Antibiotica mede oorzaak astma, allergie, eczeem, vetzucht, diabetes (reposted)

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het volkomen uit de hand gelopen antibiotica gebruik rampzalig is voor de gezondheid van ons en onze kinderen. 

Het kan de reden zijn, waarom zo velen moeten vechten voor wat meer zuurstof, en waarom zo velen hun voedsel niet goed meer kunnen verteren.

Schadelijke effecten van antibiotica

Onderzoek toont aan, dat de schadelijke effecten van antibiotica veel verder gaan dan de ontwikkeling van antibiotica resistente ziekten. De populaties goede, nuttige bacteriën, die samen met de slechte bacteriën door een antibioticum het loodje leggen, herstellen nooit meer helemaal. Erger, die bacteriën kunnen ook nooit meer door de moeder doorgegeven worden aan haar kinderen! Het ontbreken van vele nuttige darmbacteriën is zeer waarschijnlijk een van de hoofdoorzaken van de huidige vele chronische aandoeningen. Trek je deze gedachtegang door, dan zal elke volgende generatie ongezonder zijn dan de vorige.

Martin Blaser schrijft in het tijdschrift Nature:

“Antibiotica doden de bacteriën die we wel willen hebben, maar ook de bacteriën die we niet willen. Deze lange termijn veranderingen in de nuttige bacteriën in het lichaam van mensen kunnen zelfs onze gevoeligheid voor infecties en ziekten vergroten.

Overmatig gebruik van antibiotica zou de dramatische toename van aandoeningen, zoals obesitas, type 1 diabetes, inflammatoire darmaandoeningen, allergieën en astma kunnen aanwakkeren, die in veel bevolkingen meer dan verdubbeld zijn.”

De ontwikkeling van ‘super bugs’, ofwel antibiotica-resistente stammen van bacteriën, tegen alle antibiotica resistente ziektekiemen is inmiddels duidelijk. Daarnaast komen er steeds meer duidelijke bewijzen, dat de algemene lange termijn effecten van antibiotica verschrikkelijk schadelijk zijn voor onze gezondheid.

 

Blazer stelde in ABC News:

“Antibiotica zijn wonderbaarlijk. Ze hebben de afgelopen 70 jaar gezondheid en geneeskunde veranderd. Maar wanneer artsen antibiotica voorschrijven, is dat gebaseerd op de overtuiging dat er geen langetermijneffecten zijn. We hebben bewijs gezien dat suggereert, dat antibiotica de nuttige bacteriën die we bij ons dragen, permanent kunnen veranderen.”

Let vooral op de term permanent, blijvend, onomkeerbaar. Buiten de ‘normale’, bekende risico’s van antibiotica gebruik, lijkt het erop dat de reguliere geneeskunde pandemieën van enkele verschrikkelijke chronische ziekten creëert!

 

Misbruik antibiotica

Tegen de tijd dat een kind in de geïndustrialiseerde wereld 18 wordt, is de kans groot dat het zo’n 10 tot 20 antibiotica kuren heeft gehad. Dit misbruik zet zich voort tijdens de volwassenheid. Antibiotica wordt soms ook aan zwangere vrouwen voorgeschreven.

Elk kind krijgt tijdens de geboorte, via het geboortekanaal, een dosis nuttige bacteriën mee. Keizersneden zijn wat dat betreft niet aan te bevelen. Als een moeder nuttige onmisbare bacteriestammen mist, mist haar kind die zeer waarschijnlijk ook, en zo is elke generatie een beetje meer deficiënt, mist steeds meer nuttige bacteriestammen, en is steeds ongezonder.

Big Pharma’s nadruk op behandelen van een ziekte

De kosten van de gezondheidszorg laat men elk jaar meer en meer stijgen. Het aantal kinderen dat tegenwoordig astma en/of suikerziekte heeft, is schrikbarend! Die ziekten kwamen 50 jaar geleden bijna niet voor, en nu zijn ze schering en inslag. Aangezien de nadruk ligt op de behandeling in plaats van het voorkomen ervan, worden de zakken van de doktoren en Big Pharma ook steeds meer gespekt.

Onderzoek naar de oorzaken wordt praktisch veronachtzaamd, zelfs nu chronische aandoeningen elk jaar vaker voorkomen. Behandeling is daarentegen de maatstaf. De slachtoffers van reguliere geneeskunde krijgen steeds meer giftige manieren van het onderdrukken van de symptomen opgedrongen, al dan niet experimenteel. Daarbij worden de ongewenste bijwerkingen verzwegen.

Twee vermogens worden gestolen van deze generatie

Twee van de allerbelangrijkste functies in verband met gezondheid komen bij een groot aantal kinderen in gevaar:
*Het vermogen om voedsel te verteren
*Het vermogen om te ademen
En de behandeling die men krijgt, maakt het er niet veel beter op. Het verbergt alleen de symptomen, en maakt onze eigen kinderen later zelfs zieker.

Allergieën

Bovenop al dit verlies is het ook nog zo, dat deze kinderen lijden aan allergieën. Hun lichaam is niet in staat onderscheid te maken tussen ziekte veroorzakende substanties en onschuldige substanties. Ze lijden aan auto-immuun ziekten; hun lichaam is niet in staat vreemde stoffen en lichaamseigen stoffen te onderscheiden.

Medische fouten

Iatrogene aandoeningen zijn gezondheidsproblemen, veroorzaakt door medische fouten. In Amerika zijn deze nu doodsoorzaak nummer 3. Eerder sterven door diabetes, astma, allergieën, darmaandoeningen en kanker zijn hierbij niet meegerekend. Allemaal ziekten, waarbij antibiotica aantoonbaar een rol spelen.

Nemen we alle boven beschreven vroegtijdige overlijdens ook mee, hetgeen eigenlijk zou moeten, dan wordt duidelijk dat de reguliere geneeskunde de grootste moordenaar en dief van de gezondheid ooit is.

 

Bron:

Eindtijdnieuws.blogspot.com

You may also like