‘Primary water’: Het boren van een primaire waterput in Californië

De aardmantel bevat de hoeveelheid water van een oceaan, of beter, oceanen, en het is geen theorie! 

Eindtijdnieuws.com
8 augustus 2022

 

We wisten al dat planeet Aarde een waterplaneet is.
De Amerikaanse hydroloog Paul Pauer, en expert op dit gebied, vertelde ons dat we leven op een waterplaneet. Zeven tiende van het oppervlakte van deze aardbol is bedekt met water, en dat is altijd al zo geweest. Er is een zoetwaterbron onder het oppervlak van de aarde, ja, zelfs in Californië.

Paul Pauer heeft vele waterbronnen gedrild van minimaal 45 meter diep

‘Vers, nieuw water’, zoals hij het noemt!

Hier volgt een video uit 2018, waarin primair water op zo’n 85 meter diepte wordt aangeboord, door middel van een speciale boorinstallatie. Bij het boren van deze primaire waterput of waterbron in Jamestown, Californië, heeft Pauer de leiding:

 

Drilling a PRIMARY WATER well in Jamestown, California

Of bekijk de video hier.

 

Bronvideo

Het viel mij op, dat zowel de bronvideo van ‘calfotogal’ als die van Deborah Tavares geen echte intro’s bevatten. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Bovendien, gecontroleerde oppositie emailt niet of nauwelijks terug, en geeft ook niet of nauwelijks een reactie op zinnige vragen onder hun snel geposte video. Tenminste, dat is mijn ervaring.
Deze mensen lijken misschien wel aan uw kant te staan, – met name met dit soort informatieve video’s! – maar zij bespelen beide kanten als gecontroleerde oppositie. Helaas kwam ik hier pas in de loop van 2021 achter.

Promotie en connecties
Deborah Tavares wordt gepromoot door YouTuber calfotogal (= 33)
De twee YouTube banner afbeeldingen laten ook zijn ‘ware veren’ zien.

Deborah’s connecties zijn bijvoorbeeld: Kerry Cassidy, Barrie Trower, Steven en Jana Ben-nun, David Zublick, en vele anderen. Ook dit zou al een rode vlag moeten geven.
En ja, helaas is ook een Dane Wigington onderdeel van deze gecontroleerde oppositie club.

 

Een enorme onaangeboorde bron van zoet water

“Het is eigenlijk de bevestiging dat er een hele, hele grote hoeveelheid water is, die vastzit in een heel aparte laag in de diepe aarde”, zei Graham Pearson ooit, geochemicus aan de Universiteit van Alberta in Canada. De bevindingen werden zelfs gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

De diepste oceaan van de aarde

“Het vertaalt zich in een zeer, zeer grote watermassa, die het soort watermassa benadert dat aanwezig is in alle oceanen van de hele wereld”, vertelde Pearson.

Watercrisis?

In tijden van ‘toenemende waterschaarste’ is het zoeken naar nieuwe waterbronnen een sleutelelement geworden… zou je zeggen! Primair water zou dan de oplossing kunnen zijn voor droogte en hongersnood en sociale onrust.

Het kan dus schokkend zijn om te horen, dat multinationale ondernemingen watertekorten als een zakelijke kans zien. En dan zijn er ook nog eens mensen die geloven, dat ‘toegang tot water geen publiekrecht is’! Het is ook geen mensenrecht volgens de heersende elite.

Pauer zei het volgende:

“Het is moeilijk om veel mensen in de VS duidelijk te maken, dat de aarde water maakt. We kunnen er toegang toe krijgen en onze problemen oplossen. We hebben geen enorme opslagfaciliteiten of aquaducten nodig. Schone, vrijwel oneindige bronnen van water kunnen recht onder onze voeten zijn.”

 

Toch is het boren naar primair water niet zo wijdverbreid als het zou moeten zijn, vooral met de dreigende watercrisis waarmee de wereld geconfronteerd wordt in het nieuws vandaag. Dit kan opzettelijk zijn als we er rekening mee houden, dat schaarste op zichzelf een krachtig hulpmiddel kan zijn bij het beheersen van bevolkingsgroepen, het creëren van sociale onenigheid, en het vergaren van rijkdom voor een paar uitverkorenen: de 1%.

Primaire waterbronnen: men wil niet dat u dit weet!

‘Het is aan u om met onderstaande organisaties te praten, en uw eigen beslissingen te nemen over hoe u het beste verder kunt gaan met de hulp, die u misschien nodig hebt.’ – Ted Moore en Mike Page

Primary Water – Locators and Drilling Companies

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/?s=primair+water

 

Bronnen:

There is a very, very large amount of water that’s trapped in a really distinct layer in the deep Earth

Gecontroleerde oppositie Deborah Tavares

You may also like

Fluoride, a toxic poison intentionally added into your water

Fluor (reposted)

… ook een wapen in handen van de Illuminati. Fluor is een gif dat niet in ons lichaam thuishoort. In veel landen wordt het zelfs

READ MORE »