Fluor (reposted)

… ook een wapen in handen van de Illuminati. Fluor is een gif dat niet in ons lichaam thuishoort. In veel landen wordt het zelfs toegevoegd aan het drinkwater.

In de jaren ‘30 deed de Russische overheid dit bij gevangenen in de Gulag in Siberië, want dat maakte hen gedwee. Hitler had daarom ook plannen om fluor aan drinkwater toe te voegen. En het werd tijdens de Tweede Wereldoorlog al aan het drinkwater toegevoegd van de gevangengenomen Joden.

In Nederland werd de opzettelijke fluoridering van het drinkwater in de jaren ‘70 met succes tegengehouden.

 

Wetenschappelijke feiten over de biologische effecten van fluor (fluoride):

*Fluor verwart het immuunsysteem en veroorzaakt het aanvallen van de eigen lichaamscellen.

*Fluor versterkt tumor groei (kanker)

*Fluor onderdrukt de werking van de schildklier

*Fluor remt de productie van antilichamen in het bloed

*Fluor veroorzaakt vroegtijdige veroudering van het lichaam

*Fluor verkalkt de pijnappelklier in de hersenen

*Fluor tast de hersenen aan

*Fluor maakt de mensen gehoorzaam, gewillig, handelbaar, mak, meegaand, onderdanig, onderworpen en soepel

 

De fluor inhoud van één tube tandpasta is voldoende om een klein kind te doden!

Aan de tandpasta van de Aldi – ‘Viofluor’ – wordt zelfs aluminium toegevoegd. En het verpakken van fluoride tandpasta in aluminium tubes versterkt het negatieve effect ervan!
Mensen die zich een ongeluk poetsen, krijgen toch gaatjes. Ze poetsen hun tandglazuur stuk. Fluor helpt mee in versneld tempo om je tandglazuur af te breken. Als fluor dit heeft afgebroken, worden je tanden sneller bruin.

Fluoride consumptie verhoogt de sterfte door kanker

In 1975 publiceerde Dr. John Yiamouyiannis een rapport, waaruit duidelijk werd, dat in gebieden met gefluorideerd drinkwater, een duidelijk hogere sterfte door kanker voorkomt dan in andere gebieden.
Het National Cancer Institute van de Verenigde Staten bagatelliseerde deze studie, waardoor de invloed ervan nihil was. Later voerde Yiamouyiannis, samen met Dr. Dean Burk, andere onderzoeken uit, die veel meer invloed hadden.

Fluor is in diverse wetenschappelijke publicaties aangewezen als oorzaak van een groot aantal ziekten: atopische dermatitis, eczeem, netelroos, maag-en darmklachten, hoofdpijn, genetische schade en geboorteafwijkingen.

Het gebruik van fluor ter voorkoming van cariës startte in Amerika in de dertiger jaren.

Twee feiten speelden hierbij een rol. Ten eerste, de fluorverbindingen, die als afvalstoffen vrijkwamen bij de staal- en aluminiumindustrie. Deze afvalstoffen veroorzaakten massale vissterfte, degeneratie van gewrichten bij koeien, en bij de mensen: hoofdpijn, buikpijn, huidklachten, pijn aan de ogen en algemene malaise. Ten tweede constateerde men dat kinderen, die water dronken uit bronnen met een hoger fluor gehalte, lelijke, bruin verkleurde tanden kregen. Men had bovendien de indruk dat deze tanden harder waren.
Deze twee feiten bij elkaar gebracht, zorgden ervoor dat de fluoride verbindingen van de metaalindustrie gebruikt gingen worden in de strijd tegen cariës. Er kwam hoegenaamd geen protest! En al snel constateerden wetenschappers, dat er wel degelijk ernstige bijverschijnselen gevonden konden worden bij mensen, die fluor gebruikten. Fluorzouten (zeker het vaak gebruikte Natriumfluoride) zijn hoogst giftig en zijn te vergelijken met arseen. Bovendien zijn fluorzouten stapelgiften. Ze hopen zich op in het lichaam.

 

De Gevaren van Fluoride in Drinkwater & Tandpasta (Fluorosis Fluor vergiftiging risico’s gevaar)

 

Zit er fluor in ons drinkwater?

In Nederland wordt er geen fluor aan het water toegevoegd, en dus zal het fluor gehalte in het water laag zijn. Tenminste, dat beweert men. Helaas wordt er in het kraanwater in Nederland nog altijd fluor toegestaan in bepaalde hoeveelheden. Misschien niet voldoende om u op korte termijn ernstig ziek te maken, maar helemaal geen fluor is natuurlijk altijd beter dan een beetje fluor.
In bijvoorbeeld Brabant wordt er nog wel degelijk fluoride in het drinkwater gevonden: Fluoride, 0,082 mg/l F, maar bijvoorbeeld ook Arseen en andere schadelijke stoffen.

Hoewel op 22 juni 1973 de Hoge Raad bijna voorgoed een einde aan de fluoridering van drinkwater maakte, kunnen we in WikipediA het volgende lezen:
In het arrest stelde de raad dat deze ingreep van de overheid geen wettelijke grondslag had: “de toevoeging van stoffen aan het drinkwater teneinde daarmee een geheel buiten de eigenlijke drinkwatervoorziening gelegen doel te dienen daarom een maatregel is van zo ingrijpende aard dat, zonder wettelijke grondslag, niet kan worden aangenomen dat een waterleidingbedrijf daartoe bij de vervulling van zijn taak tot het leveren van ‘deugdelijk drinkwater’ de vrijheid heeft“.

 

Zie ook: 

https://www.rdhmag.com/patient-care/patient-education/article/14033922/hidden-fluoride-in-tea-and-other-foods-and-beverages

 

Bron: 

http://eindtijdnieuws.blogspot.com/

You may also like