Geestelijke oorlogvoering in catastrofaal weer

Satan kan het weer manipuleren. Waargebeurde verhalen! Op het gebied van extreem weer heeft Doug Riggs bij enkele gelegenheden behoorlijk significante dingen zien gebeuren.

Eindtijdnieuws.com
17 maart 2024

 

Pastor Doug Riggs’ persoonlijke ervaringen met catastrofaal weer.
Hij gebruikte in zo’n situatie geestelijke oorlogsvoering. Lori Riggs is persoonlijk getuige van een van deze situaties, omdat ze zich slechts een paar kilometers ten westen ervan bevond. Ze zag met eigen ogen wat er gebeurde met een tornado boven haar hoofd.

 

Doug Riggs:

‘De stormen zullen komen. Zij die hun God kennen, zoals in Daniël 11 staat, zullen daden verrichten.
We weten dat Satan het weer kan manipuleren, uit Job 1 en 2: de wervelwind, of de tornado, of wat het ook was dat kwam, en het doodde Jobs kinderen.
Hij was onder de hand, zoals er staat, de autoriteit of jurisdictie van Satan, met Gods toestemming.

Ik heb hier een paar historische dingen door geleerd

Ik woonde vroeger in Tulsa, waar ik vele jaren met overlevenden heb gewerkt. In sommigen van deze overlevenden was er zeer hoog geïnvesteerd in de programmering van de Nieuwe Wereldorde. Hun interne dissociatieve werelden waren in hoge mate geïnvesteerd met generationele heerschappijen en machten, zeer verborgen. En terwijl ik met hen werkte, en soms in die dieper gelaagde persoonlijkheden groef, die zeer verborgen waren…. net voordat ik sommige van deze gebieden bereikte, gebeurden er soms vreemde dingen!

Ik herinner mij dat ik werkte met deze individu….

We waren in een kerk in Tulsa en ze was opgegroeid in Amerika. Maar toen ik bij dat deel van haar kwam dat dichter bij haar ware Europese identiteit lag, kwam ze naar buiten en sprak ze met een Brits accent.
We hadden plastic bekertjes, en ik zei: “Wil je iets drinken? Ik heb je nog niet ontmoet”.
Ze zei: “Wat doe ik hier? Hoe kom ik hier?” en ze sprak met een Brits accent.
Ik zei: “Wil je iets drinken?”
Ze zei: “Wat is dit?” En het was een stervormige (?) beker.
Ik zei, “Het is maar een beker”.
“Zo heb ik het nog nooit gezien. Ik ben kristal gewend.” En ze zei met een Brits accent, “Zou je me kunnen laten zien waar ik ben?” En ik opende de deur en we gingen naar buiten en keken.

Ik zag dat de lucht heel donker werd….

En terwijl dat belangrijke deel van haar naar boven kwam, wat een heel nieuw gebied van haar verborgen substructuur van haar identiteit opende, kwam er een tornado naar beneden in Tulsa. Hij kwam ongeveer anderhalve kilometer ten westen van ons neer en ging recht op het gebouw af waar we samenkwamen!

We begonnen te bidden

We zagen de hagel, en ik zei alleen:
“In de naam van Jezus Christus, beveel ik dat dit weer wordt verwijderd uit Satans domein, en aan Hem wordt overgeleverd, onderworpen aan Jezus Christus als Zoon van God, Zoon des Mensen, Zoon van David!”
Dus ik deed de gebedsoorlogvoering, en ik wist niet wat er gebeurd was; het [ding] ging verder en ging over ons heen.

De volgende dag stond er een kaart in de krant van Tulsa

Het liet zien waar deze tornado neerkwam, en hij kwam neer net ten westen van waar wij samenkwamen. Vlak voordat hij ons raakte, ging hij zigzaggend naar het zuiden! Hij verwoestte een kerk, ongeveer een halve mijl verderop, en toen ging hij zigzaggend terug naar hetzelfde spoor, dat ons zou hebben geraakt, en hij bleef oostwaarts gaan….

De tornado was op weg naar mijn huis, dat ongeveer drie kilometer verderop ligt!

Mijn vrouw was daar, kwam ik later achter. Dit ding ging recht op ons huis af. Hij steeg op, ging recht over ons huis heen, ging weer neerwaarts, bleef doorgaan, ging de Interstate 44 op, raakte een wegrestaurant, en doodde negen mensen. En dus keek ik ernaar. Ik bedoel, daar was het!

Er was een storm, geloof ik, die ontworpen was om ons uit te schakelen

Er was nog een andere keer dat ik met een ander persoon van de koninklijke familie werkte. Mensen denken misschien dat dit gewoon toeval is, maar ik werkte met haar; en het was ongelooflijk! Ik voelde de duisternis [komen] toen wij met haar werkten. Ik keek uit het raam….

Er was een gigantische zwarte wolkenmuur

Zoiets had ik nog nooit gezien! Hij strekte zich uit door de hele lucht en was ondoordringbaar zwart. Ik zei: “Dat is volkomen demonisch!” En ik begon oorlog te voeren. Toen zag ik hem uiteenvallen.

De grootste tornado ooit geregistreerd in de geschiedenis….

vond enkele jaren geleden plaats in Norman, Oklahoma, en F-5 begint met een rotatiesnelheid van ongeveer 260 mijl per uur en moet ongeveer een halve mijl in diameter zijn. Deze tornado die dat zuidelijke deel van Oklahoma City trof, had een rotatiesnelheid van 420 kilometer per uur en kwam neer. Hij zoog dingen uit de grond, verwijderde beton, asfalt, alles uit de grond, en die tornado was op weg naar Tulsa! Toen hij in Tulsa aankwam, zag ik dat ding aankomen. Ik begon met oorlogvoering in gebed. Hij kwam aan de rand van Tulsa. Men probeerde hem te traceren en iedereen zei: “Waar is hij gebleven? Waar is hij naartoe gegaan?” Het was net alsof er toen een luchtbel boven Tulsa hing.

Dit ding splitste zich, ging rondom en kwam weer bij elkaar, nadat het Tulsa was gepasseerd

Dus ik heb keer op keer gezien dat wanneer je gaat staan, – en dit is de manier waarop ik bid, wat de situatie ook is. In Job 1 en 2 was die storm onder toezicht, onder auspiciën van Satan, wat een van de manieren was waarop hij Jobs kinderen doodde.

Ik sta op en zeg dan:

“In de naam van Jezus Christus, beveel ik dat deze storm, en alles wat er energie aan geeft vanuit het satanische rijk, ongedaan wordt gemaakt, onderworpen aan Jezus Christus, en uit het rijk van het natuurlijke en bovennatuurlijke wordt gehaald!” en ik blijf daar gewoon staan.
En ik heb ook andere omstandigheden gezien waarin God dat doet.

We hebben een geweldige autoriteit in Christus!

Het gaat er niet om wie we zijn. Het gaat om de kracht, die we hebben in verbondenheid, in eenheid met Jezus Christus.
Veel van deze dingen kunnen we niet zien. Maar we kunnen op deze manier bidden en we geloven gewoon, door het geloof, dat God iets doet. Maar op het gebied van dit soort weer heb ik bij minstens drie gelegenheden behoorlijk significante dingen zien gebeuren.’

 

Nog een gebed tegen extreem weer

We weten dat ons weer niet meer is wat het zou moeten zijn. Hoe kunnen we ervoor bidden?

Hier is een gebed voor ‘weer-oorlogvoering’, maar deze keer gericht tegen de vijand, of hij nu technologie gebruikt of niet. Gebruik het en voeg toe wat u wilt, of laat dingen weg. Laat u ook hierin leiden door de Heer:

‘Dank U, hemelse Vader, voor Uw genade en bescherming!
In de naam van Jezus Christus van Nazareth, door Zijn bloed en met de autoriteit die ik bezit in Zijn naam, vraag ik U nederig, Vader, dat alle aanvallen op mijn hersenen of mijn lichaam zullen worden geblokkeerd door Uw schild van bescherming. Ik blokkeer alle aanvallen door HAARP, radiogolven, elektromagnetische straling, ELF-golven, microgolven, geluidsgolven, gevaarlijke frequenties, of andere martelende en opzettelijke vormen van hersenspoeling of mind control golven, gericht op mij, of mijn familie, en mijn locatie. En in Jezus’ naam, in Zijn autoriteit, door Zijn kostbare bloed, vraag ik dat er geen blijvende schade of gevaarlijke gevolgen van deze (weer)wapens zullen zijn voor mijn gezondheid, mijn omgeving, etc.
Ik vraag U, Vader, in Jezus’ machtige naam, dat alle effecten van deze wapens tienvoudig terugvallen en terugkeren naar mijn vijand, Satan. Dank U, Heer! En ik blokkeer alle vormen van vergelding tegen mij met het bloed van Jezus.
Dank U, Heer! Amen!’

Ik geloof dat God ons door onze tussenkomst in voorbede zal helpen om het gezag over het schadelijke weer over te nemen, om het effect ervan te verminderen, of het helemaal te stoppen, wanneer het door de vijand is gestuurd om dood en verwoesting te zaaien in Gods schepping.
Wijs rentmeesterschap houdt ook bescherming in, zoals door voorbede.

 

Bron:

Spiritual Warfare in Catastrophic Weather

You may also like