Insider: Ondergrondse Bases & Nephilim bestaan echt!

“Als de wereld van vandaag meer kwaad aanvoelt dan 20 of 30 jaar geleden, verbeeldt u zich dat niet…” Carolyn Hamlett over hoe TPTB dit verborgen weten te houden.

 

Eindtijdnieuws.com
11 februari 2024

 

“Als de wereld van vandaag meer kwaad aanvoelt dan 20 of 30 jaar geleden, verbeeldt u zich dat niet… We hebben nu slechte vertegenwoordigers onder ons in fysieke vorm, die wel degelijk menselijk lijken, maar dat niet zijn.” – Carolyn Hamlett

‘Ik weet dat het onderwerp over hybriden en Nephilim vrij ver gaat, maar niet zo ver wanneer beschreven in termen, die mensen gewend zijn:

Vanuit mijn leven als voormalige multi-generationele dienaar in de organisatie, die heeft gewerkt aan Het Plan om de NWO uit te voeren, kan ik u zeggen dat grote ondergrondse basissen bestaan, ​​en dat er veel bizarre projecten, zoals genetische manipulatie en hybridisatie [kruisingen met onder andere gevallen engelen, maar ook met dieren] hebben plaatsgevonden voor vele jaren.

 

Hoe zoveel medewerkers van ondergrondse faciliteiten hierover konden blijven zwijgen?

Er zijn hierop verschillende antwoorden…

1  Eerst en vooral, in het leger en in de organisatie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan voor de Nieuwe Wereld Orde, krijgt niemand een dergelijke verantwoordelijkheid, tenzij hij of zij is getest, en in staat is om alle activiteiten en informatie geheim te houden.

2  Sommige steden of militaire basissen besteden bepaalde projecten uit aan ‘civiele’ bedrijven, die niet-militairen inhuren, aan wie een geheime toegangsbevoegdheid wordt gegeven, pas nadat ze verschillende tests achter de rug hebben, waarvan er één is om hun werk geheim te kunnen houden. Mijn ex-man werkte aan geheime projecten, maar toch heeft hij helemaal nooit iets onthuld over de basis, of zijn werk daar.

3  Er zijn mensen ‘in dienst’ in de ondergrondse faciliteiten, die daar zijn voor het leven.

4  Iets om in gedachten te houden, zijn de zeer reële top secret programma’s, die reeds bestonden tijdens de Tweede Wereldoorlog, waaraan vele betrokken mensen toegewijd genoeg, of angstig genoeg waren, om het allemaal geheim te houden. Mijn ex-schoonvader was een codebreker op een geheime locatie, bekend als ‘The Farm’ (‘De Boerderij’). De werkelijkheid van alles in The Farm was zodanig, dat als er een breuk in de geheimhouding zou ontstaan, de hele boerderij met al zijn inwoners hoog de lucht in geblazen zou worden, binnen een handomdraai!
Een andere voormalige vriend van mij, een gepensioneerde kernfysicus, die ook tijd doorbracht in The Farm, werd daarnaast toegewezen om te werken aan het H-Bom (Waterstofbom) project in Los Alamos. Ook hij heeft te zwijgen over zijn werk.
Tot op de dag van vandaag zijn de details van de operaties op deze twee plaatsen, The Farm en Los Alamos, duister gebleven door handhavers, die er voor zorgen dat het grote publiek nooit de waarheid krijgt te horen, en de waarheid ook niet zal geloven als het hen wordt verteld!

 

Bovennatuurlijk kwaad  

Veel mensen hebben het over Nephilim, maar zijn ze klaar om te geloven dat de Nephilim een realiteit zijn? Wat als iemand naar voren kwam om te zeggen, dat ze in feite geloven dat de Nephilim echt zijn, zou deze persoon worden geloofd?

Ik denk, dat mensen de hele dag over Nephilim zouden kunnen praten. Maar als iemand naar voren zou komen om te zeggen, dat hij ervaring heeft uit eerste hand, dat de Nephilim inderdaad vandaag de dag bestaan ​​op aarde, zou deze persoon niet worden geloofd. Denk eens na: omdat je het niet kunt zien, omdat je het niet kunt horen, betekent niet dat het niet bestaat.
Honden zijn in staat om frequenties te horen, die niet hoorbaar zijn voor het menselijk oor. De aarde lijkt vlak, maar is het niet. In deze fysieke wereld zijn er gassen, die we niet zien, maar desondanks bestaan ze. Er zijn radiogolven, microgolven en andere frequenties, die we niet zien of horen, maar ze bestaan wel degelijk!

Verdraaide informatie zal binnenkort worden vrijgegeven

De simpele waarheid is, dat we de nodige informatie missen voor een juiste analyse. De informatie bestaat en kan worden bewezen, en zal binnenkort worden vrijgegeven aan de wereld. Maar het zal gegeven worden in een verdraaide vorm voor een bepaald agenda: de agenda, die een fysieke hiërarchie van de macht moet ondersteunen, een organisatie, die door sommigen de Illuminati wordt genoemd.

Hebt u ooit deze ervaring gehad?

Je bent op reis, en je komt een grote stad binnen…. Je kan het niet helpen, maar je voelt een sfeer van kwaad, dat hangt als een deken over die stad. Je ziet het niet, maar je kunt het voelen. Eigenlijk, je verbeeldt het je niet! Net zoals we burgemeesters en regeringsfunctionarissen in de fysieke wereld hebben, zijn er in de bovennatuurlijke wereld vorstendommen, die aan specifieke regio’s zijn toegewezen, om de agenda van een georganiseerde regeringsmacht te dienen. Sommigen kennen deze macht als het koninkrijk van de duisternis.

En er is inderdaad een zwaardere aanwezigheid hier op aarde

Het is bedoeld voor de allerlaatste fase van Het Plan. In deze laatste fase wordt het bovennatuurlijke gecombineerd met het fysieke, hetgeen zal uitmonden in een spirituele globale Wereldorde. Veel mensen, die niet geloven in het bovennatuurlijke, supermensen, of hybriden, zullen dat spoedig wel doen.

Deze agenda maakt deel uit van Het Plan, een plan dat vele eeuwen geleden werd geschreven….
Een plan, dat mijn familie bloedlijn vele generaties heeft gediend. Hoewel velen beweren Gods eindtijd plannen te kennen, heb ik het plan gekend en gediend, dat juist in strijd is met alles wat van een Heilige, Rechtvaardige Schepper is. Alles wat ik deel, is uit mijn persoonlijke ervaring, tenzij ik anders aangeef. Wat ik zal delen, is waarschijnlijk anders dan alles wat u heeft gehoord. Velen van jullie zullen het niet geloven, althans in het begin.

 

Nephilim

Nephilim is de samenstelling van hybridisatie, niet alleen van fysiek DNA, maar ook dat van een ‘geestelijke’ hybridisatie: het combineren van menselijk DNA en menselijke geest met die van een andere ‘geest’-creatie, die naar het lijkt niet ​​op deze fysieke aarde bestaat.
Maar omdat onze ogen die andere ‘geest’-schepping niet zien, betekent dit niet dat het niet bestaat, noch betekent dit, dat het zich soms niet manifesteert of voortplant. Het is een kwestie van een ontbrekend gegeven, zodat men die mogelijkheid niet kan begrijpen.

Of ik in mijn leven getuige ben geweest van bovennatuurlijke manifestaties of rituele magie?

Ja, elke dag, zolang ik me kan herinneren voor de gehele duur, dat ik werkte voor de machten van de duisternis. Mijn volgende antwoord is, dat ik nooit de term ‘magie’ toepaste op alles wat ik ooit heb gedaan, of heb ervaren. Dat wanneer men het bovennatuurlijke begrijpt, er niets magisch of mysterieus aan is. Alles spreekt dan voor zich. Zo is het ook met het onderwerp van wat de Nephilim zijn, en of dit soort hybridisatie zelfs maar mogelijk is.
Het onderwerp Nephilim is slechts een klein deel van mijn levenservaringen, toen ik werkzaam was in wat ik noem ‘de organisatie’. Het project van het creëren van fysieke lichamen voor een duistere geestelijke hiërarchie is reëel. Het was echt genoeg en verontrustend genoeg voor mij, dat ik mijn hele leven opgaf en toewijdde, mijn identiteit, alles waar ik en mijn familie in geloofden en heel ons leven voor hadden gewerkt.
Het project van het creëren van deze composieten [hybriden] is letterlijk, waar het bovennatuurlijke kwaad de fysieke weg ontmoet. Dus, als de wereld vandaag meer kwaad aanvoelt dan het 20 of 30 jaar geleden deed, is dit geen verbeelding.

De aanwezigheid van het kwaad op deze aarde is geïntensiveerd voor de laatste fase van Het Plan

We hebben momenteel kwade vertegenwoordigers onder ons in fysieke vormen, die er wel degelijk menselijk uitzien, maar dat niet zijn. Ze zijn een combinatie van het menselijke en het ‘bovennatuurlijke’, die in staat zijn te werken in beide gebieden. Ik weet dat dit op het eerste gezicht klinkt als fantasie, maar na verloop van tijd zult u zien, dat het helemaal geen fantasie is. Deze kwade vormen zijn allemaal bedoeld ter voorbereiding van deze laatste fase van Het Plan, dat veel méér is dan een fysiek plan voor de wereldwijde dominantie over de mensheid.’

 

You may also like