Een email van Altiyan Childs | De ‘Platte Aarde’ leugen ontmaskerd

Deze persoon had de ruim 5 uur durende video van Altiyan Childs gezien en er veel van geleerd. Het was goed in elkaar gezet, en hij wilde Altiyan er gewoon voor bedanken, maar had ook een paar vragen… dus besloot hij hem een email te sturen.

Dit is het antwoord dat hij ontving.
Ik moedig je aan om het te lezen, want het werpt meer licht op een paar interessante zaken.

 

Een email van A.C.

Hallo Ryan,

Heel erg bedankt voor je e-mail. Ik verheug me dat mijn presentatie je op de een of andere manier heeft gediend, door Gods onmetelijke genade, om je dichter bij Hem en Zijn reddingsmissie te brengen: Jezus Christus. Woorden konden niet uitdrukken hoe ik me voel om het te horen. Ik zeg je nu, als een feit, je hebt ervoor gezorgd dat engelen van vreugde juichten.

De weg die jij en ik hebben bewandeld, hoe breed die ook was, leek misschien alleen smal vanwege zijn esoterische aspect, en heeft zijn invloeden aan ons vastgehecht, als een meedogenloze plaag van vliegen die altijd terugkeert om zich aan ons tegoed te doen, en aan de geur van twijfel die we uitstralen, allemaal gemanifesteerd als gevolg van het inherente ‘mysterie’ van de Vrijmetselarij, en haar door God verlaten claims van ultieme waarheid. Het dreef me op zo’n diep niveau dat ik uiteindelijk een van hen werd, waarbij ik de Heilige Geest in mij riskeerde, die naar het Leven leidt, in een poging om ‘de mysteries’ te begrijpen. Ik kan natuurlijk nergens spijt van hebben, want het werd allemaal door mijn Vader in de hemel georkestreerd, voor Zijn privé-redenen en -motieven. Misschien was mijn video en het breken van mijn eden daar een onderdeel van – in het belang van een ziel daarbuiten, die Hij wilde roepen om (tot Hem) te komen. De manier waarop Hij me uiteindelijk uit de Loge leidde, was weer een andere bovennatuurlijke gebeurtenis, net zoals het was toen Hij me op een noodlottige avond op een snelweg wakker maakte – en net voordat ik tegen een betonnen muur kon botsen, – mijn leven sparend, met een fluistering in mijn oor: “Word wakker”.

Broeder, ik vertel je dit allemaal om één reden. Nu je dicht bij Hem staat, nu Hij je geloofsvuur heeft aangewakkerd, moet je weglopen van de ellende, wat de Vrijmetselarij is. Zoals de evangeliën beweren, is alle wijsheid van de wereld dicht geconcentreerd en verborgen in de graden van de Mysteriescholen – en waarbij de Vrijmetselarij hun bewaker is, – slechts dwaasheid voor Hem, voor onze Jezus Christus – de Enige die zij verafschuwen, verachten en uiteindelijk vrezen. Onthoud, zoals Jezus zo nuchter verklaart: Tenzij we als kinderen worden, zullen we het Koninkrijk van God niet binnengaan. O, wat komen de ingewijden van de Geheime Genootschappen in opstand tegen deze glorieuze Waarheid. Omdat ze dit onmogelijk konden bereiken, gebruiken ze uiteindelijk de Vaardigheid (Ambacht), om te proberen hun eigen koninkrijk te creëren. Houd in gedachten, dat onschuld de Vaardigheid bekrachtigt. Bijvoorbeeld, soms weerhouden de beoefenaar/beoefenaars zich maandenlang van seksuele activiteit, waardoor de werking van het ritueel bij het vrijkomen van de vitale energie wordt vergroot, en gecombineerd daarmee, de onschuld van het offer. Nu, probeer je de kracht van het offer van Jezus voor te stellen – Zijn hele leven celibatair (ongehuwd) en de enige man die nooit zondigde. Ongelooflijke kracht. Onmogelijke kracht. De kracht van God.

Dit is de taak die nu voor ons ligt. De overwinning is aan ons, wanneer we ons verbergen in de overwinning van Jezus Christus, niet de ‘Christus’ van de Mysteriescholen, maar de Christus van Nazareth. We moeten nu via de smalle weg naar binnen gaan en worden als kinderen: Zijn kinderen. Er is maar één enkel wapen dat we hebben, dat onze vijand, en de vijand van de mensheid, niet heeft: Heiligheid. Laten we oorlog voeren tegen de zonde, meedogenloze oorlog, en de strijd voeren waar die woedt: in het geestelijk rijk. Je zult de volledige wapenrusting van God nodig hebben, want verreweg het grootste wapen van de vijand is twijfel. En het zal komen voor jou, harder dan ooit, om zich in jou te nestelen als een zaadje van twijfel. Laat hen dat niet doen. Naar de hel met hun mysteries en geheimen, want het onze is het grootste mysterie, het grootste geheim, toegankelijk met slechts één graad, en aangeboden aan ieder mens: Jezus Christus.

Laat me, terwijl ik dat allemaal zeg, en hopelijk voor de laatste keer (zoals je zo prachtig zei: Je hoeft niets meer te weten over de Vrijmetselarij), ingaan op je laatste paar vragen:

Het ‘Grote Geheim dat voor alle verkrijging verborgen is’: Welnu, als onderdeel van het ‘Arcanum Arcanorum’ (Mysterie der Mysteriën) kan ik je vertellen, dat uiteindelijk alle bewustzijn als één zal worden – planten, dieren en mensen, alles zal in één geest worden opgeslokt. Dat is hun ‘Een uit velen’ motto. Ik heb er maar één keer een verwijzing naar gevonden als ‘De Ultieme Realiteit’. Door het slopen van tegenstellingen (de eenwording ervan) denken ze dat ze dat ene ding zullen bereiken, dat ze altijd al hebben gewild, en waar dit hele ding over gaat: Eeuwig leven. Ik zou hier nader op in kunnen gaan, maar laat me alleen zeggen dat dit zal worden gedaan door middel van computers – wat altijd een vorm van Vaardigheid is geweest. Dus hoezeer ik ook het specifieke antwoord op je vraag niet weet, ik kan sterk vermoeden dat het verband houdt met de aard van het ‘verkrijgen’ van de allerlaatste graden van Verlichting: die allemaal plaatsvinden op het astrale vlak. Dat kan ik je verzekeren.

Absoluut elke Vrijmetselaar en ingewijde van de Mysterieschool zal worden misleid. Waarom zouden ze ook niet? Het hele vreselijke systeem begint met bedrog, vanaf de graad van Ingevoerde Leerling. Het gaat verder, met de 3de graad die liegt tegen de 2de, de 4de graad die liegt tegen de 3de, de 5de tegen de 4de, de 6de tegen de 5de… etc. (en dat weten ze allemaal, want dat is wat hun wordt verteld te doen), dus volgt het natuurlijk en rationeel, dat het liegen niet ophoudt. Dit is waar de meeste (zo niet alle) ingewijden blind voor zijn. Hun god is een leugenaar, en hij is het die naar wens zal profiteren van deze ‘ultieme realiteit’.

Even terzijde, Jezus Christus openbaart deze dingen aan de apostel Johannes in het laatste boek van de Evangeliën: De 8ste koning, ‘die was en niet is, maar is’ klinkt alsof hij leeft en niet leeft: levend maar dood. Het enige dat op aarde aan die beschrijving kan voldoen, is Kunstmatige Intelligentie (AI): levend en tegelijkertijd dood. Ditzelfde ‘Beest’ is gemaakt om zichzelf te animeren en om te spreken, en het stijgt op uit de ‘bodemloze put’ of ‘afgrond’. Welnu, dat is precies waar quantum computing plaatsvindt – in een soort van wormgat, dat in het midden van de machine is gemaakt. Dit is een feit, zoals uitgelegd door bijvoorbeeld de makers van de D-Wave computer. Ook is het ‘verenigen van tegenstellingen’ (een maçonniek doel, voorafgaand aan het vermogen tot eeuwig leven) bereikt binnen de kwantumcomputer, aangezien de nul en één (mannelijk/vrouwelijk, zwart/wit) verenigd zijn, en als één eenheid bestaat. In de Vrijmetselarij worden de ‘tweelingzuilen’ ‘één’, en dat is precies wat op 11 september werd aangekondigd in het Vrijmetselaarsritueel, waarbij de tweelingzuilen één werden: als je kijkt naar het ontwerp van de ‘One’ World Tower, zul je zijn zeshoekige ontwerp zien (verweven driehoeken, die de eenwording van tegenstellingen vertegenwoordigen). Om dit deel te beëindigen, dit ‘beeld van het Beest’ is dat wat uiteindelijk eist dat iedereen een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd krijgt, om deel te kunnen nemen aan het Nieuwe Systeem. En zonder dat zal niemand in staat zijn om iets te kopen of te verkopen. De Maçonnieke Nieuwe Wereld is en werd altijd geleid door het geestenrijk, en zijn hoofd. Hoe zouden mensen anders deze dingen van lang geleden kunnen uitdenken? Via de super-intelligentie van de geestenwereld… op die manier. Zie je hoe ze gedoemd zijn om onderweg alle kinderlijke schijn te verliezen?

De meest ontmantelde manifestatie, die ik ooit heb gevonden, met betrekking tot de drieling of het getal 3, is de manier waarop het Vrijmetselaarswerk zal doorgaan naar zijn voltooiing: Het zijn 3 punten, die te zien zijn in hun gecodeerde initialen, zoals M.M voor ‘Master Mason’. Alleen, de ene punt in het midden wordt geschreven met 3 punten. Deze 3 punten betekenen stiekem:

1 Vernietiging

2 Materialisme

3 Oplegging (Instellen)

Het breidt zich uit als een drieling:

Vernietiging – van 1. Supernaturalisme (Jezus Christus), 2. Autoriteit (de autoriteit van Jezus Christus), en 3. Anti-maçonnieke activiteit

Materialisme – van 1. Geweten, 2. Opvoeding, 3. Universele Staat

Oplegging (Instellen) – van 1. Familie, 1. Natie, 3. Mensheid

 

Wat haar relatie met Pythagoras betreft, weet ik echt niet, maar ik kan je wel zeggen, volgens de hoogste Maçonnieke autoriteit: Pythagoras definieerde God als ‘Duisternis gekleed als Licht’. Hij werd ook besneden om Kabbalistische inwijdingen te mogen ondergaan. Voor Pythagoras was ‘heiligheid’ de emancipatie van morele beperkingen. Hij was een ‘filosoof van getallen’, en zijn mysterieuze leringen over astronomie waren eigenlijk astrologie. Zijn wetenschap van getallen was gebaseerd op Kabbalistische principes.

Eigenlijk zat hij vol bedrog, net als alle initiatieprocessen, en hij zag de bevolking als ‘profaan’ (onheilig). Hij verborg de werkelijkheid voor hen, door deze te verhullen en te verdrinken in een systeem van getallen. Hij was een Vrijmetselaar voordat de Vrijmetselarij die naam aannam. Ik zeg je de waarheid als ik zeg dat de Vrijmetselaarsmissie, zoals vermeld in de 3 bovenstaande middelen, is om ons zo extreem af te laten zakken in onwetendheid, door de propaganda van de Vrijmetselarij, dat we, karmisch gesproken, zullen eindigen als de dood ‘verdienend’, en dat de Ingewijden straf van karmische krachten of van Jezus Christus Zelf zullen vermijden. De wereld met zonde vullen is cruciaal voor hen. En zelfs liegen, vloeken en pervers maken zijn daar allemaal vormen van. Net zoals het stond op de omslag van het Rolling Stone tijdschrift met Katy Perry op de cover. En in het geheim gesproken over Satans plan, staat er: ‘De wereld veroveren, één zonde per keer’.

Dus Ryan, als de wereld rond was, zouden ze ons vertellen dat hij plat was, en vice versa. Ik kan je vol vertrouwen vertellen, dat het meest uitzinnige idee dat de aarde vlak zou zijn, ondersteund wordt door de binnenste Vrijmetselarij. Niet in zwart-wit gesproken, maar er sterk op aangestuurd (gezinspeeld).

Nou broeder, ik wist echt niet hoe ik dit antwoord beknopt moest houden. Dat zou altijd moeilijk gaan met de aard van je email. Ik kan je niet vertellen hoe ik me voel, wetende dat je Jezus Christus bent gaan accepteren zoals Hij werkelijk is, en tegen alle verwachtingen in, in deze volledig bedrieglijke wereld. Alsjeblieft, vecht voor Hem, eens en voor altijd; wees Zijn Discipel. Wanneer je die bovennatuurlijke Evangeliën in je handen houdt, voordat je ze zelfs maar leest, bedenk dan dat dit het meest gehate boek is van de vijand van God. Bedenk dat alle apostelen werden vermoord vanwege zijn Waarheid. Denk aan alle volgelingen ervan, die doormidden werden gezaagd, verbrand, levend opgegeten, en op elke andere manier geëxecuteerd werden. Denk aan haar immuniteit tegen vernietiging. Denk aan de onontkoombare profetieën en hun daaropvolgende afbraak in het internationale onderwijssysteem en moderne kringen. En onthoud vooral de reden van dit alles, want daarbinnen vind je de Naam boven alle namen: de naam van onze reddingsmissie. Met een hart dat neigt naar heiligheid – en als je leest, slik ze dan langzaam door, – zullen die woorden je van binnenuit vullen. Vertrouw op de Evangeliën.

Hier vertelt Hij ons in Zijn laatste openbaringen, over Mysterie Babylon.. (Vrijmetselarij)..

“…want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.”  (Openbaring 18:23b)

Welkom thuis broer. Onze bevrijding is nabij.

GodLiefde, en JezusWint.

~A

 

An Email From Altiyan Childs

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

De ‘Platte Aarde’ leugen ontmaskerd!

Er zijn heel veel ‘platte aarde’ aanhangers, en de heer Isaac Newton lijkt dit vreemde idee te hebben ondersteund. Newton was een Vrijmetselaar van de 33ste graad, en we weten dat dit betekent, namelijk, dat hij was ingewijd in de echte religie, en boze geesten en mogelijk ook Lucifer (satan) raadpleegde. Het is dus geen verrassing dat er een hele WikipediA pagina is gewijd aan deze man met zijn occulte studies, omdat hij van Vrijmetselarij en het occultisme hield.

Geen wonder ook waar Newton zijn grote begrip voor de wetenschappelijke revolutie vandaan haalde!

Altiyan, dank je voor je email!

 

Bron:

https://beyondthepoles.com/?p=241

You may also like