God wil inzicht geven aan de Zijnen, zodat ze de tijd waarin zij leven begrijpen!

Zet vraagtekens bij alles, vertrouw niemand! Maar zoek onderscheidingsvermogen, als nooit tevoren, zodat je niet in die val van misleiding en valse leringen loopt.

Eindtijdnieuws.com
20 februari 2023

 

Gooi je door mensen gemaakte doctrines overboord! Begin zelf Gods woord te onderzoeken en te bestuderen, want vele Christenen worden momenteel, mede door valse leringen, misleid. Denk aan kerken, preken, boeken, enzovoort.
Omdat zij in feite alleen maar de leugens en misleidingen van de vijand hebben geloofd, denken velen dat God hen verlaten heeft.

 

Dit waren de Rhema woorden:

‘Ik zal inzicht geven aan Mijn mensen, zodat zij de tijden zullen begrijpen waarin ze zich bevinden.

Door mensen gemaakte doctrines (leringen) zullen vernietigd en weggeveegd worden, aangezien de waarheid onthuld zal worden. Velen van Mijn mensen worden misleid door valse ideeën, en zijn misleid. Het is nodig dat zij het Woord voor zichzelf bestuderen, om de dagen waarin zij leven verder te kunnen begrijpen.

Het is niet wat hen geleerd is, maar iets heel anders

Wanneer je de Heilige Geest vraagt om je te leiden in alle Waarheid, zullen je ogen worden geopend.

Zet bij alles vraagtekens!

En vertrouw niemand, behalve de leiding van de Geest [de Heilige Geest]. Velen dreigen af te vallen door grote teleurstelling en verdriet. Zij zullen denken dat Ik hen in de steek heb gelaten, terwijl zij in feite alleen maar de leugens en misleidingen van de vijand hebben geloofd! Zoek onderscheidingsvermogen, als nooit tevoren, zodat je niet in die val loopt!

Ja, Mijn komst is zeer spoedig! Maak je klaar en bereid je erop voor!

Er is niet veel tijd over om de zaken van de Vader te doen.

Open je ogen wijd open, en laat Mijn licht binnen!

Blijf doen wat je aan het doen bent. Breng het Woord naar buiten (spreek het Woord uit, publiceer het, etc.), voordat Mijn spoedige wederkomst plaatsvindt!
Roep op tot bekering in alle dingen!

Overal waar je gaat, getuig van Mij

Deel (bijvoorbeeld) traktaten uit. Wees doelbewust in het delen van het Evangelie!
Geef de armen te eten. Bid voor alle mensen. Zoek Mij, en Ik zal gevonden worden!
Lees en bestudeer Mijn Woord voortdurend!

Houd je niet in

Loop de race met een doel voor Mijn Koninkrijk. Vertel Mijn mensen, dat de eindstreep in zicht is. Sprint naar de finish! Voleindig de race sterk!’

 

Laten wij daarom, nu wij met zo’n grote wolk van getuigen omringd zijn, iedere last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, afleggen, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, kijkend naar Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof, die, kijkend naar de vreugde die vóór Hem lag, het kruis heeft verdragen, de schande ervan verachtend, en is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van God.  Hebreeën 12:1-2

 

Bron:

Elizabeth Marie

You may also like