Voor jongens en meisjes: ‘Leiding’ door Harry Foster

De ene manier is uitwendig, de andere is inwendig. Getuigenis en voorbeeld van hoe de Heilige Geest ons wil leiden en beschermen voor gevaar in dit waargebeurd verhaal.

Eindtijdnieuws.com
23 februari 2024

 

Voor jongens en meisjes

Leiding

Harry Foster

Fred kwam op een zondagmiddag thuis van Crusaders, en ontdekte dat oom Joe op de thee was gekomen. Hij was altijd blij om zijn oom te zien, maar deze keer was hij extra blij, omdat hij stond te popelen om hem een vraag te stellen, die voortkwam uit hun Bijbelstudie van die middag. Het specifieke punt kwam voort uit het vers: ‘Want zovelen als geleid worden door de Geest van God, die zijn zonen van God’  (Romeinen 8:14). Ze hadden over het onderwerp ‘leiding’ nagedacht, en Mr. Wiseman, de leider van de klas, had de jongens verteld, dat er twee belangrijke manieren zijn waarop een Christen geleid kan worden:

De ene is uiterlijk – door het Woord van God  (Psalm 119:9)

De andere is innerlijk – door de Heilige Geest

Nu had Fred geen vragen over de autoriteit van de Schriftteksten, maar zijn probleem betrof de innerlijke leiding door de Heilige Geest. Dus haalde hij zijn oom erbij en vroeg, of hij een verhaal had om te illustreren en uit te leggen hoe dit werkte. Hij werd niet teleurgesteld! Oom Joe was zowel in Colombia als in Brazilië geweest….

En dit was zijn verhaal….

“Elke zondagmiddag”, zei oom Joe, “reed ik er op een gehuurd paard op uit om het evangelie te verkondigen in een naburig dorp in Chocó [Colombia], waar wij woonden. Het grootste deel van het smalle pad was heuvelachtig en ruw, maar ruim 3 kilometer buiten ons dorp was er een lang stuk, dat meer vlak was en niet zo verwilderd. En als we daar aankwamen, gaf ik het paard altijd de vrije teugel, en begon hij te galopperen. Hij leek hier net zo van te genieten als ik, en het verkortte de tijd van mijn reis.

Op een zondag, een dag die ik nooit zal vergeten….

had ik dit deel van het pad bereikt en was haastig begonnen, toen ik plotseling voelde, dat ik moest stoppen. Het was niet dat ik een stem hoorde, maar dat ik van binnen voelde, dat het goed zou zijn om te stoppen. Eerst was ik geneigd er geen aandacht aan te besteden, maar het gevoel van binnen werd zo sterk, dat ik besloot er gehoor aan te geven. En met enige moeite lukte het me het paard in bedwang te houden en langzaam te laten lopen. Net toen ik dat deed, keek ik voor me en de schrik sloeg me om het hart! Want vlak vóór mij was een draad dwars over het pad gespannen. Ik reed er langzaam naartoe om er naar te kijken en ontdekte, dat het precies op de juiste hoogte was vastgemaakt, om me net onder de kin te grijpen. Eerst huiverde ik, omdat ik me realiseerde hoe dodelijk het zou zijn geweest, als ik ertegenaan was geslingerd. Toen hief ik mijn hart op naar de Heer in een groot dank U. Die innerlijke stem had mijn leven gered!

Er waren veel vijanden van het evangelie in dat gebied

Sommigen van hen moeten de draad van de ene boom naar de andere hebben bevestigd, om een val voor mij te maken. Toen ik na de dienst naar huis terugkeerde, reed ik heel voorzichtig over dat stuk weg, maar de draad was verdwenen. Ik had nooit zoiets vermoed. Ik had ook geen gevoel van gevaar, toen ik het paard in toom hield, maar de Heilige Geest had me geleid om langzamer te gaan rijden. Dus dat was een van mijn ervaringen van leiding door de innerlijke stem. Is het zinvol?”

Fred vond dat het zeker zinvol was!

En hij was het met zijn oom eens dat, hoewel het leven niet vol is van zulke sensationele gevaren, het toch veel van satans valstrikken heeft, zodat de enige hoop van de Christen, om daarvan gered te worden, is om de innerlijke ingevingen van de Heilige Geest te gehoorzamen. Als we gevoelig genoeg zijn, zal Hij op ons inchecken of erop toezien, wanneer we het gevaar lopen om ons in een richting te haasten die ons goed genoeg lijkt, maar waarin een geestelijke val voor ons is opgezet door de vijand van onze zielen.

Oom Joe vertelde hem, dat er nog een verhaal was over een plotselinge aansporing tot actie, wat net zo belangrijk is als gecheckt worden [door de Heilige Geest]. Maar er was die dag geen tijd meer voor een ander verhaal.

 

Bron:

The only library of T. Austin-Sparks: Toward the Mark, Volume 3, Issue 6 – For Boys And Girls: Guidance 119

You may also like