Exclusief interview met een ex-Illuminati programmeur/trainer: Deel 17 – In de Matrix

Illuminati kinderen worden spirituele en fysieke krachten aangeleerd, een hoog IQ, telekinese, mensen ‘lezen’, ‘tijdreizen’, ‘astraal reizen’, ‘psychisch doden’…. Het valt onder spiritisme, hekserij, en zijn demonen die het menselijk ras willen vernietigen!

Eindtijdnieuws.com
1 maart 2023

 

De Illuminati 

in een interview met ‘Svali’

Deel 17: Exclusief interview met een ex-Illuminati programmeur/trainer: In de Matrix

Vroege training om ‘ongebruikte deel’ hersenen te gebruiken

Vraag: Svali, kun je me vertellen tot wat voor ongelooflijke krachten en vermogens het brein in staat is, wat je gezien en gehoord hebt, toen je nog deel uitmaakte van de Illuminati? Ik weet zeker dat een fotografisch geheugen er slechts een deel van is?

Svali: Uit onderzoek blijkt, dat we slechts een deel van het vermogen van de hersenen gebruiken. De Illuminati, en andere occulte groepen, zijn zich daar terdege van bewust. Daarom wordt met opzet een gepland programma van vroege stimulatie en training gedaan, om kinderen aan te moedigen dit normaal gesproken ‘ongebruikte deel’ van de hersenen te gaan gebruiken.

Een fotografisch geheugen wordt ontwikkeld in een trance toestand. Een persoon onder hypnose herinnert zich gebeurtenissen en details uit zijn omgeving bijna volledig. De hersenen verliezen nooit iets; het is alleen zo dat we in het dagelijks leven informatie wegfilteren, om normaal te kunnen functioneren, anders zouden onze zintuigen gebombardeerd worden en voortdurend afgeleid!
Hypnotisme teweegbrengen kan dit filter opheffen wanneer de suggestie wordt geïmplanteerd. De persoon ‘downloadt’ dan informatie en details naar de trainer.

Andere vaardigheden, die kunnen worden ontwikkeld zijn:

Het leren van vreemde talen: Kinderen leren drie, vier, of vijf en meer talen, op basis van aanleg.
Fysieke kracht: Het kind kan fysiek meer dan een kind van zijn/haar leeftijd normaal zou kunnen.
Psychisch vermogen: Dit wordt beschouwd als een waardevol bezit, en er wordt aan gewerkt.

Kinderen leren voorwerpen op te pakken, met telekinetische krachten

Kinderen leren hun geest te gebruiken, om mensen te ‘lezen’, dat wil zeggen, informatie over de persoon te verkrijgen, die zij onmogelijk kunnen weten! Hen wordt geleerd, om door de tijd te reizen en/of door spirituele dimensies, en zelfs om een dier, of mens, ‘psychisch te doden’, zonder het/hem aan te raken. Ze leren buiten het lichaam te reizen, waar het kind een kamer kan bezoeken, kan beschrijven wat daar is; en details van gesprekken beschrijven wordt ook gedaan.

Het kind wordt geleerd een bovennormale intelligentie te hebben, gewoonlijk in het bereik van 120 (minimum) tot boven de 200

IQs van 160 en hoger zijn in deze groep niet ongewoon. De specifieke vaardigheden die worden ontwikkeld, hangen af van de rol van het kind, of de volwassene, of de geplande rol in de groep.

Vraag: Svali, er wordt momenteel een populaire tv-serie uitgezonden, genaamd The Pretender [1996 – 2000]. Nu je me zoveel hebt verteld over de Illuminati, begint deze show me veel duidelijker te worden. Misschien is deze show zelfs gebaseerd op MK Ultra, of Illuminati geschiedenis.

Svali: Ik heb nooit naar deze show gekeken, omdat de eerste twee minuten (de voorloper) me jaren geleden zo erg triggerden, dat ik moest opstaan en de kamer verlaten. Later zei ik tegen mijn man: “Ik kan niet geloven dat ze dit openlijk op TV laten zien”. Ja, het is direct gebaseerd op Mind Control programmering, etc., en is een directe, schaamteloze vertoning. Maar in onze maatschappij, gebaseerd op ontkenning, wordt dit beschouwd als ‘fictie’, behalve voor hen, die dit soort training hebben ondergaan.

Vraag: Kan één van deze Mind Control technologieën gebruikt worden voor positieve doeleinden, om mentale krachten te vergroten, zonder de controle over de eigen geest te verliezen? Een paar jaar geleden was er een rage over zogenaamde mind-machines, met knipperende lichten en geluiden, waaronder een VR-bril en een koptelefoon. Wat weet je over die mind-machines? Werken ze?

Svali: Ik ken geen enkele mind control technologie, die volgens mij goed is, sorry. Waarom? Zelfs als er geen trauma aan te pas komt (en de meeste doen dat wel), – als dit soort apparatuur in de verkeerde handen zou vallen, zou het altijd gebruikt worden om anderen te onderwerpen en te controleren. Helaas is dat het ‘Controle’ deel van Mind Control (MC): iemand anders heeft de leiding, en gebruikt de ander. De meeste machines en VR-spullen werken niet echt, want om MC te laten werken, moet de persoon jong zijn, om die vermogens te ontwikkelen, en ook getraumatiseerd. Dit is een triest feit.

Ook zijn veel, zo niet de meeste van de ontwikkelde vermogens, schadelijk en destructief

Spiritueel reizen en tijdreizen hebben altijd een prijs, en zullen de persoon langzaam doden of vernietigen, wanneer ze te vaak worden gebruikt. Ik heb ‘Spirituelen’ in de Illuminati gezien die dit deden, en zij hadden op 22-jarige leeftijd volledig wit haar! De meeste ‘Spirituelen’ worden vroeg grijs, omdat de fysieke en psychische vernietiging zo groot zijn. Zelfs de Illuministen zijn zich hiervan bewust, en voorkomen om deze reden te veel werk op één gebied.

Het demonische erachter heeft ervoor gezorgd, dat sommige mensen, (zoals Aleister Crowly bijvoorbeeld) uiteindelijk krankzinnig aan hun levenseinde zijn gekomen.

Ik kan het niemand aanraden! Het zou zijn als spelen met vuur, of een gevaarlijk wapen. Dit is een reden, waarom ik weiger iets met dit soort dingen te maken te hebben. Ik heb jaren geleden alle spirituele deuren in mijn leven afgezworen en gesloten, en kan geen mensen meer ‘lezen’, of paranormale reizen maken, of 5 talen spreken. Ik ben zo blij dat ik deze gaven nu niet heb, want mijn leven behoort toe aan Jezus, en dat is tien keer beter. Hij verbetert mijn leven op veel betere manieren!

Meer over het paranormale deel, zoals telepathie, telekinese, tijdreizen

Vraag: Kun je ons iets meer vertellen over het paranormale deel, zoals telepathie, telekinese, tijdreizen, enzovoort? Waar wordt elk van die vermogens voor gebruikt door de Illuminati?

Svali: Ten eerste is het belangrijk te beseffen, dat iemand, die aan tijdreizen doet, vaak in een veranderde bewustzijnstoestand verkeert. Ze laten hun lichaam achter en reizen in het spirituele rijk. Mensen met wie ik heb gereisd, zagen eruit alsof ze in een diepe trance of coma waren: hun ademhaling is traag, hun huid bleek en koel, en hun hartslag is verlaagd. Er was altijd eerst een ritueel of een offer [nodig], om de poort te openen! De eerste paar keer neemt iemand altijd iemand anders mee, om hem te begeleiden en te onderwijzen, en hem te helpen terug te komen. Het was altijd vol angst, want als iemand ‘verdwaald’ raakte, zouden ze daar kunnen blijven en niet meer terug kunnen komen naar nu. Ik haatte het ook. 

En ook geloof ik dat het demonisch gedreven is, en verboden door de Schrift

Dat is een reden, waarom ik er niet graag aan terugdenk. Het was bijna altijd in het verleden. In feite was er een barrière, zodat iemand niet te ver in de toekomst kon gaan, misschien een dag of zo. Ik weet niet waarom de barrière er is; ik heb geen idee.

Er is echter geen barrière om naar het verleden te gaan

En mensen doen het om verschillende redenen: om de geschiedenis te zien, om wijsheid/advies/hulp te vragen aan mensen uit het verleden, om anderen te onderwijzen in het demonstreren van de ononderbroken ‘glorie’ van de groep. Ik heb rituelen van 1000 jaar geleden gezien bij het oude Stonehenge – ja, daar werd het voor gebruikt -, waar zij dit deden. En ik heb de hoven van de monarchieën bezocht, die dit deden.

Maar ik geloof ook dat het ‘tijdreizen’ allemaal misleiding is:

een bedrog door de demonen! En dat alle informatie, die op deze [occulte] manier wordt verkregen, absoluut niet betrouwbaar is! Een persoon kon ook alleen voor korte periodes reizen. Meer mochten ze niet doen, omdat het gezondheids- en psychologische problemen veroorzaakt. Dit soort dingen is heel, heel verwoestend!

Vraag: Kan het worden gebruikt om mensen te beïnvloeden, bijvoorbeeld politici, zakenlieden, militaire leiders, enzovoort, en om bepaalde gedachten in hun geest te brengen?

Svali: Niet dat ik gezien heb. Er is een grens aan de invloed van dit soort dingen. In plaats daarvan worden deze mensen gechanteerd of omgekocht, wat veel effectiever is. Ik geloof dat het vermogen van de ‘psychische verschijnselen’ soms wordt overschat, want mensen hebben wel degelijk een vrije wil, tenzij ze actief worden gecontroleerd door de groep.

Vraag: In hoeverre kunnen zij het wereldbewustzijn en onze tijdlijn veranderen, door ‘tijdreizen/astrale reizen’ in het algemeen. En hoeveel mensen zouden daarvoor nodig zijn?

Svali: Ze proberen het niet. Vergeet niet, dat God de controle heeft over de geschiedenis, niet de Illuminati, of enige andere groep.

Vraag: Heeft de Illuminati ‘specialisten’ met dit soort vermogens, en worden zij ‘fulltime’ ingezet om dit te doen?

Svali: Ze hebben mensen die dit meer doen [dan anderen], genaamd de ‘Spirituelen’, degenen die zich specialiseren in Spiritualiteit, in plaats van de Krijgsmacht, of Wetenschap, of Geleerdheid. Deze mensen verouderen altijd vóór hun tijd, en hebben al vroeg grijs of wit haar. Zelfs zij moeten hun contact hiermee beperken, omdat het zo verwoestend is.

Een deel hiervan valt ook onder de noemer ‘theta’ programmering, of psychische programmering

Weet je nog in de film The Matrix, de kinderen, die lepels leren buigen? Dat was pure theta die getoond werd. En ik vond het verschrikkelijk om naar te kijken! Nogmaals, Hollywood gaat bovengronds. Deze vermogens worden gebruikt om ‘psychisch doden’ aan te leren. Ik heb dieren gedood zien worden door mensen in een ring eromheen, die zich erop concentreerden: het dier stond op, en werd gewurgd. En het wordt gebruikt om dit vermoedelijk ook bij mensen te doen, of om anderen af te kunnen luisteren.

Dit is geen veilige, nieuwe dimensie die ‘ontdekt’ is!

Het zijn demonen die mensen beïnvloeden, en hun kennis [waarheden gemengd met leugens van de vader der leugen] met hen delen! En het eindigt altijd met de vernietiging van degenen, die er heel lang, of heel zwaar bij betrokken waren. De demonen willen het menselijk ras vernietigen, omdat wij door God zo geliefd zijn! En zij haten Hem en ons, Zijn geliefde schepping.

Dingen als astraal reizen, tijdreizen, worden in de Bijbel behandeld, en heet ‘spiritisme’, ‘hekserij’

Ze werden niet voor niets verboden: om ons te beschermen! Ik heb gehoord van mensen, die nooit meer terugkwamen, stierven, of hun verstand verloren, nadat ze de dingen hadden gedaan die ik noem. En ik zou er nooit en te nimmer voor pleiten om dat te onderzoeken, terwijl het leven hier op aarde zo vol zit met goede dingen, die niet destructief zijn.

Ik ben zo blij dat ik niet langer getuige hoef te zijn van deze dingen, of er deel van uitmaak!

Ik heb er in mijn eigen leven afstand van gedaan, om er ooit nog deel van uit te maken. En ik heb alle deuren gesloten voor het demonische en zijn activiteiten. Ik verloor ook al deze vermogens op hetzelfde moment, en het is een enorme opluchting.

 

Bron:

The Illuminati – Exclusive Interview with an Ex-Illuminati Programmer/Trainer  Part 17 – In The Matrix

You may also like