Psychiatrie in de greep van farmasector (reposted)

Farmaceutische bedrijven oefenen steeds meer invloed uit op psychologen en psychiaters. Van de ‘experts’, die bepalen wat er in het wereldwijde handboek voor psychische stoornissen komt te staan, heeft ruim 2/3 banden met een geneesmiddelenfabrikant.

Eindtijdnieuws.com
20 december 2023

 

Al jaren sleutelen deskundigen aan de nieuwe ‘Bijbel van de psychiatrie’, de zogenaamde DSM-5, het handboek waarop psychologen en psychiaters hun diagnoses baseren. Dat gebeurt in 13 werkgroepen, die elk over bepaalde stoornissen beslissen. Amerikaanse onderzoekers hebben nu per commissie de belangenverstrengeling tussen de leden en de farmaceutische wereld in kaart gebracht. Hun studie, die in het vakblad PLOS Medicine verscheen, bekeek de werkzaamheden van alle DSM-5-opstellers, onder wie 29 voorzitters en 141 leden.

Nauwe banden met farmaceutische industrie
Blijkt dat zo’n 70 procent van de voorzitters banden heeft met de farmaceutische industrie. Bij een eerdere studie, ten tijde van de DSM-4, was dat nog geen 60 procent. Ook opvallend: de meeste relaties met de farmawereld kwamen voor bij panelleden, die zich over ziektebeelden buigen, waarvoor medicijnen de eerste behandeloptie zijn. Zo is er in de werkgroep slaapstoornissen bij alle leden sprake van belangenverstrengeling. In de commissie voor neurocognitieve stoornissen, zoals dementie, ligt dat cijfer op bijna 90 procent, bij psychotische stoornissen op ruim 80 procent.

Risico
Hoe groter de invloed van de farmasector op de DSM-leden, hoe groter het risico dat ze minder strikt wetenschappelijk handelen, dat de drempel van ziektebeelden verlaagd wordt, bijvoorbeeld.

Versoepel de criteria voor depressie…
Een ruimere beschrijving van diagnoses, daar heeft de farmasector alle baat bij, erkent Walter Vandereycken, professor psychiatrie (KU Leuven). “Versoepel je het criterium voor depressie, dan komen meer patiënten in aanmerking voor antidepressiva. Dat betekent meteen meer afzet voor de farmabedrijven!”

2013 nog meer stoornissen
De nieuwe versie van de DSM, die in mei 2013 verschijnt, ving eerder al kritiek over de uitbreiding van bepaalde labels. Er komen niet alleen een heleboel stoornissen bij, zoals een ‘verhoogd risico op het psychosesyndroom’, maar andere aandoeningen, zoals depressie, worden ook verruimd! Dat voedt het vermoeden, dat er meer antipsychotica en antidepressiva voorgeschreven zullen gaan worden! Ja, zelfs rouw, een normale reactie op verlies, wordt al gezien als een stoornis, die je met pillen moet aanpakken. In plaats van eerst naar psychotherapie [wat zeer waarschijnlijk ook schadelijk is!] te kijken, grijpen ze meteen naar medicijnen.
De grote verwevenheid tussen de academische wereld en de industrie speelt daarin mee. De DSM-leden worden gezien als ‘topwetenschappers’. Maar dat zij specialisten worden genoemd, hebben ze dikwijls te danken aan onderzoek, dat betaald is door Big Pharma!

Vallen de onderzoeksresultaten niet in de smaak, dan trekken ze hun onderzoeken gewoon terug

Daar wordt dan nooit over gepubliceerd! Want bij veel van die studies zijn de resultaten te rooskleurig.

En…. hoe komt het toch dat we zo vaak lezen: ‘Daar is nog niet voldoende onderzoek naar gedaan’….?

 

Bron:

Demorgen.be

You may also like