Ontvang deze waarheid om op aarde te overwinnen – Oorlog op Aarde (NL subs)

In deze video legt Derek Prince uit, hoe Christenen betrokken zijn in een geestelijke oorlog tegen demonische bolwerken, die proberen ons denken te beheersen en iedere persoon lam te leggen. Hij legt uit wat de werking is van demonen, maar ook hoe we hen op basis van Jezus’ bloed kunnen overwinnen.

Eindtijdnieuws.com
20 maart 2023

 

Wat mij persoonlijk opviel, is hoe degenen, die Derek Prince’s ministries wereldwijd hebben voortgezet, de inleiding onder dezelfde video na zo’n 10 jaar hebben afgezwakt. Dat zegt veel, heel veel! Mogelijk is men bang om kijkers te verliezen…? God weet het. In dit artikel heb ik bovenaan de originele, meest krachtige en waarheidsgetrouwe inleiding gekozen.

Opgenomen op 28 april, 2000, in Cornerstone Church, San Antonio, Texas:

 

Oorlog op aarde – Derek Prince

Of bekijk dezelfde video hier, zonder Nederlandse ondertiteling, en van betere kwaliteit.

 

Slechts enkele hoogtepunten:

“‘Bezeten door een demon’ is een slechte vertaling, en ik neem het de NIV echt kwalijk, die in veel opzichten het Engels heeft gemoderniseerd, en dat ze terug zijn gegaan naar deze ouderwetse religieuze taal: ‘demon-possessed’ [‘bezeten door een demon’]. En ik zal u vertellen waarom ik er bezwaar tegen heb: omdat het woord bezetenheid eigendom suggereert. Als je bezeten bent, ben je eigendom van een demon. Nu geloof ik niet dat een wedergeboren, oprechte Christen eigendom kan zijn van een demon. Ik geloof niet dat een oprechte, wedergeboren Christen bezeten kan zijn door een demon.
Echter, het Griekse woord dat gebruikt wordt, kan gemakkelijk, en zou ook, vertaald moeten worden in: gedemoniseerd. En ik geloof dat veel wedergeboren Christenen nog steeds gedemoniseerd zijn. Dat wil zeggen, er zijn gebieden in hun persoonlijkheid, waar de Heilige Geest nog niet de volledige controle heeft.”

“Veel mensen zeggen, “Nou, ik weet zeker dat er mensen zijn die verlost moeten worden van demonen, maar ze zitten in gevangenissen of in krankzinnigengestichten”. Dat is niet waar. Demonen kunnen zich in veel kerken erg op hun gemak voelen.

“… ik wil erop wijzen, dat het eerste bovennatuurlijke teken niet het spreken in tongen was. Het was demonen uitdrijven. Ziet u, we hebben een soort hiaten in onze theologie en onze praktijk. Sommige dingen doen we wel en andere niet. Maar de manier waarop Jezus ons vertelde om het te doen, is de juiste manier.”

Hekserij viert hoogtij in de Verenigde Staten! Vanaf de top van de natie naar beneden, vanaf het Witte Huis naar beneden, viert hekserij hoogtij.”

“…. in een door conflicten verscheurd disharmonisch gezin worden de geboren of ongeboren kinderen automatisch blootgesteld aan demonen. En de meeste kinderen hebben niet genoeg weerstand om de demonen buiten te houden. Dus elk kind dat geboren wordt in een ongelukkig, door conflicten verscheurd huis staat bloot aan demonen. Hoeveel van zulke huizen zijn er vandaag de dag wel niet in de Verenigde Staten? Het zijn er veel, nietwaar?”

“En dan is er nog een heel, heel gebruikelijke manier waarop demonen binnenkomen, en dat is via loze woorden. En ik wil u voorlezen wat Jezus zegt in Mattheus, hoofdstuk 12 over loze woorden, vers 36.

“Maar ik zeg u dat voor elk ijdel woord dat mensen spreken, zij rekenschap zullen afleggen op de Dag des Oordeels.”

Mensen zeggen vaak, ‘Ik meende het niet echt’. Dat is precies wat Jezus zegt. Dat is een loos woord. Alle woorden die je spreekt, die je niet echt meent, zijn loze woorden. En of u het nu zo bedoelt of niet, op een dag, tenzij u zich bekeert, moet u er verantwoording voor afleggen op de dag des oordeels. Elk ijdel woord! Mensen zeggen zo vaak tegen mij: ‘Nu, broeder Prince, ik meende het niet echt’. Ik zeg, dat is precies wat het is! Het is een ijdel woord! Het is een woord dat je niet meende. En ik kan u niet vertellen met hoeveel mensen ik te maken heb gehad, die een geest van de dood hebben, omdat ze die hebben uitgenodigd. Ze werden depressief of ontmoedigd, en zeiden: ‘Ik kan net zo goed dood zijn. Wat is het nut van leven? Ik ben beter af als ik dood ben’. Dat is alles wat je hoeft te zeggen, en de demon van de dood staat daar recht voor je neus. Hij zal vele malen binnenkomen. Ik zeg niet altijd. Dus zo komen ze binnen.”

Eén van de gevaarlijkste en meest subtiele vormen van het occulte is Vrijmetselarij! Als u een familielid hebt, of zelf op enigerlei wijze betrokken bent geweest, bij Vrijmetselarij, verbreek dat dan volledig, absoluut, beëindig het, haal het uit huis. Onderhoud er geen enkele verbinding mee. Enkele van de meest verschrikkelijke gevallen van demonisering [beïnvloeding door demonen], die ik heb gezien, zijn in verband gebracht met Vrijmetselarij.”

 

Bron:

War On Earth – Part 2 of 2: War in Heaven and Earth by Derek Prince

You may also like