Verzet tegen hekserij, incl. profetie (1979): ‘Het is tijd om hekserij in dit land aan te vallen’

Gods vijand heeft miljoenen mensen gevangen genomen en gebonden met hekserij, om hen te belemmeren hun bestemming in God te bereiken; het is de grootste belemmering!

Eindtijdnieuws.com
19 september 2023

 

Efeziërs 6:12

‘Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten en tegen de wereldlijke machthebbers, de vorsten van de duisternis van deze wereld, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.’

Volgens John Todd is deze vertaling echter iets duidelijker, en hij kon het weten:

‘Want wij worstelen niet met vlees en bloed, maar tegen de alleenheersers, tegen de machten, tegen de meestergeesten die de wereldbeheersers van deze huidige duisternis zijn, tegen de machten van goddeloosheid in de hemelse (bovennatuurlijke) sfeer.’

God roept ons tot redding door de verkondiging van het evangelie. Maar nadat we gered zijn, heeft Hij een roeping voor de rest van ons leven. Die roeping is niet naar onze werken, maar naar Zijn doel en genade, die ons in Christus Jezus is gegeven vóórdat de tijd begon.

Oppositie van hekserij
Deel 2 van 4: Maak je roeping zeker
door Derek Prince

 

Derek Prince: Make-your-calling-sure-4136-Opposition-of-witchcraft

Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Transcript headlines:

Vanavond wil ik spreken over wat ik beschouw als de grootste belemmering voor mannen om hun roeping te vervullen. Het is ook een belemmering voor vrouwen, maar ik denk dat de kracht, waar ik vanavond over spreek vooral mannen van God wil belemmeren om hun roeping te vervullen. Het is iets dat in het bijzonder tegen mannen is gericht, en in het bijzonder tegen mannen die leiders in de kerk zouden moeten zijn.

Ik ga jullie de specifieke kracht [de ‘force’ in het Engels] vertellen,
die mannen, en ook vrouwen, ervan weerhoudt om in hun roeping te komen. En velen van jullie zullen verbaasd zijn als ik jullie het woord geef. Het is hekserij. Velen van jullie kunnen zich niet voorstellen dat dit iets zou zijn dat Christelijke mannen en vrouwen zou belemmeren om hun bestemming in God te bereiken!

 

Profetie – 15 april 1979

Voordat ik me tot het Woord van God wend en daaruit spreek, wil ik jullie een profetie voorlezen, die werd gegeven in een samenkomst waar ik aanwezig was, in de staat Missouri in de Verenigde Staten in een familieconferentie op 15 april 1979.

Het was iets dat impact had op Ruth en mij. Het werd gegeven door een jongeman, die ik niet kende. Het was opgenomen op band…
En ik moet zeggen, dat in de jaren sinds deze profetie werd gegeven, het heel opmerkelijk is geweest hoe het werd uitgewerkt in mijn ervaring en in mijn bediening.

Het is God, die spreekt in de profetie, en Hij zegt dit:

“Ik wil jullie nu waarlijk vertellen, dat Ik ervoor gekozen heb om een leger op te richten, en Ik heb jullie de afgelopen twee dagen onderwezen in enkele krachten, die jullie nodig zullen hebben als Mijn nieuwe leger. 

In het verleden heb Ik de vijand alleen maar gehinderd, en Ik bereid Mij nu voor om een frontale aanval te ontketenen, zegt de Here God. Ik heb in het verleden alleen geschermutseld met de vijand, maar nu zeg Ik jullie, dat Ik klaar ben om een aanval te ontketenen, juist in het hart van het koninkrijk, dat zich tegen Mij heeft verzet. 

Ik geef jullie vandaag één specifieke instructie. Eén vijand wijs ik jullie aan en geef jullie de opdracht om aan te vallen en nooit terug te vallen. Deze vijand is de geest van hekserij, die zoveel miljoenen mensen in dit land beheerst! [Dit land was en is, natuurlijk, de Verenigde Staten.] Ik zeg jullie dat mijn vijand duizenden en miljoenen mensen gevangen heeft genomen en hen heeft gebonden met hekserij! Maar ik zeg jullie niet bang te zijn voor hekserij, want Ik heb besloten dat het tijd is om die miljoenen los te maken, want ze zijn nodig in Mijn leger, dat zal worden opgericht om satan en zijn troepen aan te vallen. Ik wijs de vinger naar hekserij, en Ik zou jullie willen vertellen dat het nu tijd is om te stoppen met terugdeinzen. Het is de tijd om hekserij in dit land aan te vallen want dit is geen schijnbeweging. Dit is de eerste stap in een definitieve aanval, die satan zal verlammen, die de poorten van de hel zal neerhalen, want zij zullen niet standhouden tegen deze aanval, zegt de Here God. 

Ik wil je nog één ding vertellen… Wanneer je hekserij aanvalt, zul je vloeken tegenkomen, die door families zijn doorgegeven. Maar Ik heb jullie [Christenen in de zaal] de afgelopen maanden verteld en geleerd, dat je niet bang hoeft te zijn voor een vloek. Mijn Zoon werd tot vloek gemaakt, opdat jullie de zegen zouden ontvangen. Dus als je te maken krijgt met hekserij, en vervloekingen tegenkomt, zeg Ik jullie niet terug te deinzen, maar standvastig te zijn om aan te vallen en om deze geest te binden en te bestraffen, om de miljoenen los te maken, die Ik nodig heb in Mijn leger dat Ik aan het oprichten ben, zegt de Here God.”

Geest van hekserij wereldwijd!

Ik wil het hebben over die grote vijand van God, die volgens die profetie miljoenen mannen bindt die nodig zijn in Gods leger. Nu werd die uitspraak gedaan over de Verenigde Staten, maar ik geloof dat het net zo waar is in Groot-Brittannië, Ierland en in vele, vele andere naties. Groot-Brittannië, Ierland en vele andere landen…’

Lees verder bij de bron en/of beluister de hele video!

 

Opmerkelijk is dat het jaar 1979 samenvalt rond de periode, waarin John Todd, – samen met vele Christenen en ex-Vrijmetselaars en -heksen, etc., die via hem tot geloof kwamen – de Illuminati met haar hekserij wereldwijd zware slagen heeft toegediend, en zo hun werk (tijdelijk) lamlegde, is mijn gevoel. Toen waren TPTB nog op schema, wist John de wereld te vertellen, want hun eindspel blijkt nu een enorme vertraging te hebben opgelopen.

 

Veel Engelse en Franse transcripties beschikbaar, gecheckt door Samme Adema

Dank je wel, Samme.
‘Na vele jaren luisteren en lezen van het onderwijs van Derek Prince ben ik tot de conclusie gekomen dat ik, zonder dat, nooit de basis in de Bijbel zou hebben gelegd die ik nu heb.
YouTube genereert transcripties… Ik heb ze bewerkt voor nauwkeurige ondertiteling; dat doe ik graag. De transcripties zijn beschikbaar via Google-Drive.’

Voor Engels, kopieer en plak deze link in de adresbalk van je browser:
https://drive.google.com/drive/folders/1c4KondVfG_Ebriey67qu6NZL5CJp48dN?usp=share_link

Voor Frans, gebruik deze link:
https://drive.google.com/drive/folders/1dazGj9UuedUdKxjPjD_ou07DUqL8fsyZ?usp=share_link

 

Zie ook:

Geestelijke strijd | Gebed om redding van satanisten, Vrijmetselaars, New Agers, occultisten, valse profeten en leraren…

 

Bronnen:

Audio: Opposition Of Witchcraft – Part 2 of 4: Make Your Calling Sure by Derek Prince

PFD Transcript: Tape No. 4136  OPPOSITION OF WITCHCRAFT  Part of series, “Make Your Calling Sure”

You may also like