De Heilige Geest is je aanbetaling; Jezus komt terug voor jou

Vroeger stuurden we aangetekende post, die met hete was moest worden verzegeld, en een afdruk. Dat is precies wat de Heilige Geest is, een zegel, maar ook een borgsom. 

Eindtijdnieuws.com
23 december 2023

 

The Holy Spirit Is Your Down Payment. Jesus Will Come Back For You

Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Headlines:

Nu wil ik iets zeggen over de manier waarop de apostel Paulus dit beschrijft. In 2 Korinthiërs 1:21-22 zegt hij:

Hij nu, die ons met u bevestigt in Christus, en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft, en ons de Borg [Waarborg] van de Geest in onze harten gegeven heeft.

De Heilige Geest is een zegel en het is een borg!
Efeziërs 1:13-14 

In Hem [Jezus] zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand [borg, aanbetaling, een gedeeltelijke vooruitbetaling voor zekerheid] is van onze erfenis, tot de verlossing van het verworven bezit, tot de lof van Zijn heerlijkheid.

Dus, de Heilige Geest, de doop in de Heilige Geest, die zichtbaar is, die hoorbaar is, die niet alleen iets is dat in je gebeurt en niet door anderen gezien kan worden…. Nee, het is iets dat gezien en gehoord kan worden. Het is een zegel en een aanbetaling.

Allereerst is het een zegel
Je behoort al toe aan Jezus, maar dit identificeert je publiekelijk als behorend tot Hem. Want Hij zet Zijn publieke zegel op je! Het is een zegel, een stempel. Jezus zet Zijn stempel op je, en dat onderscheidt jou. Er wordt nu veel zorgvuldiger naar omgekeken. Wanneer je gedoopt bent in de Heilige Geest door onderdompeling, dan ben je als ‘aangetekende post’: je krijgt speciale aandacht van ‘het postkantoor’ in de hemel.

Ten tweede is het een aanbetaling of een storting
En dat is wat de doop in de Heilige Geest ook is! Jezus zet een aanbetaling op je, en zet je zo apart voor Zichzelf. Daarna ben je aan geen enkele andere klant meer te koop.

Ten derde is het Zijn garantie:
“Ik kom terug om je mee te nemen. En als Ik terugkom, kom Ik terug met de rest van de betaling, en dan ben je voor altijd van Mij”. Het is zo’n briljant, levendig beeld van wat de doop in de Heilige Geest is.

Jezus bemoedigt Zijn discipelen wereldwijd….
Johannes 14, vers 3-4

“…. en wanneer Ik heengegaan ben en voor u een plaats bereid heb, kom Ik opnieuw en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En naar de plaats waar Ik heenga, weet gij de weg.” – Jezus

 

You may also like