Bedreigingen gericht tegen voorganger Doug Riggs, en zijn reacties daarop

Een belofte van God voor hen die Hem liefhebben, gehoorzamen en vertrouwen om hen te bevrijden en eeuwige verlossing te geven. Hoe Doug al die jaren werd beschermd. Een bijzonder prachtig getuigenis! 

Eindtijdnieuws.com
16 juni 2024

 

Over hoe Doug Riggs verschillende malen bedreigd werd en zijn reacties daarop.
Dat is mijn God!

Veel niet-Christelijke klokkenluiders eindigen dood. Ik heb het niet over gecontroleerde oppositie, waaronder vele zogenaamde ‘klokkenluiders’, gelovigen en niet-gelovigen! Hoe zit het met Christenen zonder valse ‘censuur’, die wandelen in de wegen van de Heer en weten hoe ze de volledige wapenrusting van God moeten aantrekken?

 

Doug: Er is niets geweldigs aan mijzelf als een counselor. Maar wanneer we ons op God afstemmen, en in staat zijn om Hem te horen spreken, dan geeft Hij richting. Aanwijzingen, hoe we deze mensen kunnen helpen, om te weten te komen wat ze moeten weten, om in hen datgene vrij te maken wat gevangen genomen is [door Satan], dat deze Neshamah-kennis in hen bevat. En dus zullen Dan en Susan delen over hun leven en geschiedenis, die hun bronnen in God zelf hebben, en diepgaande en verborgen dingen onthullen. Waarom? Omdat Hij [God] weet wat er in de duisternis is. Daniël, hoofdstuk 2, vers 22.

Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.  Daniël 2:22

 

Vraag: Je hebt met top-bloedlijnen van de wereld gewerkt. Heeft de NWO je niet proberen te vermoorden?

Doug: Ik zou je veel kunnen vertellen, maar ik zal proberen het beknopt te houden. Ten eerste heb ik geen angst, door mijn haat voor wat God haat. Als je een volledige haat hebt voor wat God haat, is er geen ruimte voor angst. En dus is het een confrontatie met de vijanden van God. Desnoods tot in de dood. Dat betekent dat mijn leven niet van mij is.

Dus toen ik bedreigingen ontving, ontving ik ooit een doodsbedreiging van Prins Philip

Hij codeerde zijn naam, en verbond die met een Arabische website. Het was als volgt gecodeerd:

‘Ik, Prins Philip, zal je vermoorden.’

Omdat hij de handler was van veel van de mensen met wie ik werkte.

Dus ik schreef hem terug via email….

En ik zei, ‘Wie denk je wel dat je bent, jij zoon van Belial, om een dienaar van de allerhoogste God te bedreigen?’ En ik zei, ‘Mijn God zal jou doden, wanneer je je niet bekeert’. Ik sprak praktisch, vanuit een menselijk niveau.

Philip heeft een aantal verborgen zonen, waarvan ik er één ken, die een ‘multiple’ (meervoudige persoonlijkheid) is

We hebben nog steeds contact; zijn voornaam is Craig. Maar zijn kernnaam is natuurlijk Philip Alexander. En we communiceerden op een bepaald moment…. Philip Alexander kwam toen naar voren, vanachter de voorkant (frontpersoon) vandaan.

En hij begon te bekennen….

“Weet je, dat ik je meer dan eens wilde vermoorden?”
En ik zei, “O werkelijk? Ik was me er niet van bewust”.
En hij zei, “Ja, ik kwam naar Tulsa bij drie verschillende gelegenheden, om je te vermoorden”.
En toen vroeg ik, “Wat is er gebeurd?”
“Ik kon niet bij je komen.”
“Hoe verklaar je dat?”
“Omdat je beschermd bent.”

Doug vertelt verder….
Psalm 91

Psalm 27

Dat is mijn God!

Vraag: Op een dag stopte er een busje voor je huis. Wat gebeurde er?

Ik had net gewerkt met een overlevende, die nu volledig geïntegreerd is, Sally. De bliksem was in het huis gekomen, en er ontstond een vuurbal in de slaapkamer. En het maakte me natuurlijk heel boos, dat de oppositie op deze manier binnendrong. Ik wilde het veld in gaan en had mijn gesprek met God hierover. Maar toen hoorde ik een stem, ‘Ga niet naar buiten, want er zijn moordenaars daar’.
En ik zei: “Dat kan me niet schelen. Ik ben niet onderworpen aan moordenaars”. En in mijn verontwaardiging liep ik de deur uit….
En ja hoor, er stond een pick-up buiten, vlak bij mijn huis. Dus ik liep erheen en keek door het raam, om te zien wie het was. Deze twee mannen staarden recht voor zich uit! En ik zei: “Wie zijn jullie in de naam van Jezus Christus?” Ze waren helemaal verstijfd, en staarden recht voor zich uit. Dus ik liep gewoon weg en had mijn gesprek met God. Toen ik terugkwam, waren ze weg.

Bij een andere gelegenheid kreeg ik een telefoontje uit een andere staat

Dezen beweerden een satanische coven (heksenkring) te zijn. Ze zeiden dat ze naar mijn huis zouden komen en me zouden vermoorden. En ik zei, “O werkelijk? Allereerst, laat me jullie mijn adres geven. Vertel me hoe laat jullie zullen opdagen! Ik zal er zijn om jullie te ontmoeten. We zullen zien of jullie smerige Satan gelijk is aan mijn God!” Ze kwamen nooit opdagen; dat was zo’n shock voor hen, dat ze nooit zijn gekomen.

Vraag: Doug, er is een geschrift dat je altijd kreeg. Dat de dagen van mijn leven zijn geteld in Gods boek….

Ja, Psalm 139. Onze dagen zijn geteld door God, in Psalm 139. Dus als ik bedreigd word, dan zeg ik het hardop: “De enige autoriteit over mijn leven is, het aantal van mijn dagen ligt in de handen van God. Het ligt niet in de handen mensen of van Satan!”

 

De Neshamah: de lamp van de Heer

‘Ten eerste moet men begrijpen dat, wanneer deze openbaring voortkomt uit deze mensen met wie ik werk, het niet voortkomt uit cognitief hersengeheugen….

De menselijke geest is de lamp van de Heer, die licht werpt op iemands binnenste,  doorzoekende al de schuilhoeken van het hart.  Spreuken 20:27

De Neshamah is de ingeademde levensadem van God, – wat vertaald geest is, – en is de lamp van Jahweh [God], die alle binnenste delen van iemands wezen doorzoekt! Dus toen ik begon te ontdekken hoe ik dat kon aanboren, was het er door de schepping. [Zo is de mens geschapen.] Het is dieper dan een cognitief geheugen, en een mens weet dan wat er gebeurt bij de conceptie.
Weten wij dat ook? Nee, want we hoeven het niet te weten! Maar als deze mensen, die zo diep gevangen genomen zijn…. de Neshamah weet het! Dat is de lamp van de Heer! En het is geen hersenfunctie.’ – Doug Riggs

 

Bronnen:

SRA/DID Trauma Bonding Seminar – Leipzig – Aug 2013 (#7 of 10) Edited

https://eindtijdnieuws.com/pastor-doug-riggs-on-how-he-was-protected-through-all-these-years/

You may also like