Klokkenluider: NASA verbergt gegevens over wereldwijde afkoeling

Terwijl de aarde het diepste Zonneminimum in eeuwen binnengaat, werd NASA betrapt op het verbergen van gegevens over zonnevlekken, om haar ‘global warming’ of ‘klimaatverandering’-propaganda nog te kunnen blijven ondersteunen. De mogelijk nieuwe ijstijd die op handen is, komt hen wel zeer ongelegen uit.

Een zonnewetenschapper insider, die anoniem wil blijven, geeft ons een kijkje, en zegt dat overheidsfunctionarissen zonnegegevens vervalsen, om aan een politieke agenda te voldoen.

Klimaatfraude

Dit is zijn vernietigende aanklacht tegen hoe diepgeworteld en wanhopig de klimaatfraude is! We zien hoe observatiegegevens opzettelijk worden vervalst, om de afname van zonnevlekactiviteit te verbergen: een gebeurtenis, waarvan onafhankelijke wetenschappers zeggen, dat deze een nieuwe ijstijd kan veroorzaken wanneer deze afname aanhoudt. De bron, die vreest zijn positie te verliezen als hij wordt herkend, onthult:

“Feit is dat we al jaren de magnetische velden zien afnemen, zowel hier op aarde als op de zon.”

Maar NASA heeft samengespannen met voorstanders van ‘de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde’-sekte, om deze afname te verbergen, die een aanfluiting zou maken van hun verzonnen beweringen, dat de mensheid een warmere klimaatperiode heeft veroorzaakt.

Aanhoudende afkoeling kan ​​nieuwe ijstijd veroorzaken

Onze anonieme expert legt uit, dat de magnetische velden sinds de jaren negentig tot in de 21ste eeuw met ongeveer 50 Gauss per jaar zijn gedaald. Niemand ontkent, dat dit op zichzelf geen opmerkelijke daling is, wanneer deze snel zou worden teruggedraaid. Als een dergelijke trend echter een decennium of langer aanhoudt, zal de angst van zonnewetenschappers, dat we een nieuwe ijstijd ingaan, worden gerealiseerd, met mogelijk verwoestende gevolgen voor het leven op aarde.

Valse global warming verhaal

Onze insider legt uit dat één van de onheil voorspellers, die schuldig is aan het ondersteunen van het valse global warming verhaal, en die nu is gedwongen tot een pijnlijke verwerping ervan, NASA’s zonnefysicus David Hathaway is. Hathaway had beweerd dat Solar Cycle 24 sterk zou zijn, maar dat was niet het geval! Maar zoals veel wetenschappers, die het bed delen met deze onheil voorspellende sekte, was het pas onlangs dat Hathaway zich gedwongen voelde om toe te geven, dat Solar Cycle 24 misschien zwak is en niet 50 procent sterker, zoals hij in 2006 had gesuggereerd.

Wat betekent een voortdurende zwakke zonnevlekactiviteit?

Nu laat Hathaway de lat vallen en geeft toe, dat Solar Cycle 25 zelfs nog zwakker zal zijn! Dus wat betekent langdurig zwakke zonnevlekactiviteit? Kijk niet verder dan de laatste lange periode van lage zonnevlekkenactiviteit, toen de aarde leed onder de ellende van het Maunder-minimum en de kleine ijstijd, en verwoestende periodes van hongersnood en slechte oogsten Europa teisterden. Het klimaat werd zó koud, dat er winter Frost Fairs werden gehouden op het dikke ijs, dat zich vormde boven de rivier de Theems in Londen, Engeland.

Opzettelijk gegevens gemanipuleerd

Met geen stijgingen van de mondiale temperatuur sinds 1998, en wereldwijde afkoeling deze eeuw, ontdekt de bredere wetenschappelijke gemeenschap, dat een klein groepje zelfzuchtige klimatologen opzettelijk de gegevens van de Grote Transportband van de Zon verkeerd heeft geïnterpreteerd.

De Grote Transportband van de zon 

the Sun's Great Conveyor Belt

De Grote Transportband is een enorme circulerende stroom van vuur (heet plasma) in de zon. Het heeft twee takken, Noord en Zuid, die elk ongeveer 40 jaar in beslag nemen om één circuit te voltooien. Onderzoekers geloven, dat het draaien van deze band de zonnevlekcyclus bepaalt. Dat is waarom vertraging belangrijk is.

Zwakste zonnecyclus in eeuwen

De door de overheid gefinancierde onderzoekers werden voor het eerst betrapt door de dubbele piek van zonnecyclus 23. Ze hielden geen rekening met het dubbele minimum, waarin we ons momenteel bevinden, wat ons naar de zwakste zonnecyclus in eeuwen zal brengen en ons in een mogelijke ijstijd kan brengen.
De klokkenluider verklaart: “Binnen een paar jaar zal het magnetisch veld te zwak zijn om zonnevlekken op het oppervlak van de zon te ondersteunen.”

Zonnevlekken vormen zich ​​alleen als het magnetisch veld sterker is dan 1500 Gauss.

Overheidsonderzoekers die de feiten blijven negeren, verliezen snel hun geloofwaardigheid. Deze ‘wetenschappers’ hebben een oogje dichtgeknepen voor belangrijke historische werken over de zon.

Onze klokkenluider waarschuwt:

“Dit brengt ons bij de manier waarop zonnevlekken de afgelopen jaren zijn geteld, en het tellen van gebieden, die in het verleden niet veel minder zouden zijn gezien. Het is heel goed mogelijk, dat deze kortstondige microzonnevlekken zijn verschenen bij elk Zonneminimum, maar dat ze niet gezien werden; dus werden ze niet meegeteld. Maar dat betekent niet dat ze er niet waren tijdens perioden als het Maunder-minimum.”

Helaas zijn manipulators binnen het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er al twee decennia in geslaagd, om de temperatuurrecords op aarde te herschrijven. Ze zijn er ook in geslaagd om de bewezen sleutelrol die de zon speelt, te verdoezelen!

‘Ongelegen’ zonnevlekken maken NASA beschaamd

De fraude van het IPCC wordt nu geëvenaard door wat er momenteel achter gesloten deuren plaatsvindt. Onze anonieme vriend geeft ons de primeur over enkele van de nieuwste trucs uit de trukendoos van NASA:

“Het eerste voorbeeld is het huidige record op de vierde plaats voor het totale aantal blanco dagen in de periode van juli tot september 2008, waarin gedurende 52 dagen slechts één microzonnevlek verscheen. Velen in de wetenschappelijke gemeenschap waren helemaal niet zo blij dat dit als zodanig werd geregistreerd, omdat het gebied niet 24 uur lang duurde [een minimumvereiste], en het voor veel zonne-experts leek op niets meer dan een verergerde porie.” Maar toch telde de onheil voorspellende broederschap het!

“Een tweede voorbeeld is het huidige record op de vijfde plaats voor het totale aantal blanco dagen, de periode van 51 dagen van juli tot augustus 2009.”

Record-brekende zonnevlekloze gebeurtenissen verborgen

Beide van deze blanco periodes hebben zich voorgedaan in de huidige zonnecyclus. Beide waren slechts enkele dagen verwijderd van het behalen van de derde plaats in alle tijden van een vlekkeloze zon, sinds de moderne records in 1850 begonnen. Ze werden gemakkelijk ’tegengehouden’, door gebieden te tellen die vóór de 21ste eeuw niet als echte zonnevlekken werden geteld – een duidelijk geval van feiten verdraaien tot eigen voordeel.
En nu komt het: “Begin juli 2009 hadden we de best gedefinieerde zonnevlek van deze cyclus tot nu toe (# 1024). Maar je zult waarschijnlijk niet beseffen, dat er die maand een tweede gebied was, dat minder dan één dag duurde en dat op 23 juli 2009 werd gecatalogiseerd als # 15.” De anonieme bron legt uit dat de reden, waarom het niet werd meegeteld, was omdat zonne-experts meer zonnevlekactiviteit verwachtten, en ook omdat dit gebied tot Solar Cycle 23 behoorde.
“Nu snel vooruit naar 31 augustus 2009 en geconfronteerd met het feit, dat we nu nog maar een paar dagen verwijderd waren van de derde plaats in alle blanco, zonnevlekloze periodes. Een micro-zonnevlek verschijnt… en duurde ook minder dan 24 uur. Het werd meteen genummerd. Maar voordat 1 september voorbij was, was de vlek al verdwenen en duurde het minder dan 24 uur.”

Dus opzettelijke valse boekhouding verstoorde de boekhouding!

Onze anonieme insider-vriend klaagt: “In de toekomst zullen zonnewetenschappers terugkijken op deze periode, net zoals we terugkijken op de vervolging van Galileo.”
Nu het IPCC en de NASA in diskrediet zijn geraakt, moeten de gegevens openbaar worden gemaakt en moeten alle verantwoordelijken voor het manipuleren van de gegevens ter verantwoording worden geroepen. Maar gebeurt dit ook? Onafhankelijke onderzoekers zouden moeten worden gehoord, zonder angst voor beschuldiging.
Nu is er niet alleen de zon… er wordt ook gesjoemeld met de zeespiegel gegevens.

Valse voorspellingen van ‘global warming’ rond 2040-2060

De Britse meteorologische dienst bijvoorbeeld meldde in december vorig jaar, dat Britse sneeuw als gevolg van ‘de door mensen veroorzaakte global warming’, rond 2040-2060 tot het verleden zal behoren.

Het is eigenlijk net als met Covid…

Als er doden vallen tijdens de Coronacrisis, dan is het bijna altijd te wijten aan het zogenaamde Coronavirus. Maar als er veel doden vallen ten gevolge van de vaccinaties tegen Covid, dan is het echter nooit te wijten aan de vaccinatie, maar altijd aan een reeds aanwezige onderliggende ziekte, of aan een of andere mutatie van het Coronavirus.
Dus als het opeens erg warm is, dan heeft dat te maken met de zogenaamde klimaatopwarming. Is het echter opeens erg koud, dan heeft het nog steeds te maken met de klimaatopwarming. En als voorspellingen over het verdwijnen van ijs en het uitblijven van sneeuw niet uitkomen, dan heeft dat natuurlijk te maken met klimaatopwarming. Je mag wel zeggen dat het warmer wordt, maar als je zegt dat het kouder wordt, dan is dat ‘nepnieuws’ en ben je een ‘klimaatontkenner’.

Bittere kou en sneeuwstormen in Amerika, Azië en Europa

Feit is dat Noord-Amerika, Noord-Azië en grote delen van Europa hebben of hadden te kampen met bittere kou en enorme hoeveelheden sneeuw. Duitsland en Nederland werden in februari getroffen door sneeuwstormen, die het openbare leven in delen van de twee landen platlegde. In Nederland was voor het eerst sinds 2010 officieel sprake van een sneeuwstorm.

 

Bronnen:

https://johnosullivan.livejournal.com/37965.html

https://electroverse.net/the-arctic-has-descended/

You may also like