Droom Obama | “John Todd, zit de antichrist in de Amerikaanse politiek?”

UPDATE 16-05-2024   Een bezoeker van Eindtijdnieuws deelt haar droom over Obama, met een waarschuwend element erin, niet om ons bang te maken. Aan John Todd werd de komende antichrist bekendgemaakt. Door de getuigenissen van wijlen Doug Riggs en Carolyn Hamlett mogen we nu concluderen, dat Obama ‘slechts’ een voorloper is van de echte Antichrist, die spoedig op het wereldtoneel zal verschijnen. Vergeet niet, zelfs op hoog niveau werd er soms gelogen tegen John Todd; halve waarheden zijn nog steeds leugens.

Eindtijdnieuws.com
6 december 2023

 

In de jaren ’70 werd deze vraag aan John Todd gesteld. Hij was zo wijs – gezien de mogelijke tegenstand van zowel gelovigen als niet-gelovigen – om de identiteit van de antichrist voor zichzelf te houden. Bovendien, niemand zou hem destijds hebben geloofd.

 

Vraag: Zit de antichrist in de politiek? 

“Ja, dat zit hij! Ja. Hij zit in de Amerikaanse politiek.”

Dat was vóór 1980! En het schema van de Illuminati lijkt behoorlijk in de war te zijn geschopt door John en/of mede-Christenen, die mogelijk baden en ook vastten. John Todd vertelde ons ook:

“Natuurlijk waren ze een aantal jaren geleden al van plan om wereldmunten uit te delen; ze veranderen hun plannen altijd….! Ik zeg alleen, dat de Illuminati geloven dat ze de wereld aan het eind van het jaar zullen veroveren. Dan begint het Watermantijdperk [of Aquariustijdperk]. Dat is 1980. Ze geloven in een achtjarenplan, dat ik heb gezien. Ik heb nog niets mis zien gaan met dat plan.

Nu, zou er iets mis kunnen gaan [in de ogen van de Illuminati]? Zou dit land God kunnen gaan dienen? Ik weet het zeker, want de Illuminati geloven dat de enige manier waarop ze controle over de wereld kunnen krijgen, via Amerika is. Niet door Rusland – voor al jullie communist-jagers, – maar door Amerika! [Want] als Amerika gered wordt, zullen ze het natuurlijk gaan verliezen! En daar is ook eerst een massale opwekking voor nodig in de harten van Christenen….”
Ook werd de volgende vraag aan John Todd gesteld:

Wie is de zoon van satan en wie is hij bij name?

“Nu, je hebt: zoon van satan. Zij noemen hem niet zoon van satan; ze noemen hem ‘zoon van Lucifer’. Ze noemen hem ‘Adam’. Hij is iemand, die een zus heeft, die een heks is, en een bierdrinkende broer heeft en zegt dat hij wedergeboren is, maar slechts de vrucht van de duivel heeft. Ik denk dat dat wel zal blijven…. Ik zeg de dingen die ik zeg, omdat ik zijn naam zag in een brief van Philip Rothschild. Daarin staat dat alles wat de Illuminati de komende acht jaar gaan doen is: ‘de man van vrede’ maken, – en ze gaven zijn naam. En daarna moet, laten we zeggen ‘meneer Adam’, ‘de zoon van Lucifer’, ‘vrede brengen’ in deze wereld. Dus ze steunen volledig, je weet wel, de pindaboer [Jimmy Carter, de pindaboer die President werd]!

We bewaken de korte golf [ontvanger], en we weten wat er plaatsvindt

Je krijgt maar 10% van het [echte] nieuws! Als je in een geschiedenisboek zou kijken, of in een museum, waar ze kranten hadden tot twee dagen terug, inclusief de ochtend dat de aandelenmarkt instortte, dan stond er in de krant: ‘Het Congres en de regering en de President hadden alles onder controle’. Dus geloof de krant niet [en het hedendaags online nieuws]! Waarschijnlijk, op de dag dat de antichrist de troon bestijgt, zullen ze zeggen: ‘De president heeft alles onder controle’, en op die bewuste dag zal hij dat ook hebben.”

John Todd bracht nog veel meer duisternis aan het licht

“…. en toen kwam er nog een brief uit, de 6de brief. Ik denk dat ze daarom gewacht hebben en het gelabeld hebben. Nummer zes gaat over Adam. Alle heksen gingen toen over in gejoel en geschreeuw, en begonnen Lucifer te prijzen, enzovoort, enzovoort. Ik leunde een beetje geschokt achterover, omdat er stond: ‘We hebben Adam gevonden, en Adam zal ons in vrede leiden’. In Christelijke termen, broeders en zusters: ze hebben de antichrist gevonden!

Philip Rotschild zei:

“We zullen elke dollar die we hebben, uitgeven”; – en dat zijn bijna alle dollars in de wereld – “we zullen zoveel oorlogen veroorzaken en zoveel regeringen vernietigen als nodig is, om hem op de vredestroon te zetten, zodat zijn vader [satan] kan terugkeren in het Watermantijdperk.”

Antichrist, persoonlijk geleid door Lucifer/satan

En toen begon ik [als heks] een beetje bang te worden, want toen ik tien was, leerde ik iets over de Bijbel. Het waren ‘toevallig’ allemaal openbaringen, die ik leerde. En plotseling werd er binnen de hekserij gesproken over een wereldheerser, die persoonlijk geleid zou worden door Lucifer [satan], en die op bovennatuurlijke wijze de controle over de hele wereld zou kunnen krijgen, en de gedachten van mensen zou kunnen overnemen! Natuurlijk zeiden ze niet, dat er een verdediging hiertegen bestond [het Bloed van Jezus]. De manier waarop zij spraken, raakte iedereen! Ze zeiden echter niets over het ‘Bloed van Jezus’.”

Een andere vraag…

Het Tijdperk van de Waterman, zei u, zou rond 1980 zijn. Klopt dat? En u zei dat de man, die Adam heet, de antichrist zou zijn in het Verbond, of wat dan ook. We komen nu behoorlijk dicht bij 1980. Heeft u enig idee wie het zou kunnen zijn?

“Nu, zij geloven dat hij de antichrist zal zijn, omdat zijn naam genoemd werd…., maar ik ga zijn naam niet geven, oké? Te veel van jullie zouden me niet geloven… Luister, ik zeg alleen dit. Ik moest vijf jaar lang al die Christenen verdragen, die me vertelden hoe meneer Kissinger de antichrist zou gaan worden. Ik moest mij afwenden, omdat ik beter wist. Oké? Maar onthoud, wie ik zeg dat het is, betekent niet dat hij dat ook is! Dat betekent alleen dat de Illuminati er alles aan zullen doen om van hem de wereldheerser te maken. Oké? Maar zoals het met dit land gaat, en omdat Christenen zich niet willen bekeren en Gods aangezicht niet zoeken, en God het land niet kan redden. omdat ze 2 Kronieken niet willen vervullen, zou ik zeggen, dat hij [de antichrist] waarschijnlijk precies op schema zal liggen.”

…. en Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen [Christenen], verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.  2 Kronieken 7:14 

“Ze noemen hem [de antichrist] Adam. Hij is iemand die een zus heeft, een heks is, een bierdrinkende broer heeft en zegt dat hij wedergeboren is, maar alleen de vrucht van de duivel heeft.”

“En nu, zo geloven zij, komen ze [Adam en zijn vrouw] terug om controle over ons uit te oefenen. En binnenkort hebben we een regering van ‘wereldvrede’ [NWO], want zij [satan en zijn demonen] zullen helpen om het allemaal te doen.”

“Zij geloven dat Adam [de imitator-Christus en imitator-Adam, en volgens de Illuminati ‘de vader van deze wereld’ en ‘de zoon van God’] vandaag de dag weer leeft en klaar is om over de wereld te heersen…. met ‘vrede’ trouwens, wat anders!”

“Adam zou terugkomen om ‘vrede’ in de wereld te brengen, en om het te ontdoen van vervuiling, zodat zijn vader terug zou kunnen komen. Dus dat is hun leer.” – John Todd tot zover. 

 

Meer licht op de Antichrist van een ex-Vrijmetselaar en ex-Illuminist 

“Obama zal terugkeren, in wat voor vorm dan ook, maar hij zal een leider zijn. Hij zal invloed hebben op nog veel meer landen, niet alleen dit land! Ik geloof niet dat Obama de antichrist is; ik geloof dat hij een van de Beesten is, genoemd in het boek Openbaring [het laatste Bijbelboek]. Dat geloof ik zonder enige twijfel.” – Ex-32ste graad Vrijmetselaar Jeremy

“De Illuminati zijn internationaal. In Europa zitten 12 vaders, die de verschillende naties van Europa vertegenwoordigen. Ze wachten vol verwachting op ‘hij die komen gaat’ [de komende antichrist!], en tijdens die ceremonie in het Vaticaan moest ik op mijn knieën mijn trouw zweren, om hem die komen gaat te dienen.” – Svali in een radiouitzending, het laatste wat we van haar vernamen

 

Controle over het gewone volk

We weten via David (Elias) Goldberg, een ware klokkenluider, en de prominente zogenaamde ‘klokkenluider’, Edward Snowden, en door deze droom, dat TPTB echt zo’n beetje alles van ons vastleggen, al onze gegevens. Gecontroleerde oppositie en poortwachter Snowden, en ook anderen, hebben laten zien hoe deze agentschappen computeralgoritmen hebben geschreven, om enorme hoeveelheden gegevens te doorzoeken, die al onze telefoontjes, sms-berichten, emails en posts op sociale media vastleggen, zodat ze zich kunnen concentreren op specifieke mensen, die de top van hun observatielijst hebben bereikt.

En naar wie kijken ze?

Christenen en Joden. Uiteindelijk iedereen, die niet in lijn is met hun globalistische agenda, om de wereld tot slaaf te maken…. de Nieuwe Wereldorde. Het Vaticaan en de Paus spelen hierin een grote rol, dus concluderen we dat de Illuminati en Rome zeer nauw verbonden zijn met elkaar.

De mobiele telefoon, een volgapparaat

Locatietracking heet dat spionageproces. Ja, een volgapparaat, dat automatisch elke vier seconden of minder een puls uitzendt, iemands locatie vastlegt in: de winkel, daar waar u in de buurt bent, en alle mensen, die bij u in de buurt zijn. Het is het ‘internet der dingen’ (‘Internet of Things’), waarbij alle apparaten onze activiteiten, onze locatie, en inderdaad, alle mensen, die zich in onze directe omgeving bevinden, in de gaten houden! 

 

Hier volgt een recente droom van een bezoeker van Eindtijdnieuws

De droom die God mij gaf…

Nooit eerder heb ik over Obama gedroomd…. Ik droomde dat ik een foto van Obama had gevonden, waar hij met meerdere mannen en vrouwen in een rijtje op stond. Ze droegen allemaal alledaagse kleding, maar hij, Obama, had een beetje wijde, grappige broek aan.

Ik had deze foto schijnbaar – naar wie weet ik niet, – doorgestuurd, om hem min of meer belachelijk te maken. In de droom, wist ik, had ik enkele dingen over Obama gezegd, alleen weet ik niet wat.

In de volgende scene ben ik opeens in een of ander gebouw, waar ik aan een tafel zit

Plotseling komt Obama naar me toe, met een tablet in zijn hand. Ook stonden er nog een paar mannen bij hem, dit maal allemaal gekleed in een net pak. Obama zei, “Heb jij dit gestuurd?” En toen liet hij mij op zijn tablet de foto van hem zien, die ik gestuurd had en wat ik blijkbaar daarover gezegd had! Op de een of andere manier was mijn mail of chat onderschept door hem of zijn handlangers.
Ik weet niet wat er gezegd werd, maar Obama was hierover duidelijk zeer geïrriteerd en boos, en ook zijn bijstanders of handlangers.
Vervolgens viel Obama mij verbaal aan, zo van, “Je bent betrapt” en, “dat daar consequenties aan vastzitten, aan wat ik had gedaan”. Ik was even erg bang op dat moment, maar probeerde het toch te neutraliseren in mijn droom…. dat wat ik had gestuurd met mijn commentaar erbij.

De volgende scene speelde zich weer ergens anders af….

Ik zag mezelf in een gebouw een betonnen trap oplopen. Aan allebei de kanten hield ik de trapleuning vast. Het was donker om me heen. Misschien was ik op de vlucht? Misschien was het symbolisch? Ik weet het niet.
Plotseling werd  ik van achteren door twee mannen vastgegrepen, elk aan een arm. Blijkbaar werd ik opgepakt. Ik hoorde mezelf heel angstig gillen in de droom. Nee, het was geen nachtmerrie.
Op hetzelfde moment dat ik opgepakt werd, wist ik in de droom dat het ging om hetgeen ik gedaan had.
Einde droom.

Interpretatie?

Optie 1
‘Ik denk, dat de droom laat zien hoe het er aan toe zal gaan, wanneer de antichrist aan de macht is, en je niet zomaar ongestraft nog iets kan doorsturen over iemand, en dat je volledig onderschept wordt en getraceerd, overal, en gevolgd in wat je doet. Ik geloof dat je er dan zelfs voor opgepakt kan worden.’

Optie 2

‘Of de droom is een waarschuwing voor wat je nu, in deze tijd al, over bepaalde personen doorstuurt naar anderen, net voor de Opname. Het ging dus om een privébericht, dat ik per email stuurde, of via een chat. Maar zelfs dat kan dus al gevaarlijk worden, en daarom moeten we voorzichtig zijn.’

Spontaan begon ik een lied te zingen….

‘Begin van de week bijvoorbeeld ging ik ineens een lied zingen, waar ik eerder totaal niet aan dacht, en zelfs niet eens om het te gaan zingen….

Opwekking 396  Hoor de bazuin, de hemel zingt (Het feest)

Een lied uit Opwekking met onder andere deze tekst:

Hoor de bazuin, de hemel zingt! Alles is klaar het feest begint! Kijk: bij de poort, die open staat, wacht Jezus tot je binnengaat.
Een koningsmaal staat voor je klaar; kom, proef Zijn vrede en blijdschap maar. Vol van Zijn liefde zul je zijn, van water maakt Hij nieuwe wijn!

Refrein: Zing nu dankbaar een blij lied voor de Heer, kom, geniet van Zijn liefde, geef Hem eer! Neem je plaats aan Zijn tafel, als Zijn kind. Alles is klaar, het feest begint. Alles is klaar, het feest begint….’

Beeldvisioen van hele lange wit gedekte tafel

‘De andere dag zag ik een beeldvisioen van een hele lange witte tafel, die gedekt was, maar nog niet helemaal gedekt. Er zat iemand aan het hoofdeinde. Ik weet niet wie het was; ik was toeschouwer. 🙂
De volgende dag zag ik een grote rode kroon met mooie gouden banden erover.

Het lijkt allemaal [ook de droom] met de Opname te maken te hebben, namelijk, dat deze steeds dichterbij komt.
Ik zal bidden of de Heer meer duidelijkheid en/of uitleg wil geven over de droom van Obama. In de droom had hij gewoon zwart haar, en hij leek ook iets jonger.’

 

Mijn eigen interpretatie tot zover?

Mogelijke gebedsverhoring
Later herinnerde ik mij, dat ik vorige week gebeden had of de bezoeker van de site een droom of dromen van God mocht ontvangen over wat er gaande is in de wereld, en die ik misschien zou kunnen gebruiken voor de website.

De droom zegt eigenlijk, dat we nu al totaal gecontroleerd worden, en dat ze meer van ons weten dan we voor mogelijk houden. Denk ook aan al die camera’s in de winkels: dat wat je precies koopt, is allemaal bij hen bekend. Al die gratis apps op een mobieltje…. je totale internetgedrag inclusief zoekacties…. Ik weet inmiddels dat een VPN waardeloos is, ook al houdt men vol van niet. Ja, zelfs dat gebruiken ze, want ze zijn boven de wet, weten we nu.
Dat oppakken van Christenen, patriotten, etc. – en vervangen middels AI – gebeurt ook nu reeds, met name van mensen die invloedrijk waren op het internet, of uit diezelfde occulte wereld kwamen en echte klokkenluiders werden.

Christen of niet, in feite is iedereen, die hun NWO in de weg zal staan, een gevaar voor de Illuminati.
Maar, het zegt wel dat we nu voorzichtiger te werk moeten gaan, en onze woordkeuze beter in de gaten moeten houden. Je kunt iets exposen (blootleggen) door iets belachelijk te maken, maar je kunt ook iets exposen door ‘zo sluw als de slangen te zijn en voorzichtig als de duiven’. Dat waren de waarschuwende, wijze woorden van Jezus voor de Zijnen, uitgezonden temidden van de wolven!
Ik geloof zeker dat al die dingen zullen meewerken om niet te snel ‘opgepakt’ te worden, of wat dan ook. Denk aan de sociale kredietscore, wat ook nu al aan de gang is, zonder dat we het echt beseffen. Plus Obama heeft op dit moment nog steeds ‘de broek aan’, zegt een Nederlands spreekwoord. Biden is slechts een voorman, een stroman. Obama lijkt die President te zijn, over wie de Bijbel spreekt.

Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is [de hoer van de stad Rome, inclusief het Vaticaan, het centrum/hart van de Illuminati, met hekserij als hun priesterschap]. Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.  Openbaring 17:8-11 

‘was en niet is’ kan op een onzichtbare President duiden; ik weet het niet zeker, en misschien zelfs op klonen duiden. Dat woord, kloon, kende men 2000 jaar geleden nog niet.
De zevende koning/president zou dus Obama achter de stroman Biden kunnen zijn, die straks ook nog eens de 8ste en laatste aardse koning/president zijn zal. Want hij is 1 uit de 7 voorgaande koningen/presidenten.

Meer over de mogelijk ‘huidige President’ en zijn stroman kunt u hier lezen.

Dus Obama’s bewind is nu, of eigenlijk: nog steeds. En de waarschuwing is daarom heel goed mogelijk voor de tijd van nu, maar ook voor de tijd gedurende de komende Verdrukking, welke 7 jaar zal gaan duren vóór de Tweede Komst van Jezus Christus, zichtbaar voor iedereen hier op aarde. De Opname echter van ware Christenen vind daarvóór plaats, en wel, in een oogwenk.

Vaak denk ik, ‘misschien moet ik nu voorzichtiger te werk gaan’ op mijn site, social media, etc., maar wel doorgaan met exposen, op een sluwe en voorzichtige manier, en telkens vragen of de Heer mij wil helpen met wat ik schrijf, plus alleen dat wat echt nuttig is: dat wat echt het verschil maakt, waar velen door wakker geschud kunnen worden, voordat het te laat is.

Zijn huis [familie] zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid [ook vrijheid van meningsuiting] en de hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden.  Hebreeën 3:6b 

Wij zijn dus onze erfenis aan het verliezen, wanneer we onze vrijmoedigheid verliezen en we onze mond gaan houden. Dit vers zegt ook, dat het niet makkelijk zal zijn en we daarom moeten volhouden tot het einde toe. Voor de bruid van Christus is dit de Opname.
En de duivel wil ons Christenen dolgraag onthouden van onze erfenis, en onze rechten doen verliezen! Dat is één van de redenen van bangmakerij op tv en internet door de elite en hun marionetten.
Als toegewijde Christenen, hoeven we ieder geval nooit bang te zijn voor dit soort dingen. Dus ik kan jullie alleen maar bemoedigen en wellicht aanmoedigen om juist niet je mond te houden, want dat is nu precies wat TPTB graag willen! Vraag is, hoe chat je, hoe expose je, hoe share je? Als een bespotter, een hater, of met wijsheid en liefde voor het verlorene om hen te waarschuwen voor gevaren, als een echte wachter? Zo denk ik erover; het maakt echt zo’n enorm verschil, weet je.

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?  Mattheus 5:43-47

 

Tot slot nog een aanmoediging van Svali, de echte Svali

Svali is een van de ex-Illuministen, die hielp om de banden van de Illuminati bloot te leggen. 

‘De wortels van de Illuminati en hun komende ‘prins’, de antichrist, zullen worden omgehakt…

Mijn gebed is dat door iets ervan uit te leggen, dit anderen kan helpen te weten dat dit gebeurt, wat de eerste stap is om het te ontdekken en eraan te werken. Ik geloof dat diep gebed en steun van anderen de enige methoden zijn, om zowel de banden bloot te leggen als hun greep te verbreken! Ik werk nog steeds aan deze kwesties, en verwelkom anderen om hun ervaringen te delen met het ongedaan maken van de loyaliteit op dit kernniveau aan de oorspronkelijke daders, en van het verbreken van de spirituele en emotionele banden met hen [de Illuminati]. Ik zal méér dan blij zijn om hier [Svali’s website werd helaas geschrapt van het internet] anoniem alle artikelen over dit onderwerp te publiceren, als een aanmoediging voor anderen, die de banden met de machtscentra in Europa verbreken. Want uiteindelijk moeten deze mannen verliezen in hun strijd om de macht!
De Bijbel vertelt ons, dat er maar één Koning op de troon zit: Jezus Christus, en dat uiteindelijk zelfs de Europese wortels van de Illuminati, en hun komende ‘prins’ of antichrist, zullen worden omgehakt, wanneer Christus over de aarde regeert.
Blessings to you!’  ‘Svali’

Conclusie

Kunnen we hieruit met zekerheid opmaken dat de huidige Obama ook de komende antichrist zijn zal?
Mijn antwoord daarop is Nee.
“Vergeet niet, wie ik zeg dat het is, betekent niet dat hij dat ook is!” – Wijlen John Todd

Jezus waarschuwde ons al, dat de wereld Christenen zal haten, en bemoedigt ons direct daarna door te zeggen:

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed [dappere vrijmoedigheid in het Grieks], Ik heb de wereld overwonnen.  Johannes 16:33

 

Bronnen:

https://eindtijdnieuws.com/?s=antichrist+john+todd

https://eindtijdnieuws.com/?s=wereldheerser+john+todd

You may also like