Komende wateroorlogen | We komen geen primair water tekort!

Recent interview met Deborah Tavares en Paul Power over een ‘massale vermindering van onze watervoorziening’ wereldwijd. Dit zal gevolgen hebben voor iedereen; er bestaat echter veel desinformatie. UPDATE gebroken link!

Primair water, en waarom we geen watertekort hebben.
Laat u niet afschrikken door de media propaganda over de schaarste aan water. De aarde produceert continu water van binnenuit! Water is hernieuwbaar.

Waarom zouden overheidsinstanties de valse wetenschap over water creëren?

Het doel van deze water wars is angst, controle, geld en macht. Helaas zullen uit angst veel mensen hun boerderijen sluiten.

 

Water Reduction How it affects You

Of bekijk de video hier.

 

Enkele vertaalde fragmenten:

De mainstream media schrijft artikelen over deze enorme droogte, waarin we ons bevinden en die onze reservoirs droog doet staan, ​​en dat we niet langer in staat zouden zijn, om onze planten en gewassen voldoende water te geven.

Droogte, opzettelijk gecreëerd

Dit is een plan, en het werd al lange tijd geleden gepland. Een video hierover had miljoenen views, voordat het werd verwijderd door de communistische censuur van de globalisten. Het is een extreem belangrijke video met volledige gedocumenteerde informatie. De titel van deze video was: ‘2015 Water Wars Stealing Water for Profit and Power’, en is opnieuw geüpload. Dus je kunt het nog steeds verspreiden.

Media persbericht van 26 januari 2012 vanuit Davos, Zwitserland

‘De waterindustrie zal haar nieuwste strategie onder de loep nemen, om openbare watervoorraden in particuliere handen te brengen op het World Economic Forum.’
Een partnerschap werd stilletjes gelanceerd in oktober 2011, met financiering van de Wereldbank, Coca-Cola en Veolia. Veolia is van de Rothschilds. Veolia is wereldwijd marktleider op het gebied van ‘duurzame energie- en milieu oplossingen’.
Het persbericht gaat verder: ‘We zullen verslag uitbrengen over de voortgang naar haar verklaarde missie, om de watersector te transformeren, door nieuwe normatieve benaderingen van waterbeheer vast te stellen.’
Dat zal de particuliere sector in handen van de bestuurders in waterbeheer brengen! We worden allemaal voor de gek gehouden, lieve mensen.

Huidige waterproblemen

De waterbedrijven hebben zich al gericht op landen als Mexico, Jordanië, India en Zuid-Afrika, om de bestuursprocessen vorm te geven en te testen, die waterprivatisering haalbaarder en winstgevender maken. Dit werd stilletjes gedaan zonder publiciteit te vragen.

Onthoud dat de Verenigde Staten een bedrijf is

We worden niet geregeerd door een regering, wat velen nog steeds geloven. Deborah Tavares heeft al jaren gesproken hierover.

Wereldwijd stelen van water

Particuliere bedrijven, die de VS zijn binnengekomen, stelen uw water en mijn water! Ze stelen het water, terwijl we primair water tot onze beschikking hebben. Primair water is hernieuwbaar; het raakt nooit op! En dit stelen en privé maken van ons water gebeurt wereldwijd. We moeten er alles aan doen om deze bedrijven en agentschappen te ontmaskeren.

Hergebruikt wc water

Spoedig zult u uw kraan opendraaien, en er komt geen water meer uit.
U krijgt hergebruikt wc water; dat is het doel.

Niet alleen de Wereldbank, maar ook Nestle, Rothschild, Goldman Sachs, NASA, NOAA, EPA, USGS, GE, General Motors, Starbucks, Intel, Pfizer, enzovoort, werken hieraan mee. Al uw plaatselijke, staats- en federale regeringen spannen samen tegen ieder van ons.

Enorme waterafname

U zult een enorme waterreductie ontvangen, evenals op al uw verbruik.
Al deze organisaties, en meer, zijn medeplichtig aan deze misdaden! En onze overheidsinstanties en regeringen, en al onze gekozen functionarissen, die steun geven aan de klimaatverandering agenda, en die het geo-engineering programma ontkennen, wat opzettelijke grootschalige manipulatie van het klimaat op aarde is – dat is wat klimaatverandering echt is – alle deelnemers ondersteunen de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals aangegeven door vervalste wetenschap en nog zoveel meer.

Ieder van ons zal het onder ogen gaan zien:

Je krijgt geen voedsel, geen drinkwater meer. Je zult niet in staat zijn om je land water te geven, omdat dit de CO2 zou moeten verminderen, en nog veel meer. Dus er zullen wateroorlogen zijn, om water te stelen voor winst en macht. Kijk alsjeblieft naar die video, die ik noemde, om meer te leren.

Droogte: de vervalsing van het nieuws in de kranten

Boerderij eigenaren zijn nu al bezig om kleinere hoeveelheden voedsel en planten op hun terrein te verbouwen, omdat hun is wijsgemaakt dat er niet voldoende water is, en dus droogte. Zij krijgen nu al een kleiner aandeel van teruggewonnen water, dat ze kopen van de stad van Santa Rosa. Het teruggewonnen water komt echter van toiletwater. Dit tappen ze uit de kraan als drinkwater.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Ze willen dat we gerecyclede urine en ontlasting drinken, met verontreinigingen, met niet-geïdentificeerde gevolgen! Giftig water! Dus ze gebruiken teruggewonnen water op veel van onze velden en op uw velden. Dit is trouwens een uitvoerend bevel, om nog veel meer recycling van toilet water naar kraanwater te krijgen, in heel het land en wereldwijd. U kunt dit wereldwijd bekijken; u zult versteld staan door het aantal overschrijdingen in deze afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Velen van jullie hebben onlangs gehoord over het computerprobleem in Florida met de afvalwaterzuiveringsinstallatie, en de evacuatie van een groot deel van de stad. Dit gaat meer en meer gebeuren! En de boer kan ons gaan vertellen, ‘Er zullen dit jaar geen paprika’s zijn; ze zijn te duur om water te geven en het duurt te lang om ze te zaaien’.

Dit gaat exploderen, wereldwijd!

Ruim 2.000 landbouwproducenten zijn al geraakt in deze toenemende droogte, die we nu ondervinden in de VS. Of het nu gaat om rundvlees of melk of druiven of wijn of groenten of bloemen, markten en supermarkten en de meeste boeren en telers moeten bezuinigen dit jaar, en rondkomen met minder. Sommigen zeggen zelfs dat ze hopen te overleven. De mensen maken op dit moment hele moeilijk beslissingen, en we hebben het hier over de mensen die uw voedsel verbouwen. Dit gaat exploderen, wereldwijd! Dit is een goed geplande privatisering van de wereldwatervoorziening.

Er is momenteel een toename van ziekten in gewassen en planten.

Velen boren nieuwe waterputten, maar ze weten niets af van het primaire water en hoe dit op te boren. Daarom is het belangrijk om de oplossing te delen en te verspreiden.

Gecreëerde nep schaarste aan water

Het verbruik van water moet worden teruggebracht met minimaal 20 procent, zeggen ze, en het gaat nog veel erger worden, wereldwijd. En Deborah kan u vertellen dat de Wereldbank niet blij is, dat zij u vertelt over deze dingen! Dus let alstublieft op en help om deze informatie naar buiten te krijgen.

Vergiftiging van onze watervoorziening

Naast alle luchtvergiftiging boven de grond, zoals chemtrail programma’s met zware metalen, naast alle afvoer van meststoffen van vergiftigde velden, die giftig zijn en in de waterreservoirs lopen om daar verzameld te worden, en om vervolgens bij u thuis als drinken te worden geserveerd… het is allemaal water om ons dommer te maken. Dat is de bedoeling van de vergiftiging van onze watervoorziening! Het maakt ons dommer.

Primair water, intelligent water

Dus als u Paul straks hoort praten, kunt u onder andere ook horen over ‘intelligent water’.

Overledenen, een nieuw probleem voor ons grondwater

Maar eerst een bijkomend probleem, waarmee we worden geconfronteerd met de vergiftiging van het grondwater. Onthoud dat alle verontreinigingen in de bodem naar binnen sijpelen, naar de watervoerende lagen direct onder onze voeten. Veel boorputten worden daar geboord.

Eén van de onderdelen van de circulaire economie is een nieuwe manier om van menselijke resten af ​​te komen. Deze manier staat toe om overledenen te laten composteren, in plaats van te begraven of te cremeren. Ze zeggen, dat etensresten en biologisch afbreekbare gebruiksvoorwerpen gemeenschappelijk voer voor compost zijn. In Colorado zullen menselijke resten spoedig worden omgezet in aarde. Het proces van menselijke compostering duurt slechts zo’n 30 dagen. En onder de nieuwe wet zou het illegaal zijn om deze geproduceerde grond van menselijke compost te verkopen, of om het te gebruiken om voedsel te verbouwen voor menselijke consumptie. Nu lijken ze niet te begrijpen, dat er grondwater stroomt, niet zo diep onder de grond, dat allerlei verontreinigingen en aarde verplaatst in en onder onze grond.

Recompose.life

Recompose is een bedrijf voor menselijke compostering in de staat Washington. Elk lichaam creëert ongeveer een kubieke meter aarde. Alles, inclusief botten en tanden! Besef daarbij dat botten en tanden eerst fysiek vermalen moeten worden; ze verbranden niet vanzelf, ook niet in een crematorium. Met andere woorden, ze zorgen ervoor dat alles van het lichaam in de grond wordt gestopt!

Zou u dat eindproduct drinken?

Iedereen zou zeggen, ‘Absoluut niet!’ Maar we vergeten dat we allemaal al behoorlijk vergiftigd zijn. Bijna iedereen heeft wel een of andere medicatie gehad, of misschien chemo gedaan, etc. Dus het water is nu al heel erg giftig. En daar komen de vele vaccindoden nu bij!

Opstand

In Oregon bijvoorbeeld zullen de mensen in opstand komen met geweren, wanneer de kraan dichtgedraaid wordt. Mensen zullen zich niet realiseren dat we het gerecyclede water niet nodig hebben, omdat er eindeloos water in onze aarde zit: primair water.
De boeren zijn woedend over hun rechten op water, uit angst voor financiële ondergang!

Waarom heb je waterrechten nodig, sinds ze u vertellen dat u geen water zult hebben? Wij weten natuurlijk dat we wel water hebben. Het is belangrijk om de oplossing te weten, en daar gaan we zo op in.

‘De enorme watertekorten die voor de deur staan’

Watertekorten zullen over het westen verspreiden, zeggen ze, samen met wijdverbreide droogte, geassocieerd met een opwarming van het klimaat. Nu, dit is klimaat oorlog. Ze veroorzaken zware verdamping, zegt Deborah, recyclen het water, en ze drogen de waterreservoirs uit. We hebben een verhoogde elektromagnificatie in onze omgeving, met name als er zware chemtrails in de lucht zijn. Ze drogen de fonteinen op. Potplanten en buitenplanten mogen boven San Francisco maar één keer per week water toegediend krijgen sinds 1 mei.

Hoge boetes

Wanneer de mensen deze regels overtreden, omdat ze burgerverklikkers zullen sturen, die rondrijden op hun fiets of hoe dan ook, zullen ze foto’s maken met een app, die het adres van de overtreder toont en de vermoedelijke overtreding van ‘overtollig watergebruik’. Dat gaat rechtstreeks naar de controledienst, waar er een boete van 250 dollar ligt te wachten.

Water halen uit een specifieke rivier in de VS kost u 1.000 dollar boete per dag. De VS vernietigt alles, inclusief water waar we niet zonder kunnen.
Het waterpeil in Nevada bijvoorbeeld is drastisch gedaald in Lake Mead in de buurt van de Hoover Dam. Vele meren zijn in feite waterreservoirs; u kunt dit zelf checken.

Noodtoestand

De controlerende elite bereidt ons allemaal voor op ernstige watertekorten. Ze zeggen dat dit kan leiden tot grote afname in de leveringen van water in 2022.
De Coloradorivier voedt een groot aantal staten. De droogte heeft veel verteerd van de westelijke Verenigde Staten, die het toneel vormen voor een uitgebreid bosbrandseizoen. De omstandigheden dit voorjaar zijn veel erger dan een jaar geleden! Meer dan de helft van het westen van de Verenigde Staten wordt geconfronteerd met extreme droogte, volgens de Amerikaanse droogtemonitor, inclusief grote delen van Californië en Oregon. Wetenschappers hebben gezegd, dat de regio mogelijk door de ergste droogteperiode in eeuwen zal gaan.

Wat gebeurt er in Thailand?

Veel bedrijven, zoals restaurants, sluiten hun deuren, want er is geen water. Het oppervlaktewater daar is helemaal opgedroogd. En we gaan allemaal deze richting op, of je nu in Thailand, of in Afrika, of in Zuid-Amerika woont… u krijgt te maken met drastische waterbesparingen.

Er bestaat geen woord als het ‘nieuwe normaal’

Haal dat uit uw woordenboek; dit is wat de elite ons heeft wijsgemaakt door mind control. Er is geen normaal, want we worden gedreven in van alles behalve normaal! 

Dramatische veranderingen in Taiwan

De maandenlange droogte daar heeft de belangrijkste reservoirs bijna uitgedroogd. Dit heeft bijgedragen aan twee ernstige stroomuitvallen, wat dramatische veranderingen op het eiland en aan het landschap heeft gebracht. De bodems van verschillende reservoirs en meren zijn veranderd in gebarsten, stoffige vlakten, die lijken op woestijnbodems.

Zeer giftige stofwolken

De stof uit deze lege reservoirs is heel erg giftig, zo ook in Californië. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, die u in de toekomst tegemoet kunt zien in uw eigen woonplaats.

Desinformatie en bevordering van de waterloze agenda voor de elite

U zult deze valse informatie vinden in alle kranten en op de radio en tv, waarin de media zal beweren dat we zonder water komen te zitten. Klimaatbeheersing, klimaatcontrole wordt echter niet genoemd! Besef dat een groot deel wordt veroorzaakt door de controle over het weer. Denk alleen al aan Operatie Popeye in Vietnam in de jaren ’70.

Epische mislukte oogsten in de VS tegen het eind van 2021

Dit is een kop van een desinformatie artikel. Er is geen tekort aan water! Water is hernieuwbaar! 

Waterplaneet

Luister naar wat Paul Power te zeggen heeft.
Primair waterexpert Paul Power heeft op veel locaties over de hele wereld waterputten gegraven naar primair water. Wanneer mensen u vertellen dat er geen water te krijgen is, luister dan goed.

Vertel aan hen die waterputten boren, hoe ze toegang kunnen krijgen tot primair water. Zie ook de bronlinken onderaan dit artikel. Hun wordt namelijk niet verteld over primair water; ze weten dus niet hoe ze naar dit water moeten boren.

Paul vertelt ons hier dat we leven op een waterplaneet. Zeven tiende van het oppervlakte van deze aardbol is bedekt met water, en dat is altijd al zo geweest.
Er is nieuw water, een zoetwaterbron onder het oppervlak van de planeet. We hebben zoet water waar we doorheen kunnen boren, zelfs in Californië! Vraag iemand op uw terrein om te helpen bij het lokaliseren van het water, waar de boorplek zou moeten zijn, en praat met de boorders van waterbronnen.

Paul heeft over de hele wereld gereisd en vele waterbronnen gedrild van minimaal 45 meter diep. We hebben geluk gehad in de Verenigde Staten om zo’n man te hebben gehad, die zijn hele leven heeft bijgedragen, om mensen te helpen bij het boren van putten om echt duurzaam, schoon water te krijgen, vers nieuw water, zoals hij het ook noemt.

Primarywaterinstitute.org

U kunt naar zijn website gaan, en uw eigen huiswerk doen en actie ondernemen. U kunt daar een boek downloaden, getiteld: ‘New Water for a Thirsty World’. U kunt daar ook veel video’s bekijken, die Paul gemaakt heeft.
Luister hier in deze video verder naar wat hij u te zeggen heeft…

 

Verborgen waterfeiten

Tot slot, er is een overname van de gehele waterstructuur, wereldwijd. Er gaat niets boven zuiver, schoon water!

Paul vertelde in het verleden eens over een Hongaars fenomeen… In bepaalde gebieden in Hongarije, waar mensen primair water dronken, hadden ze een veel hoger IQ. En dat is waar enkelen van de meest vooraanstaande wetenschappers ter wereld vandaan kwamen.

We zijn allemaal dommer gemaakt. Ons werd wijsgemaakt dat het water bijna op is. En het is niet alleen ons water dat ons dommer maakt, en de fluoride, het is ook ons voedsel, de chemtrails… en we reageren niet. Waarom reageren we niet? Omdat we zo afgestompt, zo dom zijn gemaakt.

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/water-wars-watervoorziening-drinkwater-en-voedsel-onder-vuur/

 

Bronnen:

http://primarywater.org/

http://www.primarywaterinstitute.org/

http://stopthecrime.net/wp/category/water/

http://www.primarywaterinstitute.org/images/pdfs/Salzman_book.pdf

http://www.stopthecrime.net/2014%20water%20cylces.pdf

You may also like