Voormalig FEMA-medewerker Celeste Solum zegt: “Je zult in principe vermoord worden”

UPDATE 02-12-2022  Celeste Solum is een voormalig FEMA-medewerker die klokkenluider is geworden. Nu onthult ze wat voor plannen FEMA heeft in het kader van de Nieuwe Wereldorde. NOTE: Ook een Celeste Solum (New Ager) is gecontroleerde oppositie en bespeelt beiden kanten!

Celeste Solum is ook een onderzoeker en woordvoerder die geheimen aan het licht brengt, die de globalisten zouden willen verbergen voor het oog van het publiek.

In dit interview waarschuwde ze ons een jaar geleden voor depopulatie. Celeste denkt dat de Nieuwe Wereldorde en Agenda 21 spoedig zullen worden afgerond. Sommige dingen die ze onthulde, waren absoluut verbluffend en extreem gruwelijk.

Celeste Solum was al op de hoogte

Celeste vertelde, dat ze niets vernam over de snode globalistische plannen van FEMA, maar dat ze dat al wist sinds ze 5 jaar oud was! Ze komt uit een Joods gezin, en haar vader werkte voor de oorlogsvoering op zee. Ze vertelde dat, toen ze 5 jaar oud was, haar vader het volgende tegen haar zei:

“Dit gaat gebeuren tijdens jouw bestaan. Je moet je voorbereiden.”

Dus dat deed zij.

Hoewel de familie van Celeste Solum Joods is, wendden ze zich tot het Christendom. Dit is wat de website van Celeste Solum zegt over haar familie: ‘Celeste werd Christen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, toen haar familie hun geloof verliet, voor het geval er nog een Holocaust zou zijn. Ze werd door een buurvrouw uitgenodigd om mee te gaan naar de vakantiebijbelschool, waar ze haar zonde beleed en Jezus als haar persoonlijke Verlosser aannam.’

Op de vraag wat het ‘grote plan’ is, zei Celeste het volgende:

“Dus eigenlijk was er het plan, om de hele wereld tot stilstand te brengen, en vervolgens wereldwijd bestuur te injecteren onder de dekmantel van COVID-19.” Celeste Solum vertelde ook dat er een pagina op de website van het World Economic Forum is, die alle lagen van de samenleving laat zien, die onder het mom van ‘COVID-19’ ontwricht zullen worden.

Dit is het adres van de pagina waar ze het over had: Intelligence.weforum.org
De visuele weergave van alle lagen van de samenleving, die onder de dekmantel van COVID-19 ontwricht zullen worden, lijkt op een Coronavirus. Als u op een van deze lagen of ‘uitsteeksels’ klikt, kunt u meer informatie verkrijgen, maar u moet zich dan wel aanmelden.

Is dit een depopulatie gebeurtenis?

“Eigenlijk zagen we met COVID het eerste gebied van ontwrichting. En het zal eindigen met het uitschakelen van waarschijnlijk 90% van de bevolking. Het uiteindelijke doel is echter depopulatie.”

Uitschakelen:

1  Door mensen ziek te maken

2  Door mensen hun financiële onafhankelijkheid af te nemen en financieel afhankelijk te maken van de overheid

3  Door mensen te ontwapenen

4  Door verschillende methoden, hulpmiddelen en technieken te gebruiken, zodat mensen geen weerstand kunnen bieden

 

Depopulatie of ontvolking betekent het verminderen van het aantal mensen op de planeet.

Celeste Solum zegt, dat ze van plan zijn om zo’n 90% van de mensheid te ontvolken. De Georgia Guide Stones bevatten een geschreven bericht, dat zegt: ‘Houd de mensheid onder 500.000.000, in eeuwigdurende balans met de natuur’. Sterilisatie is ook een vorm van ontvolking!

Openbare opvangcentra in Walmart o.a.

Celeste Solum vertelde, dat er na de orkaan Katrina een wetsvoorstel is opgesteld, volgens welke, in geval van een ramp, openbare opvangcentra zouden worden opgericht in faciliteiten, zoals Walmart of Costco, of een andere grote faciliteit. Een dergelijke ramp kan een nucleaire gebeurtenis zijn, of een ziekteverwekker, of een aardbeving, of een orkaan… Aangezien COVID-19 als een ‘ramp’ wordt bestempeld, hoewel de COVID-19 pandemie een neppandemie of plandemie is, kan het natuurlijk een ‘reden’ zijn om openbare opvangcentra op te richten in grote winkels.

Getraind voor het ‘nieuwe normaal’

Celeste Solum zei, dat mensen naar deze openbare opvangcentra zouden gaan, omdat ze daartoe geconditioneerd zijn. Ze vertelde: “Costco had de mensen van het SWAT-team. Ze plaatsten pallets om de deur te blokkeren, dus je moest er met één enkele rij naar binnen.” In feite zijn deze belachelijke maatregelen, om mensen voor te bereiden op wat komen gaat! Door deze maatregelen te gebruiken, trainen de globalisten mensen, om dit soort regels te accepteren als ‘normaal’.

Zodra deze opvangcentra draaien, zouden de mensen één voor één naar binnen moeten. En als er iets gruwelijks met hen zou gebeuren, zou niemand het weten, omdat ze alleen zouden zijn met het fascistische personeel, en zonder sociale controle. Maar dat is precies wat de wereldwijde dictators willen! Ze willen dat mensen alleen zijn in dergelijke faciliteiten, die eigendom zijn van de wereldregering, zodat ze met hen kunnen doen wat ze willen, terwijl niemand het ziet. Mensen in deze faciliteiten kunnen zelfs ontvoerd of vermoord worden, en niemand zou weten wat er met hen is gebeurd.

Bereid u voor, geestelijk en lichamelijk

Als mensen geen voedsel meer kunnen krijgen, kunnen ze gedwongen worden afhankelijk te zijn van de regering die hen wil ontvolken. Ze kunnen gedwongen worden om naar de opvangcentra te gaan, met alle gevolgen van dien. Verbouw daarom je eigen voedsel. Leer je eigen voedsel te verbouwen, oefen wat en leer zaden verzamelen en voedsel te kweken uit zaden. Zodat je voorbereid bent en niet afhankelijk bent van de tirannieke Nieuwe Wereldorde regering om te kunnen overleven. Bereid ook andere dingen voor, die je nodig hebt om te overleven, zonder afhankelijk te zijn van de overheid en zonder afhankelijk te zijn van geld.

Eigendom van de staat

Meerdere bronnen hebben onthuld, dat de regering wereldwijd van plan is mensen hun privébezit te ontnemen, inclusief onroerend goed. Er werd onthuld, dat de regering particuliere bedrijven, eenmanszaken en zelfs grote internationale bedrijven zou elimineren. Dit bevestigde Celeste Solum. Ze vertelde: “De definitie om gefederaliseerd te worden en een troef van de overheid te worden, is potentieel hebben om duizend dollar te verdienen. Dus eigenlijk ben je een aanwinst van de federale overheid.” Iedereen heeft namelijk het potentieel om duizend dollar te verdienen. Dit betekent, dat alle mensen eigendom van de staat zouden worden. Maar niet alleen mensen hebben het potentieel om duizend dollar te verdienen, onroerend goed heeft dat ook.

Hoe zal FEMA te werk gaan?

Celeste Solum zei onder andere: “Dus je zou naar de openbare opvang gaan; daar volgt een behandeling met je. Het zal anders zijn dan met de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog, omdat we ons in een geautomatiseerde technocratie bevinden. Ze hebben synthetische wezens; ze hebben robots. Ze hebben echt geen grote bevolking nodig.”

“Dus één van de redenen dat ik het agentschap verliet, is omdat zij het plan hebben, dat als je niet gelooft dat de regering God is, je eventjes naar een van deze ‘behandelcentra’ zou moeten gaan. Als je heropgevoed kan worden, zullen ze dat doen, hoewel er niet veel behoefte aan mensen is. Weet je, de globalisten zijn echt vrij om toe te geven, dat er geen plaats meer is voor mensen. Het is onze plicht om te overlijden, om ‘boete te doen’ voor onze zonden, eigenlijk van wat we de planeet hebben aangedaan.” Aldus de elite!

Vergassen of guillotines

“Dus je wordt in feite vermoord. En er zijn twee verschillende ‘humane’ methoden om te doden. Eén daarvan is vergassing, en de andere methode is onthoofding.”

“En ze hebben al deze experimenten gedaan: duizenden en duizenden muizen onthoofd, hun hersengolven opgenomen, en dat alles om onthoofding te rechtvaardigen als een ‘humane’ methode om mensen te euthanaseren.”
Meerdere bronnen hebben dit plan bevestigd! 

Heropvoedingscentra

Dus, zoals we zien, zouden degenen die niet geloven dat de regering God is, naar heropvoedingscentra worden gestuurd, waar ze het geloof zouden moeten accepteren dat de regering God is. Ze zouden moeten toegeven, dat ze bereid zijn om alles te doen wat de tirannieke regering van hen verlangt. Als ze niet instemmen, worden ze vermoord.

Celeste adviseerde ook om de film ‘Sophie Scholl’ eens te kijken. Dit is een Duitse film, opgenomen volgens een waargebeurd verhaal dat plaatsvond tijdens het Nazi-tijdperk.

FEMA is internationaal

Vergis je niet! FEMA bevindt zich niet alleen in de VS, maar opereert wereldwijd. De depopulatie programma’s zijn bedoeld voor de gehele wereld, en Europeanen en Canadezen en Aziaten lopen net zo veel gevaar als zij die in de VS wonen! Meer en meer FEMA kampen worden wereldwijd gebouwd en ingericht.

Plan van ontwapening

Celeste legde uit dat ‘zij’, de elite, de bedenkers van de wereldwijde regering, een plan hebben om Amerikanen te ontwapenen. “3% van de Amerikanen zal zich houden aan hun wapenrechten. 7% bezit misschien een wapen, of denkt er eens over na, kan er eentje kopen, en misschien verkopen. Weet je, het is onzeker… zal men het ooit gaan gebruiken? Waarschijnlijk. Niet zeker. 90% zal niets doen, en de overheid weet dit!”

 

Bron:

https://principia-scientific.com/former-fema-operative-says-you-will-basically-be-killed/

You may also like