Astrale Projectie ontmaskerd: slaapverlamming en het demonische rijk, door Steven Bancarz

‘Astrale seks’ is een veel voorkomende praktijk, geprezen en aangemoedigd binnen de New Age. Zijn OBE’s tekenen van geestelijke vooruitgang? En hoe zit het met ascentie?

Eindtijdnieuws.com
29 april 2022

 

In dit artikel gaan we deze praktijk blootleggen en laten we het bewijs ons duidelijk maken, dat deze occulte (verborgen) praktijk zowel gevaarlijk als demonisch is. Ook gaan we het uitgebreid hebben over het fenomeen slaapverlamming.

Wat is ‘astrale projectie’?

Astrale projectie is de praktijk van het moedwillig je geest of ziel loskoppelen van je lichaam, en rondreizen in een parallel spiritueel rijk, dat ‘het astrale rijk’ wordt genoemd. Dit is de naam, die wordt gegeven aan een onzichtbare dimensie recht boven ons.
Wanneer een deel van jou je fysieke lichaam verlaat, terwijl je lichaam nog leeft, wordt dit ‘astrale projectie’ genoemd. Buiten het lichaam bestaat een persoon, theoretisch gezien, als een ontlichaamde ziel: het ‘astrale lichaam’, ook wel psychosoma genoemd.

Out of Body Experience (OBE)

In die toestand ben je je volledig bewust, bijna als in een normale staat van bewustzijn, ook al is je fysieke lichaam misschien kilometers ver van je verwijderd en slaapt het nog. Deze ervaringen worden ook wel OBE’s (Out of Body Experiences), of uittredingservaringen genoemd, omdat ze de scheiding van ons bewustzijn en lichaam omvatten:

 

Astral Projection exposed: Sleep paralysis & The demonic realm as explained by Steven Bancarz

Of bekijk de video hier.

 

Teken van geestelijke vooruitgang?
Oosterse, boeddhistische en hindoeïstische culturen hebben hun eigen manieren om ‘astrale projectie’ te beschrijven. Maar net als in de New Age beweging, wordt er altijd over astrale projectie gesproken als een soort bewijs van ‘spirituele vooruitgang’. In staat zijn om controle over je eigen ziel te hebben, zodat je ervoor kunt kiezen, om je eigen lichaam naar believen te verlaten, wordt vaak gezien als een bewijs van ‘geestelijk ontwaken’. Maar is het dat ook?

In dit artikel worden vele New Age termen gebruikt, die de New Agers zullen herkennen…

Aleister Crowley startte bijvoorbeeld een organisatie, waar het beheersen van het astrale vlak buiten je lichaam één ​​van de vereisten was, om van de eerste orde naar de tweede te gaan. In het hindoeïsme is astrale projectie een van de siddhi’s, of paranormale vermogens, manojavah genaamd, een spirituele verworvenheid, die wordt verkregen door de juiste beoefening van yoga en meditatie, waar we je al voor hebben gewaarschuwd. Men wordt echter misleid dat het een ‘heel gewoon vermogen’ is, iets dat zij, die geestelijk ontwikkeld zijn, ‘gewoon’ kunnen uitvoeren… zonder enig gevaar.

Eén van de meest populaire New Age praktijken!

Video’s op YouTube met miljoenen weergaven leren mensen, hoe ze astrale projectie kunnen uitvoeren. Ze bieden verschillende technieken en begeleidende meditaties aan, die zijn ontworpen om uittredingservaringen te katalyseren. Het is verreweg één van de meest populaire praktijken van de New Age beweging, en ook uiterst gevaarlijk.

God veroordeelt deze praktijken als toverij

Het is een moedwillige en vrijwillige praktijk, los van God, die de Bijbel als tovenarij en hekserij veroordeelt. Galaten 5:18-19 veroordeelt alle occulte praktijken als tovenarij, en zegt dat degenen die dat doen het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
En Openbaring 21:8 zegt: Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Astrale projectie is een vorm van magische kunsten beoefenen

Magie is de kunst van het produceren van een gewenst effect of resultaat, door het gebruik van bezweringen, of toverspreuken, of verschillende andere technieken, die de controle over bovennatuurlijke machten of natuurkrachten verzekeren.

De lucht, satans koninkrijk!

Astrale projectie valt onder de belangrijkste categorieën van geestelijke zonde, en valt ook onder de zonde van afgoderij, door onszelf boven God te plaatsen, en te besluiten dat we oppergezag willen over wanneer onze ziel of geest ons lichaam verlaat. Deze praktijk is het bewijs dat we niet tot Gods Koninkrijk behoren, maar tot de geest, die aan het werk is in de zonen van ongehoorzaamheid, de vorst van de macht van de lucht! Satan wordt zo genoemd in Efeziërs 2:2:

‘…waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid’

Satans domein bevindt zich in de lucht

Dit verwijst naar een hoger, onzichtbaar rijk. Boze geesten, die enige macht hebben om ons door hun verleidingen te beïnvloeden, hebben hun verblijfplaats in de atmosfeer, zijn onzichtbaar, en kunnen echte invloed uitoefenen op zielen van mensen, en hen in wereldse richtingen sturen, in strijd met Gods wil voor je leven.

Wat Efeziërs 6:12 ons leert over dit rijk in de lucht: 

‘Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.’

‘Bedrieglijke entiteiten’ of ‘negatieve astrale entiteiten’

Iedereen in de New Age, die veel ervaring heeft met astrale projectie, weet heel goed dat men in het astrale gebied bezig kan zijn met allerlei vervelende entiteiten. De New Age beweging verwijst meestal naar deze entiteiten als ‘bedrieglijke entiteiten’, of ‘negatieve astrale entiteiten’. Die ‘entiteiten’ hebben echter dezelfde kenmerken en gedragingen als demonen in de Bijbel, en worden specifiek als demonen geïdentificeerd!

Demonische entiteiten kunnen aan je verschijnen als ‘familielid’

Als je je ‘astrale lichaam’ scheidt van je fysieke lichaam, kun je de aandacht trekken van geesten of entiteiten, die in het ‘astrale rijk’ verblijven. Afhankelijk van met wie je spreekt, zien deze demonen er anders uit. Dat komt omdat ze van vorm en uiterlijk kunnen veranderen! Helaas kunnen deze demonische entiteiten aan je verschijnen in een vorm die je al vertrouwt, zoals je partner of een familielid. Soms wil de demon niet met je vechten, maar proberen zij je seksueel te verleiden, of erger.

‘Astrale verkrachting’

Een New Age leraar geeft toe, dat “soms een entiteit, die normaal op het astrale vlak verblijft, naar je toe kan komen en je seksueel kan stimuleren, om zo je energie af te pakken… Deze entiteiten kunnen tegen je wil naar je toe komen, en je in feite verkrachten! Als je ooit in een toestand van slaapverlamming hebt gezeten, en voelde misschien dat iemand je aanraakte in je speciale plekken, en opgewonden raakte, ook al was je doodsbang, dan ben je in feite astraal verkracht.

Helaas komt het maar al te vaak voor, dat mannen, vrouwen en kinderen worden onderworpen aan astrale verkrachting tijdens de slaaptoestand: in hun slaap.

Een andere New Age website vertelt ons:

“De astrale wereld is vol geestelijke ‘creaties’. Maar daar kun je ook onaardige wezens tegenkomen. En zelfs demonen. Dus veel ‘astrale reizigers’ gebruiken verschillende beschermingen voor hun fysieke lichaam. Want wanneer je geest op reis is, ondersteunen ze je, maar je achtergebleven lichaam blijft kwetsbaar. Het is eigenlijk een leeg vat geworden voor demonen en andere wezens.”

Geestelijke aanvallen

Het astrale gebied staat daarom bekend als een broedplaats voor geestelijk aanvallen! Vanwege al het potentiële gevaar in het astrale, wordt ons wijsgemaakt om wit licht om ons heen te visualiseren, of positieve affirmaties te gebruiken, om onszelf te beschermen. Er wordt ons ook verteld, dat we alleen negatieve dingen in onze ervaring aantrekken wanneer we bang zijn, en dat we alleen iets negatiefs ervaren als we negatieve ervaringen voor onszelf creëren met onze dominante gedachten en emoties. Niets van dit alles is waar!

Zowel gevaarlijk als demonisch

Ik wil een van de twee primaire astrale projectie-ervaringen delen die ik had, waarbij ik twee keer uit mijn lichaam werd getrokken door een entiteit, die ik alleen als demonisch kan omschrijven.
Hierna gaan we kijken naar enkele verhalen over astrale aanvallen en astrale verkrachting, en zien wat ze ons onthullen over de aard van deze praktijk, dit rijk, en de wezens die dit rijk bewonen.

 

Steven Bancard’s buiten het lichaam ervaring (OBE)

Toen ik in de New Age beweging zat, was iets waarin ik diep verankerd was een praktijk, die ‘lucide dromen’ wordt genoemd. Bij een lucide droom ben je je bewust dat je droomt. Je bent in wezen wakker in je droom, en je hebt controle over je eigen lichaam en geest! Eén ervaring, die ik had met lucide dromen, leek zó levendig en zó ultra echt, dat het de tientallen dromen overtrof die ik ervoor had gehad.

Er gebeurde niets spectaculairs. Ik reed gewoon met mijn auto op een plaatselijk plein bij mijn huis, maar het leek veel echter dan de gemiddelde lucide droom. Ik bereikte een punt, waarop ik bij mezelf dacht: ‘Ik kan letterlijk geen onderscheid meer maken tussen een lucide droom, of het echte leven. Hoe weet ik dat het echte leven niet slechts één grote droom is?’ Na wat een minuut later leek, begon de auto waarin ik reed in de lucide droom te glitchen, toen mijn lucide droom werd onderbroken door een kracht van buitenaf.

Ik werd uit het dak van mijn auto getrokken en was nog steeds in mijn lucide droom, maar ik was nu bijna 10 meter boven de daken, met uitzicht op mijn buurt. Na een paar seconden verscheen hij voor me met een rode huid, een rode mantel, en zwarte tekentjes op zijn gezicht. Hij stond ongeveer 6 meter van mij vandaan. Hij zag eruit als een hagedis, en hoewel hij verder op een mens leek, was zijn kaakstructuur anders dan die van een gewoon mens. Hij staarde me een paar seconden aan met een griezelige glimlach op zijn gezicht, voordat een derde oog op zijn voorhoofd openging.

Ik begon mezelf te voelen, en mijn bewustzijn werd in zijn derde oog gezogen als een vacuüm, of als een draaikolk. Ik werd meer en meer gedesoriënteerd naarmate ik dichterbij kwam. Nadat ik volledig naar binnen was getrokken, werd het ongeveer drie seconden zwart en stil. Toen ik mijn ogen probeerde te openen, merkte ik dat ik niet langer in mijn lucide droom was. Ik lag ruim 1 meter 20 boven mijn bed in de lucht. Ik ging rechtop zitten en keek om me heen, en merkte dat mijn kamer werd verlicht door het licht, dat van mijn ‘geestelijke lichaam’ kwam.

Mijn bewustzijn voelde precies zoals het nu doet, alleen scherper en levendiger. Desalniettemin was ik bang, omdat ik merkte dat ik uit mijn lichaam was gesleept, terwijl ik in de lucht zweefde. Ik probeerde de volgende paar minuten te vechten om weer in mijn lichaam te komen, door mezelf terug in mijn fysieke lichaam te duwen en mezelf wakker te maken.

Ik merkte dat mijn astrale been in en uit mijn fysieke been ging, dat op het bed lag. Mijn bewustzijn begon bijna te flikkeren als een kapotte gloeilamp, toen ik dichter bij mijn fysieke lichaam begon te komen. Ik begon in het been van mijn astrale lichaam te knijpen, in de hoop dat ik wakker zou worden, maar ik kon niets voelen. Toen ik eindelijk mijn lichaam binnenging, bevond ik me in een toestand van slaapverlamming, waarin ik me dus niet kon bewegen.

Er klonk een luid zoemend geluid in het midden van mijn voorhoofd. Door mijn onderzoek had ik geleerd, dat dit een voorbode was van uittredingservaringen. Wetende dat ik op het punt stond voor de tweede keer uit mijn lichaam te worden getrokken, ook al vocht ik gewoon om er weer in te komen, opende ik mijn ogen, en was weer 30 centimeter boven mijn lichaam. Na nog een minuut of zo van worstelen, nestelde ik me weer in mijn vlees, en was ondersteboven door wat ik zojuist had meegemaakt! Hoewel het waar is, dat ik tijdens dat seizoen in mijn leven actief probeerde om astraal te projecteren, door middel van studie en de toepassing van astrale projectietechnieken, zijn hier een paar lessen uit wat er met mij is gebeurd:

1  Het demonische wezen trok me zonder mijn toestemming uit mijn lichaam.

2  Ik werd er voor de tweede keer uitgetrokken tegen mijn wil, nadat ik had gevochten om weer in mijn lichaam te komen. 

3  Ik deed alle beschermingstechnieken, die in de New Age beweging werden geleerd, om te waken tegen ongewenste aanvallen.

Ik had zelfs een Bijbel, die ik soms onder mijn bed en zelfs onder mijn kussen legde, omdat ik naïef dacht dat dit zou helpen, om duistere geesten af ​​te weren. Maar ik kwam nog steeds ‘iemand’ tegen, die me uit mijn lichaam kon trekken.

 

Verschrikkingen van het astrale rijk

Mensen die misleid zijn, denken dat de demonen in het astrale rijk hen ​​op de een of andere manier zullen respecteren, omdat zij zich een bal van wit licht om zich heen voorstellen, of een mantra van bescherming herhalen (toverspreuk!). Of ze zullen denken, dat ze alleen enge ervaringen kunnen hebben, wanneer ze op een lage frequentie werken, omdat angst (een lage frequentie) nog meer angst aantrekt. Hier is echter een verhaal van een New Ager, die vóór haar ervaring niets anders had dan de best mogelijke houding. Toch werd ze vastgepind, ingesloten en misbruikt door drie demonische wezens op het astrale vlak…

‘Ik werd astraal verkracht!’

Ze begint met het beschrijven van haar ervaring met haar zogenaamde ‘geestelijke gids’, Aaron genaamd, die ‘in het astrale’ de liefde met haar bedreef. Het waren ‘astrale sekspartners’, die elkaar zouden behagen in hun ‘lichtlichaam’. Op een dag werd de sluier opgelicht… en deze ‘geestelijke gids’ van haar onthulde zijn ware aard:

‘Dus ik riep om Aaron, en ik dacht dat hij het was. Voordat ik Aaron zag, was er een enorm licht. Deze keer was het echter helemaal donker… Dus in het begin was het leuk. Het voelde alsof het begon in mijn basischakra, en wat het ook was dat me aanraakte, werkte zich omhoog… Ik weet niet zeker wanneer het gebeurde, maar ineens voelde het alsof er een energieverandering in de kamer was. Aaron, of wat of wie dan ook die bij mij was, was verdwenen, en nu kon ik tenminste drie of meer entiteiten voelen! Ze stonden allemaal naast me, keken naar beneden, en bespraken wat ze met me moesten doen.

Eén van hen zei: “Laten we haar mee terug nemen”. Ik kreeg een ‘flits’ van hoe eentje van hen eruit zag, en het was helemaal niet prettig! Hij had lange stokbenen – zo mager als een bezem – en een kop van een ram, of iets met hoorns (een beetje zoals dat Pan wezen). De vrouwelijke entiteit met wie hij sprak, had veel haat dat ze op mij richtte. Ik voelde me op dat moment een beetje ongemakkelijk, en wilde mijn lichaam volledig verlaten om meer controle over de situatie te krijgen.

Het was geen slaapverlamming. Het was alsof mijn astrale lichaam naar beneden werd gehouden!!! Ik kon mijn armen en benen bewegen, maar ik werd vastgepind in het gebied van de zonnevlecht. Plotseling begonnen ze op me af te rennen vanaf de andere kant van de kamer, en sprongen naar beneden, bovenop me! Het was alsof ze om de beurt mijn ‘energie opslurpten’. Ik kon er niet echt iets aan doen, fysiek of astraal. Ik zat gewoon vast. Hun praten werd luider, en nu kon ik muziek horen. Het voelde heel obsceen, en ik voelde niets positiefs of warms van hen afkomen.’

Dus deze spirituele gids kwam opdagen met een groot aantal demonen. Ze klemden haar astrale lichaam vast, en iedereen misbruikte haar om de beurt tegen haar wil. Dit weerlegt de leugen, dat ‘als je op een lage frequentie van angst opereert, je enge entiteiten in het astrale zal aantrekken of manifesteren’, omdat deze vrouw haar ‘spirituele gids’ in vertrouwen en liefde riep. Uiteraard was ze totaal misleid.

Ze gaat verder met te zeggen: “Als ik nu op elk moment aan hem denk, krijg ik intense vlinders in mijn buik. Ik voel me alsof ik verliefd ben”. Ze geloofde echt, dat ze een romantische relatie had met haar spirituele gids. Hij droeg haar over aan een groot aantal demonen, ook al was ze niet eerder in een staat van angst geweest.

 

Shapeshifting ‘astrale entiteiten’

Een ander ding over astrale entiteiten (demonen) is, dat ze de reputatie hebben van gedaante te veranderen… shapeshiften. Vanwege de grafische aard van dit getuigenis, zal ik het niet woord voor woord citeren. Zelfs als we het samenvatten, zal je maag zich misschien omkeren, maar het is noodzakelijk om de ernst van wat er in het astrale rijk gebeurt te communiceren. Hij beschrijft dat hij een uur lang seksueel werd gekweld door astrale demonen. Dit kwam vaak voor bij deze persoon, maar deze keer dwongen de demonen hem Bijbelverzen voor te lezen, terwijl ze hem misbruikten.

Hij gelooft, dat ze hem dit lieten doen als een manier om God te bespotten! De demonen vermomden zich toen als een vrouw, en ze geboden hem om haar te misbruiken. Ze veranderde daarna in een klein meisje, en hij, ervan overtuigd dat hij op dat moment wakker was, wachtte tot de autoriteiten hem naar de gevangenis zouden brengen voor kindermishandeling.

De eerste vraag is, waarom zouden deze ‘negatieve astrale entiteiten’ hem uit de Bijbel laten voorlezen, als een manier om God te bespotten? Je zou zeggen, waarom laat je hem niet voorlezen uit de Koran, de Zohar, of de Veda’s, als een manier om de spot te drijven met hun god? Deze negatieve astrale entiteiten lijken het oneens te zijn met God de Vader en Jezus Christus, en niet met de valse goden van andere religies. Dit bevestigt alweer dat deze entiteiten demonen zijn, die God de Vader en Jezus haten en bespotten!

Volgens de Bijbel, Gods Woord, is satan in staat om zichzelf te veranderen, te vermommen in een engel des lichts (2 Korinthiërs 11:14). Dus dat een wezen of entiteit zich op een bepaalde manier manifesteert als een zogenaamde ‘gids’, een ‘meester’, een ‘geest’ of een ‘engel’, betekent niet dat ze dat ook werkelijk zijn! Demonen zullen zichzelf vermommen om hun werkelijke vorm, hun ware aarde, te verbergen. We kunnen satan en zijn demonen, vermomd in een ander jasje, dus niet vertrouwen.

 

Demonen vermommen zich om zonde uit te lokken

‘Astrale seks’ is een veel voorkomende praktijk, die wordt geprezen en aangemoedigd binnen de New Age. Alleen God weet hoeveel mensen met demonen omgaan in vermomming, denkend dat ze ‘astrale speelkameraadjes’ zijn. Deze demonen zullen je manipuleren om seks met hen te hebben door hun vorm te veranderen.

 

Demonen verlammen mensen tegen hun wil in het astrale

Een ander ding dat ze zullen doen, zoals we al hebben gezien, is je tegen je wil verlammen. Een persoon zocht online hulp op forums, nadat hij de volgende ervaringen had gehad: “Ik zag mezelf uit mijn lichaam rondkijken in mijn kamer. Toen kwam er iets naar me toe dat ik kon voelen, maar niet zag. Het was een man, en hij hield me vast. Ik probeerde weg te komen, maar hij was erg sterk en overmeesterde me. Hij legde zijn handen op mijn keel, en ik kon niet praten. Hij hield me in bedwang en gebruikte me volledig. Hij misbruikte me in de ruimste zin van het woord, en vertrok toen hij klaar was. Ik werd huilend wakker en bleef dat een hele tijd doen.”

Een ander verhaal beschrijft verkrachting inclusief slaapverlamming:

“Ik dreef naar het astrale, of beter gezegd, ik werd erin getrokken. Ik zweefde naar een meisje met shapeshifting gezichten. Zij, of moet ik ‘het’ zeggen, deed zijn mond heel wijd open en trok aan de zijkant van zijn mond. De huid ervan was als elastiek uitgerekt, en op ongeveer een armlengte werd het uitgetrokken. Toen reikte het wezen naar mij, en probeerde hetzelfde te doen met mijn huid, die niet zo rekbaar was.

Het volgende is wat er gebeurde… Er werd iets in mijn anus ingebracht. Dit heb ik de afgelopen 2 jaar al honderden keren meegemaakt. Dan zit ik weer in een nieuwe houding, en mijn armen zijn verlamd. Dus nu kan ik niet bewegen, maar ik begin het te proberen. Het is echt moeilijk om mijn armen te bewegen. Ik kan mijn armen een beetje bewegen. En terwijl ik worstel, hoor ik een vrouw lachen, alsof ze met me worstelt, terwijl ze probeert me stil te houden.

Het gevaar van ‘astrale projectie’ wordt zoveel mogelijk verzwegen

Dit is de kant van astrale projectie, waar je niets over hoort in New Age boeken en New Age video’s. Natuurlijk niet! Satan is sluw.

 

Demonische bezetenheid door astrale projectie

Een andere veel voorkomende ervaring is die van ‘astrale parasieten’, waarbij dergelijke entiteiten zich hechten aan je ‘astrale lichaam’, en zich voeden met jouw energie, zelfs nadat je bent teruggekeerd in je lichaam. We zullen later in het artikel praten over de echte oplossing voor de astrale gruwelen.

‘Astrale parasieten’

Het zijn nog steeds demonen, alleen in een ander jasje. Demonen zullen zich aan je hechten en kunnen bij je binnenkomen, terwijl je ‘astraal reist’. Terwijl je buiten je lichaam bent, heb je je volledig overgegeven aan een demonisch rijk! Je hebt hen legaal recht in je leven gegeven, door je bezig te houden met toverij. En als je weer in je lichaam komt, voel je ineens dat er ‘iets’ aan je gehecht is, of dat je een ‘duistere aanwezigheid’ bij je draagt. Demonische bezetenheid is niet altijd wat mensen denken. Je hoeft er niet per se gek van te worden, met demonische stemmen te spreken, of spinnen te eten. De demon raakt verweven in een bepaald niveau van je vlees of verstand, en zijn ogen worden jouw ogen.

Een voorbeeld van iemand, die demonische bezetting ervaart na astrale projectie

“Ik verliet mijn lichaam tijdens astrale reizen. Toen ik terugkwam, was ik niet alleen. Sindsdien ben ik nooit meer alleen geweest. Een goeroe vertelde mij, dat een astrale parasiet mijn aura binnen was gedrongen. Ik heb verbanning en zuivering geprobeerd, maar ik denk dat ‘het’ nog steeds bij me is.”

Als een oefening je kan openstellen voor bezetenheid, is het demonisch! Dat is wat demonisch betekent. Ondanks het duidelijke bewijs van demonisch gedrag, zullen New Age leraren, zoals Koi Fresco, vaak volhouden ‘dat een ervaring in het astrale ‘niet goed of slecht’ is; het komt er gewoon op aan hoe we het waarnemen’.

Vraag is, hoe kunnen we misbruikt of verkracht worden door een entiteit met een ramskop, en deze als een engel zien? Is het hebben van een ‘astrale parasiet’ engelachtig?

De satanische New Age beweging is absoluut doordrongen van tekenen van demonische activiteit
Maar omdat de grootste angst van New Agers de angst zelf is, zullen zij opzettelijk een oogje dichtknijpen voor het bewijs van demonische activiteit. Ze weigeren het kwaad kwaad te noemen, en goed goed. Trots weerhoudt iemand er vaak van om te zien, dat hij betrokken is bij iets dat geestelijk schadelijk is. Het kan beschamend en ontmoedigend zijn, om te denken dat het laatste jaar van studie en oefening voor jou de deur heeft geopend voor demonische bezetenheid.

 

Astrale projectie is demonisch

Op de Joy of Satan Ministries website en andere satanische websites kan men leren hoe men astrale projecties kan maken, en een eigen tempel in het astrale rijk kan creëren, om satanische rituelen uit te voeren en om demonen te ontmoeten. Ja, u leest het goed! De Bijbel noemt deze ervaringen demonisch.

Ze zullen de mensen echter wijsmaken, dat slechte of nare ervaringen plaatsvonden, omdat men zich in een lager astraal vlak bevond. En dat ze daar waren, vanwege hun lage frequentie of staat van lage vibratie. Er word je wijsgemaakt, dat de meeste ervaringen aangenaam kunnen zijn, en dat alle slechte ervaringen het gevolg zijn van het feit, dat de persoon zich op een lager geestelijk niveau bevindt, en dat ze dat lagere spirituele niveau bereikten, door in een staat van angst te verkeren. Ook dit is een leugen!

Demonen bewonen het ‘astrale rijk’

En omdat ze daar wonen, – wat bewijs laat zien – wonen ze daar, zelfs als je ze nog niet bent tegengekomen!

 

Jezus aanroepen stopt astrale aanvallen

Het uitroepen naar Jezus zal de demonische aanvallen stoppen! Verder bewijs dat deze praktijk demonisch is, komt van de Enige, van wie is bewezen dat Hij astrale aanvallen kan stoppen.

Een voormalige Ufoloog ontdekte, dat UFO-onderzoeksorganisaties getuigenissen in de doofpot stopten van ontvoeringen en geestelijke aanvallen, die werden gestopt toen de slachtoffers de naam van Jezus aanriepen. Hij creëerde ooit een hele website, die de verborgen agenda van deze wezens blootlegde.

Door de geschiedenis heen, zijn mensen, die in een toestand verkeerden van nachtelijke paniekaanvallen, astrale aanvallen, ontvoeringen door aliens aka demonen, en slaapverlamming, in staat geweest om de aanvallen onmiddellijk te stoppen, door niets minder dan Jezus aan te roepen!
Dit vertelt ons veel over zowel de aard van deze wezens in het geestenrijk als de aard van Jezus Christus.

Hier is een getuigenis van een vrouw, genaamd Lisa:

“De eerste keer dat dit gebeurde, was vorig jaar in april. Wat het ook was, het pakte me bij mijn haren. En toen ik de naam van ‘Jezus Christus’ riep, werd ik bevrijd. De volgende gelegenheid was direct daarna, en ik werd letterlijk ‘geestelijk’ uit bed getild. Ik kon mijn dochtertje van boven zien, en ik zei Zijn naam opnieuw, en ‘het’ liet me vallen.

Bij het volgende incident, – en dit gaat heel gek klinken – ijsbeerde een ‘wolf’ rond mijn bed. Het deed me denken aan de ‘wolf in schaapskleren’… Het was heel echt, net als de andere ervaringen.

Ik ervoer in februari van dit jaar een lange alien vinger, die mijn gezicht streelde en probeerde me uit mijn slaapkamerdeur te slepen. Nogmaals, ik zei de naam van Jezus, en het wezen liet me gaan.”

Ze werd geestelijk uit haar lichaam getrokken door iets, dat haar uit haar slaapkamer probeerde te slepen. Deze ervaring werd onderbroken door de naam van Jezus te gebruiken. Als deze ‘astrale wezens’ geen demonen zouden zijn, waarom gehoorzamen ze dan aan de naam van Jezus?

Als Jezus God is over alles, zoals in Romeinen staat, en deze negatieve astrale entiteiten in werkelijkheid demonen zijn, is het volkomen logisch dat alleen al de naam van Jezus deze demonische aanvallen stopt. Maar als Jezus niet iemand speciaal zou zijn, en dit slechts algemene astrale wezens zouden zijn, waarom vormt Jezus dan een probleem voor hen? Herinner je dat het de God van de Bijbel was, die deze astrale demonen probeerden te bespotten in een eerder getuigenis dat we lazen? Niet de goden van bijvoorbeeld het hindoeïsme!

Een man, genaamd Jason, geeft een soortgelijk getuigenis:

“Ik sliep in mijn kelderslaapkamer, toen ik plotseling wakker werd en drie wezens aan het voeteneinde van mijn bed zag staan. Ik was volledig verlamd en overmand door angst, en voelde meteen dat deze wezens slecht waren. Ze hadden een reptielenhuid en grote zwarte ogen… Ze dreven rond naar de zijkant van het bed. Ik voelde dat degene in het midden hun leider was. De leider reikte naar beneden, greep mijn armen met zijn handen op mijn biceps, en tilde me uit bed. Ik voelde me bijna volledig gewichtloos, als een heliumballon.

Toen ik in een staande positie was, maar de vloer niet aanraakte, ging zijn mond wijd open en ademde hij een gloeiend hete straal zwavelgeur in mijn gezicht. Toen begonnen we te draaien, en zonken we met ons hoofd in de vloer. Ik dacht dat ze me naar de hel zouden brengen, en ik zei: “Ik bestraf je in de naam van Jezus!”, en meteen lag ik weer in mijn bed. Mijn hart bonsde bijna uit mijn borst, en ik was doorweekt van het zweet.”

 

‘Je bent een god’, zegt een demon in je oor

Demonen willen juist dat je astraal projecteert, zodat ze je kunnen laten denken dat je ‘je eigen god’ bent, zodat ze je valse doctrines van ascentie of stijging of spirituele transformatie kunnen bijbrengen. Want hiermee kunnen ze je overtuigen, dat je spiritueel kunt evolueren, door geheime kennis en het uitvoeren van occulte praktijken. Bovendien is het een middel, om jou valse theorieën over het hiernamaals bij te brengen, waardoor je denkt dat je gewoon in ‘het astrale’ kunt rondzweven, totdat je besluit weer te ‘reïncarneren’. Ze geloven, dat je tijdelijk een goed of slecht astraal rijk ervaart, afhankelijk van of je een ‘goed’ of ‘slecht’ persoon in dit leven was, en dat de slechte astrale ervaring na de dood alleen voortduurt, totdat je jezelf vergeeft. Dit is een leugen uit het rijk der duisternis van de vader der leugen!

Vals gevoel van goddelijkheid en spirituele kracht

Het is in tegenspraak met alles wat de Here Jezus zegt over het hiernamaals.
Satan wil je een vals gevoel van goddelijkheid en spirituele kracht geven. Hij wil je voorzien van een vals gevoel van veiligheid, een vals gevoel van vrede, zodat je kunt leven zoals je maar wilt. En je zult straks, nadat je gestorven bent, gewoon rondzweven op een astrale vakantie, zonder verantwoordelijk te worden gehouden door een heilig God. Het is misleiding en manipulatie van de hoogste plank!

Als jouw astrale projectie ervaringen je doen geloven, dat je een god bent, dat het astrale rijk een goedaardig zwevend rijk is, dat er goede en slechte aliens bestaan, of dat je in het hiernamaals geen morele verantwoordelijkheid hoeft te nemen, dan word je systematisch voorbereid door dezelfde demonen, die mensen kwellen op het astrale vlak!

Astrale entiteiten (demonen) vluchten voor de naam van Jezus!

Voor de mensen, die dit kunnen getuigen, is de sluier van begoocheling of betovering voor hun ogen weggenomen, en ze zien het astrale rijk en de wezens, die dat rijk bewonen, voor wat ze werkelijk zijn: demonen die onderworpen zijn aan de heerschappij van Jezus Christus!

Astrale projectie weerlegd

We hebben dus geleerd dat de Bijbel de praktijk van astrale projectie veroordeelt als toverij, als een zonde die jouw Schepper veroordeelt. We hebben gezien, dat de Bijbel ons leert dat ‘hogere geestelijke rijken’ in feite de ‘lucht’ en de ‘hemelse plaatsen’ zijn, waarin satan en zijn demonen opereren.

Laat je niet misleiden door de oppervlakkige aantrekkingskracht van astrale projectie

Het is een gevaarlijke occulte praktijk, die niets anders doet dan je letterlijk vatbaar maken voor demonische invloeden, en je misleiden over de aard van de ziel, de geestenwereld, en het hiernamaals. God verbiedt dergelijke praktijken in de Schrift, omdat Hij weet waar we mee te maken hebben en wat het met je zal doen. Hij weet wat er aan de andere kant van de sluier is, als we proberen ons lichaam te verlaten. En Hij weet dat we dan zeer waarschijnlijk misleid zullen worden om Jezus Christus te verwerpen als we door dat konijnenhol gaan.

Als iemand die uit ervaring spreekt…

Ik zou iedereen die dit ziet, willen aanmoedigen om een ​​beslissing te nemen om deze praktijk af te leggen… om vergeving te vragen. Als iemand die uit ervaring spreekt, doet het niets anders dan je versterken in je eigen zelfbedrog. Neem vandaag de beslissing om een relatie aan te gaan met Jezus Christus als je Heer en je Verlosser, en als enige Bron van zorg en vervulling.

Jezus belooft geen ‘uittredingen uit het lichaam’ aan degenen, die zich bekeren en Hem volgen. Hij vult echter wel de geestelijke leegte in ons, die ieder mens zonder God zal ervaren in zijn leven. Hij alleen geeft eeuwig leven! Satans koninkrijk leidt tot de dood en de hel.

Gelukkig trok de Heer me terug van de andere kant van het hek, zodat ik met een zuiver geweten getuig, dat astrale projectie een door demonen gedreven oefening is, bedoeld om je te versterken in je verkeerde overtuigingen. Ik dacht dat het een bewijs was, dat ik dichter bij de waarheid over God en het universum kwam, maar wat het in werkelijkheid doet, is een extra set oogkleppen op onze ogen zetten, zodat we niet langer in staat zijn om de waarheid te zien. En daar komt nog het volgende bij voor hen die niet in God geloven:

‘…ongelovigen, wier overleggingen de god (satan) dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.’  2 Korinthiërs 4:4

Astrale projectie valt ook onder hekserij, en het stelt ons open voor bezetenheid door demonen. Het beste wat je voor je geestelijke ontwikkeling kunt doen, is deze praktijk helemaal te verlaten, Jezus Christus te vragen je te vergeven voor je betrokkenheid hierin, boeken, DVD’s en alles wat er mee te maken heeft te vernietigen, en je vertrouwen op Hem alleen te stellen voor je redding. Want al het verlangen dat je hebt naar dingen buiten deze wereld kan alleen worden voldaan door een intieme relatie met God, en het eeuwige leven dat Hij belooft aan degenen die zich bekeren en in Zijn Zoon geloven.

 

Bron:

https://reasonsforjesus.com/astral-projection-exposed-sleep-paralysis-the-demonic-realm/

You may also like