Op weg naar de ‘Grote Reset’

Wat gaat de ‘Great Reset’, ofwel de ‘Grote of Geweldige Herstart’ ons brengen in de nabije toekomst? In duidelijke taal proberen we u te informeren, zodat u een beter inzicht krijgt in wat ons te wachten staat. De wereld zal hierdoor voor altijd en compleet veranderen, door gebruik te maken van de grote dekmantel, het ‘Coronavirus’.  UPDATE 25-10-2023

De club van de rijkste mensen op deze aardbol, en de grootste natuurvernietigende bedrijven, willen de ‘Great Reset’. In plaats van armoede, ziekte, overbevolking en vernietiging van de natuur, beloven zij u een ‘eerlijke wereld in harmonie met de natuur’. Werkelijk?

Complottheorie… bedacht door ‘gekkies’?

Vrijheden, zoals wij die nu kennen, zullen nooit meer terugkeren. Echt alle facetten van ons leven gaan op de schop! Een fabeltje? Een complottheorie? Absurd? Natuurlijk. Gewoon negeren? Beslist niet!

 

U kunt het volgende lezen op de website van het internationale World Economic Forum (WEF) zelf:

Wereldwijde belanghebbenden moeten dringend samenwerken, om tegelijkertijd de directe gevolgen van de COVID-19 crisis te beheersen. Om de toestand van de wereld te verbeteren, start het World Economic Forum het initiatief: The Great Reset.

UPDATE: Dode link hersteld
Het artikel is inmiddels verwijderd van de website van het WEF.
Maar deze link zou dezelfde inhoud moeten weergeven, wat ik nu niet meer kan controleren:

https://templatearchive.com/the-great-reset/

De WEF stichting, in 1971 opgericht door de Duitse econoom Klaus Schwab, mist kracht noch zelfvertrouwen. Bijna alle belangrijke regeringsleiders in de wereld maken al jaren bedevaartsreizen naar de jaarlijkse bijeenkomst in Davos, om grote concerns als Shell, Akzo, Unilever, Ahold, Philips, etc., en de elite hun respect te betuigen. 

 

Wat is de ‘Grote Reset’?

De Great Reset is een enorm, gefinancierd en internationaal project, onder leiding van enkele van de grootste multinationale ondernemingen en financiële spelers ter wereld. Het wordt uitgevoerd door samenwerkende overheidsinstanties, in samenwerking met diverse belangrijke organisaties. Een enorm hulpmiddel om dit tot stand te brengen, is het zogenaamde ‘killervirus’, COVID-19, voor u gemaakt in een lab. Door met de werkelijke Coronatest- en Coronadodenaantallen te frauderen, en door het omkopen van de media, politici, wetenschappers, artsen, medisch personeel, etc., kon men lockdowns bewerkstelligen en in stand houden. Het doel hiervan is dat honderden miljoenen mensen hun baan verliezen, door deze opgelegde lockdowns wereldwijd. Veel bedrijven zullen permanent verwoest worden.

Waarom de ‘Grote Reset’?

De wiskundige reden voor de Grote Reset is dat, dankzij de technologie, de planeet te klein is geworden voor het aantal mensen dat er op leeft. De elite, de superrijken, de 1-2% van de wereldbevolking, willen natuurlijk superrijk blijven, en dus hebben zij iets bedacht: een nauwkeurig systeem voor het beheren van wat zij beschouwen als ‘hun beperkte natuurlijke middelen’. Hierdoor verliest het volk haar eigen rechten en vrijheden, want de elite beschouwt de aarde als haar bezit!

World Economic Forum - The Great Reset

 

Het doel van de ‘Grote Reset’ 

De financiële en economische herstart is bedoeld om alle aspecten van het leven te verstoren, niet alleen financiën: overheid, energie, voedsel, medicijnen, banen, onroerend goed, bezittingen, rechtshandhaving, menselijke interacties… en het begint met het veranderen van ons denken en ons gedrag.
Het doel is dat alle bezit en macht zal worden overgeheveld naar één werelddictatuur, de Nieuwe Wereldorde (NWO). Technologie, zoals nanotechnologie en 5G, speelt daarin een grote rol! Je kunt het een beetje zien als communistische ideeën, ja, zelfs fascistische ideeën, in een nieuw jasje, met als doel om alle macht, geld en bezit van burgers en midden- en kleinbedrijven over te hevelen naar de elite. En dat wordt nu wereldwijd uitgerold, maar de meesten zijn hier onwetend over.
Alles zal worden afgepakt. Recht op vrije meningsuiting, persvrijheid en privacy zullen verleden tijd zijn, zo ook de zeggenschap over uw eigen lichaam en gezondheid. Het zal resulteren in het feit, dat uw geld en uw bezittingen de elite zullen toebehoren… totale controle.

Basisinkomen

Er zal een basisinkomen worden ingevoerd, wat net genoeg zal zijn om van in leven te kunnen blijven. De elite heeft namelijk bepaald, dat vooral de ouderen te duur zijn. Het grootste deel van onze huidige welvaart zal verdwijnen.

Coronamaatregelen worden permanent, andersdenkenden zullen worden opgeruimd

Omdat het Coronavirus muteert, en omdat COVID-21 reeds in de pijpleiding van de elite zit voor 2021, zullen de Coronamaatregelen permanent gaan worden, en zij die zich niet willen houden aan de strikte maatregelen, kunnen nu al door de wet worden gedwongen om 14 dagen in eigen huis opgesloten te worden. Wordt men niet thuis gevonden? Dan kan men hen voor 14 dagen elders vastzetten en monitoren, op een onbekende locatie. Te ver van mijn bed show? Nu, het is al in volle gang!

 

WATCH VIDEO: Watch Dr. Jacques Girard discuss his tyrannical powers

 

Een Amerikaanse generaal verklaarde al, dat mondkapjes en social distancing nooit meer weggaan en onderdeel worden van het dagelijkse leven. Vrij reizen is voorbij in de ‘Grote Reset’. Dissidenten worden keihard aangepakt, zwaar beboet, ontslagen, opgepakt, en – spoediger dan de meesten denken – afgevoerd naar ‘heropvoedingscentra’, oftewel FEMA kampen: concentratiekampen.

Omdat maar weinig weldenkende mensen ooit vrijwillig akkoord zouden gaan met deze reset, werd een doorsnee virus uitgekozen, als voorwendsel voor een interne staatsgreep tegen de democratie en vrijheid, die inmiddels ook in Nederland is vastgelegd in de spoedwet, die naar verwachting op 1 december 2020 ingaat. Daarmee worden wij als land en volk definitief opgeslokt in de door Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros en de complete EU-elite opgelegde VN-Agenda-21/30 klimaat-virus dictatuur.

Ziekenhuizen worden betaald voor hun ‘Coronapatiënten’.

Van dat geld in de tweede ronde meldde de DHHS (Department of Health and Human Services), dat 63 ziekenhuizen in Californië $ 50.000 ontvingen voor elke in aanmerking komende Coronaviruspatiënt, die zij tussen 1 januari en 10 juni 2020 hadden opgenomen. Dat is een gecombineerd totaal van meer dan $ 607 miljoen. Bewijs dat ziekenhuizen worden betaald voor elke Coronapatiënt, die zij opnemen, of deze nu aan COVID overleden is of niet, of aan griep of een ander virus, of dat er al eerder andere onderliggende oorzaken waren. Het draait allemaal om geld!

Het praktische doel van de ‘Grote Reset’

Ieder mens op aarde, elk dier, elk element van de natuur, alle natuurlijke hulpbronnen, moeten eigendom worden van de elite. Hier volgen slechts enkele voorbeelden.

Alles moet geregistreerd zijn in een grote centrale database, om zo op een gemakkelijke manier te kunnen worden gecontroleerd door Artificial Intelligence (AI).

Medicijnen zullen zowel chemisch als digitaal zijn. Deze Nieuwe Wereldregering kan u straks volgen, u straffen voor in haar ogen andersdenkend gedrag, door bijvoorbeeld de toegang tot bepaalde plaatsen te blokkeren, gezondheidszorg te weigeren, of een baan, of door uw digitale geldmiddelen eenvoudig te blokkeren en stop te zetten, met slechts één druk op de knop.

Transhumanisme

Niet alleen ons denken moet veranderen volgens de elite, nee, ook ons lichaam moet veranderd worden, middels technologie en robotica, bio-engineering, DNA-modificatie en AI, onder andere. Dit valt onder transhumanisme en het streven naar een nieuwe ‘mens’, Mens 2.0. De elite machthebbers haten namelijk de mens, die naar het beeld van God geschapen werd.

The Great Reset cartoon

 

De nieuwe wereld

In de nieuwe wereld bestaan ​​er nog steeds landen, maar ze houden zich nu allemaal aan één centrale orde. Veel overheidsfuncties zijn geautomatiseerd door robots en AI.

Financiën

Het is helemaal digitale valuta, crypto en mobiele betalingen. De burgers moeten volledig te controleren zijn. Microsoft, bijvoorbeeld, heeft officieel patent aangevraagd voor een technologie, waarmee het menselijk lichaam rechtstreeks wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem. Dit patent heeft het registratienummer 2020-060606 meegekregen! Een van de belangrijkste doelen van de ‘Grote Reset’ is daarom, dat al het geld digitaal wordt: een contantloze (en contactloze) samenleving!

Voedsel en landbouw

Prijzen van rood vlees en van gezond, natuurlijk voedsel bijvoorbeeld zullen stijgen. Consumptie van vlees zal nog meer ontmoedigd worden, omdat men wil dat u overgaat op het eten van kunstvlees en insecten. U leest het goed! Boerderijen, zoals we die nu kennen, moeten verdwijnen. Het is ook geen wonder dat de boeren op dit moment zo hard getroffen worden, waardoor ze gewoon gedwongen worden failliet te gaan. Het past allemaal in het plan van de wereldwijde reset!

Opleidingen

Opleidingen en trainingen zullen zoveel mogelijk online gaan plaatsvinden.

Energie

Iedere industrie, van olie en gas tot tech, moet getransformeerd worden volgens de elite.
‘Groene energie’ echter blijkt helemaal niet zo groen of zuinig te zijn als wordt voorgespiegeld. Ook hier draait alles om geld. Zonnepanelen, bijvoorbeeld, nemen veel ruimte in beslag; ze worden snel afgebroken en veranderen dan in giftige hopen. Windturbines nemen ook veel ruimte in beslag; ze zijn sterk afhankelijk van het weer, en leveren niet voldoende energie. Ja, ook ‘klimaatverandering’ is onderdeel van de agenda van de elite. Als u onderstaande afbeelding eens van dichtbij bekijkt, is het eigenlijk teveel om op te noemen, wat de elite al zo’n 50 jaar aan het voorbereiden is:

The Great Reset

Zeven belangrijkste doelstellingen

*Vormgeven aan het economische herstel

*Gebruikmaken van de vierde industriële revolutie

*Versterking van regionale ontwikkeling

*Revitalisering van wereldwijde samenwerking

*Duurzame bedrijfsmodellen ontwikkelen

*Herstel van de gezondheid van het milieu

*Herontwerpen van sociale contracten, vaardigheden en banen

 

Schrik niet, verweven met de ‘Grote Reset’ agenda is het volgende o.a.:

Blockchain; Digitale identiteit; Internetbeheer; Ontwikkelingsfinanciering; Duurzame ontwikkeling; Toekomst van gezondheid en gezondheidszorg; Wereldwijde regering; Financiële en monetaire systemen; Overheidsfinanciën en sociale bescherming; Klimaatverandering; Drones; 5G; De oceaan; Bank- en kapitaalmarkten; Luchtvaart, reizen en toerisme; Internationale handel en investeringen; COVID-19; Biodiversiteit; Steden en verstedelijking; Leiderschap in de 4IR; Geo-economie; Wereldwijde gezondheid; Internationale veiligheid; Geopolitiek; Toekomst van voedsel; Luchtvervuiling; 3D printen; Batterijen; Circulaire economie; Toekomst van mobiliteit; Mensenrechten; Gendergelijkheid; Belastingen; Toekomst van media, entertainment en cultuur; Digitale economie en nieuwe waarde creatie; Vierde industriële revolutie; Toekomst van economische vooruitgang; Personeel en werkgelegenheid; Agile Governance; Wereldwijde risico’s; Geavanceerde fabricage en productie; Milieu en natuurlijke hulpbronnen; Kunststoffen en het milieu; Ondernemingsbestuur; Bossen; Justitie en recht; Burgerparticipatie; Inclusie van LGBTI; Inclusief ontwerp; Toekomst van computers; Kunstmatige intelligentie en robotica; Systemische racisme

 

Als er mensen zijn met wat tijd om handen, probeer dan de volgende video in het Nederlands te ondertitelen, die we hier o.a. kunnen plaatsen. De Nederlandse tekst is er al:

De COVID-19 genocide van 2020

Het feit dat het (afhankelijke) Reuters ‘Fact Check Team’ bovenop deze video is gedoken, en haar uiterste best doet om deze te ontkrachten zonder enig bewijs, toont aan dat het de spijker op z’n kop slaat en door zoveel mogelijk mensen bekeken dient te worden. Help mee en verspreid de waarheid! 

The Covid-19 Genocide of 2020 – Claire Edwards (ENHANCED AUDIO & VIDEO)

Claire Edwards vertelt het complete verhaal in korte en gemakkelijk te begrijpen taal. Nu weet u waar dit vandaan komt en waar het naartoe gaat.

 

Het ergste moet nog komen 

Klaus Schwab, hoofd van het World Economic Forum en één van de grootste pleitbezorgers van de ‘Grote Reset’, schreef in juni: ‘Ieder land, van de Verenigde Staten tot China, moet deelnemen, en iedere industrie, van olie en gas tot tech, moet getransformeerd worden. Er is een grote reset van het kapitalistische systeem nodig.’ Schwab zei ook, dat alles in onze samenleving op de schop moet, ‘van onderwijs en sociale contracten tot arbeidsomstandigheden’.

 

Bronnen:

https://www.weforum.org/great-reset

https://www.stopdebankiers.com/op-weg-naar-de-grote-herstart-van-het-world-economic-forum/

https://rairfoundation.com/breaking-canada-forcefully-removes-and-imprisons-uncooperative-coronavirus-positive-citizens-at-secret-location-video/

You may also like