Bewijs: Radiogolf frequenties kunnen inderdaad het weer manipuleren!

Weermodificatie (geo-engineering) door elektromagnetische straling. In 2025 kunnen de Amerikaanse lucht- en ruimtevaarttroepen ‘het weer in eigen handen nemen’ door reeds lang bestaande technologieën.

Eindtijdnieuws.com
15 maart 2024

 

Bewijs dat de Amerikaanse regering zegt dat radiogolven inderdaad het weer kunnen veranderen!

NOAA heeft een heel portaal voor weermodificatie opgezet, dat een paar jaar geleden ‘verplicht’ werd volgens de nieuwe wet in 2018. De NOAA-weermodificatie meld- en documentatiesite ging echt live tijdens de 2020 lockdown…. met informatie middenin ons gezicht. Particuliere bedrijven moeten rapporteren, maar raad eens wie is vrijgesteld van rapportage…. de overheid.
Wel, het is al lange tijd bekend dat de elite ‘boven de wet’ staan, en daarom geregeld de wet verbreken.

De Amerikaanse regering zegt dat het mogelijk is, om het weer te veranderen met behulp van elektromagnetische straling (radiogolven), meldt dutchsinse.

Publicatiegeschiedenis & toepassingsgebied

‘Aan het eind van de jaren ‘40 en ‘50 beschouwden velen ‘het opzettelijk of onopzettelijk veranderen van atmosferische omstandigheden door menselijke activiteit’, ook wel bekend als weermodificatie, als een veelbelovende wetenschap van de toekomst. Op dit moment is de meest voorkomende vorm van weermodificatie cloud seeding, waardoor er meer regen of sneeuw valt, meestal om de lokale watervoorraad te vergroten. Weermodificatie kan ook tot doel hebben om schadelijk weer, zoals hagel of orkanen, te voorkomen. Als onderdeel van Public Law 92-205 (1972) moeten alle niet-federale activiteiten voor weermodificatie worden gerapporteerd aan de Amerikaanse minister van Handel, via het NOAA Weather Program Office….’ – NOAA, de National Oceanic and Atmospheric Administration in de Verenigde Staten

Weermodificatie misinformatie

Denkt u echt dat het slechts om cloud seeding gaat, of om onze watervoorraad te vergroten? Zou het niet veeleer tot doel hebben om het volk uit te roeien, op wat voor manier dan ook?

Het staat als 8ste op de lijst van dingen, die privébedrijven moeten melden, wanneer ze dit (ons weer veranderen) trachten te doen. Ja, u leest of hoort het goed! En federale en staatsoverheden zijn natuurlijk vrijgesteld van rapportage plicht:

 

Activiteiten waarvoor rapportage vereist is

De volgende activiteiten, wanneer uitgevoerd als weermodificatie activiteiten, zijn onderhevig aan rapportage:

1  Zaaien of verspreiden van stoffen in wolken of mist, om de druppelgrootteverdeling te veranderen, ijskristallen te produceren of stolling van druppels, de ontwikkeling van hagel of bliksem te veranderen, of op enigerlei wijze de natuurlijke ontwikkelingscyclus van wolken of hun omgeving te beïnvloeden;

2  Vuur of warmtebronnen gebruiken om de convectieve circulatie te beïnvloeden of mist te verdampen;

3  Het wijzigen van de uitwisseling van zonnestraling van de aarde of wolken [het zonlicht blokkeren!] door het verspreiden van gassen, stof, vloeistoffen of aërosolen [minuscule hoeveelheid stofdeeltjes of vloeistofdeeltjes in een gas] in de atmosfeer;

4  De eigenschappen van land- of wateroppervlakken wijzigen door deze te bestuiven of te behandelen met poeders, vloeibare sprays, kleurstoffen of andere materialen;

5  Elektrisch geladen of radioactieve deeltjes of ionen in de atmosfeer brengen;

6  Het toepassen van schokgolven, sonische energiebronnen of andere explosieve of akoestische bronnen in de atmosfeer;

7  Het gebruikmaken van de neerwaartse spoeling van vliegtuigpropellers, jetwash [kielzogturbulentie] of andere bronnen van kunstmatige windopwekking;

8  Gebruikmaken van lasers of andere bronnen van elektromagnetische straling

 

Weermodificatie: officieel bewijs

Weermodificatie afspeellijst hier getoond.

 

Het weer in eigen handen tegen 2025 

‘In 2025 kunnen de Amerikaanse lucht- en ruimtevaarttroepen ‘het weer in eigen handen nemen’ door te profiteren van ‘opkomende’ technologieën [lees: reeds bestaande voor het publiek verborgen technologieën], en de ontwikkeling van die technologieën te richten op oorlogvoering toepassingen [oorlog op de mensheid]. Een dergelijk vermogen biedt de oorlogsvoerder middelen om de gevechtsruimte vorm te geven op manieren, die nooit eerder mogelijk waren. Het biedt mogelijkheden om operaties over het hele conflictspectrum te beïnvloeden en is relevant voor alle mogelijke toekomsten. Het doel van dit artikel is om een strategie te schetsen voor het gebruik van een toekomstig weermodificatiesysteem om militaire doelen te bereiken en niet om een gedetailleerde technische routekaart te geven. Hoewel sommige delen van de samenleving altijd huiverig zullen zijn om controversiële onderwerpen, zoals weermodificatie, te onderzoeken, worden de enorme militaire mogelijkheden, die uit dit veld kunnen voortkomen, op eigen risico genegeerd. Van het verbeteren van vriendschappelijke operaties, of het verstoren van die van de vijand via het op kleine schaal aanpassen van natuurlijke weerpatronen tot volledige dominantie van wereldwijde communicatie en controle over de ruimte, weermodificatie biedt de oorlogsvoerder een breed scala aan mogelijke opties om een tegenstander te verslaan of te dwingen….’ – National Technical Information Service (NTIS/NTRL)

‘Iedereen die zei dat het ‘onmogelijk’ was om het weer te manipuleren met behulp van elektromagnetische straling (radiogolven) had/heeft het mis. Het is desinformatie die zij verspreiden! Ons leven en onze gezondheid wordt hierdoor ernstig beïnvloed. Radiogolven beïnvloeden het weer op belangrijke manieren, die we allemaal kunnen zien.
De dagen van ontkennen dat het mogelijk is, zijn voorbij.

Nu moeten ze overschakelen op andere ontkenningen….

en dat zullen ze ook zeker doen. Van wat ik heb gezien, zal niemand ooit toegeven dat ze fout zaten. De meeste mensen geven niets om wetenschap, ze geven meer om hun eerder ingenomen standpunten en het altijd gelijk willen hebben. Ze hadden het mis; dat weten we nu.
Niet alleen wetenschapssceptici, maar de mensen, die door de jaren heen ontkenden, lijken nu een soort agenda te hebben om Directed Energy Weapons en Weather modification te verbergen.

Wat is elektromagnetische straling? 

Simpel gezegd: radiogolven zijn elektromagnetisch gemaakt.’ – dutchsinse

 

3/14/2024 — Radio Waves Frequencies CAN INDEED Modify the weather — US Gov proof it is possible

Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Wanneer u steeds extremer weer in uw regio waarneemt, dan is dit zeker geen toeval! En het is niet alleen elektromagnetische straling….

HAARP en andere middelen voor weermanipulatie

Ze gebruiken daar nu veel van, en ze blijven het gebruiken! Ze willen mensen gebrek doen lijden door middel van het weer. – Carolyn Hamlett, ex-Illuminist

The Illuminati love their games….

niet alleen hun nummers en symbolen, enzovoort. De afbeelding in dit artikel is één van de vele Illuminati kaarten uit hun kaartspel, ‘the Game of Conspiracy’. Waarom ‘conspiracy’, denkt u?

Vraag: Wat is de Illuminati?

‘Veel mensen noemen het ‘The Great Conspiracy’ (‘De Grote Samenzwering’), en dat klopt wel een beetje. Maar eigenlijk bestaat de Illuminati uit 1000 samenzweringen die allemaal tegelijk lopen. Daarom mislukten er vele. Maar het [De Organisatie] werd ongeveer 100 jaar vóór zijn oorspronkelijke verjaardag opgericht [in het geheim]. De ‘geboorte’-datum is 1 mei 1776.’ – John Todd, ex-Illuminist

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/wateroorlogen-gefabriceerde-droogte-om-voedseltekorten-te-veroorzaken-en-klimaat-tirannie/

 

Bronnen: 

Weather and Climate Collections: Weather Modification Project Reports

CHAPTER 9A—WEATHER MODIFICATION ACTIVITIES OR ATTEMPTS; REPORTING REQUIREMENT

Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025.

You may also like