De Borax samenzwering door Walter Last

Waarom hebben de meeste mensen een tekort aan borium of boor? Wat zijn de gezondheidseffecten? Leer meer over borium, één van de primaire gezondheidsremedies.

Wist u dat Borax ook kan worden gebruikt om opgehoopte fluor en zware metalen uit het lichaam te verwijderen, zo ook grafeen, morgellons, enzovoorts?

Dit is aanbevolen lectuur, wat Big Pharma zo graag probeert te ontkrachten en te verbieden.

 

Hoe de artritisbehandeling werd tegengehouden…
Natuurwetten winnen echter altijd in de rechtszaal van het leven!

‘The Borax Conspiracy’ door Walter Last
Je kunt je misschien niet voorstellen dat Borax, deze simpele insecticide en dit wasmiddel, het potentieel heeft om in z’n eentje ons hele economisch systeem naar beneden te halen. 

Borax is een natuurlijk voorkomend mineraal, dat gewoonlijk wordt gewonnen uit opgedroogde zoutmeren, en is de bron van andere vervaardigde boorverbindingen. De belangrijkste deposito’s bevinden zich in Californië en Turkije.

Duits: https://archive.org/details/die-borax-verschwoerung_202108
Engels: https://www.naturopathsinbrisbane.com/documents/Borax-conspiracy.pdf  (De website is momenteel niet meer bereikbaar)

 

Boor of Borium

Chemische namen zijn natriumtetraboraatdecahydraat, dinatriumtetraboraatdecahydraat, of gewoon natriumboraat. Dit betekent dat het 4 atomen boor bevat als centraal kenmerk, gecombineerd met 2 natriumatomen, en 10 moleculen (of soms minder) kristallisatiewater. Decahydraat betekent 10 watermoleculen, pentahydraat 5, en anhydraat of watervrij borax betekent geen kristallisatiewater; chemisch is het allemaal hetzelfde.

Borax wordt vaak verkocht als technische of agrarische kwaliteit met een minimale zuiverheid van 99 tot 99,5%. Mogelijke onzuiverheden bestaan ​​uit: natrium, kalium, calcium, chloride, bicarbonaat, carbonaat, sulfaat en fosfaat, maar geen giftige of zware metalen. Deze kwaliteit omvat de borax, die gewoonlijk wordt gebruikt als huishoudreiniger. Farmaceutische kwaliteit is niet merkbaar zuiverder of beter!

Borax is het natriumzout van het zwakke boorzuur

Omdat natrium sterker alkalisch is, maakt dit een oplossing van borax sterk alkalisch, met een pH tussen 9 en 10. Bijvoorbeeld: pH 7 is neutraal. Wanneer het wordt ingenomen, reageert het met zoutzuur in de maag om boorzuur en natriumchloride te vormen. Het boorgehalte van Borax is 11,3%, terwijl het voor boorzuur 17,5% is; dat is ongeveer 50% hoger. Opgenomen boorverbindingen worden snel en bijna volledig uitgescheiden met de urine.

Vroeger werd boorzuur veel gebruikt als conserveermiddel in voedingsmiddelen, maar is nu in de meeste landen voor dit doel verboden. Het is ook verboden voor publieke verkoop in Australië.

Reguliere geneeskunde onderdrukt natuurlijk genezen

Aldus de conventionele geneeskunde, is het niet bekend of borium essentieel is voor de mens. Maar uit onderzoek blijkt dat we het wel degelijk nodig hebben! De reden waarom het voor Big Pharma zo moeilijk was om deze vraag te beantwoorden, is de aanwezigheid van borium in alle planten en onbewerkte voedingsmiddelen. Diëten met een behoorlijke hoeveelheid groenten en fruit leveren ongeveer 2 tot 5 mg borium per dag. Echter, dit hangt wel af van de regio waar het voedsel werd verbouwd, en hoe het werd verbouwd!
In werkelijkheid is de gemiddelde inname in ontwikkelde landen slechts 1 tot 2 mg borium per dag. Geïnstitutionaliseerde patiënten mogen slechts 0,25 mg boor per dag krijgen, aldus Big Pharma. Geïnstitutionaliseerd wil zeggen, dat een overheid of andere autoriteit beslist wat ‘normaal’ of ‘goed’ of ‘voldoende’ voor u is.

Chemische meststoffen remmen de opname van boor uit de bodem 

Een biologische appel, die in goede grond wordt gekweekt, kan 20 mg boor bevatten, maar als hij met kunstmest wordt gekweekt, kan hij slechts 1 mg boor bevatten. Dat is nogal een verschil! Meststoffen in combinatie met slechte voedingskeuzes hebben onze inname van borium sterk verminderd in vergelijking met 50 of 100 jaar geleden.

Ongezonde kookmethoden

Verder verminderen ongezonde kookmethoden de beschikbaarheid van boor uit voedsel aanzienlijk. Het kookwater van groenten, dat de meeste mineralen bevat, wordt misschien weggegooid tijdens het koken of commerciële verwerking. Fytinezuur in gebak, granen en gekookte peulvruchten kan de beschikbaarheid van borium ook sterk verminderen, terwijl glutengevoeligheid en Candida overgroei de opname van mineralen remmen. Candida overgroei is, kort samengevat, een ergere vorm van candida. Bij candida overgroei bevindt de schimmel zich in je hele lichaam.

Dit alles maakt dat gezondheidsproblemen als gevolg van boriumtekort nu wijdverbreid zijn!

 

Gezondheidseffecten van boor

Door hun gehalte aan boor hebben borax en boorzuur in principe dezelfde gezondheidseffecten! Beide hebben goede antiseptische, schimmeldodende en antivirale eigenschappen, maar slechts een milde antibacteriële werking. Zowel bij planten als bij dieren is borium essentieel voor de functie en goede structuur van celwanden, en voor de manier waarop signalen via de membranen worden overgedragen.

Boor essentieel voor gezonde botten, gewrichten en tanden

Boor wordt door het hele lichaam verdeeld, met de hoogste concentratie in de bijschildklieren, gevolgd door botten en tandglazuur. Boor is essentieel voor een gezonde bot- en gewrichtsfunctie! Het reguleert de opname en het metabolisme van calcium, magnesium en fosfor, door zijn invloed op de bijschildklieren. Wat boor betekent voor de bijschildklieren, is wat jodium betekent voor de schildklier.

Tekort aan boor

Een tekort aan borium zorgt ervoor, dat de bijschildklieren overactief worden, waardoor er te veel parathyroïdhormoon vrijkomt. Hierdoor stijgt het calciumgehalte in het bloed, door calcium uit botten en tanden vrij te maken. Dit leidt vervolgens tot artrose en andere vormen van artritis, osteoporose en tandbederf.

Tekort aan boor bij ouderen

Met het ouder worden leiden hoge calciumgehalten in het bloed tot verkalking van zachte weefsels, wat spiersamentrekkingen en stijfheid veroorzaakt. Het leidt tot verkalking van endocriene klieren, vooral de pijnappelklier en de eierstokken. Het leidt bovendien tot arteriosclerose, nierstenen en verkalking van de nieren, welke uiteindelijk leiden tot nierfalen. Boriumtekort in combinatie met magnesiumtekort is vooral schadelijk voor onze botten en tanden.

Boor heeft invloed op hormonen, met name de geslachtshormonen

Borium beïnvloedt het metabolisme van steroïdhormonen, en vooral van geslachtshormonen. Het verhoogt de lage testosteronwaarden bij mannen en de oestrogeenwaarden bij vrouwen in de menopauze.

Boor voor de omzetting van vitamine D

Het speelt ook een rol bij het omzetten van vitamine D in zijn actieve vorm, waardoor de calciumopname en -afzetting in botten en tanden wordt verhoogd, in plaats van dat zacht weefsel verkalkt.

Nog meer gunstige effecten van boor

Er zijn ook andere gunstige effecten gemeld, zoals verbetering van hartproblemen, verbetering gezichtsvermogen, verbetering bij psoriasis, evenwicht, geheugen en cognitie. Als we spreken over cognitie, verwijzen we meestal naar alles wat gerelateerd is aan kennis. Met andere woorden, de opeenstapeling van informatie, die we door leren of ervaring hebben opgedaan.

Boor heeft anti-tumor eigenschappen!

De Duitse kankeronderzoeker Dr. Paul Gerhard Seeger heeft aangetoond, dat kanker vaak begint met aantasting van de celmembranen. Omdat boor essentieel is voor de celmembranen, – en een boortekort wijdverbreid is – kan dit een belangrijke oorzaak zijn voor het begin van tumorgroei. Boorverbindingen hebben anti-tumor eigenschappen en zijn ‘krachtige anti-osteoporotische, anti-inflammatoire, hypolipemische, anti-coagulantia en anti-neoplastische middelen’!

 

Dit overzicht toont de brede invloed van borium op onze gezondheid

De artritisbehandeling van Rex Newnham
In de jaren ’60 ontwikkelde Rex Newnham, Ph.D., DO, ND artritis. In die tijd was hij bodem- en plantenwetenschapper in Perth, West-Australië. Conventionele medicijnen hielpen niet, dus zocht hij de oorzaak in de chemie van planten. Hij realiseerde zich, dat planten in dat gebied nogal mineraalarm waren. Omdat hij wist dat boor de calciumstofwisseling in planten bevordert, besloot hij het eens te proberen. Hij begon 30 mg borax per dag te slikken, en in drie weken tijd waren alle pijn, zwelling en stijfheid verdwenen.

Hij vertelde de autoriteiten van de volksgezondheid en de medische school over zijn ontdekking. Ze waren echter niet geïnteresseerd. Sommige mensen met artritis waren opgetogen toen ze verbeterden. Anderen waren bang om iets te nemen met een giflabel op de container, en bedoeld om kakkerlakken en mieren te doden. Uiteindelijk liet hij tabletten maken met een veilige en effectieve hoeveelheid borax.

Binnen vijf jaar, en alleen via mond-tot-mondreclame, verkocht hij 10.000 flessen per maand!

Hij kon het niet meer aan en vroeg een farmaceutisch bedrijf, om het op de markt te brengen. Dat was een grote fout. Ze gaven aan, dat dit duurdere medicijnen zou vervangen, en hun winst zou verminderen. Het gebeurde zo dat ze vertegenwoordigers hadden in de gezondheidscommissies van de regering, en zij regelden daarom dat Australië in 1981 een verordening instelde, die borium en zijn verbindingen als ‘vergif in elke concentratie’ verklaarde. Hij kreeg een boete van $ 1.000 voor het ‘verkopen van een gif’. Dit stopte helaas de verspreiding van zijn artritiskuur in Australië.

Hij publiceerde verschillende wetenschappelijke artikelen over borax en artritis

Eén daarvan was een dubbelblind onderzoek in het midden van de jaren ‘80 in het Royal Melbourne Hospital, waaruit bleek dat 70% van degenen, die het onderzoek voltooiden, sterk verbeterd was. Slechts 12% verbeterde bij gebruik van placebo. Er waren geen negatieve bijwerkingen, maar… sommigen meldden dat hun hartkwaal ook was verbeterd, en dat er een betere algemene gezondheid was en minder vermoeidheid.

Grootste deel van zijn latere onderzoek gewijd aan de relatie boorniveaus in de bodem en artritis

Hij ontdekte bijvoorbeeld dat de traditionele suikerrieteilanden, door langdurig en intensief gebruik van meststoffen, een zeer laag boriumgehalte in de bodem hebben. Jamaica heeft het laagste niveau, en het percentage artritis is ongeveer 70%. Hij merkte dat zelfs de meeste honden daar mank liepen!

Daarna komt Mauritius met een zeer laag boriumgehalte en 50% artritis. De dagelijkse booropname in deze landen is minder dan 1 mg per dag. Een interessante vergelijking is tussen Indiase en inheemse Fijiërs. De Indianen hebben naar schatting een artritispercentage van ongeveer 40% en eten veel rijst, dat met kunstmest is gekweekt, terwijl de inheemse Fijiërs, met een geschat artritispercentage van 10%, voornamelijk zetmeelrijke wortelgroenten eten, die particulier en zonder kunstmest worden gekweekt.

De VS, Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland hebben over het algemeen gemiddelde boriumgehaltes in de bodem, met een geschatte inname van 1 tot 2 mg borium, en artritispercentages van ongeveer 20%.

Carnarvon in West-Australië heeft een hoog boriumgehalte in bodem en water, en het percentage artritis is daar slechts 1%! Het is vergelijkbaar in een plaats genaamd Ngawha Springs in Nieuw-Zeeland, met zeer hoge boriumgehaltes in het SPA-water, dat geneeskrachtig is voor artritis. Eigenlijk hebben alle spa’s, die naar men zegt artritis genezen, zeer hoge boriumgehaltes.

Boriumgehaltes zijn ook hoog in Israël, met een geschatte dagelijkse boorinname van 5 tot 8 mg, en slechts 0,5 – 1% artritis!

Botanalyse wijst uit…

Botanalyse toonde aan dat artritische gewrichten en nabijgelegen botten slechts de helft van het boorgehalte van gezonde gewrichten bevatten. Evenzo heeft gewrichtsvloeistof, die de gewrichten smeert en voedingsstoffen aan het kraakbeen levert, een tekort aan borium in artritische gewrichten. Na aanvulling met borium, waren de botten veel harder dan normaal; chirurgen vonden het moeilijker om ze door te zagen.

Met extra borium genezen botbreuken in ongeveer de helft van de normale tijd bij zowel mens als dier!

Paarden en honden met gebroken poten, of zelfs een gebroken bekken, zijn volledig hersteld.

Boor ook effectief bij andere vormen artritis

Borax is ook effectief bij andere vormen van artritis, zoals reumatoïde artritis, juveniele artritis en lupus (systemische lupus erythematosus). Dr. Newnham zag bijvoorbeeld een jong meisje van 9 maanden met juveniele artritis. Hij was in staat om haar te genezen binnen 2 weken.
Hij schreef, dat mensen gewoonlijk binnen ongeveer 1 tot 3 maanden van hun pijn, zwelling en stijfheid af konden komen. Daarna kunnen ze de behandeling verminderen: van 3 tot 1 boortablet (van elk 3 mg) per dag als onderhoudsdosis, zodat ze eventuele toekomstige artritis kunnen voorkomen. Hij verklaarde ook, dat patiënten met reumatoïde artritis vaak een Herxheimer reactie ervoeren en dat dit altijd een goed prognostisch teken is. Ze moeten volhouden, en binnen 2 of 3 weken zijn de pijn, zwelling en stijfheid weg.

Boor is absoluut een sterke schimmeldodende stof!

De Herxheimer reactie is een vroege verergering van de symptomen met toegenomen pijn. Het wordt meestal veroorzaakt door toxines (gifstoffen), die vrijkomen door gedode Candida en mycoplasma. Dit is heel gebruikelijk bij antimicrobiële therapie. En borax is absoluut een uitzonderlijk goede en sterke fungicide! Wat mij echter verbaast, is dat deze schimmeldodende werking al aanwezig is bij deze vrij lage dosering van 75 tot 90 mg borax. Even verrassend is de bevinding dat ook tot 30% van degenen met artrose, een Herxheimer reactie ervoer, wat suggereert dat de grens tussen artrose en reumatoïde artritis nogal vloeibaar is. Ik geloof dat het in langdurige en vooral resistente gevallen raadzaam is, om daarnaast nog andere antimicrobiële middelen te gebruiken.

Twee samenhangende effecten: botontkalking en normalisatie geslachtshormonen
Bij een tekort aan borium gaan sterk verhoogde hoeveelheden calcium en magnesium verloren met de urine. Een boraxsupplement zal het dagelijkse calciumverlies met bijna 50% verminderen. Aangezien dit calcium voornamelijk afkomstig is van geresorbeerd bot en tanden, kan een tekort aan borium de belangrijkste factor zijn bij het veroorzaken van osteoporose (botontkalking) en tandbederf.

Er wordt geschat dat 55% van de Amerikanen boven de 50 osteoporose heeft; hiervan is ongeveer 80% vrouw. Wereldwijd kan 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 12 mannen, ouder dan 50 jaar, osteoporose krijgen. Dit is verantwoordelijk voor miljoenen botbreuken per jaar! Ratten met osteoporose kregen gedurende 30 dagen een boriumsupplement, waardoor hun botkwaliteit nu vergelijkbaar was met die van de gezonde controlegroep en van een met estradiol gesupplementeerde groep.

Het gunstige effect van borax op botten lijkt te wijten te zijn aan twee onderling samenhangende effecten: een hoger boorgehalte van de botten, waardoor ze harder worden, en een normalisatie van geslachtshormonen, die de groei van nieuw bot stimuleert. Lage oestrogeenwaarden na de menopauze worden beschouwd als de belangrijkste reden waarom zoveel oudere vrouwen osteoporose ontwikkelen. Bij mannen nemen de testosteronwaarden geleidelijker af, wat tot uiting lijkt te komen in hun latere begin van osteoporose.

Boor kan geslachtshormonen in evenwicht brengen
Onderzoek heeft nu aangetoond, dat aanvulling met borium bij postmenopauzale vrouwen de bloedwaarde van de meest actieve vorm van oestrogeen, 17 beta-oestradiol, verdubbelt tot het niveau dat wordt aangetroffen bij vrouwen, die oestrogeensubstitutietherapie ondergaan. Evenzo waren de bloedwaarden van testosteron meer dan verdubbeld!

Met hormoonsubstitutietherapie (HST) is er een hoger risico op borst- of endometriumkanker, wat niet voorkomt met hormonen, die door het lichaam zelf worden geproduceerd, zoals via aanvulling met borax.

Sommige vrouwen krijgen premenstruele problemen, omdat de oestrogeenwaarden te hoog zijn en progesteron te laag. Zij kunnen daarom bang zijn om boor te gebruiken. Ik vond echter geen bewijs, dat boor oestrogeen verhoogt tot boven normale gezonde niveaus. Borium kan niveaus van geslachtshormonen in evenwicht brengen, die vergelijkbaar zijn met de werking van Maca wortelpoeder. Maca werkt op de hypofyse in, om niet alleen onze geslachtshormonen te verhogen, maar ook om onze geslachtshormonen in evenwicht te brengen, en lijkt onze eigen progesteronproductie te stimuleren als dat nodig is.

Een studie bij jongere mannen van 29 tot 50 jaar toonde aan, dat het niveau van vrije testosteron – de vorm die er het meest toe doet – met een derde was gestegen na een dagelijkse aanvulling met ongeveer 100 mg borax gedurende een week!

Boor bij prostaatkanker
In tegenstelling tot de medische voorkeur om mannen chemisch te castreren met prostaatkanker, heeft onderzoek met borium aangetoond, dat verhoogde testosteronwaarden gunstig zijn voor het verkleinen van prostaattumoren en PSA waarden, waarbij PSA een marker is voor tumoren en ontstekingen in de prostaat.
Ook aanzienlijk verbeterd geheugen en cognitie bij oudere personen kan deels te wijten zijn aan verhoogde niveaus van geslachtshormonen, en deels aan verbeterde membraanfuncties van hersencellen.

Boor voor vrouwen met oestrogeengevoelige borstkanker

Borstkanker is gerelateerd aan verkalkingen in de borst. Het is belangrijker om het calcium-magnesium metabolisme en de celmembraanfuncties te normaliseren, dan dat we ons beperkt voelen door een verkeerd medisch concept (chemo en bestraling!), vooral omdat ik geloof dat kanker gewoonlijk onder controle kan worden gehouden met langdurige antimicrobiële therapie. Daarom zou ik in dit geval zowel borium als maca gebruiken.

Schimmels en fluoride
Omdat het zo’n uitstekend fungicide is, is het niet verwonderlijk dat borax met succes wordt gebruikt om Candida te behandelen.

Gebruik borax poeder

Gebruik bij mensen met een laag tot gemiddeld gewicht 1/8 (afgestreken) theelepel boraxpoeder, en bij zwaarder gewicht 1/4 theelepel per liter water. Dit is niet meer dan een snuifje! Men drinkt het water gespreid gedurende de dag en doet dit 4 of 5 dagen per week, zo lang als nodig is.

 

Veel bijdragers schreven dat het hen genas of enorm hielp

Bijvoorbeeld dit berichtje:
“Ik heb ook Psoriasis, dus misschien is de pijn in mijn gewrichten de psoriatische artritis die binnensluipt. Ik dacht, na het lezen over borax hier op dit forum, ik zal het eens proberen. OMG! In één dag is de pijn in mijn knieën verdwenen! Ook lijkt mijn psoriasis een stuk beter na 2 dagen lang 1/4 theelepel borax in 1 liter water per dag te hebben gedronken.”

Nog eentje over teenschimmel:
Hij maakte zijn voeten nat en nam toen een handvol (borax) en wreef ermee over zijn voeten. Hij zei dat het onmiddellijk stopte met jeuken! Hij was verbijsterd. Een paar weken later vroeg ik hem hoe zijn voetschimmel was, en hij zei: “Oh wauw! Het is niet teruggekomen! Dat spul heeft het helemaal genezen!!!”

Andere enthousiaste berichten gingen over vaginale spruw

Borax bleek effectiever dan andere middelen voor vaginale schimmelinfectie. Gewoonlijk werd een grote gelatinecapsule gevuld met borax of boorzuur, meerdere nachten of maximaal 2 weken voor het slapengaan ingebracht. Als alternatief kan het poeder worden gemengd met koele gestolde kokosolie, als bolus of zetpil.

Een wetenschappelijke studie bevestigt deze positieve waarnemingen bij vaginale spruw

Boorzuur in de dosis van een gevulde capsule werkte zelfs bij medicijnresistente Candida, en tegen alle geteste pathogene bacteriën! Vanwege de grotere verdunning is een douche misschien niet sterk genoeg voor bacteriën en medicijnresistente Candida, maar het zou moeten werken bij normale Candida. Borax was vanwege zijn alkaliteit effectiever dan boorzuur.

In normale, gezonde omstandigheden bestaat Candida als onschadelijke ovale gistcellen

Wanneer ze worden uitgedaagd, ontwikkelen zich ketens van langwerpige cellen, die pseudohyfen worden genoemd, en uiteindelijk sterk invasieve, lange, smalle en buisachtige filamenten, die hyfen worden genoemd. Deze beschadigen de darmwand en veroorzaken ontstekingen en het Lekkende darm syndroom. Pseudohyfen en hyfen kunnen worden gezien in het bloed van personen met kanker en autoimmuunziekten. Candida kan ook taaie biofilmlagen vormen. Dezelfde studie toont aan, dat boorzuur/borax de vorming van biofilms remt. Het remt ook de transformatie van onschadelijke gistcellen in invasieve hyfenvorm.

Boor, één van de primaire gezondheidsremedies

Dit proces, Candida, dat gewoonlijk wordt gestart met antibiotica, is een fundamentele oorzaak van de meeste van onze moderne ziekten. En dit maakt borax en boorzuur tot primaire gezondheidsremedies. Maar dit artikel laat zien, dat er nog veel meer redenen zijn om ze een topscore te geven.

Een wetenschappelijke review in 2011 concludeerde:

“Boorzuur is een veilige, alternatieve, economische optie voor vrouwen met terugkerende en chronische symptomen van vaginitis, wanneer conventionele behandeling faalt…”
Maar aangezien het zoveel beter is dan medicijnen, waarom zou je het dan niet als eerste optie gebruiken, of beter, de nog effectievere borax gebruiken?

Boorzuur beschermt voedsel en ons DNA
Een andere studie uit Turkije toont het beschermende effect aan van boorzuur op voedsel, dat besmet is met mycotoxinen, met name schimmel-aflatoxinen. Hiervan veroorzaakt Aflatoxine B1 (AFB1) uitgebreide DNA-schade, en is het het krachtigste carcinogeen dat ooit is getest, met name in de lever en longen, en veroorzaakt het ook geboorteafwijkingen, immunotoxiciteit, en zelfs de dood bij boerderijdieren en mensen. Behandeling met boorzuur was beschermend en leidde tot verhoogde weerstand van DNA tegen oxidatieve schade, veroorzaakt door AFB1. De sterke antischimmelwerking van boorzuur is natuurlijk de reden waarom het traditioneel wordt of werd gebruikt als conserveermiddel voor levensmiddelen.

Talloze effecten van genezing
‘Ik ontving talloze waarderende berichten, variërend van het annuleren van een operatie voor heupvervanging, tot het verwijderen van hersenmist, en het genezen van autoimmuunziekten.’
Een vrouw schreef in een Nexus Magazine over het genezen van haar lupus en ernstige nierziekte, in 4 maanden tijd, met een halve theelepel boraxpoeder per dag.

 

Boor verwijdert fluor, zware metalen en grafeen uit het lichaam

Borax, – vergelijkbaar met de al even bedreigde Lugol’s jodiumoplossing – kan ook worden gebruikt om opgehoopt fluoride en zware metalen uit het lichaam te verwijderen.

Fluor of Fluoride zorgt er niet alleen voor dat onze botten verslechteren, maar ook dat de pijnappelklier verkalkt, en last but not least, de schildklier inactief wordt! Borax reageert met fluoride-ionen om boorfluoriden te vormen, die vervolgens in de urine worden uitgescheiden.

Effectief bij Skeletfluorose, Fibromyalgie, etc.

In een Chinese studie werd borax gebruikt om 31 patiënten met skeletfluorose te behandelen. De hoeveelheid werd geleidelijk verhoogd van 300 tot 1100 mg per dag gedurende een periode van drie maanden, met elke maand een week pauze. De behandeling was effectief, met een verbetering van 50 tot 80%!

Een forumbijdrager leed al meer dan 10 jaar aan Fibromyalgie/rosacea, chronische vermoeidheid en TMJ, waarvan ze dacht dat ze werden veroorzaakt door fluoride. Ze gebruikte 1/8 theelepel borax en 1/8 theelepel zeezout in een liter gedechloreerd water. Ze dronk dit 5 dagen per week. Binnen twee weken klaarde haar gezicht op, vervaagde de roodheid, normaliseerde de lichaamstemperatuur, nam het energieniveau toe, en verloor ze gestaag overtollig gewicht. De enige bijwerking was een aanvankelijke verergering van haar rosacea symptomen.

Effectief tegen schildklierkanker, bijnieruitputting, baarmoederverzakking, fibromyalgie, pijn, etc.
Een ander berichtje:
“7 jaar geleden schildklierkanker, het volgende jaar bijnieruitputting, daarna vroege menopauze, het volgende jaar baarmoederverzakking, gevolgd door hysterectomie; het volgende jaar fibromyalgie en neuropathie. De vroege kinderjaren bestonden uit gefluoreerd water, samen met fluoridetabletten. In het najaar van 2008 keek ik naar totale invaliditeit. Ik kon nauwelijks lopen en kon niet slapen van de pijn, en moest dagelijks overgeven van de pijn in mijn rug. Nadat ik over fluoride had gelezen, begreep ik waar al mijn problemen vandaan kwamen. Ik begon met de borax-detox van 1/8 theelepel in een liter water, en binnen 3 dagen waren mijn symptomen bijna verdwenen.”

Calcium-magnesium metabolisme
Er is zowel antagonisme (tegenstrijdige werking) als samenwerking tussen calcium en magnesium.

Ongeveer de helft van het totale lichaamsmagnesium wordt aangetroffen in onze botten, en de andere helft in de cellen van weefsels en organen. Slechts 1% bevindt zich in het bloed. En de nieren proberen dit niveau constant te houden, door telkens meer of minder met de urine uit te scheiden.

Daarentegen zit 99% van het calcium in de botten, en de rest in de vloeistof buiten de cellen. Spieren trekken samen, wanneer calcium de cellen binnenkomt, en ze ontspannen wanneer calcium weer naar buiten wordt gepompt en magnesium naar binnen stroomt. Deze cellulaire pomp heeft veel energie nodig om calcium naar buiten te pompen. En als de cellen weinig energie hebben, kan calcium zich in de cellen ophopen. Lage cellulaire energie kan te wijten zijn aan Candida, een defect suiker- of vetmetabolisme, tekortkomingen of ophoping van metabole afvalstoffen en toxines.
Dit leidt dan tot slechts gedeeltelijke ontspanning van de spieren, met stijfheid, neiging tot krampen, en een slechte bloed- en lymfecirculatie. Het probleem wordt erger naarmate meer calcium van de botten naar de weke delen gaat.

Zenuwcellen kunnen ook calcium ophopen, wat leidt tot een defecte zenuwtransmissie. In de lens veroorzaakt het staar. De hormonale output blijft afnemen naarmate de endocriene klieren steeds meer verkalken, en alle andere cellen worden gehandicapt in hun normale functies. Bovendien veroorzaakt het intracellulair magnesiumtekort.

Magnesium is juist nodig om talloze enzymen te activeren, en een tekort leidt tot inefficiënte en geblokkeerde energieproductie!
Een ander probleem is, dat overtollig calcium het celmembraan beschadigt en het moeilijk maakt voor voedingsstoffen om naar binnen te gaan, en voor afvalstoffen om naar buiten te gaan. Wanneer het intracellulaire calciumgehalte te hoog wordt, zal de cel afsterven.

De toestand van ouderdom en vele ziekten

Hier kunnen we het belang zien van boor als regulator van celmembraanfuncties, vooral met betrekking tot bewegingen van calcium en magnesium. Bij boriumgebrek komt er te veel calcium de cel binnen, terwijl magnesium niet naar binnen kan om het te verdringen. Dit is de toestand van ouderdom en van de ziekten met een tekort aan borium, die eraan voorafgaan.

Calcium-magnesiumverhouding van 2 : 1

In goede gezondheid, en vooral in jongere jaren, is een calcium-magnesiumverhouding van 2 : 1 normaal en heilzaam, en wordt geleverd met een goede voeding. Maar naarmate de leeftijd toeneemt, en door een tekort aan borium, en de daaruit voortvloeiende ziektetoestanden, hebben we steeds minder calcium en meer magnesium nodig!

Hoe boor de weefselverkalking kan omkeren

Om borium volledig effectief te laten zijn in het omkeren van weefselverkalking, is voldoende magnesium vereist. Voor ouderen raad ik 400 tot 600 mg magnesium aan, samen met de dagelijkse borax-suppletie gedurende de dag. En bij langdurige gewrichtsproblemen: extra, transdermale magnesium (via de huid). Het is echter mogelijk, dat oraal magnesium moet worden aangepast op basis van het laxerende effect. Ik betwijfel of calciumsupplementen nodig en heilzaam zijn, zelfs in het geval van osteoporose. Naar mijn mening hebben deze personen voldoende calcium opgeslagen in zachte weefsels, waar het niet thuishoort, en het aanvullen van boor en magnesium zal naar verwachting dit misplaatste calcium in de botten terugzetten.
De medische focus op een hoge calciuminname zie ik als een ‘recept voor versnelde veroudering’.

 

Wat en hoeveel te gebruiken?

Borax en Boorzuur

In sommige landen is borax nog steeds te vinden in de was- en schoonmaakafdelingen van supermarkten. Er is geen ‘levensmiddelenkwaliteit’ borax beschikbaar of nodig! Alle borax is hetzelfde en ‘natuurlijk’, en wordt meestal gewonnen in Californië of Turkije, of het nu in China of een ander land is verpakt. Op het etiket staat meestal, dat het voor 99% zuiver is (of 990 gram per kilo borax), dat veilig is in gebruik, en dat het de wettelijke norm is voor borax van landbouwkwaliteit. Tot 1% mijnbouw- en raffinage residuen zijn toegestaan. Boorzuur, indien beschikbaar, kan worden gebruikt in ongeveer twee derde van de dosis borax; in Australië is het niet voor publieke verkoop.

Dosering

Los eerst 1 afgestreken theelepel (5-6 gram) borax op in 1 liter water van goede kwaliteit. Dit is uw geconcentreerde oplossing. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Standaarddosering = 1 theelepel (5 ml) concentraat. Deze bevat 25 tot 30 mg borax, en levert ongeveer 3 mg boor. Neem 1 dosis per dag, gemengd met drank of voedsel. Als dat goed voelt, neem dan een tweede dosis bij een andere maaltijd. Als er geen specifiek gezondheidsprobleem is, of voor onderhoud, kunt u onbeperkt doorgaan met 1 of 2 doses per dag.

Wanneer u een probleem hebt, zoals artritis, osteoporose en aanverwante aandoeningen, krampen of spasmen, stijfheid door het ouder worden, de menopauze, en ook om de lage productie van geslachtshormoon te verbeteren, verhoog dan de inname tot 3 of meer gespreide standaarddoses gedurende meerdere maanden of langer, totdat u vindt dat uw probleem voldoende is verbeterd. Ga daarna terug naar 1 of 2 doses per dag.

Voor de behandeling van Candida, andere schimmels en mycoplasma’s, of voor het verwijderen van fluoride uit het lichaam – met uw flesje geconcentreerde oplossing:
Lagere dosis voor laag tot normaal gewicht – 100 ml (= 1/8 theelepel boraxpoeder of 500 mg): gespreid drinken gedurende de dag.
Hogere dosis voor zwaardere personen – 200 ml (= 1/4 theelepel boraxpoeder of 1000 mg): drinken, gespreid gedurende de dag.

Begin altijd met een lagere dosis, en verhoog geleidelijk tot het beoogde maximum

Neem de maximale hoeveelheid gedurende 4 of 5 dagen per week zo lang als nodig is, of verlaag de maximale dosis gedurende één week per maand tot een minimale dosis, of wissel periodiek af tussen een lage dosis en uw maximale dosis in een ander ritme.

Vul voor vaginale spruw een gelatinecapsule van groot formaat met borax, en plaats deze voor het slapengaan. Doe dit gedurende 1 tot 2 weken.

Bij teenschimmel of voetschimmel de voeten natmaken en inwrijven met boraxpoeder.

U mag borax gemengd met voedsel of in dranken innemen

Het is nogal alkalisch en heeft in hogere concentraties een zeepachtige smaak. U kunt dit verhullen met citroensap, azijn of ascorbinezuur.

Europa

In Europa zijn borax en boorzuur geclassificeerd als reproductie vergiften, en zijn sinds december 2010 niet langer beschikbaar voor het publiek in de EU. Verzending naar Duitsland zou niet zijn toegestaan. In Duitsland kan een kleine hoeveelheid (20 tot 50 gram) via de apotheek als mierengif worden besteld; dit wordt geregistreerd. Borax is momenteel nog steeds verkrijgbaar via www.ebay.co.uk en kan naar andere EU-landen worden verzonden. In Nederland is het ook gewoon verkrijgbaar, maar niet meer in de supermarkt of bij drogist. Online kun je het echter nog steeds bestellen, en voldoende! Voor hoe lang nog is de vraag.

Boortabletten

Boor- of Boriumtabletten kunnen worden gekocht bij gezondheidswinkels of op internet, meestal met 3 mg boor. Uiteraard is het in deze vorm vele malen duurder. In sommige Europese landen, zoals Nederland, kunnen deze nog wel borax bevatten, maar niet in andere landen, zoals Duitsland, waar borium in ionische vorm niet is toegestaan, net als dit het geval is met borax of boorzuur. Hoewel ze geschikt zijn als algemeen boorsupplement, weet ik niet of, en hoe goed, ze werken tegen Candida en mycoplasma’s. De meeste wetenschappelijke onderzoeken en individuele ervaringen met betrekking tot artritis, osteoporose, of geslachtshormonen en menopauze waren met borax of boorzuur. Het is nog niet bekend of niet-ionisch boor even effectief is als borax. Om de effectiviteit te verbeteren, raad ik dagelijks 3 of meer boriumtabletten aan voor een langere periode, in combinatie met voldoende magnesium en een geschikt antimicrobieel programma.

 

Mogelijke bijwerkingen en hoe deze minimaliseren

Terwijl bijwerkingen van farmaceutische medicijnen meestal negatief en vaak gevaarlijk zijn, zijn dit bij natuurlijke medicijnen, zoals boraxtherapie meestal genezende reacties met gunstige lange termijn effecten. De meest voorkomende is de Herxheimer reactie bij het elimineren van Candida. Dit is de belangrijkste oorzaak van pijn of ongemak in het spijsverteringsstelsel bij het starten met borax.

In sommige van de bovenstaande forumberichten werd binnen enkele dagen snelle verbetering waargenomen. Dit is altijd een functionele reactie. Hoge cellulaire calciumgehalten veroorzaken spiersamentrekking met krampen of spasmen als een veelvoorkomende oorzaak van pijn. Borium, vooral samen met magnesium, kan deze spieren snel ontspannen en de pijn wegnemen.

Bij langdurige ernstige verkalkingen kan een grote hoeveelheid calcium echter niet in korte tijd worden herverdeeld. Dit leidt tot verhoogde calciumgehalten in het getroffen gebied, met name de heupen en schouders, en kan gedurende geruime tijd problemen veroorzaken, zoals een neiging tot hevige krampen en pijn, of problemen met de bloedcirculatie of zenuwoverdracht.

Zenuwgerelateerde effecten in handen en voeten kunnen gevoelloosheid, of verminderde gevoeligheid of gevoel in de huid zijn. Grotere hoeveelheden calcium en fluoride die door de nieren gaan, kunnen tijdelijke nierpijn veroorzaken. Verder lijkt nierpijn voornamelijk te wijten te zijn aan het vrijkomen van nierstenen. Na een paar dagen zijn de stenen meestal verdwenen en stopt de pijn.

Dergelijke genezingsreacties kunnen niet worden vermeden bij het streven naar een hoger niveau van gezondheid, maar ze kunnen worden geminimaliseerd, door het boraxgehalte slechts geleidelijk te verhogen.

Wanneer u een onaangenaam effect ervaart, verminder of stop dan tijdelijk met de inname van borax, totdat het probleem verdwijnt. Begin dan geleidelijk weer te verhogen. Nuttige aanvullende maatregelen zijn een sterk verhoogde vochtinname, het gebruik van meer organische zuren, zoals citroensap of azijn, en het verbeteren van de lymfestroom, zoals bij terugkaatsen, lopen of omgekeerde houdingen.

Toxiciteitsproblemen
Gezondheidsinstanties van de overheid, zoals Big Pharma, ‘maken zich zorgen’ over de toxiciteit van boor. U kunt zich echter ook zorgen maken als u het volgende leest, met betrekking tot natriumchloride, ofwel gewoon keukenzout:

Keukenzout: ‘Acute orale toxiciteit (LD50 – de dosis waarbij de helft van de geteste dieren sterft): 3.000 mg/kg [Rat]. Chronische effecten op mensen: mutageen voor somatische cellen van zoogdieren. Weinig gevaarlijk bij contact met de huid, inslikken of inademen. Laagste gepubliceerde dodelijke orale dosis bij de mens: 1000 mg/kg. Veroorzaakt nadelige reproductieve effecten bij mensen (foetotoxiciteit, abortus) via intraplacentale weg, kan het risico op zwangerschapsvergiftiging bij daarvoor gevoelige vrouwen verhogen. Kan nadelige effecten op de voortplanting en geboorteafwijkingen veroorzaken bij dieren, met name ratten en muizen – foetale toxiciteit, abortus, musculoskeletale afwijkingen en maternale effecten (op eierstokken, eileiders).
Kan genetisch materiaal aantasten (mutageen). Inslikken van grote hoeveelheden kan de maag irriteren met misselijkheid en braken. Kan van invloed zijn op gedrag (spierkramp/samentrekking, slaperigheid), zintuigen, metabolisme en cardiovasculair systeem. Voortdurende blootstelling kan uitdroging, inwendige orgaancongestie en coma veroorzaken.’

En vergelijk nu de natriumchloride toxiciteit met het Material Safety Data Sheet of MSDS voor borax:

‘Lage acute orale toxiciteit; LD50 bij ratten 4.500 tot 6.000 mg/kg lichaamsgewicht. Voortplantings-/ontwikkelingstoxiciteit: Diervoedingsonderzoeken bij ratten, muizen en honden, bij hoge doses, hebben effecten op de vruchtbaarheid en de testikels aangetoond. Studies met boorzuur bij ratten, muizen en konijnen, bij hoge doses, tonen ontwikkelingseffecten op de foetus aan, waaronder gewichtsverlies bij de foetus en kleine variaties in het skelet. De toegediende doses waren vele malen hoger dan die waaraan mensen normaal zouden worden blootgesteld. Geen bewijs van kankerverwekkendheid bij muizen. Er werd geen mutagene activiteit waargenomen in een reeks kortdurende mutageniteitstesten.’

Hier ziet u dus dat keukenzout 50 tot 100% giftiger is dan borax

Bovendien verandert het het genetisch materiaal en is mutageen, terwijl borax in dit opzicht onschadelijk is. Zuigelingen lopen het grootste risico door een hoge inname van borax. Er wordt geschat dat 5 tot 10 gram ernstig braken, diarree, shock en zelfs de dood kan veroorzaken, maar het zegt ook dat dodelijke doses niet goed gedocumenteerd zijn in de literatuur.

 

De aanval op Borax

Artritis in zijn verschillende vormen en zijn naaste verwante, osteoporose, treft ongeveer 30% van de bevolking in ontwikkelde landen. Osteoporose is verantwoordelijk voor meer langdurige ziekenhuiszorg dan enige andere individuele ziekte. Dit komt door de zeer hoge incidentie van fracturen, en vooral de langdurige aard van heupfracturen. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor het medisch-farmaceutische systeem.

Als de boor-magnesium remedie voor deze ziekten algemeen bekend zou worden, zou deze vitale inkomstenstroom opdrogen, en zou het systeem instorten. Aangezien dit de grootste en meest winstgevende industrie ter wereld is, mag dit niet gebeuren.

Toen Dr. Newnham de remedie tegen artritis met simpelweg borium ontdekte, was dat geen groot probleem voor de farmaceutica, omdat het nieuws langzaam verspreidde en gemakkelijk onderdrukt kon worden. Dat is nu met de huidige internetcommunicatie geheel anders!

De meeste financiering voor onderzoek komt van de farmaceutische industrie, en er is niets naar voren gekomen om de bevindingen van Dr. Newnham, en andere positieve osteoporose onderzoeken, te dupliceren. In plaats daarvan gaat de financiering naar de ontwikkeling van octrooieerbare boriumgeneesmiddelen voor beperkte toepassing, zoals bij chemotherapie, ja, en zelfs om borium in diskrediet te brengen!

De meeste positieve borax onderzoeken komen uit China, Japan en Turkije

Verder, PubMed is een door de overheid gefinancierde zoekfaciliteit voor biomedische onderzoekspublicaties! Terwijl andere artikelen voor Newnham RE en Zhou LY nog steeds worden vermeld, zijn het de twee eerder genoemde belangrijke borax publicaties – over het onderzoek naar artritis in het Royal Melbourne Hospital, en de behandeling van fluorose van het skelet in China – die niet langer worden vermeld, maar ze horen daar wel thuis en stonden er oorspronkelijk duidelijk in. Ik vermoed dat ze bewust zijn verwijderd, om te voorkomen dat ze in ander onderzoek worden geciteerd.

Demoniseren van borax

Bovendien wordt er steeds meer moeite gedaan om borax publiekelijk te demoniseren, vanwege zijn vermeende reproductieve en kindertoxiciteit. Als voorbeeld las ik onlangs een artikel van een ‘senior wetenschapper’ van de zogenaamd ‘groene’ Environmental Working Group. Daarin waren de waargenomen gevaren van borax zo overdreven, dat de meeste opmerkingen in feite zeiden: ‘Bedankt voor het openen van mijn ogen. Ik wist niet hoe giftig en gevaarlijk borax is. Ik zal het zeker niet meer gebruiken in mijn was, of voor het schoonmaken van mijn toilet en keuken’.
Dit is duidelijk een bewuste campagne om mensen dankbaar te maken voor het verbieden van borax voor publieke verkoop.

Vervanging van Borax voor was- en reinigingsdoeleinden

Voor was- en reinigingsdoeleinden vervangt Borax Substitute nu het product, dat eerder als Borax werd verkocht. De EU heeft deze campagne aangevoerd. In juni 2010 werden borax en boorzuur opnieuw geclassificeerd als ‘Reprotoxische categorie 2’, wat suggereert dat ze in hoge doses schadelijk kunnen zijn voor de voortplantingsfuncties van de mens, en de productverpakking moet het symbool van schedel en gekruiste beenderen bevatten. Vanaf december 2010 waren deze producten niet langer beschikbaar voor publieke verkoop binnen de EU. Hoewel deze classificatie nu voor heel Europa geldt, hebben niet-EU-landen nog enige speelruimte met betrekking tot openbare verkoop. Dit initiatief maakt deel uit van een wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de classificatie en etikettering van chemicaliën (GHS), die zo spoedig mogelijk moet worden ingevoerd. Australië is goed gevorderd met het voorbereiden van regelgeving om het GHS voor industriële chemicaliën te implementeren, met nieuwe regelgeving die in 2012 al werd verwacht.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen gaf als reden voor hun herclassificatie van boorproducten:
‘De beschikbare gegevens wijzen niet op grote verschillen tussen proefdieren en mensen; daarom moet worden aangenomen dat de effecten die bij dieren worden waargenomen bij mensen kunnen optreden, aangezien epidemiologische studies bij mensen onvoldoende zijn om de afwezigheid van een nadelig effect van anorganische boraten op de vruchtbaarheid aan te tonen. 17,5 mg boor/kg/dag werd afgeleid als een NOAEL (no event level) voor mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid. Voor de rat trad een verminderd foetaal + gewicht op bij 13,7 mg borium/kg/dag, en een veilige grens van 9,6 mg/kg/dag wordt afgeleid.’

Wat ze eigenlijk zeggen, is dit:

‘Hoewel we geen gegevens over mensen hebben, suggereren dierstudies dat voor volwassen reproductieve functies een dagelijkse inname van ongeveer 2 theelepels borax veilig is. Maar om er absoluut zeker van te zijn dat niemand gewond raakt, gaan we het helemaal verbieden.’

Belangrijk is dat deze uitspraak geen betrekking heeft op borax in voedingsmiddelen of supplementen, daar waar het reeds verboden is, maar alleen voor algemeen gebruik, zoals in was- of schoonmaakproducten, of als insecticiden! Omdat borax niet gemakkelijk wordt ingeademd, of door de intacte huid wordt geabsorbeerd, is het moeilijk in te zien hoe zelfs een paar milligram per dag in het lichaam zou kunnen komen bij conventioneel gebruik. Als diezelfde norm ook zou gelden voor andere chemicaliën, zou er geen meer over zijn.

De belangrijkste studie in deze beoordeling werd gepubliceerd in 1972

Waarom wordt dit nu opgegraven om een ​​verbod op borax te rechtvaardigen, terwijl het de afgelopen 40 jaar geen probleem was? Het heeft geen enkele wetenschappelijke zin, vooral als je bedenkt dat de belangrijkste chemische stof in de nieuwe boraxvervanger, natriumpercarbonaat, ongeveer drie keer giftiger is dan borax. Acute orale LD50-waarden voor dieren zijn van 1034 tot 2200 mg/kg/dag.

En hoe zit het met echt giftige producten zoals bijtende soda en zoutzuur?

Vraagt u zich eens af, waarom blijven ze beschikbaar voor het publiek, terwijl één van de veiligste huishoudelijke chemicaliën verboden is, ondanks het feit dat het absoluut onmogelijk is om reproductieve schade te veroorzaken met het goedgekeurde gebruik?

Ongeacht het gebrek aan enige wetenschappelijke geloofwaardigheid, is de weg geëffend om borax en boorzuur op korte of geen termijn wereldwijd uit de openbare verkoop te verwijderen.

Zelfs laagwaardige en minder effectieve boortabletten worden nu streng gecontroleerd door de farmaceutische industrie, en kunnen op elk moment worden beperkt door Codex Alimentarius voorschriften. Hiermee heeft het medisch-farmaceutische systeem elk potentieel gevaar dat borax kan hebben gevormd voor zijn winstgevendheid en overleving ‘veilig onschadelijk’ gemaakt.

Opmerking: Dit (vertaalde) artikel gaat niet over het genezen van artritis.

Hier kunt het artikel ook beluisteren:

 

Boron/Borax/The Borax Conspiracy by Walter Last

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Bron:

http://fluoridationaustralia.com/the-borax-conspiracy-by-walter-last/

You may also like