Wie is Doug Riggs? Zijn persoonlijk levensverhaal

Van drugsverslaafde tot voorganger… God begon mensen van over de hele wereld bijeen te brengen in zijn gemeente, waaronder vrouwelijke fokkers, afstammelingen van royals, die waren gebruikt om een ‘nieuw hybride ras’ te introduceren, en het is bijna klaar. De Antichrist staat te popelen om onthuld te worden, maar ook satan weet niet exact wanneer dat tijdstip is. 

Eindtijdnieuws.com
22 januari 2024

 

De onzichtbare werkelijkheid….

‘Er was een kleine zachte stem, die zei, ‘Wil je achter de sluier kijken? Wil je zien wat je ziet?’ Ik zei, “Ja, dat wil ik”, en de hele zaak kwam naar beneden…. ik zag duizenden spottende, honende gezichten, die mij bespotten. En dat was het; ik was er klaar mee! Ik heb de drugs nooit meer aangeraakt.’ – Wijlen Doug Riggs.

Rituelen op hoog niveau in Noord-Korea, de VN, Jeruzalem, op Bilderberg- en G20 conferenties

De meesten van de bloedlijn-overlevenden hebben melding gemaakt van een geschiedenis van betrokkenheid bij rituelen op hoog niveau in de Verenigde Naties, in Noord-Korea, op de Bilderberg bijeenkomsten, en de G20-top conferenties. Dat wat alle media rapporteren, is slechts het topje van de ijsberg, om ons af te leiden van wat er werkelijk gaande is in deze wereld.
Gedurende lange tijd werden zij vele malen meegenomen naar Jeruzalem. Sommigen van hen zijn daar zelfs geboren. Dit is van belang, omdat de Tempelberg daar is! De Tempelberg is natuurlijk waar Jezus Christus gaat regeren voor duizend jaar. En op deze berg zal Hij, de Messias, de bedekking opslokken, die over alle volkeren ligt, zelfs de sluier, die zich uitstrekt over alle naties.

Noord-Korea is in dit alles de occulte connectie. Ja, achter de schermen zijn ze allemaal verbonden met elkaar, en geen vijanden.

Cult prostituees voor Koningen en leiders van de aarde

De reden waarom de overlevenden werden gebruikt en betrokken waren in deze plaatsen, is omdat zij als cult prostituees naar de leiders en koningen van de aarde werden gebracht, zodat de machten van de duisternis hun macht via deze leiders en koningen kunnen channelen. Dit is mogelijk, door de manier waarop deze slachtoffers gestructureerd waren door Mengele o.a., in principe als een kanaal, en om verbinding te maken met de nephilim, de hybriden, om de wereldleiders te verbinden met de nephilim! En dit proces gebeurt via de vrouwen. Dus als er een seksuele gemeenschap plaatsvindt, dan is er een machtsoverdracht naar deze wereldleiders toe.
Wat is de rol van de nephilim hierin? Zij zijn daar ook om zich te verbinden, zich af te stemmen, met de wereldleiders! Er vindt daar dan echt een samenvloeiing en een overgang van wereldleiders en koningen van de aarde, als mensheid, naar de hybriden plaats!

Voorganger Doug Riggs deelt met ons in deze video….

hoe God hem meenam uit een leven van drugsgebruik, om hem op een pad te zetten om anderen te bevrijden van hun eigen demonen, letterlijk. We praten in begrijpelijke taal over zijn ontdekking van een modern nephilim fokprogramma voor de antichrist en de valse profeet, en verder zijn werk in het bevrijden van mensen met generationele meervoudige persoonlijkheidsstoornissen (SRA/DID), meestal afstammelingen van Koninklijke families met een specifieke bloedlijn, en nog veel en veel meer. De video handelt zeker niet alleen over DIS, zoals de titel suggereert:

 

Pastor Doug Riggs – Dissociative Identity Disorder, Human Alien Hybrids, Demonic Possession

Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Transcript headlines, gedeeltelijk en vrij vertaald:

‘Ik ben opgegroeid in een huis, waar geen van mijn ouders de Heer kende. Ze waren geen Christenen. Ik was ongeveer 11 jaar oud. Ik was met iemand – ik weet niet wie het was, en hij sprak met mij over de Heer. Ik herinner mij nog dat ik met hem bad, en dat hij me tot de Heer wilde leiden. Ik heb hem daarna nooit meer gezien, en dacht niet te veel na over die ontmoeting.

Toen ik opgroeide in Idaho, begon ik drugs te gebruiken.

En tijdens het laatste deel van mijn middelbare schooltijd marihuana en mescaline en LSD. En ik was, zo dacht ik, aan het proberen om misschien dichter bij God te komen door dit soort hallucinogene ervaringen. Ik verhuisde naar Washington, waar ik doorging met de drugs.

Buiten de wil van God om, was ik ook met een persoon getrouwd.

Ik werkte in een winkel, en herinner mij dat ik me heel ellendig voelde. Op een zaterdagavond in de winkel, waar ik aan het werk was, zei ik, “God, als U daar bent, als U me hoort, ik wil echt niet verdergaan op deze manier. U mag mijn leven hebben als U mij hoort. Hoor mij! U mag mijn leven hebben, ik wil helemaal niet meer de baas over mijn eigen leven zijn”. Diezelfde avond zou ik een Bijbel gaan kopen.

En daar was een man buiten de winkel; hij had tegen mij getuigd.

En ik wist dat hij voor mij had gebeden! Ik herinner me, dat hij echt een stralende kerel was. Ik bedoel, hij was gewoon heel erg vol van de Heer.

Thuisgekomen, nam ik gewoon wat mescaline en las de Bijbel, die ik gekocht had.

Ik las het hele evangelie van Johannes! En ik vertel je, dat de Heer…. Het was alsof Hij regelrecht uit de bladzijden kwam. Ik bedoel, Hij vulde gewoon de kamer. Ik wist dat Hij daar was. Maar wat ik dacht was, dit is allemaal door de werking van mescaline! Maar de Here Jezus was reëler dan mijn fysieke lichaam! Dus ik belde mensen op, die ik ooit ontmoet had, om 3 uur in de ochtend, en mensen die met mij hadden gesproken over de Heer, jaren geleden, die mij waarschijnlijk opgegeven hadden of juist nog voor mij baden. Ik zei tegen hen: “Weet je, Jezus Christus is echt! Ik bedoel, Hij is hier”. Ik heb de hele nacht niet geslapen.
De volgende dag ging ik naar Point Defiance Park, dat heel mooi is. En alle bomen en alles glinsterde  van leven! Ik bedoel, ik kon alles zien in de hand van de Maker. En ik dacht dat dit een onderdeel van de trip was, weet je, en zei: “Wow, deze mescaline is echt geweldig! Je leert God echt kennen door deze drugs!” Dat is wat ik dacht. Ik kon nauwelijks wachten tot de volgende zaterdag, om dit nog een keer mee te maken. Maar de volgende zaterdag gebeurde er absoluut niets! Daarna rookte ik dat soort spul nog steeds, zoals ook marihuana en hasjiesj.

Maar tijdens één van mijn trips liet de Heer mij zien wat ik werkelijk zag….

Er was een kleine zachte stem, die zei, ‘Wil je achter de sluier kijken? Wil je zien wat je je eigenlijk ziet?’ Ik zei, “Ja, dat wil ik”, en de hele zaak kwam naar beneden…. ik zag duizenden spottende, honende gezichten, die mij bespotten. En dat was het; ik was er klaar mee! Ik heb de drugs nooit meer aangeraakt. De Heer zei me toen dat het niet de mescaline was, waardoor ik die geestelijke ervaringen in het park had. Dat was rond 1968.

Het waren demonen, want drugs zijn een toegangspoort tot het demonische rijk.

Toen moest ik een heleboel dingen opruimen en ophelderen; ik moest wel. Want ik was nog steeds erg gedemoniseerd, nadat ik de Heer had leren kennen. Daarom moest ik veel ontgiften en mijn geest vernieuwen. Ik ging ook naar een kerk waar uit de Bijbel werd onderwezen, waar ze elke avond het Woord van God leerden, vanuit het originele Grieks en het Hebreeuws. Mijn denken moest vernieuwd worden, zoals de Bijbel ons vertelt. Het was een lange, moeilijke reis. Ik bedoel, drugs, ofwel Pharmakeia, dat woord wordt vijf keer gebruikt in het Griekse Nieuwe Testament. Vertaald: tovenarij of toverij. Het is een toegangspoort! Mensen knoeien met deze drugs! En jij bent dan deuren aan het openen voor de machten van de duisternis! En ik dacht dat dit echt prachtige ervaringen waren, maar het is allemaal een illusie! Het is allemaal gebaseerd op bedrog. Het maakt allemaal deel uit van de manier waarop de vijand ons wil misleiden!

Ik begon de Heer te volgen en ging naar de bijbelschool in 1971.

Bijna 20 jaar later begon ik in een kerk te onderwijzen; dat was in 1982: Morningstar. We begonnen een gemeente te vormen, en begonnen het Woord vers voor vers te onderwijzen. God begon mensen van over de hele wereld bijeen te brengen, ergens in het midden van de jaren ’80. Er waren mensen in de gemeente, die veel problemen hadden. Een persoon kwam naar me toen, en zei: “Je weet dat Jezus in ons midden is, maar het is alsof Hij in de gevangenis zit!” Ik wist niet waar hij het over had. Hij had een sterk gevoel van onderscheidingsvermogen en had geestelijke gaven. Hij zei, “Ik denk dat sommigen van deze mensen een aantal echte problemen hebben, die moeten worden aangepakt”.

Dus we zijn begonnen met counseling!

Mensen begonnen naar voren te komen. Maar ik kon het allemaal niet geloven in mijn denken. Ik realiseerde me toen nog niet, dat mensen onderworpen zouden kunnen worden aan zeer chronisch misbruik en op trauma gebaseerde mind control! In hun presentator, hun frontpersoon, hun voorkant, zijn ze daar als Christen [en hebben amnesie]. Ja, ze zijn Christenen, maar ze hebben een hele achterkant in hen van gespleten persoonlijkheden, die een verborgen occulte geschiedenis hebben. En wat ze ook van Gods waarheid horen, het bevrijdt hen niet. Waarom? Omdat de presentator werd gecreëerd om een schild te zijn, om hen te beschermen tegen hun kernidentiteit. Ze waren namelijk nog steeds actief in hun cult, hun sekte, op dat moment! Ze gingen, totaal onwetend, nog steeds naar rituelen op zaterdagavond, en verschenen in de kerk op zondagochtend.

Ik zocht de Heer hierover.

En we begonnen met [gerichte] counseling rond 1985; het is nu nog steeds dezelfde kerk. We begonnen te werken met een kerngroep van mensen, die allerlei soorten problemen en veel gebondenheden hadden. Ik luisterde toen naar enkele tapes van een counseling centrum in Salisbury in Maryland, en ik hoorde deze mensen praten over meervoudige persoonlijkheidsstoornissen. Er waren een paar mensen, die getuigenissen gaven over hun geschiedenis van mishandeling. Maar ik dacht, dit is psycho-ketterij, dit is psychologie! Waar haal je dit nu weer vandaan, weet je? En ik luisterde ernaar, en zei: “Heer, ik ga daar niet naartoe. Waar vind je dit spul in de Bijbel?”

Daarna hoorde ik over een boek, dat ging over meervoudige persoonlijkheidsstoornissen.

Het boek kwam uit in 1991: ‘Uncovering the mystery of MPD’. Eén van de jongedames met wie ik heb gewerkt, is verpleegster. Zij zat vast, ik bedoel, ze was erg gedemoniseerd op sommige gebieden van haar geschiedenis. We deden counseling en ontmoetten haar, en ik las haar een gedeelte uit dat boek voor, over wat er met mensen gebeurt, als ze onderworpen worden aan chronisch misbruik. En in hun gespleten worden tijdens het trauma, creëren zij alter ego’s, ze creëren delen van zichzelf. Ik zei, dat ik niet wist of dit iets met haar te maken had. En deze vrouw schakelde over in een zesjarig kind, stopte haar benen onder haar borst, stak haar duim in haar mond, en praatte als een klein meisje, en zei: “Hallo, mijn naam is Sarah, en ik hou van eenden en ijs”. En ik zei, “We hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet, toch? Wie ben je?” Dus identificeerde ze zichzelf. Ik zei, “Nu, wat is er gebeurd? Hoe komt het dat ik je nog niet eerder heb ontmoet?” En ze zei met een klein kinderstemmetje: “Omdat wij niet dachten dat wij geloofd zouden worden”. Wij! Ik zei toen tegen de volwassen persoon, Sally, “Weet zij iets over jou?” “Nee, ze weet er niets van af; ze mag het niet weten, ze mag het niet weten.”
Na dat gesprek zei ik, “Sally, waar ben je Sally?” en ze kwam weer naar voren. En ik zei: “Weet je wat er zojuist gebeurd is?” En ze zei, “Nou, ja iets”. En ik vertelde haar dat ik Sarah net had ontmoet en dat het over MPD ging. Ze zei dat ze het niet wist. Dat was het begin van de reis, die vele jaren duurde voordat ze geïntegreerd, genezen, was.

Ze was volledig geprogrammeerd door Dr. Joseph Mengele.

Zij maakte deel uit van de Koninklijke bloedlijnen, om de valse profeet binnen te halen. Haar biologische moeder was Koningin Frederica van Griekenland. Als je naar de LIFE magazine foto uit 1953 kijkt van Koningin Frederica van Griekenland, dan kun je de gelijkenis wel zien. Dus een deel van de Koninklijke bloedlijnen en de Koninklijke familie in Engeland is er zeer bij betrokken.

Prins Philip is een handler voor veel van deze mensen geweest!

Hij is nu, in 2021, 99 jaar oud. Maar al deze families zijn erbij betrokken! Prins Philip, de Koningin, de zonen, Prins Charles…. ze zijn gewoon volledig betrokken! Ik ontmoette een biologische nakomeling van Prins Charles, toen ik in Duitsland was. Zij is opgegroeid in Frankrijk. William en Harry werkten met een aantal van de jongere generatie, die deelnamen in rituelen met William en Harry. Deze kennis komt van meerdere getuigenissen op verschillende plaatsen! Dus de slachtoffers van de royals, die ik heb ontmoet, zijn allemaal behoorlijk betrokken, zo ook Prins Bernhard en de royals.

We zijn toen begonnen met het geven van seminars.

Het eerste seminar dat we deden was in Zuid-Afrika in 2012. Met zeven van ons ging onze gemeente daarheen. Het was in Pretoria en in Kaapstad. We hebben drie afzonderlijke seminars gedaan in Duitsland, in 2013, 2014 en 2015. We trainden daar andere voorgangers en counselors en therapeuten, etc. Want mensen met een doctoraat in de psychologie zijn hier helemaal niet voor opgeleid. In 2018 deden we nog een seminar in Zuid-Afrika. En onze laatste seminar was 10 dagen in Hawaï.

En er was een kerngroep, die Prins Philip als hun handler hadden!

In de jaren ‘90, toen ik me voor het eerst begon open te stellen, toen ik dit alles voor het eerst ontdekte, waren er 19 mensen in onze gemeente, die MPD waren, Meervoudig, dus het was behoorlijk overweldigend! Prins Philip werd gebruikt als pedofiel, om mensen seksueel te conditioneren om seksslaven te zijn. Hij deed dit voor hooggeplaatste mensen in de regering! Prins Philip was in de jaren ’90 daarom één van mijn grootste aartsvijanden. Ik werkte namelijk met een aantal mensen, die die door hem werden misbruikt, in de tijd toen Mengele nog leefde, die in 1979 stierf.

De royals daar hebben veel geld!

Ze schatten de waarde van Prins Philip op ongeveer 9 biljoen, dus 9 biljoen is 9.000 miljard! Dat plaatste hem in een categorie, die volledig buiten de schaal valt van Bill Gates, of een van die mensen. Deze mensen zijn onbekend; ze zijn net als de Club van Rome. Hij had ook een relatie met Prins Bernard bij de oprichting van de eerste Bilderberggroep. Dus ze hebben een enorme hoeveelheid rijkdom, en dat soort rijkdom krijg je niet, tenzij je satan/Lucifer aanbidt! Zij ontvangen grote voordelen!

Sinds de dood van Mengele, heeft er een overgang plaatsgevonden naar de primaire programmeurs.

Programmeurs van slachtoffers, waarmee ik werk, met de jongere generatie. Zij zijn allemaal geprogrammeerd door hybriden. Als ik hybriden zeg, heb ik het over hetzelfde soort fenomeen, dat we zien in Genesis 6:1-4. Dat wat er in Genesis 6 gebeurde, gebeurt opnieuw. Jezus zei ons dat, zoals het in de dagen van Noach was, zo zal het ook zijn bij Zijn Wederkomst voor de Zijnen. Dus dat is toen gebeurd en is nu weer aan de gang!

Er is een hybride fokprogramma.

Iedereen met wie ik toen werkte, was geprogrammeerd door Dr. Mengele. Hij maakte deel uit van dat project! Ik noem het het ‘Hitler Genesis 6 Project’, omdat het doel is om, vanuit het standpunt van Hitler, een superras binnen te halen, een ras van goddelijke mensen, de übermensch, zoals zij het noemen. En Hitlers geest is het ultieme doel van de zogenaamde evolutie van de mensheid! Zijn ideologie kwam voort van de Russische mystieke Helena Petrovna Blavatsky, de grondlegger van de New Age [de Nieuwe Wereldorde], Dietrich Eckhart, en Nietzsche. Al deze mensen waren vormend voor het denken van Hitler, en dus geloofde hij in een Arisch vijfde wortelras, en dat de mensheid daadwerkelijk kan evolueren.
Alice Bailey volgde Helena Blavatsky op, en vervolgens werd de Lucifer Trust opgericht en gebruikt om daarna de Lucis Trust te zijn, een minder opvallende naam. Ze schreef al deze 22 of 23 delen over de New Age ideologie, de Externalisering van de Hiërarchie, de Manifestatie van de Christus…. Dit alles is de ideologie van het occulte! Hitler heeft dit omarmd.

Het doel van de New Age is dat we zullen ‘evolueren’ in een zogenaamd ras van goddelijke mensen. Dat is hetzelfde ding als Hitler wenste. Dus dat is wat er aan de gang is!

En wie is achter de schermen de vertegenwoordiger van een god-mens, de transhumanistische beweging?

Nu, we hebben Elon Musk, en we hebben Ray Kurzweil, onder andere…. Wat is het doel van deze beweging? Met andere woorden, wat is het doel om van Homo Sapiens naar Homo Sapiens 2.0, ‘de nieuwe mens’, te gaan?
Al deze machines en A.I…. hiermee worden we gemaakt tot één universeel bewustzijn, dat één gezamenlijke identiteit deelt. En de Grote Reset [Great Reset] van het World Economic Forum (WEF) speelt hierin een enorme rol. Je weet dat dit allemaal bedoeld is voor de mensheid, om op te stijgen naar een plek, waar we in feite onze eigen goden worden. Dus dit maakt allemaal deel uit van het Programma, en dit is wat er vandaag aan de hand is.

De mensen aan de top weten wat ze doen!

Ze geloven in feite, dat we als mensheid op de drempel staan, om te kunnen evolueren en controle te hebben over onze eigen evolutie, en naar die plaats te komen, waar we onze eigen god zijn. Iemand vroeg aan Ray Kurzweil: “Geloof je in god?” En hij zei, “Nog niet, maar we zijn er bijna, we zijn er bijna”.

Ze werden geselecteerd om hybriden voort te brengen in deze generatie….

De meerderheid van de slachtoffers in mijn gemeente is multi-generationeel, en geboren in het project. De meerderheid van hen, die geprogrammeerd waren vóór de dood van Mengele, waren allemaal geprogrammeerd door Mengele. Ik heb met honderden mensen uit Europa, Zuid-Afrika en Amerika gewerkt, die zijn geprogrammeerd door Mengele! Hij is zeer bekwaam in wat hij deed. Hij wist, door middel van trauma gebaseerde mind control, hoe hij delen moest creëren, doodsrituelen te gebruiken…. dat is iemand te laten stikken, en hem dan vier minuten later te reanimeren. Hij wist hoe hij dat moest doen. Door dit tijdsvenster en de reanimatie, kon hij met name Christenen op verschillende manieren programmeren, waarop de essentie van het leven zich scheidt in de dood. Het is tovenarij op zeer hoog niveau! Dus al deze mensen dragen dezelfde soort handtekening of artefacten van het soort trauma. Mengele was degene, die door satan werd gebruikt en in dienst van satan, om te creëren. Hij had een agenda, hij had een script, hij wist waar hij moest beginnen, en hij wist waar hij moest eindigen.

Op dit moment zijn we net een proces van counceling aan het afronden met een paar vrouwen in Zuid-Afrika. Eén staat op de lijn van de antichrist, de Nimrod – Apollyon – Antichrist kant. En één aan de kant van de Valse Profeet, die Michael was. Zij beiden waren Mengele’s laatste project. Ze waren getwinned. Mengele hield zich bezig met fysieke twinning, maar er is ook psychologische en spirituele twinning. Misschien zal ik een interview doen over wat het betekent om met Mengele getwinned te zijn in het project, niet noodzakelijkerwijs biologisch, maar psychologisch en spiritueel, omdat het heel erg krachtig is! [In de breedste zin verwijst twinning naar een partnerschap, dat twee entiteiten met gedeelde kenmerken met elkaar verbindt om een gemeenschappelijk doel te bereiken.]
Bovendien vertegenwoordigt twinning een niveau van satanische aanwezigheid in het lichaam van Christus. Want dit zijn allemaal Christenen! Ongelovigen, die dit trauma hebben meegemaakt, zouden sterven, want ze konden het niet aan. Dus als je een gelovige bent, is God het die je door alles heen levend houdt! Zonder Hem, zou men gewoon, overweldigd door de shock, sterven! Dus in plaats van dood te gaan, blijven deze Christenen gewoon fragmenteren.

Mengele is de belangrijkste programmeur geweest.

Hij was ook hier in Amerika zo nu en dan gedurende die jaren. Men zal dat echter ontkennen! Wanneer je naar Justitie gaat, zeggen ze: “Oh nee, hij was nooit hier”. In de jaren ‘90 confronteerde ik de procureur-generaal hiermee. Er zat een man vlak onder hem, en ik ging naar hem toe, omdat hij had gezegd, dat Mengele hier nooit is geweest. Ik zei onder meer, dat ik overal in de Verenigde Staten getuigen heb. “Ik heb met hen gewerkt, en zij zeggen het tegendeel”, zei ik. En hij wilde graag weten wie dat waren natuurlijk! Uiteindelijk had deze man hier niets meer tegenin te brengen, en zei, “Als ik dit moet herschrijven, zal ik dat doen”.

Dus Mengele is in Amerika geweest en hij had een aantal huizen.

Hij stopte kinderen in kooien om te programmeren. Ik ben door heel Zuid-Afrika geweest, en werkte met een aantal mensen, een jongere groep, in Zuid-Afrika. Mengele is daar ook geweest. Hij werd zeer goed betaald. Als de Koninklijke familie degenen zou zijn die dit zouden financieren…. dus als je lid bent van de Koninklijke familie, en je hebt nakomelingen, – als je macht wilt krijgen, moet je je kinderen aan het project verkopen, en dan krijg je een enorme macht van satan! En nu wordt dat kind een onderdeel van dat project en misbruikt. Mengele zou dan worden ingezet om de programmering uit te voeren.
Deze royals, zoals Prins Philip…. In 1997 werd zijn vermogen nog geschat op 9 biljoen! Een honderdduizend dollar sessie betekent gewoon niets voor hem.

Mengele werd over de hele wereld gevlogen, vaak beschermd door de CIA.

Ze wisten waar hij was in Zuid-Amerika. De FBI-files hebben dit bevestigd, en dat Hitler pas in 1962 stierf. De hele kwestie van zijn dood in een bunker in 1945 was een dekmantel, net als de moord op Kennedy. Het is een dekmantel, een doofpot!
Waarom? Omdat Hitler nog steeds een agenda had!

De rest van Hitlers leven was bedoeld om Mengele te gebruiken, om de kerk [het Lichaam van Christus] te infiltreren, en – in zijn gedachten – te vernietigen!

Dit was satanisch gedreven, gedreven door satan zelf. Te infiltreren, met het doel om haar te verzwakken, door de mensen in de kerk zelf. En ze zijn daar; ze zijn een wapenplatform, en ze hebben een frontpersoon, die het normale Christendom vertegenwoordigt. Maar achter hun voorkant (hun presentator) is een gelaagd, gestructureerd wapenplatform, dat speciaal werd ontworpen om voorgangers neer te halen, om geesten te channelen, om verwarring te zaaien, en de mensen daar in de kerk dom te maken. Dit is geen complottheorie; dit is een feit. Ik heb hier nu al 35 tot 36 jaar mee te maken!

De vraag is, wat er met de kerk is gebeurd, dat de kerk zich hier niet eens van bewust is?

Er zijn er een paar. Door de jaren heen zijn er echter specifieke rituelen geweest om voorgangers dom te maken, zodat ze het niet eens zien! Ik werk nu met een nieuwe voorganger in Zuid-Afrika, die bereid is om te leren. Ook werk ik met een andere Evangelische voorganger, die een aantal Multiples [mensen met MPS of DIS] in zijn kerk heeft. Toen ik daar aan het werk was, wist hij dat het echt was wat hij zag! Hij heeft veel onderscheid, en hij kent geestelijke oorlogsvoering. Ze hebben daar vier gebedsbijeenkomsten per week. Ze zijn zich echter totaal niet bewust van het feit, dat er daar mensen zijn, die op generationeel SRA trauma gebaseerde mind control slachtoffers zijn. De meerderheid van het Christendom is echter in ontkenning, of ze zijn te overweldigd om er zelfs maar naar te kijken of te luisteren?

Iedereen die SRA/DID is, is gewikkeld in meerdere lagen van doodskleren.

En de enige manier waarop ik er doorheen gekomen ben, is teruggaan naar het Woord, en verankerd worden in het Woord. Het vereist geestelijke kracht en visie. Want ‘zonder visie, zonder goddelijke openbaring, gaan Mijn mensen verloren’, lezen we in Gods Woord. Dus waarom blijf ik bij deze mensen, die gevangen zitten in al deze duisternis, waar je die geestelijke dood ingaat om ze eruit te halen? Het neemt de opstanding van Jezus Christus. Het Christelijke leven is het leven van Jezus Christus en de wederopstanding, of het is niet het Christelijke leven. Jezus is ons leven; Hij is de wijsheid en de kracht van God! Jezus Christus is de genade van God, operationeel in ons door de Heilige Geest! Dus dat is wat mij motiveert. De vijand heeft Gods volk gevangen genomen! Laten we naar binnen gaan en hem, de vijand, eruit halen! Ik bedoel agressieve, strategische oorlogvoering, todat hij vervangen is. Demonen zijn één ding; ze zijn helemaal geen probleem. Ik ben betrokken geweest bij duizenden uitdrijvingen, maar de demonen en de gevallen engelen zijn niet hetzelfde. Je hebt niet de Prins van Perzië, die Jezus smeekt om in een varken te gaan (Daniel 10).

Het zijn vorstendommen en machten, die vastzitten in het DIS systeem van een persoon.

De enige manier waarop ze verwijderd kunnen worden, – niet door exorcisme of uitdrijving van onreine geesten – is door vervanging, verplaatsing. Een demon kun je uitwerpen, maar je kunt geen vorstendom uitwerpen. Ze moeten worden verplaatst, vervangen. Dat is een kwestie van erfenis.

God zei tegen de kinderen van Israël, dat ze naar binnen moesten gaan en het land van Kanaän in bezit moesten nemen, dat werd bezet door hybriden! Reuzen in dit geval; dat zijn hybriden. Jij moet naar binnen gaan en je moet hen onterven. Als je gaat onterven, dan moet je ze vervangen. Dus het is een kwestie van verplaatsing. Dus het is nodig om het juiste mentale en geestelijke raamwerk te hebben, om het motief te hebben dat dit voor de Heer is! De vijand bezet dit, net zoals het Jebusietenfort in de tijd van David. Er was een bolwerk precies daar in het centrum van Jeruzalem. Wat is dat bolwerk vandaag de dag? Het heet de berg Sion ofwel Zion. Het is hetzelfde principe als met Zijn volk, dat SRA/DID is. Wat motiveert mij? Dat wat satan heeft gecreëerd, om zijn bolwerk in het lichaam van Christus te zijn, laten we het gaan ontmantelen, en de Heer toestaan om dat bolwerk te komen bezetten, dat satan voor zichzelf heeft gecreëerd in het Lichaam van Christus. En daar gaat het mij om!

Tijdens zijn val nam Lucifer/satan ‘slechts’ een derde van de engelen met zich mee.

Dus wat gaat hij doen? Hij moet iets bedenken, waarmee hij een heel leger kan creëren, zodat wanneer Jezus terugkeert – Openbaring 19:19 – hij oorlog voert tegen het Lam dat terugkeert uit de hemel. Hoe gaat satan dat doen? Hij moet een leger creëren dat, in zijn gedachten, een groter leger zal zijn dan wat nu van God is. Welke andere optie heeft hij? Hij gaat een hybride leger creëren, dat op het veld van Armageddon zijn zal. Dat zijn beesten. De antichrist en de valse profeet zijn beide hybriden! Beesten noemt de Bijbel hen.
Waaruit kunnen we die conclusie nog meer trekken? Omdat ze allebei in de poel van vuur geworpen zullen worden, wanneer Jezus terugkeert. Ze zullen niet eens voor de grote witte troon van God verschijnen, zoals wij mensen dit wel zullen meemaken.
In het boek Openbaring lezen we, dat satan in de poel van vuur zal worden gegooid, waar het beest (de antichrist) en de valse profeet dan reeds zijn. Het zijn dus hybriden, geen mensen. Daarom creëert satan een tekort, plus wil hij de mensheid vervangen, door een ander ras te creëren, zodat dat soort zijn nakomelingen zullen zijn. Satan kan uiteindelijk niet over de mensheid heersen, tenzij het iets van zijn eigen zaad is! Dus het zaad van de slang, de duivel, satan, zal uiteindelijk de antichrist zijn, en ook al die anderen, die het merkteken van het beest aannemen. Het merkteken van het beest zal niet alleen een kwalificatie zijn om handel te bedrijven, en te kopen en te verkopen, maar het zal je DNA veranderen, en je zult als ‘goden’ zijn en ‘niet sterven’. Hij gebruikt dit bedrog. Zijn doel is ook om het hele menselijke ras met de vaccins te infecteren. Dat zijn slechts de voorbereidende fasen. Hij zorgt ervoor dat iedereen onderdanig mee zal werken, en er zieker en zieker van wordt.

En wanneer de Weerhouder zal worden verwijderd bij de Opname van het Lichaam van Christus, zal de antichrist worden geopenbaard.

De mensheid zal zeggen: “Wow, nu kunnen we goddelijkheid bereiken, we kunnen deze DNA-upgrade nemen, en we kunnen als god zijn!” Maar zij zullen niet volledig menselijk meer zijn en niet langer te redden zijn. Want iedereen, die het merkteken van het beest aanneemt, zal verdoemd worden en dus voor eeuwig verloren gaan. Dus het doel van satan is, om het menselijk ras van de kaart te vegen!

Dat is de misleiding!

Namelijk, wanneer je mensen in het web kunt lokken, door te zeggen: “Je zult niet sterven, je zult voor altijd leven”. “Je kunt net als de antichrist zijn, je kunt deze bovenmenselijke status hebben. Je neemt gewoon deze DNA upgrade.” Op die manier tracht hij te ‘bewijzen’, dat God een leugenaar is en bovendien een leugenaar over de Opname van de Zijnen.

Na de Opname van de kerk, gaat satan achter Israël aan….

en achter de achtergebleven Christenen. Waarom? Om te ‘bewijzen’ dat God een leugenaar zijn zou, dat wanneer Jezus terugkeert er geen Joden meer zijn! In Openbaring 12, midden in de Verdrukking, wanneer de ogen van de Joden open zijn, en zien wie de antichrist is, vluchten ze! Ze gaan naar een schuilplaats om zich te verbergen. Dus als Jezus terugkeert, is er een overblijfsel van de Joden. Waarom is dat zo? Omdat satan de rest van haar zaad, het zaad van de vrouw, zal wllen wegvagen, en dus is het een heel duidelijke strategie.

Ik zie wat de vijand van plan is; het is geen mysterie meer voor mij.

Het past allemaal in elkaar. Het is nu belangrijk om Gods plan voor ons leven uit te lopen. En aan het einde van het boek Openbaring weten we al wie er gaat winnen!

Paulus zegt, ‘Wat is er mis met jullie? Weten jullie niet dat de heiligen de wereld zullen gaan oordelen? De heiligen gaan ook engelen beoordelen! Begrijp je dat niet?’

[En wanneer Paulus zegt in Gods Woord, ‘Weten jullie dan niet….’, dan is het altijd zo dat de meeste Christenen inderdaad iets niet weten, en er dus ook niet naar handelen!]
Dit is ook een reden waarom de kerk in de hemel zal zijn tijdens de grote en verschrikkelijke Dag van de Heer, omdat wij de medebeoordelaars van de Rechter zijn. We zijn daar om engelen te oordelen, dus het heeft te maken met een hoge roeping. Het heeft te maken met visie, het heeft te maken met het begrijpen van de enorme download, die Jezus Christus aan Paulus gaf in de gevangenis. Wanneer je die visie hebt, dan ga je helemaal door tot het einde.

Het ontvoeringsfenomeen

Iedereen die is ontvoerd, praat over hetzelfde, dat ze het sperma en de eicel afnemen, en dat het ‘buitenaardse wezens’ zijn en al dat soort dingen, en ze hebben ‘tijd die mist’, toen dit gebeurde. Honderd procent van alle ontvoerden hebben tijd gemist. Weet je waarom ze tijd missen? Omdat ze gedissocieerd zijn! De ‘UFO’ belandde daar op straat en er stapten een paar hybride ballon-hoofden uit [Doug vermoed dat het hybride mutaties zijn van de nephilim]. Denk je dat ik de tijd zou missen? Ik zou de tijd niet willen missen. Er is niets dat ze kunnen doen om mij de tijd te laten missen, want ik ben niet gedissocieerd. Dus dat is een typisch DID fenomeen: gemiste tijd!
Wij weten dat het allemaal een dekmantel is! Er zijn geen buitenaardse wezens; het zijn hybriden, en ze zijn echt. Satan wil echter, dat je gelooft dat het buitenaardse wezens zijn, en dat ze ons op een dag zullen komen redden. Het is allemaal één grote valse vlag, die de vijand gaat gebruiken om bedrog en misleiding te brengen!

Verdedigingsmechanisme

De reden waarom iemand zou splitsen in meerdere persoonlijkheden of delen is als een verdedigingsmechanisme, om met het trauma om te kunnen gaan. Hoe werd zo’n persoonlijkheid bepaald, hoe kwam tot stand?
Een kind, dat is geboren in een wereld waar het ouders heeft, die verzorgend zijn, en als dat kind niet onderhevig is aan trauma’s, – baby’s dissociëren de hele tijd – maar als er geen trauma is, zijn ze gewoon heel kneedbaar in hun identiteit, en heel erg kwetsbaar. Dus als een kind in de vroege kinderjaren wordt blootgesteld aan chronisch trauma, fragmenteert zijn identiteit. Bij elke traumatische episode begint de scheiding, het splitsingsproces, en wordt gemaakt tot een afzonderlijke egostaat (ik-toestand). Die egostaat zal misschien de pijn kunnen dragen, kan de woede met zich meedragen, kan de schaamte met zich meedragen…. Het is niet één episode; het moet chronisch zijn, omdat DIS alleen kan worden gevormd door chronisch misbruik in de vroege kinderjaren. Hoe chronischer het misbruik, hoe compacter de amnesie, het geheugenverlies. De alter ego splitst zich af van de identiteit als dat nodig is. Dit wordt reactieve DIS genoemd. Reactieve DIS is alleen maar bedoeld om te overleven.

Wanneer DIS een doel, een plan in zich heeft, dan krijgen al die alter ego’s ook namen, rollen, functies en opdrachten!

Dus als het op trauma gebaseerde mind control is, wanneer ze met opzet dit trauma veroorzaken, en ze de persoon ernstig traumatiseren door hem in de dood te brengen, en hem daarna te reanimeren…. Als hij weer tot leven komt, dan zullen ze zeggen: “Je bent nu satan, je bent nu de duivel, dit is wat jouw opdracht is”…. En dus geloven ze dat ze de duivel zijn, ze geloven dat ze slecht zijn, etc.
Het verdedigingsmechanisme is wanneer ze gaan splitsen, en worden wie ze moeten zijn om te overleven. Maar als het op trauma gebaseerde mind control is, krijg je een identiteit toegewezen!

Ik heb ogen zwart zien worden, vanwege een of andere demonische activiteit.

Een voorbeeld, je hebt twee mensen, die DIS zijn, en deze ene persoon zegt dat hij die andere persoon in een weerwolf zag veranderen. Zij zagen dat, omdat ze allebei gedemoniseerd zijn, en geesten met elkaar delen. Dus de demonen creëren een gedeelde fenomenologie, zodat deze persoon in een weerwolf manifesteert, en de persoon ook een weerwolf ziet. Als ik aanwezig was, zou ik het niet zien. Waarom? Omdat het de fenomenologie is van de DIS plus demonische versterking. Dus ik raak niet verstrengeld of bezig in de fenomenologie van de gedemoniseerde persoon [ofwel in manifestaties van demonen, ofwel shapeshiften].

De realiteit echter van wat ze hebben meegemaakt, is gebaseerd op trauma.

Want ik heb door de jaren heen geleerd, om hen te helpen uitzoeken wat een fenomenologische waarneming van de realiteit is versus de werkelijke realiteit. Dat is een geleidelijk proces. In hun verdeeldheid, naarmate ze meer en meer geïntegreerd raken, dan kennen ze de waarheid voor zichzelf. Ik hoef hen dat niet te vertellen!
Als ze iets zagen en mij vroegen: “Hoe zit het hiermee? Ik zag mijn broer veranderen in een weerwolf”. Ik zal het hen dan navragen, nadat ze geïntegreerd [genezen] zijn: “Wat denk je dat toen er gebeurde?” vraag ik dan. En men antwoordt: “Dat gebeurde, omdat ik in dat aparte deel van mij nog demonische gehechtheden had”. Dus ik vertel hen gewoon: “Doe het werk van de integratie, breng elk aspect, elk deel bij elkaar, dat door trauma is gescheiden. En het zal dan hun geschiedenis en hun waarheid zijn; die komt niet van mij. Ik hoef hen niets te vertellen. Ik hoef ook niets uit te zoeken voor hen.
Bijvoorbeeld, als ik met mensen werk, bedenken ze van alles! En dan weet ik gewoon, dat het helemaal niet reëel in de oren klinkt. En ik doe er niets mee! Nee, ik doe het traumawerk; ik blijf op het spoor van het oplossen van kernconflicten, datgene wat de verdeeldheid handhaaft, en breng de delen bij elkaar. En wanneer ze samenkomen ofwel integreren, dan kennen ze de waarheid! Ik hoef daarin niets te doen, en raak er ook niet in verstrikt.
Ja, er is veel gebeurd en er zijn veel dingen aan de hand, die overal ter wereld gaande kunnen zijn. Het is echt, maar voor mij is het heel simpel. Ik blijf gewoon het werk doen. Ze zijn geïntegreerd. Het is hun verhaal en ze kennen de waarheid.

Het verschil tussen demonische bezetenheid en demonische gehechtheid (gedemoniseerd zijn)

Mijn begrip van demonische bezetenheid is, dat je feitelijk wordt bewoond en gecontroleerd door een demonische entiteit. Het is gewoon een kwelling. Neem als voorbeeld de demonisch bezeten persoon, die Jezus ontmoette, die een legioen demonen had. Uit de Schriften kunnen we weten dat het één persoon is. Hij is niet gespleten. Hij is zo bezeten dat hij 6.000 demonen in zich heeft. Die persoon is niet gered, dus technisch gezien is hij bezeten. Dus bezeten betekent dat jij eigendom bent, het bezit, van satan.
Wanneer je een Christen neemt, die gedemoniseerd is, dan kan hij niet bezeten zijn. [Hij is immers het eigendom, het bezit van Jezus Christus.] Maar die specifieke trauma-woedetoestanden in hem, als je ingaat op wie ze zijn in hun structuur, het systeem, dat de woede vasthoudt, dan zou dat identiteitsdomein kunnen lijken op bezetenheid. Het is echter een demonische gehechtheid, in dit geval aan datgene dat gedissocieerd is, vooral dat deel dat hun woede vasthoudt. Aan de buitenkant zie je echter het verschil niet, want ik doe ook bevrijding, uitdrijving van demonen, met andere personen, die geen DIS zijn.
Bij deze DIS personen doe ik aan ‘detox’; ik ruim ze uit de weg, en maak dat trauma los. Technisch gezien kan een gelovige niet bezeten zijn, omdat hij de Heer toebehoort. Maar gelovigen kunnen duidelijk worden gedemoniseerd.

Hoe wordt die identiteit opgenomen in de oorspronkelijke persoon?

Wat ik eerst zal doen, is het kerntrauma in de persoon, waaruit het hele systeem van DIS delen, alter ego’s, is gecreëerd…. er is daar een singulariteit. Die singulariteit is het zwijgen opgelegd, dood, onzichtbaar, zonder stem, zonder zeggenschap, zo van: ‘ik besta niet’…. gewoon vreselijk misbruikt. Wat ik doe, is: dit proces georganiseerd krijgen, zodat er een geleidelijke assimilatie in eenwording kan plaatsvinden. Maar het fundamentele trauma veroorzaakt schaamte, vanwege seksuele inbreuk, geweld, terreur, verschrikking, verwarring, en heel veel pijn. Dus de kern of de kernpersoon heeft dat enorme trauma. Nu, wanneer er iets met een persoon gebeurt, dat een schending, een inbreuk is, weet iets in die persoon: ‘Dit is verkeerd’. Ze denken er niet aan, maar ze reageren wel. Dus de belangrijkste traumatische gebeurtenis is schaamte, terreur, pijn, oké?
De reactie, het secundaire gevolg, is dat er altijd woede is. Dus wanneer ik samen met de Heer iemand ga helpen, dan moeten we altijd naar de secundaire reactie op het primaire trauma gaan. Want als je naar de woede gaat, is dit degene die de rituelen heeft gedaan, dit is degene die de meest gruwelijke dingen heeft gedaan, die de presentator/voorkant nooit wil zien! Je hebt dus een bescherming [de voorkant], en je moet eerst de woede oplossen! Ik probeer er altijd achter te komen wie in jou de woede vasthoudt, als reactie op het primaire of fundamentele trauma van de oorspronkelijke persoon. “Zie jij dat als menselijk, of zie je dat als niet-menselijk? Wie houdt jouw woede, jouw boosheid vast?”
Sommigen zeggen: “Dat is Apollyon, dat is de duivel”. Oké, laten we daarheen gaan, als ze daar een ‘duivel’-identiteit hebben, en dan de woede valideren: “De woede die je uitspreekt, je hoeft geen Christen te zijn [want de duivel kan geen Christen zijn, nietwaar?], maar waarom ben je boos?” vraag je dan aan de persoon. Trek het er gewoon uit, valideer het! En naarmate je de woede verstrooit, begin je toegang te krijgen tot de kern van een persoon, tot het kerntrauma. Dit alles is klinisch. Er is niets super geestelijks aan. Iemand, die klinisch geschoold is en DIS begrijpt, en met DIS mensen heeft gewerkt, weet dat. Zij doen dit soort werk ook en zijn [meestal] geen Christenen.

Dit soort trauma kun je niet wegbidden.

Dus we werken op deze manier, zodat de persoon zich met zichzelf verzoent. We zorgen ervoor dat de persoon ziet, dat dat boze deel van hem, dat zo ‘slecht’ was, en meestal als de duivel werd gezien door henzelf, niet de duivel is. De volwassen persoon [het afgesplitste deel], dat de presentator zoekt en helpt, en begint te omarmen, zal zich gaan verzoenen, omdat ze geen afzonderlijke mensen zijn. Dit zijn facetten van één persoon, die erg gebroken is! Daarom laat ik mezelf er nooit door in beslag nemen dat deze verschillende identiteitsdomeinen, verschillende mensen zouden zijn.

Ik probeer de afzonderlijke delen ook nooit naar Jezus te leiden, nooit.

Ik stuur ze nooit naar Jezus; dat werkt nooit. [Mogelijk werkt deze tweede methode wel met reactieve DIS personen, maar absoluut niet met generationele SRA/DID.] Ik heb mensen horen zeggen, “Oh, stuur de alter ego’s gewoon naar Jezus”. Oh, werkelijk? Iedereen, met wie ik heb gewerkt, iedereen heeft een antichristelijke Jezus in zich! Dus hoe denk je dat dat gaat werken? En ik heb nog nooit een uitzondering daarop gevonden.
Dus het eerst oplossen van conflicten is een echte sleutel: omgaan met de woede, en dan een weg banen naar de traumatische kern, om te worden vrijgegeven en geïntegreerd in het heden.

Ik gebruik die protocollen van Dr. Frank Putnam vandaag de dag nog steeds bij het oplossen van conflicten en op weg naar integratie.

Hij gebruikte een proces, genaamd ‘talk through’. Want je hebt een presentator/voorkant, die aan geheugenverlies lijdt, wetende dat er ‘mensen’ aan de achterkant zijn, die aan het luisteren zijn, en de presentator weet dat niet. Dus ik doe ‘talk through’ de hele tijd. En wanneer iemand naar voren komt, om de presentator persoon te zoeken en te helpen, voer ik een gesprek met hem of haar. En er is een uitnodiging voor de persoon, die zich op de achtergrond bevindt, om naar voren te komen. Als hij of zij niet naar voren kan komen, dan ga ik het aan de presentator persoon vragen, “Je gaat niet weg, ik vraag je niet om te dissociëren, je gaat gewoon opzij als het ware, en laat die persoon, die daar op de achtergrond is, toe om, – voordat je ooit gecreëerd werd om een presentator te zijn – naar voren te komen”. En ik zeg, “Oké, je bent zo en zo. Heb je ook een andere naam? Deze presentator, die om hulp kwam, wat vind je van haar?” “Nou, ze is stom, ze weet niets”. Ik zeg dan, “Wat weet jij, wat is er met haar?” “Oh, ze denkt dat Jezus haar gaat helpen”. “Oké. Dus wat denk jij ervan?” “Maar Hij heeft nog nooit iemand geholpen! Hij is nooit komen opdagen!” Ik zeg dan, “Hoe is Hij? Vertel me over deze Jezus”. “Nu, Hij heeft ons in de steek gelaten.” Ik zeg, “Wat nog meer?” “Hij heeft ons verkracht!” “Oké. Weet de presentator dit?” “Nee, de presentator heeft geen flauw idee.” Ik zeg: “Nu, ik ga jou uitnodigen om nu naar voren te komen en te blijven. Ik ga je vragen hier te blijven. Ik ga hier met je praten. Ik ga met de presentator praten, die vandaag om hulp kwam. En ik ga de presentator vragen, zonder dat jij weggaat, ‘Ben je bereid om dit alles op te geven, wat je gescheiden gehouden hebt, en het beginnen te laten komen in wie je hier nu bent?’
Ik check daarbij ook of er een bescherming is: dat wat het geheugenverlies in stand houdt. En ik werk, totdat er een verzoening is, en de presentator in dat kerngedeelte komt, dat hier nog nooit eerder is geweest. En ik blijf dat doen: doorgeven, en doorgeven, totdat er geen delen (alter ego’s) meer over zijn.

TR-3B, gemaakt in Amerika
Er is nog steeds een fysiek fenomeen, dat daar plaatsvindt. Het zijn eigenlijk vaartuigen. We weten dat de TR-3B, gemaakt in Amerika, overal ter wereld kan vliegen in 15 minuten! Het is Black Ops en dat soort dingen. Die dingen gebeuren allemaal onder de dekmantel van ‘aliens’, ‘buitenaardse wezens’.

Wat gebeurt er als een persoon getriggerd wordt, als een van deze hybriden opduikt?

Het is een Programma. En hun doel en streven is, dat wij mensen uiteindelijk vervangen zullen worden. En wij zullen hun slaven zijn, en zij zullen onze meesters zijn.
‘Tijd missen’ is een symptoom van DIS. Met andere woorden, als iemand wordt getriggerd, en ze wisselen om van persoonlijkheid, is de presentator weg, en komt er meestal iets van de kernpersoon naar buiten, en neemt het over. En als de omgeving weer ‘terug naar normaal’ is, komt de presentator terug. En ze zullen twee of drie uur missen, of zelfs dagen. Waarom? Omdat iets van hun diepste kern naar voren kwam en het overnam in deze traumatische situatie. En elke ontvoering is traumatisch! Het is altijd een dood. Daar zijn ze aan het experimenteren. Ze extraheren sperma en eicellen; het is erg invasief, dus het is traumatisch. Dus zodra de persoon terug is, hebben ze al die tijd verloren. Dit is typisch voor DIS.
Bij veel van de fenomenale ‘UFO’s’, zeggen ze dat het buitenaardse greys (grijzen) zijn, en dan zijn er de reptilians (reptielen). Dit zijn mutaties. Met andere woorden, als je met de genetica van God knoeit, zul je allerlei mutaties krijgen. [Let op, mutaties, e.d., is Dougs persoonlijk geloof.] Dus als je met de schepping van God knoeit, en deze genetische barrières overschrijdt, ben je gek! En het zijn er veel, ik bedoel, het is gruwelijk!

Er zijn mensen in de DUMBs, Deep Underground Military Bases, geweest….

Ze hebben gemeld dat er allerlei experimenten gaande zijn, waarbij er hybriden worden gecreëerd voor het leger van de laatste dagen, onder andere. Satan heeft hier erg in geïnvesteerd. Sommige van deze entiteiten zien er niet menselijk uit, ik bedoel, het zijn de greys en de reptilians, etc. Sommigen van hen zijn erg gewelddadig, maar het zijn geen aliens en ook geen buitenaardse wezens! Dit is een onderdeel van het project!

De antichrist en de valse profeet…. het DNA dat hen creëert, is rechtstreeks van satan!

Dat is wat we nu zijn gaan begrijpen. De antichrist ziet er niet uit als een grey; de antichrist ziet er niet uit als een reptilian; hij ziet eruit als een typische man, een perfecte man. Hij is een superman ofwel übermensch. Maar die DNA-broncode komt rechtstreeks van satan om de antichrist te creëren.
Deze andere hybriden kunnen komen door verschillende vormen van [genetische] manipulatie, door mensen in ondergrondse basissen en laboratoria. Dat is er aan de gang! Mensen over de hele wereld hebben gemeld dat ze in deze faciliteiten zijn geweest, oké?
Dat is een deel van het leger, dat deel zal uitmaken van het eindtijdleger van Armageddon. Dat is uiteindelijk echt een leger.

De antichrist en valse profeet daarentegen is het nageslacht van de allereerste generatie.

Satan heeft de DNA-broncode. Dit is heel iets anders. En omdat satan niet weet wie de uiteindelijke antichrist en valse profeet zullen zijn, moet hij een hulpbronnenpool creëren. Dus degenen, die van die bloedlijn zijn, zij die zijn geselecteerd om deel uit te maken van het project, om de moeders, de fokkers te zijn, om deze typische hybride te produceren, voor Nimrod Apollyon – dat is de antichrist, en voor Michael – dat is de valse profeet…. er zijn een aantal van deze bronnen ofwel bron identiteiten/hybriden voorhanden, klaar om geopenbaard te worden! Omdat satan niet precies weet wanneer de laatst opkomende antichrist en valse profeet de werkelijke zal zijn, moet hij ze klaar hebben staan. En wat we door de jaren heen hebben gezien, is dat, naarmate we verder komen, dit steeds minder wordt. Sommigen van hen worden dan opgeofferd, en de verkregen machten door opoffering worden dan overgedragen aan de volgende hybride antichrist, enzovoort.

Ik geloof dat de uiteindelijke antichrist en valse profeet al hier zijn.

Maar ze kunnen niet worden vrijgelaten, omdat ze in bedwang worden gehouden door de Weerhouder. Wie houdt ze momenteel in bedwang? Iemand zei of dacht dat het Lucifer is. Oh, werkelijk? Lucifer/satan, die de antichrist in bedwang houdt? Kom op! Er is een lid van de Godheid voor nodig om de antichrist in bedwang te houden. Hoe dan ook, als de Weerhouder is weggehaald…. en ik geloof dat dat zal gebeuren als de gemeente wordt verwijderd. Dan zal de Heilige Geest er nog steeds zijn, maar de Weerhouder zal worden verwijderd, en hel op aarde zal losbarsten en enorme misleiding, en al dat soort dingen.

Satan (en met hem de valse profeet) zal dan in het openbaar verschijnen als de uiteindelijke wereldheerser.

Ze zullen echt verbazingwekkend zijn. Kijk maar eens naar Openbaring 13: ‘Wie is als het beest? Wie kan er oorlog met hem voeren?’ Het zal een schok zijn in onze tijd! Hij zal de hele mensheid proberen te misleiden, zij, die de waarheid verwierpen, en de leugen geloofden. En dan de tekenen en wonderen, die hij en de valse profeet zullen doen! Dat is aan de horizon.

Het is deze specifieke hybride soort, waarbij de mensen betrokken zijn met wie ik heb gewerkt.

Het zijn leden van de Koninklijke familie, waarvoor men werd geselecteerd, om de laatste soort van de antichrist, de valse profeet, voort te brengen. Anti betekent niet ‘tegen’, hoewel hij tegen Christus is. Anti in het Grieks betekent substituut, vervanging. Dus hij komt als een vervanging voor de echte Christus, namelijk, als een valse christus. Mensen zullen reageren: ‘Oh wow, we kunnen worden zoals hij? Geef mij deze vaccinatie, of geef mij dit merkteken of deze chip! Ik wil ook zo worden als hij; ik wil als een god zijn!’

Het is deze soort, die nu achter de coulissen zit.

En wanneer de Weerhouder wordt verwijderd, zal de antichrist worden onthuld. De valse profeet wordt ook geopenbaard, en het zal een schok en verwondering en ontzag zijn, en de mensheid zal zeggen, ‘Wij willen worden als hem!’

TV

Ik kijk gewoon niet, ik kijk niet, ik kijk eigenlijk geen tv. Ik verdiep me echt in het Woord.’

[Doug Riggs had geen inzicht in de Vrijmetselarij overal om ons heen, die onder meer het Christendom en de Media heeft geïnfiltreerd, en noemt op een gegeven moment in de video weer namen van beroemdheden van Vrijmetselaars en Luciferianen en New Agers, helaas. Maar niemand is natuurlijk immuun voor misleiding. Deze prominente figuren verkondigen veel waarheden zonder enige censuur of een valse zogenaamde ‘censuur’, maar gemengd met leugens en een evangelie, waarbij het kruis niet meer centraal staat. Want satan haat het kruis!]

‘Je weet alles over de zogenaamde ‘pandemie’, wat eigenlijk een angst plandemie is, iets wat heel erg duidelijk is.

En er is de Great Reset; het staat allemaal op het World Economic Forum.
Ik en mijn vrouw houden er echt van om gefocust te blijven op dat wat we nodig hebben om goed te eindigen.

Ik heb met mensen over de hele wereld gewerkt, die elkaar niet eens kennen.

Ze rapporteren hetzelfde! Dus voor mij, ik heb de feiten. Deze getuigen zijn er niet meer; ze zijn niet langer met velen [vele persoonlijkheden in het DIS systeem]. Ze zijn niet langer gescheiden en ze hebben elk hun geschiedenis. Ze zijn nu geïntegreerd, en ze weten wat ze weten, dus voor mij is dat feitelijk. De hybriden zijn hier, onder ons.

Ik bid gewoon dat datgene wat de Heer zou dienen, en wat voor opdrachten Hij ook voor je mag hebben, dat je een instrument mag zijn dat God kan gebruiken, om dit tijdperk te zien voltooien. Omdat ik geloof dat we leven in de laatste generatie.’

 

Bronnen:

Doug Riggs

Exposé of the week – A Nephilim mother’s wonderful testimony & proclamation

You may also like