Hoe de Illuminati mensen programmeren: Spirituele programmering

12-12-2000  De basis is occult; Moloch, Astarot, Baäl en Enokkim zijn demonen, die gewoonlijk worden aanbeden; een beroep wordt gedaan op demonische entiteiten. Bloeddoop, spirituele ‘genezingen’, ‘familiejuwelen’ bewaakt door demonen, channeling, negatief gebruik of verdraaien van Gods Woord, haat tegen het Christendom, of juist een Christelijke levensstijl omarmen, zijn ook onderdeel van deze programmering. 

Eindtijdnieuws.com
21 september 2023

 

De Illuminati: Hoe de sekte mensen programmeert 

door ‘Svali’

Hoofdstuk veertien: Spirituele programmering

Opmerking:

Dit hoofdstuk bevat een bespreking van zowel sekte- als Christelijke spiritualiteit; lees niet als deze thema’s je triggeren!

De basis zelf van de groep is gebaseerd op het occulte

Elke discussie over de programmering van de Illuminati zou ontbreken als deze niet ingaat op de spirituele programmering. De meeste voorgaande hoofdstukken gingen over wetenschappelijk onderbouwde, georganiseerde en gestructureerde programmering. Maar de Illuminati zijn in de eerste plaats geen wetenschappers, maar spiritueel. De basis zelf van de groep is gebaseerd op het occulte. En ze doen er alles aan om deze occulte overtuigingen in de systemen van hun mensen te verankeren.

De hoeveelheid spirituele programmering in de systemen van de persoon zal variëren van persoon tot persoon, en hangt af van de individuele groep, hun religieuze erfgoed, de overtuigingen van de leider en de trainers in de groep.

Alle kinderen gaan naar rituelen,

waar ze vanaf de geboorte, maar ook met tussenpozen, gedurende hun hele leven, worden toegewijd. Bij deze rituelen worden demonische entiteiten opgeroepen, om de persoon te dwingen tot dienstbaarheid, loyaliteit en geheimhouding, evenals het versterken van de programmering, die wordt uitgevoerd.

Trainers zullen tijdens programmeersessies een beroep doen op demonische gelaagdheid (lagen)

Dit gebeurt na een acuut trauma. Er wordt aan de persoon gevraagd of hij meer pijn wil, en hij zal altijd Nee zeggen. De trainer biedt hen vervolgens een uitweg: wanneer ze een ‘beschermer’ of ‘beschermers’ accepteren, dan worden ze niet meer gekwetst of pijn gedaan. De trainers zullen dit willen, wetende dat ze met deze ‘beschermers’ de trainingen kunnen inkorten. De beschermers, of bewakers, zullen de programmering intern versterken, zonder hulp van buitenaf. Dit concept zal controversieel lijken voor mensen, die niet in geestelijke realiteiten geloven, maar ik beschrijf alleen wat de Illuministen geloven, en wat hun trainers in de praktijk brengen.

Spirituele programmering zal ook het volgende omvatten:

het gedwongen worden om rituelen uit het hoofd te leren, ‘The Book of Illumination’ en andere boeken, die sekte overtuigingen bevatten. De persoon zal vanaf zijn kindertijd, in lessen en trainingssessies, doordrenkt zijn met sekte overtuigingen! Ze zullen naar rituelen gaan, waarbij de volwassenen deelnemen aan spirituele aanbidding, gewaden dragen en eerbetoon brengen aan de specifieke beschermgod van de groep. Moloch, Astarot, Baäl en Enokkim zijn demonen, die gewoonlijk worden aanbeden. Het kind kan een offer aan deze goden zien, hetzij echt, hetzij een die in elkaar gestoken is [en niet echt].

Dierenoffers [tijdens de rituelen] zijn gebruikelijk

Het kind zal gedwongen worden deel te nemen aan de offers en zal een bloeddoop moeten ondergaan. Ze zullen gedwongen worden om het hart, of andere inwendige organen, uit een dier te halen, dat is geofferd, en deze op te eten. De volwassenen en de leiders van de groep zullen hun handen op het hoofd van het kind leggen, terwijl het gedrogeerd is, en een beroep doen op demonische entiteiten.

Eén ritueel, dat feitelijk programmeert, is het ‘reanimatieritueel’

Bij dit ritueel kan het kind zwaar worden gedrogeerd, geschokt, of gemarteld, tot het punt waarop zijn hart ermee stopt. De hoofdpriester zal het kind vervolgens ‘reanimeren’, met behulp van medicijnen, reanimatie en bezweringen. Als het kind terugkomt en wakker is, krijgt hij of zij te horen, dat hij of zij ‘weer tot leven is gewekt’ door de demonische entiteit, die de betreffende groep aanbidt, en dat het kind nu zijn leven aan hem te danken heeft. Er wordt hen verteld, dat als ze het ooit vertellen of proberen de demon te laten vertrekken, ze zullen terugkeren naar de levenloze toestand, waarin ze zich bevonden vóór de reanimatie.

Spirituele ‘genezingen’ als gevolg van het demonische komen ook vaak voor

Verwondingen, veroorzaakt door martelingen, of programmeersessies, of zelfs militaire oefeningen, zullen vrijwel onmiddellijk worden genezen tijdens aanroepingen.

Familiejuwelen

Bij het programmeren van juwelen zijn vaak demonen betrokken die erin gelaagd zijn, en die loyaal zijn aan de familiegeesten van de generaties. Deze worden de ‘familiejuwelen’ genoemd. De demonen ‘bewaken deze’ en helpen de programmering om hen heen te beschermen.

In zekere zin is elk ritueel, waar een jong kind deel van uitmaakt, een intense programmeerervaring…

waarbij het kind de volwassenen om zich heen observeert en hun gedrag nabootst. Het kind wordt zwaar gestraft als het in slaap valt, en krijgt te horen dat demonen het zullen doden als het tijdens een ritueel weer gaat slapen.
Ze leren volkomen stil te zijn, wat ze ook meemaken tijdens de rituelen! Het kind zal getuige zijn van dingen, die volkomen ongelooflijk lijken, waaronder gezichten, die getransformeerd lijken door het demonische, channeling*, andere stemmen die uit de mond van een leider komen, het uitlezen van leden, het ‘voorspellen van de toekomst’. Groepsbegeleiding zal vaak worden gegeven door middel van het channelen van een sterke geest of alleenheerser (geestelijke overheid); leden die krachtige geesten kunnen channelen en daarbij overleven, worden gerespecteerd, en er zal naar hun leiding worden gezocht.

Sommige groepen zullen de Schriften negatief gebruiken, of het kind programmeren om Christelijke symbolen en godsdienst te haten

Andere groepen zullen het front (de voorkant) met geheugenverlies aanmoedigen om een Christelijke levensstijl te omarmen, terwijl ze de alters (alter ego persoonlijkheden) op de achtergrond dwingen de keuzes, die de voorkant heeft gemaakt, af te zweren en te lasteren, om de twee alter-groepen nog verder van elkaar te scheiden. De sekteleden zullen te horen krijgen dat ze, sinds ze het Christendom hebben afgezworen, de ‘onvergeeflijke zonde’ hebben begaan en nooit meer kunnen worden vergeven. Ze zullen Schriftteksten te zien krijgen, die dit zogenaamd bevestigen.

In momenten van wanhoop, tijdens intense martelingen of isolatie, zal een persoon vaak tot God roepen om hulp

De trainers of andere sekteleden zullen de persoon vaak bespotten, en zeggen dat God hen vergeten is, of vragen: “Waar is God nu? Hij moet je wel haten….”
Elke negatieve ervaring die de persoon ondergaat, zal worden gebruikt om het concept te versterken, dat hij of zij door God in de steek is gelaten. De sekte zal vol leedvermaak wijzen op de tegenstrijdigheden tussen wat de persoon ervaart en wat het Christendom leert, dat er met hem of haar zou moeten gebeuren. Ze kunnen de Schriften verdraaien of valse Bijbelteksten gebruiken! Ze kunnen Christelijke hymnen vervormen of gebruiken bij het programmeren. Een favoriete hymne is ‘May the circle be unbroken’ (‘Moge de cirkel ongebroken zijn’), omdat het twee betekenissen kan hebben.

 

Suggesties voor hulpverleners

Spirituele programmering kan één van de meest schadelijke programmeringen binnen iemands systemen zijn, omdat deze probeert hem af te sluiten van de bron van echte genezing [het Bloedoffer van Jezus]. Het is een opzettelijke verdraaiing van de waarheid, waarbij gebeurtenissen bedoeld zijn om verkeerde opvattingen over God te onderwijzen en te versterken. Veel overlevenden kunnen de Christelijke termen niet horen, of worden intens getriggerd door welke religieuze discussie dan ook!

De overlevende en de therapeut moeten zich realiseren dat deze negatieve reacties het resultaat zijn van jarenlang vals onderwijs, pijn, bestraffing, verdraaiing en valse opzet. Het is belangrijk om de delen van de persoon, die negatief staan tegenover spiritualiteit, of die naar buiten komen en de kracht en voordelen van sekte spiritualiteit verkondigen, niet te veroordelen. De voorkant van de overlevende kan geschokt zijn om te horen of te leren over de delen, die deze gevoelens hebben, vooral als ze een sterke Christen zijn. Deze delen van binnen delen de enige realiteit, die ze ooit gekend hebben, en hebben tijd en geduld nodig, om te aarden en de realiteit buiten de sekteomgeving te ervaren.

Het kan nodig zijn om demonische onderdrukking aan te pakken, en zelfs bevrijding, om verlichting te brengen in een systeem, dat geterroriseerd wordt door het demonische!

Elke therapeut en overlevende zal in het reine moeten komen met zijn eigen geestelijke overtuigingen. Persoonlijk geloof ik dat een therapeut de mogelijkheid van het demonische moet overwegen, omdat dit is waar de overlevende zijn hele leven aan is blootgesteld! De sekte gelooft zeker dat het echt is, en iedereen die betrokken is geweest bij een sekte zal ervaringen hebben gehad, die niet te verklaren zijn door normale rationele wetenschappelijke principes.

De overlevende heeft hoop en genezing nodig. Een positieve spiritualiteit gebaseerd op liefde, zachtheid en vergeving, die het tegenovergestelde is van de dwingende, straffende, negatieve spiritualiteit die de overlevende heeft gekend, zal enorm helpen in het genezingsproces. Een spiritueel geloofssysteem, dat hoop, genezing, genade, barmhartigheid en bevestiging biedt, zal de overlevende vaak de steun geven, die hij of zij nodig heeft om door te gaan tijdens het vaak moeilijke proces van genezing.

*Channeling, ofwel channelen in het Nederlands:

De praktijk van channelen – het lichaam van een persoon, die door een boze geest (demon) wordt overgenomen om te communiceren – bestaat al duizenden jaren. Er zijn talloze verhalen over sjamanen, medicijnmannen, valse profeten, Vrijmetselaars, New Agers, Illuministen, en vele anderen, die beweren stemmen te horen of bovennatuurlijke kennis te ontvangen van de occulte geestenwereld: de gevallen engelen, die zich voordoen als engelen des lichts. Deze ‘wijsheden’ uit het rijk der duisternis worden ter plekke bijvoorbeeld doorgegeven aan de aanwezige personen.

 

Voorafgaande door Svali geschreven (niet vertaalde) hoofdstukken:

Chapter 13: Shell programming, Internal Councils, Human Experimentation, Function Codes

Chapter 12: Preventing Reaccessing of the Survivor

Chapter 11: Suicidal Programming

 

Bron:

The Illuminati: How the Cult Programs People – Chapter 14: Spiritual Programming

You may also like