Voormalig Illuminist, Carolyn Hamlett | Een korte inleiding en commentaar

Gods plan voor de mensheid of Satans plan? ‘Pas vele jaren later leerde ik de echte waarheid over dit plan, en wie en wat ik mijn hele leven gediend had.’ 

Eindtijdnieuws.com
9 februari 2024

 

Carolyn Hamlett vertelt dat Satans controle over de aarde bestaat uit miljoenen mensen en duizenden organisaties, die samenwerken, bijna zoals cellen en organen van een lichaam dat doen….

Ze heeft het veel over occulte invloed in Christelijke kerken, met name in de charismatische gemeenten. Veel mensen, die zichzelf Christenen noemen, werken in werkelijkheid voor Satan, bewust of onbewust.

 

Wijlen Carolyn Hamlett:

‘Ik ben een voormalige ‘Illuminist’, geboren en getogen in de Luciferiaanse organisatie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan voor de NWO, wat ook Satans plan is om zijn uitverkorenen te installeren in de wereldheerschappij onder het mom van het inluiden van een tijdperk van wereldwijde vrede en spirituele harmonie. Gedurende mijn hele leven werd ik in verschillende hoedanigheden en afdelingen gebruikt in ‘Het Plan’, op zowel fysiek als niet-fysiek niveau, wat me een breed scala aan ervaringen opleverde en me toegang verschafte tot geheime informatie.

Mijn doorlopende getuigenis gaat over de kracht van Jezus Christus, om te bevrijden van de machten van de duisternis, en om genezing en herstel te brengen aan de gewonden en gebrokenen. Ik vertel mijn verhaal, om de leugens en tactieken van de vijand te ontmaskeren, en om mensen te wijzen op Degene van wie ik weet dat Hij werkelijk De Weg, De Waarheid en Het Leven is, Degene aan wie ik mijn leven te danken heb, mijn Verlosser, Jezus Christus. Ik heb veel fantastische en sensationele dingen meegemaakt en was hier getuige van, en ik heb kennis van veel sensationele onderwerpen, maar toch is (veruit) het meest buitengewone, ongelooflijke, sensationele en verbazingwekkende van alles de reddende en genezende kracht van Jezus Christus en Gods verlossingsplan door Hem, Jezus Christus. Handelingen 4:12 is en zal mijn getuigenis blijven.

Ik werd geboren in een bloedlijn van ‘Illuministen’ van meerdere generaties….

die in het geheim een spiritueel plan dienden binnen Satans Organisatie, waarvan mij werd verteld, dat het ‘Gods plan voor de mensheid’ was. Pas vele jaren later leerde ik de echte waarheid over dit plan, en wie en wat ik mijn hele leven gediend had.’

Vlak voor de 33ste graad initiatie…?

‘Dit gebeurde, toen ik naar het hoogste niveau van ‘Illuminati’ (‘Verlichting’) werd gebracht, en werd getoond wat alle ‘Geïllumineerden’ (‘Verlichten’) te weten komen, namelijk, de waarheid dat ‘Het Plan’ niet het plan is van God, de Schepper van het universum, maar het plan is van Lucifer, die in feite Satan uit de Bijbel is. Bovendien leerde ik, dat de bovennatuurlijke wezens van zijn spirituele hiërarchie net zoals Satan zijn: gevallen engelen, die zich met Satan hebben verenigd, en zich tegen God en Zijn plan hebben opgezet, dat een plan van redding en verlossing door Jezus Christus is. Er werd mij rijkdom, aanzien, alles wat ik maar wilde hebben, en een positie om te heersen in de komende Wereldorde [NWO] beloofd, wanneer ik, de waarheid kennende over God en Jezus Christus – die precies is wie de Bijbel verkondigt dat Hij is! – God en Jezus Christus de rug zou toekeren, en mijn hele hart en volledige trouw aan Lucifer (Satan) zou schenken.

Ik hield van God en gerechtigheid

Dus ik zei NEE tegen Lucifer (Satan) en verliet Satans organisatie, wetende dat ik daardoor mijn leven kon verliezen.

Ik was echt bedroefd, toen ik mij realiseerde waar ik bij betrokken was geweest!

Ik riep God aan en vroeg Hem, om me te helpen en me te redden, om mij te verlossen van Satans organisatie en van de plannen, die Satan mogelijk met mij had. Ik vroeg God om Zijn geschenk van verlossing door Zijn Zoon, Jezus Christus. Ik beleed en bekeerde mij van alles wat ik tegen God had gedaan, inclusief alle occulte activiteiten, waarbij ik betrokken was geweest. Bovendien deed ik afstand van alle occulte ‘gaven’, die ik had gebruikt, en vroeg ik God om mij te vergeven en te reinigen.

En God verloste mij uit de hand van de demonen!

Het gewicht van mijn zonde verliet me en ik was vol vreugde en vrede, omdat ik verlossing en bevrijding had ontvangen door Jezus Christus!

Die dag, nadat ik tot de Heer had geroepen en Hij me had bevrijd, kreeg ik meer waardering voor de derde Psalm.’

 

‘Voorbij het fysieke rijk’ door Carolyn Hamlett

‘Welkom op mijn blog! Hier zal ik mijn ervaring delen met het werken binnen en voor de duistere kant, en onthullen hoe het kwaad, dat we zien manifesteren in de fysieke ‘Nieuwe Wereld Orde’ zijn oorsprong heeft, niet in de harten en geesten van slechte mensen op aarde, maar veel verder dan het fysieke rijk, onder leiding van de Spirituele Hiërarchie, van wiens misleiding ik gered ben door de Genade en Liefde van God…..

Een korte inleiding

Mijn blog behandelt een breed scala aan informatie, te beginnen met het aandeel van mijn familie in de oprichting van de Verenigde Staten, en hun trouw aan een verborgen agenda, die van generatie op generatie in stilte is gesteund. De verborgen agenda is Het Plan voor ‘De Ene Wereld Orde’ aka ‘De Nieuwe Wereld Orde’. Ik ben tegen deze agenda, en het is mijn plicht om deze agenda, en degenen die erachter zitten, te ontmaskeren.’

De tijd is gekomen in de geschiedenis….

waarin veel mensen zich bewust worden van dit plan voor wereldheerschappij. Wat de meeste mensen, ‘die zich bewust zijn’, en zelfs de daadwerkelijke dienaren van Het Plan niet weten, is, dat er een ‘Spirituele Hiërarchie’ is, die heerst over elke fysieke actie, die plaatsvindt op deze aardbodem.

Deze Spirituele Hiërarchie is waar sommige leden van mijn bloedlijn hebben gediend

Mijn overgrootvader, mijn moeder en ikzelf werden gekozen om in dit deel van de organisatie te dienen. Mijn moeders betrokkenheid begon op 16-jarige leeftijd, toen een van ‘de verheven meesters van wijsheid’ aan haar verscheen. Hij vertelde haar dat zij – de verheven meesters – haar al een lange tijd in de gaten hielden, en het goed vonden wat ze zagen in haar ‘natuurlijke’ paranormale begaafdheid. Vanaf dat moment werkte ze rechtstreeks met hen samen, tot vlak voor haar dood in de lente van 1971. Wat mij betreft, ik werd van kleins af aan direct en indirect opgevoed door de verheven meesters zelf.’

‘Let op: Ik, Carolyn Hamlett, en deze blog site, hebben geen enkele associatie met de domeinnaam Lucifersplan.com, waarvan iemand de vrijheid nam om die URL aan mijn website te koppelen – eerst aan mijn vorige blog site, en nu aan mijn nieuwe blog site.’

Merk ook op dat meerdere prominente alternatieve websites Carolyns informatie op hun eigen website hebben geplaatst, om zo de massa te doen geloven dat ze aan onze kant staan, wat helaas niet zo is. Dit is één van de tactieken van de tegenstander.

 

Some interesting comments in their original language:

Carolyn said: Hi gringo!

Many people who are born into the bloodlines of the elitist’s are monitored from birth to see if they possess any characteristics or abilities for potential use in the workings of “The Plan”. This was the case with my mother. Because of her high IQ and heightened extrasensory perception, she was a natural fit for work in the physical and the supernatural divisions of “The Plan”. An added plus was that my mother was religious. She considered herself to believe in God, and desired to serve God. Those were the perfect qualifications for work in the division of Satan’s spiritual hierarchy that masquerades as being good, pure, and benevolent. This division is called “The White Lodge”. Those who make up the “White Lodge” are referred to as “The Brotherhood of The White Lodge”. Some refer to this organization as “The Brotherhood of The Ascended Masters” or “The Brotherhood of the White Lodge of The Ascended Masters of Wisdom”.
Any way, my mother was a perfect match for work in that division of Satan’s hierarchy. She was well bred, of the right bloodlines, intelligent, spiritual, possessed supernatural abilities and she was beautiful to top it off. Her desire to serve God was the bait used to draw her in.
 

Concerning my mother’s recruitment to “The Plan”:
It was at age 16, (as I have mentioned in my blog) that my mother was recruited by the “ascended masters”. She was led to believe that she was of the spiritually-elite and that “The Spiritual Hierarchy” was the Hierarchy of The Most High God. Therefore it was easy for my mother to make the decision to dedicate her life to “The Plan”. This was her opportunity to be a part in the gradual process of molding and shaping the thoughts and wills of the masses; something that was necessary in order to ready the masses for the planned global dictatorship headed by “The Christ”. [Note: the coming Antichrist!]

Concerning my mothers’ initiations: I was not privileged to any of that information.

gringo asked:
“and do you agree…. that the Pope is the pyramid-capstone of the ‘spiritual side’ of the Illuminated… and does that make the jesuit boss head of the ‘physical side’… these are things I’ve always wondered”

My response:

The Pope, like many others in offices of power, has authority over others, but there are others (physical and non-physical) who have authority over them.

All of the physical workings of “The Plan” are governed and directed from a seat of authority that lies beyond this physical realm. Lucifer, who is appropriately called Satan, sits in this seat of authority. He is the creator of what is known as “The Plan”.

Though all sections of The Plan are connected, physical and spiritual, the region that I worked in did not involve me directly with the hierarchical politics of the Roman Catholic Church and the Jesuits. Most of my responsibilities involved work in the supernatural realms with no significant connection to the Pope.

Note:
“The ascended masters aka Illumined Ones” are the ones being referred to in the book of Ephesians, Chapter 6, Verse 12.

Thanks, gringo, for your good questions. 🙂 – Carolyn 2008 

Pilot said: I am especially interested in the church infiltration you spoke about. I wondered specifically what kind of influence the members of your group had on the congregation, what was the intention? Did the influence of your group coincide with the far right gaining political power? This is all very fascinating and reminds me of a film “Arlington Road” – where infiltration by a shadow group was done in an academic setting.

Hope to hear from you!
Thanks
 

 

Carolyn said: Hi Pilot,

Thank you for listening and for your questions. I appreciate your patience in waiting for me to get back with you. I have put a lot of thought into how I want to answer your questions. I don’t want to just give you quick surface answers, so bear with me. I will be doing this in segments.

As for that particular church infiltration, we had little to no influence on the Congregation other than the fact that one elder and a couple other people discerned the demonic presence that always accompanied us. These few people were humble people who were truly guided by the Holy Spirit of God. The discerning elder of the church treated us with the love and kindness. He prayed for us and against the dark presence around us.

To those who were not guided by The Holy Spirit of God, the presence around us would easily have been mistaken for light rather than the darkness that it truly was.

In other church congregations, it was this same presence that drew many people to my master teacher and me. These people perceived the darkness as light because they had not had their hearts, minds, and spirits cleansed by the Holy Spirit of God.

I will be back to explain more on discernment and to finish answering your questions. 🙂

Back to finish answering your questions, Pilot.

More on spiritual discernment:
Christians who spend little time in prayer and meditating on God’s Word, and who do not make it a priority to live their lives according to the teachings of Jesus Christ, will have trouble being able to discern the things that are of God from those that are not of God.

Now to further answer your question about our intentions for infiltration of that church. First, however, let me be clear that our group visited churches of various Christian denominations. Our intentions were strictly spiritual with no political objective whatsoever. This doesn’t mean that there are not operatives whose assignments are more politically motivated. We were just not a part of that sort of infiltration.

Something I haven’t mentioned is that there was a duel purpose to our attendance at that church. Both involved deception. One was to bring deception into the church and the other reason for being there involved something that the master teacher was doing with the group members. (I will be writing about this second part for my blog.)

There are various methods of church infiltration, some being more subtle than others. Our appearance at the church was meant to be noticed. Under the guise of being a mature born again Christian, our master teacher had been making an appearance at the church a month or so before the rest of the group joined her. She did this so that when we did join her, it would appear that not only was she a ‘Christian’, but that she was bringing others to worship there with her. As I mentioned before, we were not able to influence anyone at that church. We pretty much were “headed off at the pass” [cut off, blocked] by a discerning elder. If that had not happened, it was planned that some of us would subtly draw members of the congregation into our Bible study, so that we could influence them with esoteric thought.

You mentioned the film, “Arlington Road”. I am not familiar with the film. I will take a look at it.

Thank you again for your questions, Pilot. 

https://eindtijdnieuws.com/hoe-vertaal-je-iedere-website-in-2023-9-makkelijke-manieren/

 

De familie van Carolyn Hamlett

Carolyn werd geboren in een generationele Luciferiaanse familie

Haar moeder was een lid op hoog niveau, en opereerde als een infiltrant in de Christelijke kerken. Haar moeders grootvader (Carolyns overgrootvader) was ook betrokken bij het systeem. Ze hadden allemaal de indruk dat zij voor God werkten, en dat wat zij deden deel uitmaakte van een ‘goed plan voor de mensheid’. In hun kringen werd over Lucifers agenda gesproken als ‘Het Plan’. Carolyn spreekt over haar familie en ‘het plan’, en zegt:

‘In die tijd begreep ik al vrij veel van het plan

Nu had mijn moeder het over Lucifer. Die avond vertelde ze me nog meer dan dat ik vóór die tijd wist. Ze vertelde mij over de bloedlijn. Ze vertelde mij over onze familie, de mensen die de Verenigde Staten hebben gesticht. Sommigen van hen waren Presidenten en zo. Ze had het niet over de Illuminati. Ze had het over de ‘Geïllumineerden’. En zo noemden wij onszelf ook. Er waren familienamen waarvan ik afweet, en ik bezit de genealogie. Zij had de genealogie gedaan…., waaronder een aantal beroemde mensen waren, die een rol speelden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Er werd mij ook verteld dat we uit Europa kwamen, uit Engeland, in het bijzonder. En het was met name onze bloedlijn, die uit Engeland kwam, om de Verenigde Staten op te richten. En het was niet alleen met de bedoeling om het bevolkt te krijgen; het was voor Satans plan! Natuurlijk geloofde mijn moeder dat Lucifer echt het ‘licht van Christus’ was. Het is allemaal een complete leugen! Ze dacht dat Lucifer eigenlijk verschillende soorten Luciferiaanse doctrines diende. En zij, zij geloofde dat Lucifer in feite God diende.’

Dekmantels

Net als andere mensen, die een baan of positie hadden binnen verschillende facetten van Lucifers Systeem, hadden Carolyn en haar moeder ‘dekmantels’:
‘Een deel van onze dekmantel was dat we zeiden, dat we Christen waren, en de meeste mensen dachten dat we bij het Christendom hoorden, maar dat was niet zo. Mijn moeder was Luciferiaans. En ik werd opgevoed als een Luciferiaan.

De werkelijke ervaring is een klasse apart. Geboren en getogen in dienst van Lucifer en zijn plan, verloste God mij en opende mijn ogen voor de waarheid. Dit is mijn getuigenis, mijn directe ervaring, mijn waarschuwing & de oplossing.’

 

Bronnen:

Carolyn Hamlett

Beyondthephysical.blogspot.com

You may also like