Water wars: watervoorziening, drinkwater en voedsel onder vuur!

Niets is zoals het lijkt. We hebben geen waterschaarste. Water is hernieuwbaar! Leer de feiten over water, en waarom we geen watertekort hebben.

Ons water, maar ook ons voedsel, was nog nooit eerder zó onder vuur geweest als nu. De vijand vervuilt al heel lang ons water. Hij heeft er ingrediënten in gedaan, die de levensduur verkorten, en hij zal voor niets stoppen, totdat hij al het water van de aarde volledig onder controle heeft.

 

WATER – Facts You ALL Must Know Now – Deborah Tavares Interviews Pal Pauer, 3-17-21, Power Hour

Voor de video met ondertiteling, klik hier.

 

Deborah Taveres in gesprek met Pal Pauer, de oprichter van het Primary Water Institute.
Pal is een expert in het vinden van en boren naar primair water. Hij deelt zijn expertise met ons tijdens zijn leven van boren van primaire waterputten over de gehele wereld.

“Het is moeilijk om aan veel mensen in de VS duidelijk te maken dat de aarde water maakt. We hebben er toegang toe… We hebben geen enorme opslagfaciliteiten of aquaducten nodig. Schone, vrijwel oneindige bronnen van water bevinden zich onder onze voeten.” –  Pal Pauer.

 

Een onderzoek heeft de aanwezigheid van enorme hoeveelheden water gedocumenteerd, die ver onder het aardoppervlak opgesloten zitten. Die studie bevestigt dat er een enorme hoeveelheid water is, opgesloten in een heel aparte laag diep in de aarde.

Feiten die u moet weten over primair water

De praktijk om toegang te krijgen tot primair water bestaat al eeuwen. Wat vroege Griekse filosofen, zoals Aristoteles en de Italiaan Leonardo da Vinci geloofden, en wetenschappers onderzoeken die tegenwoordig aan bekende universiteiten werken, is dat al het water wordt gecreëerd in de mantel van de aarde, en wereldwijd in grenzeloze hoeveelheden beschikbaar is!

Boren naar primair water lijkt op boren naar grondwater. Het belangrijkste verschil bij toegang tot primair water is, dat er geboord moet worden in een geologische spleet of breuk om het primaire water te laten ontsnappen, dat nabij het oppervlak is gestegen.

Het lokaliseren van putten voor primair water vereist speciale training en ervaring. Er zijn talloze primaire waterbronnen, die al decennia in Californië en over de hele wereld functioneren.

 

Voordelen van primair water:

*Biedt uitstekend kwaliteitswater, schoon en ongerept

*Is vers en niet onderhevig aan vervuiling of oppervlaktestraling

*Komt onder druk tot stand, waardoor het vanzelf aan de oppervlakte komt en dus minder pompkosten met zich meebrengt

*Droogt nooit op

*Is in tegenstelling tot grondwater niet onderhevig aan droogte

*Veroorzaakt geen bodemdaling zoals sommige grondwaterbronnen

*Vult uitgeputte grondwatervoorraden in sommige gevallen van onderaf aan

*Is overvloedig en kan worden aangevuld

*Kan worden gelokaliseerd om in de waterbehoeften van individuele gemeenschappen te voorzien

*Horizontale booreilanden kunnen vissen en dieren in het wild ten goede komen door opgedroogde beken en meren opnieuw te vullen. Primair water werd gebruikt om opgedroogde meren weer te vullen, zoals Lake Elsinore, dat in de jaren vijftig droog kwam te liggen.

*Primaire waterputten kunnen nu worden gebruikt als aanvulling op bestaande watertransportsystemen, zoals het Californische aquaduct.

 

primary water cycles driven by earth energy


WATCH: 2015 Water Wars Stealing Water for Profit and Power

 

Over Deborah Tavares

Deborah Tavares is een 3de generatie grondontwikkelaar van woningbouw. Ze specialiseerde zich in haalbaarheidsstudies van land, acquisities en bouwvergunningsprocessen, inclusief vereiste milieueffectrapporten (MER), samen met de vereisten voor de onderverdeling van de inrichtingsafdeling van onroerend goed (DRE) en de volledige constructie, die werd uitgebouwd tot voltooiing.

Het was tijdens dit proces dat de beperkingen van eigendomsrechten duidelijk werden onder Agenda 21: beperkingen op het gebied van landgebruik, voorschriften, vergoedingen en verhoogde aansprakelijkheidsrisico’s.

Deborah legt de verbanden bloot tussen mysterieuze wereldwijde trends van door de mens gemaakte en door bedrijfsmatig en militair gecontroleerde technologieën, bewapende frequenties, de vervalste wetenschap van de ‘global warming’-beweging, en andere belangrijke programma’s, die bedoeld zijn om schade aan onze gezondheid te veroorzaken, de bevolking te verminderen en de vrijheid voor alle mensen weg te nemen.

Een primair voorbeeld hiervan is het multinationale programma voor de installatie van Smart Meters, elektromagnetische straling afgevende elektriciteitsmeters, en programma’s die schaarste aan elektriciteit, gas en water zullen veroorzaken.

 

Bronnen:

http://primarywater.org/

http://www.primarywaterinstitute.org/images/pdfs/PWI_poster_rev7-29-18.pdf

 

You may also like