The big picture: Amanda Buys over mind control, bloedlijnen en geheime genootschappen van Babylon tot nu toe

Het grote geheel, duidelijk en begrijpelijk uitgelegd door Amanda Buys. Waarom al die controle en mind control, waarom al die geheime genootschappen? Waarom SRA? Waarom transhumanisme?

Eindtijdnieuws.com
25 oktober 2023

 

Geschat wordt dat er reeds 100 miljoen of meer actieve geprogrammeerde marionetten AKA puppets zijn, wereldwijd!
Deze individuen zijn vitaal in het Inlichtingen netwerk van de elite. Denk hierbij alleen al aan de gecontroleerde oppositie pionnen in het huidige eindspel. En wat te denken van de drugshandelaars en prostituees, werkend als een voetveeg voor TPTB? Zij doen het vuile werk voor hen.
Er is veel lijden, en wij als Christen hebben het antwoord. Zijn naam is Jezus!

Waarom al die geheime organisaties worden gebruikt om kinderen te programmeren….

Amanda Buys geeft een ongelooflijk overzicht van de agenda’s van mind control, sinds de oude tijden van Babylon tot op de dag van vandaag. Ze helpt ons het grotere verband te zien, en legt uit waarom zoveel kinderen moeten lijden en sterven, en wat hier allemaal achter zit.

Amanda spreekt over de oorlog van de gevallen engelen – de demonen! –  tegen de baarmoeder, over bloedlijnen, hoe ze Gods oorspronkelijke menselijke zaad willen corrumperen en al het organische leven willen veranderen, beheersen en controleren.

Amanda bespreekt techno-tovenarij – of noem het techno-hekserij – , en hoe de gruwelijke vooruitgang ervan in de wereld eigenlijk afkomstig is van gechannelde demonische machten. Ze legt het energetische vampirisme uit, hetgeen hekserij of tovenarij is, en hoe de sektes rituelen gebruiken om (nog meer) demonische kracht en een lang(er) leven te krijgen, door deze te stelen van kinderen.

Amanda Buys heeft gebedsbronnen en online cursussen voor iedereen, die aan het genezen en aan het leren is. Voor buitenstaanders zoals ikzelf, voor hulpverleners en slachtoffers, maar ook voor hen die totaal gehersenspoeld zijn door de media: er komt nog een vervolg door Amanda Buys op onderstaande video. Lees ook mijn opmerkingen onder ‘Tot slot’. Test alles en behoud het goede:

 

Amanda Buys on mind control, bloodlines & secret societies from Babylon to today

Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

Of bekijk de video hier.

 

Enkele headlines in deze presentatie: 

*Wat is Lucifers AKA satans plan en werk geweest door de eeuwen heen?

*Wat is satans agenda vandaag?

*De Nephilim (Nefilim, reuzen) agenda, ofwel de agenda van het zaad van satan en zijn gevallen engelen

*Hoe de fundamentele Nimrod en het Babylonische systeem belangrijk is voor het rijk der duisternis

*Het doel van het Babylonische systeem en de geheime genootschappen is om Nimrod terug te brengen en Babylon te herbouwen, omdat ze het nooit hebben afgemaakt

 

… en dat Hij (Jezus Christus) engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden.  Judas 1:6

 

*De gevallen engelen (demonen!) kunnen iedere vorm aannemen die zij maar willen, dus ook van mensen, van UFO’s en aliens, etc.

*Het aanroepen van de naam van Jezus stopt hun duivelse macht direct; Hij overwon de duivel!

*Nephilim kunnen niet worden gered, omdat ze niet menselijk zijn

*Satan heeft helaas velen geprogrammeerd door hen te misleiden dat ze een Nephilim zijn, of delen van hen

*Techno-tovenarij is allemaal informatie verworven van gevallen engelen

*NASA verkrijgt haar kennis van gevallen engelen, zoals voor het maken van (kern)raketten en straaljagers, etc.

*Mensen kunnen worden geprogrammeerd als een iPhone 6 (en hoger)

*In kennis zijn TPTB mogelijk zo’n 50 jaar voor op ons

*Er schijnt een handelsovereenkomst te zijn tussen de gevallen engelen en TPTB

*Vooral vrouwen worden gebruikt voor kennis en technologie; ze willen hun baarmoeder

*Satan met zijn gevallen engelen kunnen namelijk niet creëren, maar de mens wel, omdat deze geschapen is naar Gods beeld

*Satan is een na-aper

*Zaad wordt door hen gemengd, van mens met dier, van mens met plant

*Het mengen van zaden gebeurt tevens met ons voedsel, wat God ook verboden heeft (GMO)

*De gevallen engelen introduceerden seksuele perversiteit aan de mens; het is rituele seks magie

*Het Hitler project, dat nog steeds actueel is (hierover meer in de komende vervolgvideo van Amanda)

*Ze gebruiken jonge onschuldige kinderen in hun rituelen; hoe onschuldiger, hoe meer occulte macht zij ontvangen van satan

*Gevallen engelen kunnen elke vorm aannemen, dus ook van een elf

*Ze programmeren hun slachtoffers door hen te doen geloven dat ze bijvoorbeeld een elf zijn, en de kennis van die elf (demon) bezitten

*Niet alleen mind control, maar ook Virtual Reality (VR) en frequenties worden gebruikt om slachtoffers te programmeren

*Ze doen ons geloven dat er 33 dimensies zijn, en vele andere misleidingen van de gevallen engelen

*We leven nu in een kwantum wereld, waar de kennis van slachtoffers zelfs geupdated kan worden, net als een computer

*Alles wordt nu bewaakt en gecontroleerd door kwantum, inclusief wij mensen

*Mensen worden gecontroleerd door 5G: door frequenties

*Nazi-Duitsland was geobsedeerd met het zich verbinden met de oude goden (demonen, zogenaamde ‘aliens’, etc.) door middel van trans-channeling (contact met demonen onder trans)

*Technologische vooruitgang begon toen te exploderen, zoals het maken van computers, mobieltjes, etc.

*Technologie om DNA te veranderen en zichzelf te transformeren, is altijd al het doel geweest van alle geheime genootschappen, alchemisten, tovenaars, wizards, de Illuminati, TPTB

*Ze zoeken het ‘geheim’ van het veranderen in een ‘halfgod’ (transhumanisme)

*De religie van Babylon (de huidige Illuminati), welke hekserij is, duurt voort tot op de dag vandaag

*Babylonisch en Egyptisch mysticisme zijn nu nog steeds de leidende geestelijke krachten binnen de mysterie religies

*De mind controllers wordt wijsgemaakt dat zij uiteindelijk als ‘god’ zullen worden, wanneer Nimrod (AKA de antichrist AKA satans zoon) terugkeert

*TPTB controleren daarom elk facet van ons leven, niet alleen de politiek, financiën en religie (Svali en John Todd zijn hierin zuiverder en gaan er dieper op in)

*Er wordt geschat dat er reeds 100 miljoen, of meer, actieve geprogrammeerde (misleidde) marionetten zijn wereldwijd

*Overlevenden functioneren voor de cult, maar ze weten het niet

*Gods gemeente is daadwerkelijk in slaap gevallen; men weet helaas niet wat er gaande is

*Het echte doel van 5G is programmeren en controleren

*Veel mensen zijn op een andere manier geprogrammeerd, namelijk door zowel de alternatieve als mainstream media, inclusief radio en TV

*Aan het eind noemt Amanda enkele doelen van de Illuminati

*Het vervolg zal gaan over het begrijpen van de bloedlijnen, en meer over het Hitler project

 

Zie ook:

Astrale Projectie ontmaskerd: slaapverlamming en het demonische rijk, door Steven Bancarz

 

Laat je niet misleiden door astrale projectie, waaronder ‘UFO-ontvoeringen’!

‘Astrale projectie valt ook onder hekserij, en het stelt ons open voor bezetenheid door demonen. Het beste wat je voor je geestelijke ontwikkeling kunt doen, is deze praktijk helemaal te verlaten, Jezus Christus te vragen je te vergeven voor je betrokkenheid hierin, boeken, DVD’s en alles wat er mee te maken heeft te vernietigen, en je vertrouwen op Hem alleen te stellen voor je redding. Want al het verlangen dat je hebt naar dingen buiten deze wereld kan alleen worden voldaan door een intieme relatie met God, en het eeuwige leven dat Hij belooft aan degenen die zich bekeren en in Zijn Zoon geloven.’ – Steven Bancarz

 

Over Amanda Buys

Amanda Buys is een inspirerende docente uit Zuid-Afrika, die op een bijzondere manier door de Heer gebruikt wordt op het gebied van bevrijding, geestelijke strijd en innerlijke genezing, met name van SRA (Satanic Ritual Abuse ofwel Satanisch Ritueel Misbruik) en MK Ultra. Amanda heeft zelf een indrukwekkend getuigenis over Gods genezende en bevrijdende kracht. Amanda en haar man Roly Buys hebben Kanaan Ministries opgericht vanuit het verlangen om de gemeente van Christus te dienen en te onderwijzen, hoe ze kan wandelen in overwinning en vrijheid, en hoe de gemeente genezing en herstel kan vinden vanuit het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.

Tot slot

Persoonlijk ben ik het niet eens met Amanda dat L.A. Marzulli te vertrouwen is, eenvoudigweg, omdat hij geen Christen is, maar een Vrijmetselaar, die fungeert als gecontroleerde oppositie. Hij bespeelt dus beide kanten, ondanks dat hij veel waarheden onthult. Ook ik was misleid door hem, totdat de Heer mijn ogen geleidelijk opende voor de Vrijmetselarij, en mij zelfs een droom* gaf waarin ik vele Vrijmetselaars aan het exposen was.
Verder wordt het Boek van Henoch als betrouwbaar genoemd in bovenstaande video, maar waarom spreekt het de Bijbel dan tegen?
Bijvoorbeeld, het boek van Henoch beweert dat er 4500 voet reuzen geboren zijn uit vrouwen; dat is ruim 1370 meter!
In Deuteronomium 3, vers 11 lezen we echter: ‘Alleen Og [de grootste reus in de Bijbel genoemd], de koning van Basan, was overgebleven als laatste der Refaïeten; zie, zijn rustbank was een rustbank van ijzer; zij staat immers in Rabba der Ammonieten. Negen el is zij lang en vier el breed naar de gewone el [de el van die tijd]’. Dat is 3 meter lang, en geen 1371,6 meter. Dit neemt niet weg dat demonen wel het vermogen hebben om te shapeshiften in welke vorm dan ook maar; dit heet ‘manifesteren’.
Het boek van Henoch beweert ook, dat alle zonden in de wereld van Azazel komen, en niet van Adam.
Het boek van Henoch beweert verder, dat aartsengelen de mens rechtvaardig hebben gemaakt, en dus niet Jezus.
Henoch leefde ca. 3000 jaar voordat het boek überhaupt werd geschreven! Dus alleen de titel van het boek is al misleidend! Het boek is daarom geschreven, puur om te misleiden, om het verlossingswerk aan het kruis te verhullen, en te verbergen dat satan een volledig overwonnen en ontwapende vijand is. Zo ook zijn de overige boeken van Henoch zeer misleidend! En dit is nog maar het tipje van de ijsberg! Lees verder bij de bron.
Verder zet ik vraagtekens bij ‘The Black Awakening’, geschreven door Russ Dizdar, die naar mijn mening een poortwachter was, en geen Christen, zoals Amanda suggereert. Ikzelf zou zulke boeken nooit lezen. Dus dat gedeelte zou ik met een korrel zout nemen. Deze dubbelagenten verkondigen misschien veel waarheden, maar brengen je tenslotte op het verkeerde pad. Is hij vermoord omdat hij kort daarvoor Christen werd, en inzag voor wie hij daadwerkelijk werkte? Het is heel goed mogelijk.
Bovendien is Amanda Buys (nog) onwetend over David Sorensen; hij is geen Christen, maar fungeert als een CON. We zagen hem reeds samenwerken met New Ager Carrie Madej, onder andere, en vele prominente ‘artsen’ promoten.
David Sorensen ziet zichzelf als een ‘profeet van god’. Hij is verbonden met grote, rijke organisaties, met name met de gecontroleerde oppositie. Zijn totale netto waarde op dit moment (2023) is ongeveer $ 70,7 miljoen.

 

Flitsdroom: Vrijmetselaars in de wasmachine

Hoe raar het ook klinkt, ik had een droom waarin een tiental Vrijmetselaars ronddraaiden in een wasmachine. En ik stopte er nog een Vrijmetselaar bij. De droom is me altijd bijgebleven; daarom denk ik dat het van God moet zijn geweest.

Uitleg: ik ontmasker hen, haal eruit wat erin zit, haal ze door de mangel, en als ze uitgewrongen zijn, zie je hun werkelijke staat en wie ze zijn.

Alle informatie om dit soort prominente figuren met enorme invloed te exposen, te ontmaskeren, is welkom. Want het kan velen de ogen openen en op hun grondvesten doen schudden, zoals ook dit artikel weer.

 

Satan, de duivel, de gevallen engel Lucifer, is een verslagen vijand! 

Hij is ontwapend en onttroond, voltooide tijd:

Hij (Jezus) heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.  Kolossenzen 2:15

De Here Jezus heeft door Zijn dood aan het kruis de satan niet alleen ontwapend en openlijk tentoongesteld, maar ook onttroond:

…. opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.  Hebreeën 2:14b-15

 

Bronnen:

Kanaan Ministries

The Book of Enoch debunked

You may also like