NWO: ‘Het Plan’ voor de toekomst van Amerika en de gehele wereld

Hoe ‘Het Plan’ reeds heeft gewerkt gedurende ongeveer 70 jaar om ons te krijgen waar we nu zijn. Een lijst met de voornaamste strategieën en tactieken blootgelegd…

Eindtijdnieuws.com
17 februari 2024

 

Eind jaren ’50 werd ‘Het Plan’ aan Carolyn Hamlett uitgelegd.
De Grote Witte Broederschap was erbij betrokken.
‘Ik haat het om hen zo te noemen, maar het zijn leugenaars! Zij zijn onder andere de opstellers van de Nieuwe Wereldorde (NWO). En ze hebben hun menselijke leden, die Het Plan uitvoeren.’ – Carolyn Hamlett

 

De Broederschap van De Witte Loge en hun plannen voor Amerika

Hoe past de fysieke NWO in het bovennatuurlijke?

Carolyn Hamlett was in staat om uit deze Loge te komen, met informatie die te maken heeft met een grote blauwdruk van ‘Het Plan’ van Lucifer. Door haar achtergrond was zij in staat om veel van de fysieke en bovennatuurlijke werking van het plan te begrijpen. Zij werd op beide gebieden gebruikt, en deze zijn één en dezelfde, omdat ze samengaan. Het bovennatuurlijke was haar expertisegebied….

‘Het wordt tijd dat we opstaan en autoriteit nemen over de overheden en machten! Lees Efeziërs 6, vers 12. Dat is wat het gebied (de aarde) runt, bestuurt, controleert, monitort, en we moeten het gezag overnemen en opstaan. Ik sprak over de Illuminati. Ik sprak over het fysieke koninkrijk van de duivel, maar er is ook een geestelijk koninkrijk! En zonder het geestelijke koninkrijk zou dat fysieke koninkrijk niet functioneren.’ – John Todd

 

‘Het Plan’ werd dus al heel erg vroeg aan Carolyn Hamlett uitgelegd, hoe ze het zouden gaan doen. Hier volgen slechts enkele van de stappen, die zij rond 2015 in diverse oude video’s blootlegde:

 

De Illuminati streeft ernaar dat iedereen zijn verstand verliest

De organisatie rekent erop, dat mensen hun verstand verliezen, zich gaan gedragen als reactionaire dieren, die elkaar schade zullen toebrengen. Daar worden we voor geprogrammeerd. Ja, we zijn al die jaren reeds geprogrammeerd door televisie, boeken en films, etc., om reactionair te zijn. Mensen worden gevoed met hun meningen, en beseffen het niet eens! En wanneer mensen dan beginnen te reageren, komt de regering tussenbeide en probeert controle uit te oefenen. Als ze controle proberen uit te oefenen, zal dat zijn onder het mom van ‘mensen helpen’, of ‘het volk te helpen’. Dit is een manier waarop de regering zogenaamd het volk ‘beschermt’.

 

Shock en angst wapens

Ze gaan shock- en angstwapens gebruiken, en ze willen mensen mobiliseren [met andere woorden: klaarmaken voor de oorlog]. Ze hebben veel chaos gepland, zoals uit de hand gelopen branden, rellen, etc. Ze hebben mensen ook op hun plek gezet om rellen te beginnen en aan de gang te houden! Want ze willen juist dat mensen in opstand komen en een rel gaan schoppen. Ze willen Amerikanen tegen Amerikanen opzetten [en volk tegen volk]! Weet je, een deel ervan is gewoon bedoeld om andere mensen de schuld te laten geven van hun problemen.
De organisatie wil dat iedereen gek wordt en in een shock raakt. Denk dan na om tegen jezelf te zeggen, Nee, dat ga ik niet doen, ik ga nadenken, mijn verstand gebruiken. Wees niet reactionair! Ze willen dat mensen reactionair zijn. [Een reactionair is iemand die vanuit politieke overtuiging een situatie uit het verleden wil herstellen, en in opstand wil komen. Daarom wordt de mensheid bekogeld met valse ‘politieke propaganda’.] Dus gebruik je hersenen! Het grootste wapen echter, is afgestemd zijn op God, die heel echt is. Hij is absoluut Iemand van wie je kunt horen. Veel mensen geloven in het bovennatuurlijke en vertrouwen zelfs op de duistere kant. Zij geloven dat ze (boze) geesten kunnen horen, die zich voordoen als engelen des lichts, maar om de een of andere reden kunnen ze niet geloven dat ze werkelijk van God kunnen horen, de Schepper van het universum. Natuurlijk kunnen ze dat wel! Daarom hebben we onze hemelse Vader nodig, door Jezus Christus.

 

Martial law

Het zal door middel van de staat van beleg zijn, door mensen te arresteren, op te sluiten en gevangen te houden voor onbepaalde tijd. Daarna zullen er mensen gedood worden als controlemiddel. Dit is allemaal al jaren geleden gepland!

 

Gevangenisindustrie

Eén van de dingen, die mensen misschien willen onderzoeken, is zoeken op ‘gevangenisindustrie’. Google maar eens op gevangenisindustrie [zoek aub in het Engels op: prison industry, maar wellicht niet meer in Google], en kijk wat het is. Er worden heel veel gevangenissen gebouwd! Het is eigenlijk iets om geld mee te verdienen, niet gesponsord door onze regering, maar de regering zal deze wel gaan gebruiken.

 

‘Natuurrampen’

Natuurrampen zijn gepland, maar ze zullen niet natuurlijk zijn! Het zijn instrumenten om mensen in paniek te brengen, om mensen in de kampen te krijgen, wanneer de regering mensen naar kampen wil gaan sturen.
Ze hebben aardbevingen gepland!
En Orkaan Katrina, bijvoorbeeld, was eigenlijk een testgebied voor een heleboel andere dingen, om te zien hoe mensen zouden reageren.
Ik (Carolyn) had een vriend, die zijn reddingsoperatie deed tijdens orkaan Katrina. En ik kreeg informatie uit de eerste hand over wat zich daar echt afspeelde. Het keerde hem volledig tegen, ik zeg het niet graag, maar hij werkte voor de overheid. En op dat moment keerde hij zich tegen de regering, omdat er genoeg voedsel werd aangevoerd. Ze mochten het alleen niet binnenbrengen! De regering verhinderde mensen ook om te communiceren! Sommige reddingswerkers en regeringsmensen konden wel met elkaar communiceren; zij konden dat, maar niemand anders kon dat. Ze hielden het voedsel weg van de mensen. Ze hielden de medische voorraden weg van de mensen! Dit was als hun testterrein! Ze lokten zo rellen en problemen uit.
En ik hoorde dat er een mogelijkheid is, dat ze de Hoover Dam zullen vernietigen. Weet je, ze doen niet altijd wat ze zeggen dat ze zullen doen.

 

De verandering van het denken van de mens

De spirituele hiërarchie besloot, dat het tijd was dat zij het denken van de mensen moesten veranderen! Het waardesysteem moest veranderen en dat wat mensen motiveerde. En hun doel was om Amerika te demoraliseren [en verder de gehele wereld].
Ze moesten ervoor zorgen dat mensen egocentrisch werden, dat ze gemotiveerd werden om te doen wat ze maar wilden, en dat ze trouw bleven aan zichzelf.

 

Het inschakelen van geesten om het werk te doen

In de organisatie hebben ze in feite geesten, die helpen om het werk te doen! Ze leiden iemand, of geven hem de opdracht om bijvoorbeeld een bibliotheek binnen te gaan. Ze slaan een boek van de plank in de handen van die persoon, of naast die persoon. Het is ‘toevallig’ het boek met informatie, dat te maken heeft met de spirituele hiërarchie, of iets anders occults. Dus ze hebben hun ‘kleine helpers’, die dat soort dingen doen!

 

Ze moesten de geest van de mensen open zien te krijgen

En één van de redenen waarom ze de geest van de mensen open moesten krijgen, is omdat het demonische portalen opende, zodat mensen ontvankelijk zouden zijn voor demonische invloed, wat hen nog verder zou demoraliseren.

 

Infiltreren via TV, radio, films, muziek, boeken, kranten

Het plan was om te werken via televisie, radio, films, muziek, boeken en kranten [later online nieuwswebsites].
Wat je hier ook moet onthouden is, dat er in de organisatie leden zijn, fysieke leden van alle religies, alle nationaliteiten, en alle rassen, meestal blank. Velen van hen waren ‘toevallig’ uitgeverijen, kranten [nieuwswebsites], die zij bezaten. Ze waren dus in staat om via deze wegen mensen te beïnvloeden! Ze begonnen met tv-programma’s, zoals Twilight Zone.
Ze hebben ook films of boeken. Wat ze vaak doen, is proberen een idee in te pluggen in een film of een boek, met liefdesverhalen bijvoorbeeld. Je moet bijvoorbeeld gaan twijfelen of je wel de juiste liefde hebt. Of ze gebruiken een boek of film of iets, dat echtscheiding verheerlijkt, dat het hebben van affaires verheerlijkt, ook weer om mensen aan het twijfelen te brengen! Veel ervan was gewoon het verheerlijken van overspel. Tot op de dag van vandaag kan ik dit soort films niet uitstaan! Maar ze zijn er nog steeds, meer dan ooit!

 

Infiltratie van de kerken

Toen mijn moeder in een kerk infiltreerde, ging ze erheen om de voorganger te pakken te krijgen; het was geen verleiding. Het doel was om telepathisch een preek aan hem te dicteren! Ze deed drie preken, drie zondagen achter elkaar. En uiteindelijk vertelde ze hem, waar hij zijn preken vandaan had. Ik herinner me nog goed hoe dat ging, en hij werd toen gerekruteerd in de groep, en leeft nu niet meer. Maar ik onderzocht vorig jaar gewoon om te zien wat hij nu precies onderwees. En ja, tot het moment van zijn dood leek het erop dat hij nog steeds les gaf in de metafysica en de New Age dingen. Dit deed hij niet, totdat hij mijn moeder ontmoette!
Ze wilden dat mensen ook aan eindtijd dingen dachten, zodat ze naar de kerken zouden gaan. Ze zouden dan ook geprogrammeerd worden door de mensen, die zij al in de kerken hadden gezet. Het zijn de Clergy Response Teams, onder andere. Dat is weer een ander overheidsproject na 9/11. Al deze dingen zijn van tevoren gepland! Het is een onderdeel van het infiltreren van kerken. En sommige voorgangers zijn wolven in schaapskleren; sommigen van hen denken echt dat ze goede voorgangers zijn en van God houden, en dat zij hierin het juiste doen. Maar ze hebben het gewoon verkeerd begrepen, en moeten zij God zoeken en echt volgen.
Nog een voorbeeld van infiltratie in een kerk, vlak voordat ik de organisatie verliet…. We namen een heel team van ‘opgestegen meesters’ met ons mee. Ze waren niet zichtbaar, maar sommige mensen in die kerk voelden het. Degenen, die echt afgestemd waren op de Heilige Geest, vervuld van de Heilige Geest, voelden wat er om ons heen was. En dat verbaasde mij totaal; dat had ik niet verwacht! Nu, de voorganger keek naar ons. We kwamen samen met z’n zevenen binnen en gingen zitten in dezelfde rij, naast elkaar. De voorganger keek een beetje vreemd naar ons, alsof hij zijn ogen niet van ons af kon houden. Daarna hadden ze een gebedsgroep vooraan, waarbij de oudsten vooraan aan het bidden waren voor mensen die naar voren kwamen. En één van hen, een jongeman vooraan in de kerk, die aan het bidden was, bleef naar ons kijken, en bleef naar mijn fysieke meester, mijn mentor, kijken.
Uiteindelijk liep hij gewoon naar haar toe, en vroeg of hij voor haar mocht bidden. Hij begon te bidden tegen de demonen, die haar omringden, de atmosfeer van de overheden en de machten van de duisternis! En ik dacht, deze man voelt het aan, maar hij heeft het mis. Op dat moment geloofde ik namelijk, dat ik nog steeds een goede hiërarchie diende. Ik dacht dat het Gods hiërarchie was. Ik dacht, dat we daar naar binnen gingen om mensen te verlichten, en de aanwezigheid van God met ons mee te brengen! Die jongeman wist echter exact wat het was, maar hij was er zo vriendelijk over. Hij schreeuwde tegen niemand, of wat dan ook. En week na week deed hij dat, en zou op die manier voor haar bidden. En ze begon te draaien, haar ogen werden bloeddoorlopen. Ze begon te trillen en te schudden. En ze werd, soms rood, soms wit. Dus uiteindelijk, na een paar weken, stopte ze ermee. Ze zei tegen de rest van de groep: “Hé, jullie hebben me niet nodig. Ik zal daar zijn, buiten het lichaam, maar ik kom niet meer [in het lichaam] naar de kerk”.
Ik bedoel, het getuigde van de waarheid van Gods kracht en de Heilige Geest. Ik kreeg daar een dosis realiteit! Het was één van de dingen, die me hielpen om me te laten zien, dat ik aan de donkere kant stond!
Niet te vergeten, hebben we ook nog de Charismatische Christendom-infiltratie [waar ook John Todd tegen waarschuwde], en de zeer gevaarlijke ‘Christelijke hekserij’.
Het was eind jaren ‘50, begin jaren ‘60, het Amerika van na de Tweede Wereldoorlog. Zelfs de mensen van mijn leeftijd herinneren zich waarschijnlijk niet meer hoe het echt was. We hadden sterke, deugdzame morele waarden. We waren een samenleving met zeer prominente Joods-Christelijke waarden, gebaseerd op de Tien Geboden. Een kerkgaande Christen, of een synagoge bezoekende Jood zijn, was de norm. Integriteit was nog belangrijk.

 

FEMA

Wat is het FEMA agentschap?
Sommige mensen zullen je vertellen dat FEMA niet bestaat. Nu, het enige wat je hoeft te doen, is FEMA (Federal Emergency Management Agency) opzoeken. Het is een afdeling van Homeland Security, iets dat werd ontwikkeld na 9/11.

 

Clergy Response Teams, een programma ontwikkeld door FEMA

Dat is nog een ander controlemiddel, onder het mom van ‘rampenbestrijding’. Ik moedig iedereen aan om te zoeken op clergy response teams. Je zult er niet veel over vinden. Nu beginnen een paar mensen erover te praten, wat goed is.
Dit clergy response team is een plan van de NWO, dat gebruikmaakt van voorgangers en predikanten.
501c3 is een non-profit organisatie met belastingvrijstelling, waar kerken zich voor kunnen kwalificeren. [Deze kerken worden door de Staat gecontroleerd!] En ik weet niet of alle kerken met belastingvrijstelling in de pas lopen met de overheid, of niet, maar blijkbaar een behoorlijk aantal doet dat wel. Sommige voorgangers weten precies wat ze doen! Het kan ze niets schelen. Het zijn wolven in schaapskleren. Sommigen zijn echter misleid door de overheid, die hen als het ware meesleept, door te zeggen dat dit Gods wil is, en dat je zo mensen gaat helpen. En dus sluiten ze zich daarbij aan.
Dus de voorgangers worden gebruikt om mensen te kalmeren, en het is ter voorbereiding op de staat van beleg! Zij zullen de FEMA en Homeland Security richtlijnen helpen implementeren! En een van de eerste richtlijnen was, dat de voorgangers hun gemeenten Romeinen 13 uit z’n verband zouden prediken, namelijk: om de overheid te gehoorzamen! Nu, als je je gezond verstand gebruikt, en als je de Bijbel leest, zoals het gebeuren met koning Herodes, dan leren we dat de engel van God tegen Maria en Jozef zegt, om weg te gaan, omdat het leven van Jezus in gevaar was. Er zijn tal van zulke voorbeelden in het Nieuwe Testament! Ook in Handelingen, waar mensen uitbraken uit de gevangenis; ze werden uit de gevangenis gehaald door engelen!
Clergy response teams zijn er niet om het goede uit te werken, maar te werken voor de NWO. En dus zullen deze voorgangers Agenda 21 promoten. Leer wat dat is.

 

‘The Green Initiatives’

Ze prediken en pushen ‘de groene initiatieven’; Google dat. [In Europa heet het de Europese Green Deal.]

 

Massa vaccinaties

Ze gaan ook pushen en prediken vanaf de kansel voor massa vaccinaties. Er is een reden voor waarom mensen gevaccineerd worden. Onderzoek wat er in vaccinaties zit! En dit is nu juist het NWO spul.

 

Infiltratie van het onderwijssysteem voor de New Age

Dit gebeurde, en gebeurt nog steeds, vanaf de kleuterschool tot aan de hogescholen en universiteiten. Mijn moeder was één van degenen, die professoren van universiteiten moest beïnvloeden, en dat deed ze heel goed. Ze was verder slechts één jaar lerares op een school, maar ze heeft veel indruk gemaakt op kinderen. Ze was daar om New Age dingen te onderwijzen!

 

Het Gezondheidsplan

Toen werd er een gezondheidsplan geïntroduceerd, het Clinton Gezondheidsplan. Ik wist dat dit plan nog slechts was om het idee bij de Amerikanen te introduceren. Ik dacht ook niet dat mensen het zouden kopen. Maar ik wist dat het echte gezondheidsplan later zou komen, en dat is ook gebeurd: Het Obama Gezondheidsplan.

 

Monica Lewinsky TV-deal

Toen kwam de Monica Lewinsky deal: 9 seksuele ontmoetingen. De Illuminati moeten die 9 gewoon opgooien; ze houden van dat getal! Dus hoe werkte dit voor het plan? Het had ieder geval positieve gevolgen voor het plan van de NWO, omdat ik wist dat één van de dingen, die ze wilden doen, was het Amerikaanse volk laten wennen aan het denken aan Presidenten als zijnde niet altijd even moreel correct. Dit was ook om de mensen te laten wennen aan het idee, dat Presidenten niet altijd 100% eerlijk zijn, dat ze de waarheid kunnen verdraaien, en dat ze betrapt kunnen worden op een leugen! Dit was nog maar het begin daarvan! Ja, dat zorgde er in feite voor dat mensen een grotere mate van ongevoeligheid zouden krijgen.

 

Financiële schandalen

Het volk moest gewend raken aan financiële schandalen. Men moest gewend raken aan het zien van louche, onbetrouwbare zakelijke transacties, zoals het boekhoudschandaal rond Enron. En we hebben vicepresidenten en presidenten van banken dingen zien doen, die immoreel waren, en ontslagen werden! En allerlei andere dingen begonnen te gebeuren.

 

Presidenten promoten als ‘christen’

Vlak voor de Presidentsverkiezingen van 2000 wist ik, dat het volgende plan zou worden uitgevoerd. Ik wist wie er zou gaan winnen, dat ze George Bush Jr. aan de macht zouden brengen, en dat ze Bush zouden afzetten. Ze zouden Bush gaan promoten als een ‘christen’. Ik wist echter dat de familie Bush Vrijmetselaars waren, en deel uitmaakte van de organisatie! Ik ben er vrij zeker van dat George Bush Jr. meer een marionet was dan zijn vader. Dit was dus nog een reden waarom ze het Christendom naar de voorgrond brengen.
Oké, als je kijkt naar de verkiezingen, daar was Al Gore, de New Ager, en George Bush, de zogenaamde ‘christen’. New Ager tegen ‘christen’! Op wie ga je stemmen? Ze komen allebei uit hetzelfde kamp! Het is een toneelstuk, en ook omdat 9/11 eraan zat te komen: 11 september 2001. Ook daar werd aan gewerkt.
Kijk, wat ik hier probeer te laten zien is, dat deze dingen al lang geleden gepland zijn! Ze hebben een blauwdruk, waar ze zich aan houden. Sommige dingen veranderen ze in de loop van de tijd, of ze moeten improviseren, maar ze hebben een vrij sterke blauwdruk van hoe ze te werk gaan. Plus ze hebben belangrijke spelers voor het spel. Ze hebben doelen.
In principe, als je wil weten waar zij naar streven, dan kun je dit wel een beetje achterhalen door naar het huidige nieuws te kijken, om te weten waar ze naartoe werken. Wat er gebeurt, is dat ze misschien drie specifieke plannen tegelijk in werking hebben, om te proberen om iedereen naar een specifiek doel te krijgen. En uiteindelijk kiezen ze er misschien voor om de twee andere plannen A en B af te breken, en dan voor C te gaan. Plan C, omdat die een gunstige reactie krijgt. En soms breken ze dingen op het laatste moment af!
Eén van de redenen dat ze zeiden dat Bush een ‘christen’ was, was om Christenen zover te krijgen dat ze gingen praten over de eindtijd, toen 9/11 gebeurde. En een deel daarvan was gepland om het in de media te pompen, van ‘Oh, eindtijd plannen…. Wat is er nu gaande? Waar zijn we nu in de Bijbel?’
En nog een reden waarom ze dat deden is, omdat ze wilden dat de mensen zich aan de regering zouden hechten, naar de regering zouden luisteren, zouden denken dat ze onze regering konden vertrouwen. Tegelijkertijd echter proberen zij ons tegen elkaar op te zetten! En ze willen ons patriottisme tegen ons gebruiken.

 

Aandelenmarkt, olieprijzen en prijsstijgingen

Toen Bush aantrad, ging het eigenlijk heel goed met de economie. Maar toen Bush nog maar net in functie was, verklaarde hij dat het ‘slecht’ ging met de economie! Dus raad eens wat er gebeurt? De aandelenmarkt keldert. Dus hij blijft herhalen hoe slecht de economie is. En de aandelenmarkt blijft kelderen! Ik ging de mensen vertellen dat het volgende was, dat Bush de olieprijs zou verhogen. En olie werd de volgende gelddeal! Ik zei, wat ze gaan doen voor de NWO is, dat ze eerst moeten afnemen wat we hebben, en het daarna aan ons teruggeven, en ons laten denken dat we dankbaar moeten zijn voor wat we terug hebben gekregen.
Er is een prijsstijging van goederen en diensten over de hele linie, omdat er allerlei oorzaken waren waarom oliepijpleidingen werden gebroken. Dus nu moesten ze de olieprijs verhogen; er waren immers minder vaten olie. En daar bovenop begon Bush met het afsluiten van talloze oliereserves in de Verenigde Staten. Dus hebben we minder olie en moeten we meer olie importeren. Dus meer stijgende prijzen!
En het begon de werkloosheidscijfers te beïnvloeden. Mensen begonnen hun huis kwijt te raken. Er was een massa mensen die failliet ging.

 

Nep energiecrisis

En toen was er een nep-energiecrisis. Energietarieven konden worden verhoogd tijdens de regering Bush. Bush deed nogal wat om de weg vrij te maken voor de regering Obama, zodat de regering Obama door kon gaan met het te gronde laten gaan van Amerika. Ik kan niet eens bijhouden wat er allemaal is gebeurd tijdens de regering-Obama!
Ze willen mensen verder ook lamleggen met een ‘energiecrisis’. Die [wereldwijde] energiecrisissen zijn er nu [rond 2015] nog niet, maar ze gaan ze wel laten gebeuren. Dus zorg ervoor dat je slim bent. Gebruik je hersenen nu. Bereid je voor!

 

Ze willen oorlog in Iran

Ik haat het dat het al een eeuwigheid in de planning ligt. En het leek alsof niemand aandacht besteedde aan Iran, maar dat zie je nu wel gebeuren! Het buitenlands beleid van de Verenigde Staten is gericht op de NWO, en is Luciferiaans. Dus waar de Amerikaanse regering ook op aanstuurt, je moet in de toekomst kijken: het gaat allemaal in de richting van de NWO. Maar ze spelen de ene kant tegen de andere uit. Ik denk dat zowat elk land in de wereld wordt geleid door Luciferianen. Ze volgen de orders op, of ze dat nu willen of niet. Het is alsof ze een aanbod hebben, dat ze niet kunnen weigeren: ze moeten het doen! Ze hebben een manier om mensen te dwingen, of hen eruit te halen en te vervangen, die ze dan kunnen doden.

 

Politiek toneelspel

Dus in sommige dingen, die je ziet gebeuren, zoals bijvoorbeeld de presidentiële race met de voorverkiezingen, toen ze Obama en Hillary hadden…. het deed me denken aan een paardenrace. Het is alsof, ‘Oh, Obama aan de leiding gaat. Oh, daar komt Hillary, daar komt ze. Oh, ja, Hillary heeft een goede plek. Ze zegt iets goeds. Oh, maar Obama, ja, Obama….’ Ze spelen een spelletje! En wat we in de toekomst zullen zien, denk ik, is dat deze twee gaan samenwerken. Dat zien we nu al.
Maar als de Verenigde Staten getroffen wordt door zogenaamde ‘terroristische’ daden, ‘natuurrampen’, ‘rampen’, biologische oorlogsvoering, ‘plagen’ en dat soort dingen, en ‘watertekorten’, dan zullen er mensen zijn, zoals Obama en Hillary. Hillary is een belangrijke speler. Ze zullen opstaan en proberen het Amerikaanse volk te leiden. Maar als ze opstaan, proberen ze sympathiek te zijn. Vergeet niet dat dit [de Illuminati] de mensen zijn, die de strijd en de rellen veroorzaken! Dat is dit plan, en zij zitten erachter. Ze zitten in functie, omdat ze daar zijn neergezet, niet door God, maar een aantal generaties terug!

 

‘UFOs’, ‘ruimtebezoekers’ & en de valse evolutieleer

Ze stopten verder het idee van vliegende schotels en ruimtebezoekers, monsters en geesten, en dergelijke, in de mensen, omdat mij verteld werd, dat ze dat gingen doen om mensen hun gezichtspunten, zienswijzen, te openen, om hun ogen en oren te openen om verder te denken dan het Christendom. Ze wilden mensen laten denken, dat er meer was dan alleen de Bijbel, dat de Bijbel niet goed genoeg is! Zodat ze gingen denken dat evolutie waarheid is. Dus begonnen ze de Darwin-theorie op school te promoten. Want in de spirituele hiërarchie willen ze dat mensen geloven, dat je fysiek en spiritueel ‘evolueert’! Dit was een enorme prestatie van hun kant, helaas, toen ze de mensen zover kregen dat ze de theorie van Darwin geloofden, omdat ze toen meenden dat ze mensen zover hadden gekregen dat ze dachten dat de Bijbel gebrekkig was. Dus: de gedachte, het idee dat we misschien geen Redder nodig hadden, want misschien evolueert de mensheid wel!

 

Verbod op het gebed op scholen

En nog iets: het gebed op school werd afgeschaft in het onderwijs, ook op de hogescholen. We hadden vroeger nog gebeden op school. Maar toen werd het een probleem voor de organisatie. Ik herinner me dit. Ik herinner me dat mij werd verteld wat een probleem het was voor Het Plan! Dit is een indicatie, dat deze ‘opgestegen meesters’ anti-Christelijk zijn. En dit is wat er toen moest gebeuren.

 

‘Zielemaatjes’

Wat er daarna gebeurt, is dat ze het punt van ‘zielemaatjes’ naar voren brengen. ‘Oh, dit was je zielemaatje!’ En je begint te geloven dat deze persoon voor jou bestemd is. Of je nu getrouwd bent of niet, het punt is dat er ‘ergens in het universum een universele liefde is’, die ‘mijn zielemaatje’, ‘mijn zielsverwant’ is! Dus wat krijg je? Mensen gooien dan alle voorzichtigheid overboord! Het splitst de families op! En daarna heeft iedereen een probleem.

 

Afbreken van het gezin

Ze moesten de families uit elkaar halen. Eén van de redenen waarom ze het gezin willen afbreken, is omdat de duistere kant weet, dat de man en vrouw samen een geestelijke bedekking over het gezin zijn. Denk maar aan een dak. De man en vrouw zorgen samen voor het dak boven het gezin, met God erboven! Dus ze moesten het gezin aanvallen, de relatie tussen man en vrouw! En dan heb je het domino-effect over de hele lijn, en we hebben een heleboel problemen als gevolg daarvan! Eén daarvan is dat het tot armoede leidt. En we zijn op dit moment al drie generaties verder, en de mensen zijn vandaag helemaal in de war.
De huwelijken waren eind jaren ’50 goed. Ze hadden goede, sterke huwelijkswaarden. Echtscheidingen waren zeldzaam! Echtgenoten en echtgenotes werkten samen voor het gezin. En de vrouwen waren dankbaar voor hun echtgenoten. En iedereen had hoop op een goede toekomst.

 

‘Harmonie door conflict’

Ze noemen het ‘de wet van harmonie door conflict’. [Denk ook aan orde uit chaos.] Dus waar het op neerkomt is, dat in de organisatie moord goed is. Als je in de organisatie zit en je moet iemand vermoorden, dan zul je eerst het conflict teweegbrengen, om daarna de ‘harmonie’ te brengen. Dan vermoord je dus iemand! Ze zien dit als ‘goed’ voor de mensheid. En dat is de manier waarop ze met de mensen zullen omgaan in deze eindtijd, met de Christenen, de mensen die hier niet in meegaan, met de organisatie van Lucifer.
Ze willen dat de mensen gaan geloven, dat ze de hele mensheid, de ‘evolutie van de mensheid’, een plezier doen, door Christenen te doden! En ze zullen geloven, dat ze de Christenen naar een nieuw ‘groepskarma’ sturen, alsof ze teruggestuurd worden naar de kleuterschool, en dat ze herboren zullen worden volgens de ‘reïncarnatie’ leer, dat ze gewoon in een langzamere klas zullen zitten ‘in een heel ander universum’, en daar leren en leren, maar zullen achterlopen op iedereen.
De massa zal ook geleerd worden, dat de Christenen het hele werk ophouden. Dus moeten we van de Christenen af zien te komen! ‘We moeten van de ware gelovigen in Jezus Christus af zien te komen, anders komen we nooit vooruit!’ En mensen zullen denken dat dit een medelijden van de hiërarchie is. En ik geloofde er echt in, dat het een barmhartige daad zou zijn. ‘Ze worden teruggestuurd naar de kleuterschool, in zekere zin, en het is voor hun eigen bestwil’, zo dacht ik. ‘En dan kunnen we verder gaan en andere wezens helpen.’

 

Financiën en arbeidsongeschiktheid

En er zijn vandaag de dag veel mensen, die arm zijn geworden door het Nieuwe Wereld Orde Plan. Ze zijn slachtoffers. Velen zitten zonder werk, maar willen niet zonder werk zitten. Ze hebben gezinnen om voor te zorgen. Ze willen werk. Ze willen niet in de bijstand; ze willen geen voedselbonnen. En het is niet onze schuld. Maar veel mensen zullen zich tegen hen keren! En het hele punt van het NWO Plan is, van de mensen die het leiden, dat ze mensen tegen elkaar op willen zetten.
Ze verlaagden de rente. En onthoud, dit is een soort oorzaak en gevolg. Ze moedigden de mensen aan om meer schulden te maken. Ze herfinancierden hun huizen en namen tweede hypotheken. Dus het kortetermijneffect was dat mensen zich in de schulden staken, omdat ze dachten dat de economie veilig was. Mensen liepen in die tijd veel gelukkiger rond!
Amerikanen hadden voorheen heel weinig schulden. Er waren nog geen creditcards. We hadden misschien hypotheken. En soms moesten mensen een auto afbetalen. Maar de meeste mensen die ik kende, spaarden.
Producten, die toen in de VS werden gemaakt, stonden synoniem voor kwaliteit. Dus we hadden veel goede exportproducten. Er kwam geld binnen, en er waren veel banen. Zaken werden vaak gedaan op basis van een handdruk. Gezinnen deden hun huis niet op slot. Ze lieten hun sleutels in de auto zitten. Dit gold niet voor heel Amerika, en het was meer in de richting van waarschijnlijk de vroege jaren ‘50.

 

9/11 en rassenhaat

Ze willen rassenhaat aanwakkeren, waar ze al mee begonnen zijn. Dat was een onderdeel van 9/11. 9/11 was bedoeld voor veel meer dingen, maar het was voornamelijk om rassenstrijd, religieuze strijd en politieke onenigheid te zaaien, en oorlogen te beginnen. En dus is er nu nog een andere kwestie, die ze naar voren willen blijven brengen, om mensen tegen elkaar te laten vechten, en dat is dat 9/11 in het nieuws zal blijven! Ze zullen dat blijven aanwakkeren!

 

Nucleaire aanvallen of ongelukken

Er zijn kernbommen gepland voor verschillende plaatsen in de Verenigde Staten. En het verbaast me dat het nog niet is gebeurd. Ik denk daarom, dat ze van dit plan zijn afgehaakt. Op een gegeven moment hadden ze verschillende plaatsen in de VS, waar ze atoombommen zouden gooien of hebben geplaatst. Eén daarvan zou in Texas zijn, in de richting van New Mexico. Die hebben ze echter afgeblazen. Ik zeg dit, omdat ik jaren geleden een kaart heb gezien, waarop een en ander in kaart was gebracht. Zoals ik al zei, ze kunnen het veranderen.
Maar in de komende twee jaar waarschijnlijk gaan we behoorlijk wat grote dingen zien gebeuren in de VS.

 

Voedseltekorten en het vergiftigen van voeding

Oké, er komen voedseltekorten! En ze gaan de voedselvoorraden ook vergiftigen! Zorg dat je een goede voedselvoorraad bij de hand hebt! Water is belangrijk! Zorg dat je extra medische voorraden hebt [denk aan natuurlijke geneesmiddelen als kruiden en planten].

 

Biologische wapens

Ze willen plagen gebruiken! Ze willen gebieden afbakenen voor plagen, onder andere. Dat is nog een reden om mensen in kampen te krijgen, wat hen zal isoleren. Ze hadden jaren geleden plannen om de staat Florida volledig af te sluiten. Ze zouden het dan kunnen isoleren en zeggen ‘dat er plagen waren’.
Dus je zult waarschijnlijk zien dat delen van de VS zullen worden afgezet, of dat mensen zogenaamd worden ‘beschermd’. Op die manier willen ze mensen verzwakken en doden!
[De volgende in de pen schijnt ‘Disease X’ te zijn. Zie hiervoor ook de volgende aankondigingen van de elite.]

 

HAARP en andere middelen voor weermanipulatie

Ze gebruiken daar nu veel van, en ze blijven het gebruiken! Ze willen mensen gebrek doen lijden door middel van het weer.

 

Psychotronische wapens

Ze hebben psychotronische wapens, die ze reeds op mensen gebruiken! En je zult de bescherming van God nodig hebben om dat te bestrijden. Subliminale (verborgen) boodschappen kunnen echt je hersenen in gestuurd worden; dit zijn echte dingen! Je kunt deze informatie online vinden. Dr. Preston Bailey heeft een aantal PDFs, die je online kunt vinden, die te maken hebben met de plannen van de Illuminati voor Amerika en ook met psychotronische wapens. Er zijn patenten op.

Preston T. Bailey – The Reality of Psychotronic Weapons Today (pdf)

Eén van de fysieke manieren waarop je jezelf kunt beschermen is een faraday kooi of hoes [voor je mobieltje, bijvoorbeeld]. En soms moeten we God gewoon vragen om ons [extra] te beschermen.

 

De nep-invasie

Ze hebben zelfs een nep-invasie gepland en mogelijk zal een deel ervan holografisch zijn [Project Blue Beam]. Maar geen van deze ‘wezens’ zal hier voor ons welzijn zijn! Wij [Christenen] hebben Jezus Christus. Dat is Gods plan! Deze andere is hun anti-Jezus Christus. In feite is Jezus de Schepper volgens wat ik in de Bijbel heb gelezen: alles is voor Hem en door Hem geschapen. Hoger en machtiger dan dat kun je niet worden…. en Hij is geen opgestegen meester!

 

Manipulatie van de wil van mensen

Het manipuleren van de wil van mensen betekent de wil van de massa. En ‘de ‘kleine’ wil van de mensen onder de ‘hogere’ wil brengen’, waarvan zij zeggen dat de ‘ opgestegen meesters’ die kennen en dienen: de wil van Lucifer, die satan is. Dus hebben ze al die jaren gewerkt om de wil van de mensen te veranderen, zodat ze gedemoraliseerd worden, zodat ze tegen elkaar gaan vechten. Dat brengt haat met zich mee, met het doel om mensen te laten geloven in de nieuwe wereldreligie! Het betekent het Christendom vervuilen, want ze spreken leugens tegen het Christendom.

 

Wetenschap

Hoewel het mij lijkt dat dit een behoorlijk volledige lijst is van de wereldsystemen, die satan infiltreert en controleert, zou ik waarschijnlijk ook aan deze lijst ‘Wetenschappen’ willen toevoegen, een wereldsysteem dat steeds meer verbonden raakt met ‘Spiritualiteit/religie’, vooral met betrekking tot ‘kwantum- of fractale spiritualiteit’, een occulte ‘theologie’ geworteld in het Emanationisme/Gnosticisme, die een alarmerend aantal Christenen nu omarmt.

 

Technologie

Kunst

Economie

Bedrijfseconomie

 

Nu, in 2024, zien we dat deze lijst zeker nog niet compleet is; denk ook aan hybridisatie ofwel transhumanisme, 5G en 6G, cyberaanvallen, lockdowns, treinontsporingen, de stikstofleugen, Project Pogo en Project Zyphr, desinfo projecten, A.I., etc. 

Merk ook op dat Carolyn Hamlett de Presidenten de ‘Illumined Ones’ noemde, net zoals zijzelf en haar familie. John Todd vertelde de wereld dat deze beroemdheden tot de Illuminati behoren, een iets andere term voor dezelfde groep. Hij gaf hen de orders, die aan hem doorgegeven werden; en hij kon het weten.

 

Tot slot, wie financieren de NWO?

John Todd zei: “Oké, dit zijn de Illuminati; ik zal het beschrijven.
Het oog daarbinnen [binnen de sluitsteen] betekent Lucifer.
De sluitsteen is een Rothschild.
En als je het hebt opgemerkt, het is uit de piramide geschorst, omdat de Rothschilds worden beschouwd als ‘goden, bovennatuurlijke wezens, die in menselijke lichamen wonen, goden die aanbeden moeten worden, en niet als menselijke wezens. En dus zijn zij de godheid’.
Hun priesters zijn de Raad van 13 (Council of 13) of de Grote Druïden Raad, waarvan ik lid was. Dus de dingen die ik zeg, zeg ik vanaf hierboven, waar ik wist wat er plaatsvond.
De Illuminati financieren deze komende Wereldorde, stilletjes, achter de schermen.” – John Todd

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/zijn-de-illuminati-erop-uit-om-de-wereld-te-regeren-en-over-te-nemen/

You may also like