150 jaar oude mysterie brief onthulde Wereldoorlog 3 plan en de ‘vernietiging van het Christendom’

33ste graad Vrijmetselaar Albert Pike, hoofd van de Illuminati, en destijds ook hoofd van de Vrijmetselaars, zou het plan voor WOIII onthuld hebben in een brief d.d. 15 augustus 1871.

Eindtijdnieuws.com
21 oktober 2023

 

Deze voorspellingen zouden ruim 150 jaar geleden geschreven moeten zijn!
De brief, die momenteel weer opduikt, voorzegde zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog, maar sprak ook over een Derde Wereldoorlog, en satans doelwitten.

 

Wat schreef Albert Pike aan Mazzini?

De Eerste Wereldoorlog moet worden aangewakkerd om de Illuminati in staat te stellen de macht van de tsaren in Rusland omver te werpen, en van dat land een fort van het atheïstisch communisme te maken. De meningsverschillen, veroorzaakt door de ‘agenten’ van de Illuminati tussen het Britse en het Germaanse Rijk, zullen gebruikt worden om deze oorlog aan te wakkeren. Aan het einde van de oorlog zal het Communisme opgebouwd en gebruikt worden om de andere regeringen te vernietigen en om de religies te verzwakken.’

De Tweede Wereldoorlog moet worden aangewakkerd door voordeel te halen uit de verschillen tussen de fascisten en de politieke zionisten. Deze oorlog moet zó tot stand gebracht worden, dat het Nazisme vernietigd wordt, en het politieke Zionisme sterk genoeg is om een soevereine staat Israël in Palestina te vestigen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet het Internationale Communisme sterk genoeg worden om het Christendom in evenwicht te brengen, dat vervolgens beheerst en onder controle gehouden moet worden, tot de tijd dat we het nodig zouden hebben voor de uiteindelijke sociale catastrofe.’

De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd door gebruik te maken van de verschillen, die veroorzaakt worden door de ‘agenten’ (of het agentschap) van de ‘Illuminati’ tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische Wereld. De oorlog moet op zo’n manier worden gevoerd, dat de Islam (de Moslim-Arabische Wereld) en het politieke Zionisme (de Staat Israël) elkaar wederzijds vernietigen. Ondertussen zullen de andere naties, opnieuw verdeeld over deze kwestie, gedwongen worden om te vechten tot het punt van volledige fysieke, morele, geestelijke en economische uitputting… We zullen de Nihilisten en de Atheïsten loslaten, en we zullen een formidabel sociaal cataclysme uitlokken, die, in al haar gruwel, de naties het effect van absoluut atheïsme duidelijk zal laten zien, de oorsprong van wreedheid en van de meest bloedige onrust. Dan zullen de burgers overal, – verplicht om zichzelf te verdedigen tegen de wereldminderheid van revolutionairen – deze vernietigers van de beschaving uitroeien; en de menigte, gedesillusioneerd in het Christendom, wier deïstische geesten vanaf dat moment zonder kompas of richting zullen zijn, angstig op zoek naar een ideaal, maar zonder te weten waar ze haar aanbidding aan moeten geven, zal het ware licht ontvangen door de universele manifestatie van de zuivere leer van Lucifer, uiteindelijk naar buiten gebracht in het publieke zicht. Deze manifestatie zal het gevolg zijn van de algemene reactionaire beweging, die zal volgen op de vernietiging van het Christendom en het Atheïsme, die beide tegelijkertijd overwonnen en uitgeroeid zullen worden.’

 

Albert Pike (1809-1891), geïnspireerd door de vader der leugen, satan (de gevallen engel Lucifer), ziet het Christendom graag in zijn geheel vernietigd, uitgeroeid. Wij weten echter dat dit niet gaat gebeuren; de Bijbel spreekt daar heel duidelijk over, onder meer in Openbaring 12.

En zij [ware Christenen] hebben hem [de duivel en satan, die de gehele wereld misleidt] overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.  Openbaring 12:11

 

De grootste wereldbedreiging

Vraag gesteld aan John Todd: ‘Er wordt gezegd, dat de Communistische Partij de grootste bedreiging is in de wereld van vandaag. En u zegt, dat het de Illuminati zijn. Wat hebt u daarop te zeggen?’

‘Nu, je praat met een ex-Illuminist, die weet dat zoiets niet bestaat! Iedereen die uit de Illuminati komt, zal je vertellen dat de Communistische Partij geleid wordt door Illuministen. Geen Communisten!!!
De geschiedenis toont het aan! Ergens in 1776 zei Albert Pike, toen het hoofd van de Illuminati, destijds ook hoofd van de Vrijmetselaars, dat ze een politieke partij moesten oprichten, die de wereld bang zou maken en tegen elkaar zou laten vechten, totdat ze vrede in de wereld konden brengen. Toen kwam Carl Marx opdagen. Als je nu naar het British Museum gaat, vind je daar twee cheques van enkele duizenden ponden, uitgeschreven aan Carl Marx en ondertekend door Nathan Rothschild! Ok? En ik kan veel geschiedenis vertellen over de Communistische Partij! Hoe Lenin en Trotski beiden verbleven in het Krupp herenhuis in New York, gefinancierd door Rockefeller, Krupp en Schiff, en anderen. Hoe namen zij vier miljoen dollar van Jakob Schiffs goud om de Revolutie te financieren? Ze zeilden vanuit de haven van New York, waar hun schip in beslag werd genomen door de Britse regering, toen het de blokkade probeerde te omzeilen tijdens WO1. Hoe gaf Woodrow Wilson opdracht en riep op tot hun vrijlating, zodat Amerika niet de oorlog in zou gaan, en hoe werden ze weer op weg gestuurd? Daar is veel geschiedenis over!’ – Wijlen John Todd, ex-Illuminati

 

Bron:

Ex-Illuminati John Todd, his experience in Witchcraft and of the Illuminati: Questions and shocking answers

You may also like