Profetisch voor 2024 | ‘Alles gaat veranderen binnenkort!’

December 2023: Urgente profetische berichten. Velen zullen op zoek zijn naar antwoorden, terwijl hun wereld instort. Vraag om persoonlijke leiding en bevestiging, hoe je je kunt voorbereiden, hoe een licht in deze wereld te zijn…

Eindtijdnieuws.com
7 januari 2024

 

Ik voelde de urgentie om dit te delen met de wereld….
Wees niet lauw, lui, blind of kortzichtig; de Heer waarschuwt de Zijnen niet zonder reden.

Daarom, broeders, beijver u des te meer, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als u dit doet, zult u nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus!  2 Petrus 1:10-11

 

Waarom?
Want dat is toch belangrijk te weten, nietwaar? Nu, dit kun je teruglezen, in zijn verband, in: 2 Petrus, hoofdstuk 1. Want wanneer je het woord ‘daarom’ in de Bijbel tegenkomt, is het altijd belangrijk om te weten wat er aan voorafging.

Mogelijk wil de Heer ons nog op tijd wakker schudden vlak voor de Opname. Ook is het heel goed mogelijk dat onderstaande waarschuwingen allereerst voor Amerika gelden en daarna wereldwijd. Ik weet het niet, maar de waarschuwingen zijn vrij duidelijk.

 

2024: Maak je klaar voor wat komen gaat! Neem je positie in…

De titel verwijst naar zowel voorbereiding als verhuizing uit de megasteden in 2024

‘In de maand december 2023 begon ik de Heer te zoeken, met betrekking tot het jaar 2024, en wat Hij met mij wilde delen. Ik ontving een paar woorden, een droom, en ook drie berichten. Dat is het meeste dat ik ooit voor een nieuw jaar heb ontvangen.

Breng dit alsjeblieft in gebed bij de Heer, voor persoonlijke bevestiging en voor een beter begrip:

Rhema woorden:

Ik hoorde deze twee woorden van de Heilige Geest:

1  Ontwarren/ontrafelen  [‘unravel’ in het Engels]

Definitie van ‘to unravel’:

Ontwarren, losmaken, het ontrafelen (van een mysterie of geheim), maar ook: ervoor zorgen dat iets mislukt, falen of geruïneerd of onvervuld raken
Zoals je ziet, heeft het woord meerdere betekenissen in het Engels.

2  Losmaken/in verwarring brengen/vernietigen  [‘unhinge’ in het Engels]

Definitie van ‘to unhinge’

Scheiden, loskoppelen, losmaken, verwarren, verstoren, doen ontsporen, ontregelen, uit balans brengen

Toen hoorde ik:

‘Ze’ zullen proberen het bij elkaar te houden, maar ze zullen het niet kunnen beheersen of tegenhouden.’

[‘Ze’ zijn uiteraard TPTB. Bid het volgende met mij mee in geestelijke oorlogvoering: ‘Maak hun tongen verdeeld, o Heer, en verwoest hen!’ Dit is heel Bijbels om te doen en heeft bovendien grote impact:

Verwoest hen, Here, en verdeel hun tongen; want ik zie geweld en ruzie in de stad, dag en nacht waren zij om haar rond, op haar muren; daarbinnen zijn onheil en moeite, verderf is daarbinnen, van haar plein wijken verdrukking noch bedrog.  Psalm 55:10-12]

 

Hoogtepunten wat 2024 betreft

–Er zal een toename en intensiteit zijn van de dingen, die we in 2023 zagen.

–De voedselvoorziening zal nog meer getroffen worden. Niet alleen de hoge prijzen, maar ook een schaarste op een bepaald gebied of in een bepaalde plaats. Op andere gebieden, echter, zal er weer genoeg zijn.

–Als de winter voorbij is, zullen de dingen intenser worden en sterker verbreid! Het einde van het jaar zal veel erger zijn dan het begin!

–‘Golf na golf’ zal toeslaan, om de dingen proberen omver te werpen of te stoppen.

–Bereid je zo goed mogelijk voor en vertrouw voor de rest op de Heer.

–Uit de chaos zal een nieuw systeem [het zichtbare beestsysteem?] voortkomen.’

 

Droom

Eerste scène:

‘Ik was op bezoek bij een vriendin bij haar thuis. Ze had veel kinderen, en woonde daarom in een heel groot huis. Tijdens mijn bezoek kwam ik er echter achter, dat ze op het punt stond te verhuizen.

Tweede scène:

Deze keer ging ik op bezoek bij dezelfde vriendin, maar dan in haar nieuwe huis. Het was veel verder weg van haar vorige woning. Het kostte me een tijdje om er te komen. Ik wist ook, dat ik onderdak voor de nacht zou moeten zoeken.

Toen ik bij haar thuis aankwam, merkte ik dat het veel kleiner was dan haar vorige huis. Maar toen ze mij begroette, leek ze tevreden met haar nieuwe locatie.
Ze vroeg me daarna, of ik er de nacht wilde doorbrengen. Ik keek om me heen en wist, dat ze waarschijnlijk geen logeerkamer hadden, vanwege alle kinderen. Ik vroeg haar of ze daadwerkelijk de ruimte had. Ze antwoordde: “Ik heb maar drie slaapkamers voor al deze kids”. Maar ze verzekerde mij dat het goed zou komen, dat het zou gaan lukken!

Interpretatie

Toen ik wakker werd, had ik geen enkele interpretatie voor deze vreemde droom. Maar ik kreeg een bericht van de Heer, wat de droom feitelijk uitlegde. Het bericht staat hieronder. Mij ​​werd getoond, dat er mensen zullen zijn, die naar verschillende locaties zullen verhuizen. Hoewel het misschien niet precies is wat zij wilden, of zelfs verwachtten, toch zal er aan hun behoeften worden voldaan!’

 

Neem je positie in!

‘Terwijl ik bad in december 2023, hoorde ik in mijn geest de Heer tegen de Zijnen zeggen:
Ga op de juiste plek zitten voor wat er binnenkort gaat gebeuren. [Bereid je voor of maak je klaar voor wat binnenkort komen gaat, maar ook: verhuizen.]
Want voor sommigen geldt: ze moeten de steden verlaten, naar een plek, waar ze voedsel kunnen verbouwen en meer zelfvoorzienend kunnen zijn.

Toen hoorde ik: ‘Geweld, pestilentie, een falende economie!’

De waarschuwingen zijn op vele manieren uitgegaan, en door veel van Mijn mensen. Degenen, die hebben geluisterd, zal het beter vergaan dan degenen, die niet hebben geluisterd.

Er is nog maar een korte tijd om dit te doen, en dan wordt het te moeilijk! 

Ik waarschuw Mijn eigen mensen om in een betere positie te komen… om op een betere ‘plek’ te zijn dan voorheen. Dit is de reden, waarom het zo belangrijk is om te werken aan een hechtere wandeling of relatie met Mij, zodat je Mijn stem en aanwijzingen kunt horen. Dan ga je niet je eigen weg, maar Mijn weg. Het is Mijn wil, Mijn perfecte wil, die je met heel je hart behoort te zoeken. Op het juiste moment op de juiste plaats zijn, is erg belangrijk dit komende jaar (2024).

Onthoud dat Mijn plannen voor jou niet altijd lijken op wat jij denkt

Net zoals met de Israëlieten, die de woestijn in moesten om aan de slavernij en ballingschap van de Egyptenaren te ontsnappen. Zo zal het voor velen weer zijn. De wildernis was niet de ideale plek, maar het was wel de ‘noodzakelijke plek’!

Vind Mijn perfecte wil

Zoek je toevlucht in Mij, en laat Mij je verbergen onder de bescherming van Mijn vleugels! Ik zal je sterke toren zijn.

Mijn volk is verstrooid

Dit is het werk van de vijand, die verdeeldheid in hun midden heeft gebracht. Er is nu eenheid nodig binnen Mijn Lichaam, een ‘samenkomen’ met dezelfde geest en gedachte, voor het doel van Mijn Koninkrijk! Waar twee of meer mensen samenkomen, ben Ik daar, en zal Ik hun gebeden verhoren, wanneer zij wandelen in Mijn Naam, in gehoorzaamheid en geloof!

Dit is de oproep voor het nieuwe jaar: Bereid je voor!

Bereid je hart, leven en gezin voor op wat komen gaat!
Wees niet lui of onverschillig!
Wees niet laf of bang!
Vind kracht in Mij, en vraag om hemelse wijsheid!’

 

Arbeiders, wees er klaar voor!

‘Wees voorbereid. Temidden van alle duisternis, die nu zo doordringend wordt, zal er een beweging van Mijn Geest zijn. Mijn Geest zal uitgestort worden, en velen zullen de levende wateren ontvangen om te vernieuwen, op te frissen en te doen herleven.

Velen zullen terugkeren naar de bron, en zullen redding vinden

Hoewel er oordelen zullen worden uitgestort, zullen Mijn genade en waarheid ook zegevieren! Mijn Geest zal worden uitgestort op alle vlees, terwijl de laatste eindtijdoogst komt.

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.  Handelingen 2:17-20

 

Dit zal het werk van satan tegenwerken

En het zal velen terug naar Mij trekken. Jouw vijand (satan) heeft niet het laatste woord. Ik wel! Hij is slechts een marionet, waardoor de bokken van de schapen zullen worden gescheiden. Hij mag de wereld testen op de bedoelingen van hun hart, net zoals toen Job op de proef werd gesteld. Bij elke test zorg ik voor een ontsnappingsmogelijkheid, voor degenen die ernaar op zoek zijn.

De oogst zal in sommige gebieden overvloedig worden

Mijn arbeiders moeten te allen tijde klaarstaan, om een verslag van Mij af te leggen. Veel van de hardvochtigen [zij met verharde harten] zullen veranderd worden en zullen de tweede geboorte binnengaan [wedergeboorte]. Wees bereid om te helpen en te assisteren.

Velen zullen op zoek zijn naar antwoorden, terwijl hun wereld instort!

Degenen, die hun voeten veilig op de Rots hebben geplant, zullen echter niet aangedaan worden [door wat zij om zich heen zien gebeuren], en ook niet wankelen. Als de storm woedt, zal hun fundament intact blijven en blijven staan. Ze zullen niet overwonnen worden, omdat ze in Mij geworteld zijn.

Grote duisternis zal het Licht niet doven

Want Mijn licht zal helder schijnen door Mijn dierbaren heen, zij die wandelen volgens Mijn Woord.
Laat je licht daarom schijnen voor de mensen, als een getuigenis van Mijn liefde, genade en waarheid voor de mensheid!’
Tot zover.

 

Profetisch: de spijker op z’n kop!

Ontvangen op 1 januari 2024, ingezonden door een bezoeker van Eindtijdnieuws.com:

‘Alles gaat veranderen binnenkort.’ 

 

Het wereldgebeuren en het toewerken naar de Nieuwe Wereldorde

Ik mocht dit profetische woord van de Heilige Geest met jullie delen. En hoewel we niet precies weten hoe het bedoeld is, kunnen we eigenlijk wel weten, waar het huidige tijdperk op afstevent.
Ikzelf heb ook echt het vermoeden dat we deze waarschuwing globaal mogen zien, en niet alleen binnen onze aardse familie, bijvoorbeeld.

God waarschuwt ons dat dit jaar al van alles gaat veranderen….

Dat betekent, dat we nog meer controle zullen krijgen, en problemen zullen tegenkomen met van alles en nog wat. Wees daarom zowel geestelijk als fysiek voorbereid! Degenen, die daar absoluut niet toe in staat zijn, – fysiek – zal God verder helpen; daar ben ik van overtuigd.

Wat kan men zoal verwachten in 2024?

Om mensen een ‘idee’ te geven, en wat ik ook op mijn hart heb om te vermelden….
In 2024: Nog meer brainwashing via tv en radio, nog meer treinontsporingen en vliegtuigrampen, nog meer immigranten die moesten vluchten uit hun eigen land, nog meer controle via je mobiele telefoon met veelal QR-codes, nog meer weigeren van toegang, nog meer corruptie in de politiek maar ook op andere gebieden, nog meer liefdeloosheid onder Christenen waar de Bijbel ons voor waarschuwde, nog meer geweld op tv en om ons heen (hoewel de fakestream media nu een afname van geweld suggereert!), nog meer vooropgezette cyberaanvallen, nog meer geplande stroomuitvallen of blackouts, nog meer reisrestricties, nog meer chemtrails en cloud seeding in de lucht en daardoor nog minder zonlicht, nog extremer weer door weermodificatie, wellicht nog meer lockdowns, nog meer pushen voor vaccins, nog meer postbezorgingsproblemen en -vertragingen, nog meer zaden en noodzakelijk voedsel, maar ook spullen die uitverkocht zijn voor steeds langere periodes, nog meer meldingen van ‘uitverkocht’ voor wat betreft zaden, wc-papier, noodzakelijke gebruiksartikelen, nog meer betalen voor zuivere gezonde kleding van bio katoen en bamboe, een nog hogere inflatie, nog meer faillissementen om ons heen….

Verder, een groeiend leger van dubbelagenten (Shills, Cons) op het web, goedgekeurd en gepromoot door Twitter, Facebook, YouTube en Google…. Het zijn betaalde pionnen, die beide kanten bespelen.
Nog meer bangmakerij in zowel de mainstream als alternatieve media
Nog meer blokkeringen en beperkingen op al mijn social media
Nog meer controle op Eindtijdnieuws.com
Nog meer ‘vreemde’ pishing-achtige emails van de geestelijke vijand, enzovoort, enzovoort.

Voor degenen, die afhankelijk zijn van Big Pharma:
Ook antibiotica blijkt plotseling nauwelijks nog leverbaar te zijn. Nog een manier van uitroeiing!

 

Luiheid versus dronkenschap

De meerderheid van de Christenen ziet dronkenschap met afschuw tegemoet en als zonde. Dat is het ook! Een dronkaard, die beweert dat hij Christen is, zal men in het algemeen niet serieus nemen en afwijzen. Maar hoewel dronkenschap zeker niet goed te praten valt en God zal oordelen, zien we dat luiheid in de Schrift veel strenger wordt veroordeeld dan dronkenschap! Het probleem is dat veel Christenen, die nooit dronken gevonden zouden worden, gewoon lui zijn. Laten we dus acht slaan op de waarschuwing om ijverig te zijn.

 

Don’t be scared; be prepared, both physically and mentally
Take action in faith while there’s still time
Share what God puts on your heart
GodLove, and JesusWins!

 

Bron:

Elizabeth Marie

You may also like