weet het niet, maar je werd meteen weggevoerd’.​

Wat de Heer mij toen onthulde….

Ik werd aan satan ‘als zijnde mijn vader’ gepresenteerd! Ik ben geboren in een klooster. De verpleegster was gekleed zoals een non. Dit is hoe zij werkten. De non nam mij mee en gaf me aan satan, en hij was ingenomen, verheugd met mij!

Toen ik ongeveer 45 jaar oud was, vroeg ik God wie mijn vader was

Het kwam namelijk bij me op, dat er delen van mij waren, die zeiden dat ik maar één vader had en dat was satan. Dat was heel vreemd en ik raakte niet van streek. Ik heb vaders gehad. Ze waren echter nooit mijn echte vaders, maar allemaal handlers, begeleiders. En de enige met wie ik mij echt kon identificeren als zijnde mijn vader was satan! Ik zag mezelf niet als een satanist, of wat dan ook. Ik heb satan later zo vaak afgezworen in mijn leven, en hem afgewezen, maar dat werkte niet. Diep in mijn binnenste, mijn kern, ‘zag’ ik satan nog steeds als mijn vader.

Doug: Deze identiteit is een dissociatieve identiteit, een enkelvoudige stoornis. Bij het programmeren en vooral bij het geboorte ritueel…. Wanneer er een identiteitsplaats in jou is, die nog steeds gelooft dat satan je vader is, is het heel erg belangrijk, dat daar een integratie plaatsvindt. Het hoeft geen deel, geen persoonlijkheid te zijn. De menselijke geest, die met de Heer is, kan nog steeds gesegmenteerd worden, omdat de menselijke geest verontreinigd kan worden. Zie 2 Korinthiërs 7:1 [in zijn context om het te begrijpen, dus ook hoofdstuk 6].

Dit hebben we geleerd in de gebieden van de menselijke geest

De geest is waar de overheden en machten zich hechten. Demonen zitten meer in de ziel en het lichaam. Demonen en overheden en machten zijn niet hetzelfde!

Deze identiteit van, ‘ik ben de zoon van satan’, of ‘ik ben de dochter van Hitler’….

Wij gaan in op deze identiteiten, omdat dit echt belangrijke kerngebieden zijn, die moeten worden geïntegreerd! Nu je over de geboorte sprak, hoe weet iemand iets over wat er echt bij de geboorte is gebeurd? Dat is niet een herinnering, dit is een weten [van wat satan je heeft proberen wijs te maken].

[Derek Prince zei ooit: ‘Ik ben in de laatste paar jaar geleid naar een duidelijke bediening van het omgaan met mensen, die bevrijding nodig hebben van demonen ofwel boze geesten. Vanuit een praktisch oogpunt, ben ik gedwongen om de vraag onder ogen te zien wat demonen zijn, en: wat doen ze en waar komen ze vandaan en hoe werken ze? En ik realiseer me dat demonen het lagere echelon van satans regering vormen. Satan heeft een regering, die twee soorten geesten omvat: gevallen engelen in het hemelse rijk, en boze geesten, die geen gevallen engelen zijn: demonen, die op het aardse vlak opereren. En de belangrijkste stoot van satans invloed op ons is niet via de gevallen engelen, maar via de boze geesten. Het is door zijn boze geesten dat hij ons verleidt, misleidt, onderdrukt, aanvalt en tot slaaf maakt. Dit zijn satans vertegenwoordigers aan het werk.
Laat me erop wijzen, dat er twee duidelijke verschillen zijn tussen gevallen engelen, en boze geesten ofwel demonen. Allereerst zijn engelen thuis in de hemelse gewesten; boze geesten zijn thuis op aarde. Ten tweede verlangen engelen er niet naar om een fysiek lichaam binnen te gaan. Voor hen zou het gevangenschap betekenen! Terwijl demonen een hartstochtelijk, intens, en drijvend verlangen hebben om een fysiek lichaam te bezetten.’
Ik dacht, ik moet deze theorie eens beter gaan checken, en ben nu meer overtuigd van het verschil.]

Het volgende gebeurde in de Protestantse kerk waar ik opgroeide

Joe: De hele kerk was occult. Er waren slechts enkele ware Christenen in de Protestantse kerk, maar ze waren zo ontzettend bang om te praten. Ze zwegen gewoon. De gehele Protestante kerk in Zuid-Afrika was een soort van Vrijmetselaarscult, sekte. In feite was iedereen er in die hele periode bij betrokken, inclusief de politie voor elk lid van de samenleving. Dus er was geen manier om te ontsnappen. En de voorganger, of de priester, of hoe je hem ook wilt noemen: hij was de hogepriester. Hij was ook een Duitser, en bovendien een Nazi. Ik geloof dat hij een connectie met Mengele had. Ik ontdekte dat hij ook in de Raad van Kerkleiders zat, als een hoog lid in Zuid-Afrika. Mijn vrouw en ik wilden alles gaan ontdekken, met het doel om onze herinneringen te checken. Want je wilt gewoon zeker zijn van wat je je herinnert.

Ze namen mij mee naar het huis aan de overkant van de kerk

We moesten daar Mengele ontmoeten en verschillende belangrijke mensen. In mijn herinnering identificeerde ik daar mensen, die erg cruciaal zijn, omdat ik iemand hielp, die onderzoek deed naar hoe Mengele het land binnenkwam. Ik ga nu niet in detail, maar ik was in staat om mensen te identificeren van zeer hoge positie in Zuid-Afrika. Het waren juist die mensen, die het voor Mengele zeer gemakkelijk maakten om het land binnen te komen, zonder enige problemen.

Doug: We kregen het getuigenis van vele SRA overlevenden, dat Mengele overal naartoe reisde, zoals naar Amerika, en dat hij beschermd werd, omdat hij deel was van Operatie Paperclip.

Op 2-jarige leeftijd leidde Mengele mij tot Christus

Joe: Ja, hij leidde mij via de Duitse Bijbel tot Christus. Daarna trok ik al mijn kleren uit en toen plaatsten ze me ergens in een plek beneden het huis. Ik wachtte daar op satan, en toen kwam hij binnen. Hij presenteerde zichzelf als een lichtdrager. Hij verkrachtte mij daar, maar ik geloof dat het mijn geest was die hij verkrachtte. Omdat Mengele je tot Christus leidt, en je daarna aan Lucifer schenkt: satan. [Verbaas u aub niet, zelfs Vrijmetselaars en Luciferianen en Satanisten, zoals Billy Graham, kunnen mensen tot Christus leiden middels het evangelie!]

Doug: Op het moment dat je tot Jezus Christus komt, is er de hele formatie van Christus in jou. En als wij ons inderdaad in de laatste generatie bevinden, – wat God toestaat aan satan om te doen, via mensen als Mengele…. omdat 100% van de mensen met wie ik in 35 jaar tijd heb gewerkt hun sektevader Mengele heeft gehad, om de Bijbel aan hen voor te lezen, meestal uit het evangelie van Johannes. Ze lezen de Bijbel! Waarom doen ze dit? Hun denkwijze of doel is niet om je tot Jezus Christus te leiden. Maar ze willen kijken, of er iets in deze bloedlijn persoon zit, die een verrader zou kunnen zijn! Dus ze trekken het hart om te kijken of dat hart zich opent voor Jezus Christus, en dat hart wordt eruit getrokken, eruit getrokken door het Woord van God! De Heilige Geest kan geen Nee zeggen, van ‘Ik kan daar niet zijn’. Want de integriteit van God vereist dat Hij daar is, wanneer je hart door het Woord van God wordt getrokken. Daarom lezen ze het Woord van God!

Mengele kende de Bijbel!

Iedereen met wie ik werkte, wist dat, en het is een test om te zien of deze persoon een verrader zal zijn. En als hun gezichtsuitdrukking oplicht, dan weten ze het, dan weten ze het! En dan vallen ze aan, en nemen ze die kernidentiteit mee de dood in als een aanval! Ze vangen die identiteit in de dood. Ze zijn zo bekrachtigd door satan! Als u het hiermee moeilijk hebt, vraagt u zich dan eens af….

Waar zijn we in de geschiedenis?

Het is satans laatste aanval op de Kerk, want hij kan Christus Zelf niet vernietigen. Het is een geestelijke aanval op Jezus Christus! Dit is de manier waarop de vijand Jezus Christus aanvalt, omdat hij hem niet persoonlijk kan aanraken, dus hij gaat leden van het lichaam aanraken. Satan begrijpt dat dit zijn laatste uur is!

We zijn bewapend door God

Joe: Het hele plan van Mengele was om ons voor satan te bewapenen. En God, als Hij komt, neemt Hij datgene weg, wat Mengele deed om ons te bewapenen voor satans koninkrijk.

Ik kon precies zeggen waar de Vrijmetselaars waren en de Luciferianen

Nu, ik zat in een kerk, en ik kan je precies vertellen, waar in die kerk de Vrijmetselaars zaten, en waar de Luciferianen. Ik kwam een zeer hoog niveau van hen tegen, dat gelijk is aan mijn niveau van SRA overlevenden, die zeer actief en zeer bekend is in de kerk. En ik ontdekte dat één deel van hen Lucifer aan het aanbidden en gehoorzamen is, en hun andere deel Christus aan het dienen is [als gespleten persoonlijkheden].

Dus wat is een andere reden waarom ‘ze’ je naar Christus leiden?

En ik weet niet zeker of ook dat Mengele’s plan was, maar zoals ik kan zien, het zijn vele plaatsen! in feite kan ik nergens naartoe gaan, waar ik de Vrijmetselaars en Luciferianen niet tegenkom! Ze zijn zo gevaarlijk! Ze blokkeren bijna alles wat de Geest van God wil doen. Want het zijn kinderen van God, en toch behoren ze ook aan satan toe!

Het verschil tussen hen en mij

Nu, ik zou mogelijk op dezelfde manier en plaats als zij terecht zijn gekomen! Waarschijnlijk was ik hetzelfde als zij. Ik was waarschijnlijk ook een wapen van satan, om kerken te verscheuren en te beschadigen, en om poorten [openingen] voor satan te creëren. Waarschijnlijk was ik heel goed in staat om dat te doen. Maar ik ben mij bewust van wie ik ben. Dat betekent dat ik mij kan onderwerpen aan Jezus Christus, en dat Hij tot mij kan spreken.

‘Deze Christenen zijn zo dom gemaakt, zo afgestompt’

Ik weet nog, toen ik in aanbidding in een kerk was, dat ik God vertelde dat deze Christenen zo dom waren. En Hij zei toen tegen mij, ‘Maar zij zijn Mijn mensen. Kun je jezelf alsjeblieft vernederen’. En ik heb mijn excuses aan Hem aangeboden. Ik besefte dat ik van hen verwachtte dat ze mij zouden accepteren, maar ik wilde hen niet accepteren. God spreekt nu tot mij. Dus ik ben bereid mezelf voor God te vernederen. En de mensen zijn zich natuurlijk bewust van waar ik vandaan kom. Maar als ik kijk naar deze Christenen, die tot Christus werden geleid…. ik worstel er gewoon mee, omdat als ik naar hen kijk en naar hun leven (?), en dan zeg ik tegen God: ‘Maar ik zie hen!

Ik merk dat bij mensen zoals ik, – ik weet niet of anderen dan iets bespeuren, zoals wanneer de voorganger rondgaat en hij bidt voor mensen tijdens een kleine aanbiddingsavond, dat hij dan snel voorbijloopt, nadat hij me ziet en aankijkt. Ik voel me dan een beetje afgewezen, terwijl ik van deze voorganger houdt. Mogelijk bespeurt hij gewoon iets bij mij wat hij niet kent.
Maar dan kan ik ook anderen bespeuren, die bijvoorbeeld naar voren gaan voor gebed, en dan kan ik zien hoe ze gewoon ‘spelen’ met dit hele systeem, en de aanbidding infiltreren, en alles manipuleren en blokkeren! En dan zeg ik dat ze bewapend zijn; dat is voor mij ook bijna een Vierde Rijk.

Doug: Dat is het doel van satan, omdat dit de laatste generatie is. Hij weet dat de profetische tijdlijn voor hem gaat sluiten.
Hitler zei na de oorlog, dat hij niet voldoende Joden had vermoord, en zijn positie niet verwierf. Hij zei toen, dat de Kerk zijn doel zou zijn. Want hij wist ook, dat het ultieme wapen tegen hem de Kerk was! Dus zijn doel met het hybride fokprogramma van 1945…. Mengele was zijn werknemer hiervoor: degene die het programma invoer. Mengele, het meesterbrein van satan werkend door Hitler, was er om de Kerk te vernietigen en te infiltreren. Dit is de ultieme wraak! God stond dit toe. Door een persoon gevangen te nemen op een zo jong mogelijke leeftijd, hen in de dood te wikkelen, en daarna te programmeren, worden ze met opzet geprogrammeerd en bewapend om voorgangers neer te halen, kerken te infiltreren, om kanalen van corruptie en ontwrichting te zijn. Dus waarom zou hij een jong persoon tot Jezus leiden? Nu, als je bewapend bent, en je bent bovendien een lid van het Lichaam van Christus, dan is er als lid van het Lichaam van Christus een besmetting. Een besmetting die niet eens voorkomt bij de ongelovige! Want een ongelovige is geen lid van het Lichaam van Christus. Satan weet dat!

En nu heeft satan de kerk, het Lichaam van Christus, wereldwijd gevuld!

En ik bedoel, gevuld met bewapende SRA overlevenden, om deze geestelijke atmosfeer te verzwakken, om voorgangers neer te halen, om in de crèche te komen om bij de kinderen te komen, en het doel van God te dwarsbomen in deze laatste generatie.

Joe: Ja, Amen. Ik blijf gewoon in mijn huidige kerk, omdat ik deze Christenen zie, die gewapend zijn door de vijand. Ik wacht op de Heer, omdat het lijkt alsof ze oorlog tegen mij voeren, maar niet uit zichzelf. Ik weet zelfs niet eens of ze weten dat ze dit doen. Het is hun Luciferiaanse kant, dat mij overeind houdt. Want ik bid, vooral tijdens de aanbidding. Ik doe dan geestelijke oorlogvoering, opdat ze tot Christus zullen komen. En door het bloed van Jezus, maak ik hen machteloos door hun bolwerken naar beneden te halen. En vaak vallen ze mij daarna aan.

De Heer heeft mij in de kerk geplaatst

Het geeft mij hoop, dat zelfs degenen, die zo bewapend waren door de vijand, nu zo actief zijn in de kerk. [God kan dingen omdraaien.] SRA overlevenden, die zo ver zijn gekomen, – en we weten wie we zijn en we vernederen onszelf voor God, – Hij kan ons gebruiken! Hij heeft ons ook bewapend, om die overlevenden te helpen, die niet weten dat zij wapens zijn!

Ik bedoel, ik denk dat sommigen van hen wel weten dat ze wapens zijn, en daar ook voor hebben gekozen; zij zijn extreem gevaarlijk! God zal met hen afrekenen.

Er zijn er dus ook, die niet weten dat zij wapens zijn

God zal ons helpen om hen tot herstel te brengen; dat is echt bemoedigend.

Een herinnering van Antarctica

Toen ik 10 jaar oud was, werd ik meegenomen naar Antarctica. Dit was heel moeilijk voor mij, omdat het moeilijk was voor mij om te geloven. Maar toen ik deze herinneringen kreeg, en ik wist dat de herinneringen precies hetzelfde waren als al het andere dat ik heb meegemaakt. Dus ik twijfelde er niet aan. Ik heb de herinneringen getest en bevestigd.
Soms had ik broeders in Christus, die voor mij baden. Ik had een broeder die een missionaris is. Wat hij doet is, je vertelt aan hem wat je je herinnert. Je vertelt hem dat je in dit UFO-ruimteschip bent geweest, waar ik werd verkracht door deze hybriden. En dan zegt hij, ‘Kun je daar even stoppen, zodat ik voor je kan bidden?’ En terwijl hij bidt voor mij, zie ik Jezus binnenkomen en mij bedienen en genezen. En daarna zei ik, ‘Oh, dit is een andere persoon, een andere Christen; kunnen we ook voor die Christen bidden?’ En toen zei ik, ‘Oh, ik zie dat dit een ondergrondse basis is, waar ik met deze generaal ben, die ik seksueel genot moet geven’. Ik deed dat tegen die tijd, omdat ik daarin getraind was, ook al was ik zes jaar oud.

Voor de eerste keer werd ik naar deze generaal gebracht, met kerstmis

Daarom was er altijd trauma binnen de familie op kerstmis, 25 december, Nimrods verjaardag. Ik was altijd in trauma!

Op kerstmis werd ik eerst meegenomen naar Mengele

We zongen ‘Stille Nacht’ in het Duits. En daarna kwamen wij in Antarctica terecht bij de hybride, de generaal. Dit was de eerste keer dat ik daar met familieleden doorbracht, dus ik voelde mij verraden. Maar iedereen maakte deel uit van de sekte. Ze zouden je eigenlijk moeten beschermen, en desondanks was de hele kerk een cult/sekte. Zij hadden me voorbereid voor deze reis, maar werden ook bevolen om dit te doen.

Ik noemde hem ‘de generaal’

Hij vond mij aardig. En ik meende dat de generaal meer autoriteit dan Mengele had. Hij was dus geen mens. Hij was lelijk, niet te lelijk, maar lelijk genoeg als hybride om een afkeer van te krijgen. Mengele was onderworpen aan hem! Het was de enige plaats, waar Mengele niet met mij kon doen, wat hij graag had gewild. Ik was de enige die in zijn kantoor mocht komen, een prachtig glazen kantoor. Hij bezat daar technologie, dat ver boven dat wat ik kon herkennen was! Zelfs nu kan ik het nog niet beschrijven wat ik daar zag. Zijn kantoor was onder het ijs, en ik vroeg me altijd af waarom ik geen last had van de vrieskou. Ik verwacht daarom dat het behoorlijk diep onder het ijs was.
Mengele kon mij niet aanraken, zonder dat de generaal dat wist. Hoewel ik het ‘speeltje’ van de generaal was, heeft hij me niet verkracht. Ik moest hem alleen stimuleren van voren, weet je. Dus het was voor mij niet te dramatisch.

Ik heb min of meer genoten van mijn tijd op Antarctica om eerlijk te zijn

Er zijn daar personen, die zekere tests, onderzoeken, met je uitvoeren. Zonder twijfel was ik daar met een doel. Ik kon daar in mijn eentje rondlopen. Ik zag daar militairen lopen in Duitse kledij, maar ik wist niet of het soldaten met wapens waren. En ik kon gaan waar ik wilde, want ze negeerden mij. Ik kon er helemaal alleen door tunnels lopen, en ben een behoorlijke onderzoeker. Toen kwam ik bij ondergrondse basissen terecht, en ik ging één basis binnen. Het is gigantisch; ik kan het niet goed omschrijven. Misschien zo groot als een honkbal arena? Groter zelfs, want ik kon het einde ervan niet zien.

Daar waren ze hybriden aan het fokken in cocons

Het was een beetje eng, omdat sommige ogen van hen open waren. Ze konden mij niet zien. Ik kon daar rondlopen, en zag dat deze hybriden verbonden waren met machines, die hen beademden. Ze zagen eruit als hybriden, zoals de andere hybriden. Omdat ik het einde niet kon zien, was ik bang dat ik zou verdwalen als ik door zou lopen. Dus ik ging terug, van wat ik mij duidelijk herinner.

Doug: Ik heb met andere mensen samengewerkt, om te praten over de D.U.M.B.s, deze diepe ondergrondse militaire basissen, waar zij naartoe werden gebracht. Ze beschrijven hetzelfde als jij. Wanneer deze entiteiten worden vrijgelaten, is het bedrog dat dit ‘buitenaardse wezens’ [aliens, reptielen, you name it!] zijn, zogenaamd ‘goede’ en ‘slechte’. Maar het zijn geen buitenaardse wezens, die hier worden gefokt. Het fokprogramma is vergevorderd! Hun doel is om het menselijk ras over te nemen, zodat wij hun slaven worden en zij onze meesters. Dat is precies wat er gebeurde in het tijdperk vóór de zondvloed. God vernietigde die hele generatie. [Merk hier weer de beïnvloeding op van prominente Vrijmetselaars en/of gecontroleerde oppositie: namen die Doug hier noemt.]

Je bent niet de enige, Joe, er zijn ook andere mensen die naar Antarctica werden gebracht. Er is daar een fokprogramma; jij bent dus niet de enige die hierover verslag uitbrengt.

Ze deden enkele experimenten met mij op Antarctica

Joe: En Jezus bediende mij daar. Ik heb God vaak gevraagd: ‘Waarom was ik daar?’ en dan krijg ik nieuwe herinneringen die naar boven komen, waar God dan mee handelt. Ik heb heel veel meer herinneringen aan wat daar plaatsvond, maar ik ga daar nu niet dieper op in.

Op mijn 10de werd ik ook meegenomen naar Jeruzalem onder de Tempelberg

Daar was het dat satan mij ontmoette. Hij vertelde mij, dat hij me wilde voorstellen aan zijn zoon. En ik heb satan in veel verschillende vormen gezien. Ik herkende hem gewoon als mijn ‘vader’, degene die ik kende. Hij bracht me naar een andere plaats, waar ik zijn zoon ontmoette. Jij, Doug, en die generaal beschreven hem later als een antichrist bij volmacht, iemand die de macht uitvoert namens de eigenlijke antichrist. Want als hij zo machtig was, en Mengele zich aan hem onderwierp, waarom zou satan mij dan meenemen naar zijn zoon? Dan zou dit alweer een nieuwe antichrist zijn. [Dit is iets wat zeer goed mogelijk is!]

Deze antichrist zag er heel menselijk uit

Hij was nog steeds langer dan een mens, maar was een heel knappe, gespierde man! De hybride generaal was echter lelijk, echt!, en niet-menselijk. Deze hybride zag er menselijk uit!

Wat vooraf ging….

Ik had al eerder gesproken over hoe ze ons, tijdens de satanische rituelen in de kerk, vastbonden met een ‘christus’-jongeman op het kruis. Na afgrijselijke rituelen legden ze ons bovenop hem, naakt. Hierdoor hadden wij een diepe band met christus, die niet de echte Christus was.

Daarna had ik ook nog eens een hele diepe seksuele band met deze antichrist

Ik kan me nog herinneren dat ik het heel leuk vond, omdat delen van mij sterk verslaafd aan hem waren. Wat ik met de generaal deed, was slechts uit gehoorzaamheid, omdat ik het moest doen. Maar met deze antichrist, de zoon van satan…. Hij is erg charismatisch. Ik zeg niet, dat hij de laatste antichrist is, maar hij gaat er zeker voor [voor de job]. Want hij is beslist zeer autoritair, zeer charismatisch, zeer emotioneel, wat je je maar kunt voorstellen! Hij is echter nog steeds een hybride.
Dat was duidelijk, omdat er destijds nog steeds een deel in mij was, dat hem wilde doden. En dat was een conflict in mij: de antichrist willen doden, en toch had hij een band met mij. Dat was een significante ervaring waar ik heel erg lang mee worstelde. Ik was nog maar 10 jaar oud!

Ik kreeg een andere hybride handler

Mijn handler-vader, die niet mijn echte vader was, introduceerde mij aan een andere vaderfiguur, die niet de generaal was, noch de antichrist. Hij moest verzekeren dat wat ze ook planden met mij, ook zou gebeuren. Hij was buitengewoon wreed! En nu heb ik herinneringen aan hoe ze mij traumatiseerden in hun schepen met hele felle, scherpe lichten, waarbij ik vastgebonden op een tafel lag, met twee hybriden erbij. En dan moest je toekijken…. Hoe weet ik dat?

Ik ging naar een neuroloog, omdat ik die epileptische aanvallen had

En natuurlijk zijn al die testresultaten negatief; mijn hersenen waren normaal. Daarbij zetten ze al die lichten op je. Dus ik vertelde de neuroloog, dat ik aanvallen zou krijgen als hij lichten op mij zou laten schijnen. Maar hij zei, ‘Het is oké, laten we gewoon beginnen met lichten aan en kijken wat er gebeurt’. En terwijl ik epileptische aanvallen begon te krijgen, zag ik gelukkig Jezus in de betreffende nare herinnering. Hij keek naar mij, en natuurlijk focusde ik me op Hem, en is het ongelooflijk mooi om Hem te zien; je kunt dat niet beschrijven. Toen kalmeerde ik, en de neuroloog was in staat om alle testen uit te voeren. Daarna zag ik deze handler voor de eerste keer in mijn herinnering, dit maal als een volwassene. Daarvoor kon ik hem mij niet meer herinneren.

De neuroloog zei, ‘Nu, al je tests zijn normaal, zoals je me vertelde dat ze zouden zijn, dus je hebt duidelijk niet-epileptische aanvallen en deze zijn dissociatief en…..? Ik denk we je gewoon iets geven tegen migraine’.

Ik wilde deze handler uitschakelen, omdat ik vond dat het belangrijk was!

En ik wandel veel en wilde hem dan doden, maar hij was behoorlijk krachtig. Ik denk aan alle hybriden, die ik heb geprobeerd uit te schakelen…. ik heb nooit geprobeerd om de antichrist uit te schakelen, omdat dit niet mogelijk is. God heeft het zo gepland.
De handler was te sterk voor mij, maar God zond op dat moment Zijn engelen, terwijl Jezus mij bediende. En ik keek toe wat zij met hem deden. Jezus vroeg hem eerst om te buigen voor Hem, want elke knie zal zich moeten buigen en belijden dat Jezus is Heer. Hij weigerde, en hij moest meemaken hoe het is om martelingen te ervaren, alleen omdat hij weigerde! Totdat hij hersendood was. Dit te zien, was zo helend voor mij, omdat in alles wat hij mij aandeed, hij zeer wreed was.

Voordat mijn eerste kind geboren werd, was ik een gevangenispredikant in mijn kerk

Toen wist ik nog niet wie ik binnenin was. Ik zag alleen nog maar de buitenkant van de ui. Het was een ongelooflijke gezalfde tijd voor mij. Ik ging de gevangenis binnen, samen met zeer gezalfde voorgangers. Omdat ze mij vertrouwden, had ik ook de leiding over tien gevangenen. We bleven daar vier dagen. De dingen, die deze moordenaars, verkrachters, hadden gedaan…. ik voelde mij heel erg één met hen. Niets in mijn leven, gaf het bedienen van hen mij meer vreugde.

In die ervaring ontmoette ik God de Vader voor de eerste keer

Jezus zei, ‘Ik en de Vader, Wij zijn één. Want als je Mij kent, ken je de Vader’. Voor mij, elke vaderfiguur die ik had, was gewoon een verschrikkelijk trauma!
Ik keek naar deze gevangenen, en zij ontvingen Jezus Christus, en ze huilden. Ik accepteerden hen en was in staat om hen lief te hebben. Nu, de kerk had de gewoonte, om hun voeten te wassen, net zoals Jezus dat deed met Zijn discipelen. Hier had ik geen problemen mee. Velen ontvingen Jezus in hun hart; je kon zien dat het echt was! Velen van hen vertelden mij uit zichzelf waarom ze in de gevangenis zaten, iets wat we hen niet vroegen. Alle delen in mij en mijn identiteit hadden geen problemen om het te horen.

Ik had daar een ervaring met God, de Vader, en dat bleef bij me

Ik had het gevoel dat ik Hem voor de eerste keer ontmoette, en ik werd verliefd op hem.

Acht jaar later vroeg ik mij nog steeds af wie mijn echte vader was

En ik zei dan, ‘Maar satan is mijn vader’! En daarna zei ik, ‘Maar God, de Vader: ik ken Hem!’ Toen herinnerde ik mij dat Mengele mij aan satan gaf, toen ik twee jaar oud was. Daarna zei ik, ‘In dat geval, ga ik recht in je, satan, en ik ga terugnemen wat je van mij gestolen hebt!’ Ik vroeg het niet eerst, maar ik vertelde God alleen: ‘God, als U het niet erg vindt, ga ik de twee machtige engelen van God vragen, de broers van Lucifer: Gabriel en Michael, om Lucifer vast te houden. En ik ga daarna in hem, zoals hij in mij ging, en uit hem nemen dat wat hij van mij afpakte, de dag dat hij mij verkrachtte’. En ik maakte geen grapje! Ik weet niet of ik dit gewoon kon vragen, maar deed het gewoon.

Toen ‘zag’ ik de engelen….

Ik zag ze niet lichamelijk, maar ik wist dat ze er waren en satan vasthielden! Ik ging in satan. en hij kon niets doen. Ik zei: ‘Jij, geef mij terug wat je van mij gestolen hebt. Het is van mij!’ En ik voelde dat ik alles terugpakte: mijn menselijkheid/menszijn, mijn waardigheid, – want ik was vaak naakt, fysiek en geestelijk…. En ik zei, ‘Ik heb de autoriteit nu, niet jij’, en voelde mij zo bekrachtigd! ‘Ik neem het nu terug; ik ben een kind van God. Ik heb autoriteit en ik neem terug wat je van mij stal.’ Het kwam toen terug in mijn geest, in mijn hart. Mijn hele leven had ik zoveel pijn in mijn hartstreek; ik voelde dat het nu weg was.
Na deze ervaring, als ik me weer afvroeg wie mijn vader was, was het weg: hij, satan, was niet mijn vader, hetgeen bedrog is geweest.

Er zijn tijden geweest dat we last hadden van tijdverschil

Bij nieuwe traumatische herinneringen, vroeg ik me dan af, ‘Wat zou Doug hebben gedaan in deze situatie? Wat zou hij me adviseren te doen?’ Toen dacht ik terug aan het volgende….

In de kerk maakten ze van mij een satanische hogepriester

Ik bedoel, ik werd alleen een hogepriester, gewoon om te kunnen overleven. En jij vertelde me om rechtstreeks in die hogepriester te gaan, en hem te claimen. Zodra ik dat deed, werd hij deel van mij en kwam hij tot Christus. We leidden hem niet eens tot Christus. Hij kwam gewoon zelf tot Christus en werd deel van mij. Natuurlijk zijn we nu geïntegreerd; ik heb hem nu niet meer nodig.
Hetzelfde gebeurde vaker met andere persoonlijkheden en herinneringen, die bovenkwamen.

Het werk van genezing gaat door

En ik wil de overlevenden hiermee graag bemoedigen. Verlies geen hoop! Misschien heb je even een pauze nodig, dat kan. En zodra ikzelf ervaar, dat mijn systeem klaar is voor het volgende, ga ik weer door als dat nodig mocht zijn.

Een laatste woord voor degenen, die overlevenden steunen, zoals mijn vrouw

Voor hen en hulpverleners is het heel moeilijk, terwijl ze natuurlijk door hun eigen worstelingen gaan. Maar zij zien het menszijn in je terugkomen naar gelang je aan het genezen bent. SRA overlevenden zijn extreem egocentrisch, op zichzelf gericht. Alles draait om hen. En wanneer we nog niet genezen zijn, hebben we identiteiten, die wreed zijn en afschuwelijk en gevaarlijk! Ik wil de supporters van overlevenden echter bemoedigen: het is het waard, ook voor jezelf, voor je kinderen, dat je doorgaat met het proces.

Als ik zie hoe mijn menszijn is teruggekomen, en in staat ben om ook anderen te bedienen en lief te hebben, en gevoelig ben voor hun behoeften, en hoe mijn trots is afgebroken en mijn wonden zijn genezen! Vooral als ik aan het wandelen ben in de bergen, en ik hoor de stem van God, de Vader: die relatie die ik met Hem heb! Natuurlijk zijn er tijden geweest, dat alles wat je wilde, is sterven. Maar nu denk ik aan gewoon Zijn stem horen en Hem gehoorzaam zijn; en Hij zegt, ‘Doe dit’, en je kunt gehoorzaam aan Hem zijn…. Ik bedoel, de blijdschap die je hierdoor ontvangt!

Soms vergeet ik nu dat ik een overlevende ben, want ik voel me gewoon ‘normaal’

En dan heb ik deze intieme relatie, die afhankelijkheid is van Jezus Christus, die ik niet zou hebben gehad, wanneer ik niet gekomen was van waaruit ik vandaan kom. En ik ben opgewonden over de toekomst, wat komen gaat en wat God gaat doen.

Aan de voorgangers en de counselors, die hiernaar luisteren….

De mensen in de kerk, die dit niet willen horen, weet u, ik ben niet de enige overlevende. Er zijn er velen! Ik spreek vanuit mijn hart. Luister daarom, het is echt, en het gaat niet beter worden. Dit zijn de laatste dagen; het zal erger worden. Ik zie de ondergrondse basissen….

Lees het Woord van God, en kijk wat er nog gaat komen

‘Stop alstublieft niet uw hoofd in de grond’ om niets te hoeven zien; deze dingen zijn werkelijkheid. Luister, luister. De overlevenden zijn daar, en zo ook de gevaren.

Doug: Ik waardeer het zó dat je je geschiedenis met de Heer deelt! Jij hebt niet voor deze geschiedenis gekozen; er werd voor jou gekozen. Iemand zei me: ‘Er zijn er zovelen; ze zitten in de kerk, maar ze kunnen geen hulp krijgen!’ Ze zitten in uw gemeente. Als u een gemeente hebt met enig mate van licht en zout, dan heeft satan daar reeds zijn middelen opgesteld! Alles wat hij als een bedreiging beschouwt voor zijn koninkrijk, daar zet hij zijn middelen in die hij tot zijn beschikking heeft. Hij zal ervoor zorgen dat je op z’n minst ineffectief bent, of, indien mogelijk, je uitschakelen.

Ik reisde overal heen in de Verenigde Staten om voorgangers en counselors te helpen

Overlevenden waren er overal.
Jezus Christus is onze Hoop!

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/geestelijke-strijd-gebed-om-bescherming-tegen-occultisten-satanisten-sekten-valse-bedieningen/

Satanic Ritual Abuse – DECLASSIFIED!!! The LGBTQ/Satanic Ritual Abuse Connection  [PART 2]

 

Tot slot

Valse leraren, valse voorgangers, nepchristenen, zogenaamde christelijke websites en YouTube kanalen, etc., zullen dit niet vertalen of sharen, tenzij ze er hun eigen leugens aan vast weten te koppelen. Dit is een tactiek van de duivel, die me nu steeds duidelijker wordt.
Bovendien, dat wat zij wel over onderwerpen als deze melden, – of het nu gedeeltelijk waar is of een leugen – is vaak doordrongen van sensatielust, het niet aanbieden van echte hulp, jacht naar meer bezoekers of kijkers, het vissen naar onze gegevens en reacties, en een zucht naar meer geld en roem.

 

Bron:

Voorganger Doug Riggs

You may also like