Het echte vak politieagent bestaat niet meer!

Politieagent verklaart: “Ik wil niet meer geassocieerd worden met een stelletje cowboys. Ik wil niet meer werken voor een leugenachtige organisatie en een onbetrouwbare overheid. Het geld op mijn loonstrookje stinkt.” 

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 doet sinds eind oktober vorig jaar onderzoek naar het door de overheid gevoerde Coronabeleid. Dat doet zij nog steeds door het afnemen van verhoren met getuige-deskundigen, waaronder artsen, virologen en andere experts.

Inmiddels hebben zich meer dan 60 politieagenten en ME’ers gemeld bij de BPOC2020, om misstanden binnen de politieorganisatie en overheden openlijk bekend te maken. Nu heeft zich zelfs een rechercheur aangemeld.

In een verhoor, dat de commissie online heeft gezet, zegt een politieagent dat sinds de Coronacrisis alle gewetensbezwaren ten aanzien van geweld en omgang met burgers overboord zijn gezet. Er is werkelijk niets meer over van het vak!

 

De politieagent aan het woord:

Mijn naam is…
15 jaar geleden ben ik vol enthousiasme begonnen aan mijn functie als politieagent.
Ik leg een verklaring af bij de BPOC2020, omdat er binnen het korps geen enkele ruimte is, om mijn zorgen kenbaar te maken.

De verandering is al 10 jaar aan de gang.
Maar sinds de Coronacrisis zijn alle scrupules ten aanzien van geweld en omgang met burgers overboord gezet. Er is niets meer over van het vak! Dehumanisering is diep geworteld in de organisatie.

De opleiding was zwaar, maar mooi.
Je leerde alles over wetten, het omgaan met burgers, zelfverdediging… maar voorop stond dat je dienstbaar was aan de samenleving. Politieagent was toen echt nog een vak.

Ik was altijd trots om agent te zijn, trots op mijn vak.
Natuurlijk was er weleens wat, maar over het algemeen was ik gelukkig in mijn werk. Dat veranderde rond 2010. Er stroomden jonge agenten in, die duidelijk anders waren opgeleid. Ze waren onverschilliger, agressiever. De machocultuur, die altijd al heerste, verergerde in rap tempo! Seksisme en discriminatie, waarvan de leiding beweerde dit te bestrijden, namen hand over hand toe.

En toen deed plotseling de Buitengewoon Opsporingsambtenaar zijn intrede…

Deze Boa’s zouden eerst alleen assisteren door situaties, die zij op straat waarnamen en die zij zelf niet op konden lossen, aan de politie door te geven. Maar ze kregen steeds meer bevoegdheden.
Intussen mogen ze mensen aanhouden en geweld toepassen. Met geweld, daar gingen we binnen de organisatie altijd zorgvuldig mee om. En nu werd het uitbesteed aan een stelletje amateurs. Het klinkt heel mooi, wanneer er door de overheid gezegd wordt, dat ze een gedegen opleiding hebben gekregen, maar duidelijk is, dat die Boa’s in het leven zijn geroepen, omdat er geen goede mensen meer te krijgen zijn bij de politie, die via de opleiding (moeten) komen.

Een Boa hoeft aan aanzienlijk lagere eisen te voldoen.

Ze moeten een theorie-examen doen over rechtskennis, en hebben nog een praktijkproef. Ze mogen nu ook burgers fouilleren en aanhouden, en geweld toepassen. Het zijn gewoon gelegaliseerde burgerwachten van lage kwaliteit! Dat is gevaarlijk!

Deze trend heeft zich doorgezet sinds de Coronacrisis.

Plotseling schieten de Beveiligingsbedrijfjes als paddenstoelen uit de grond! Beveiligers in winkels en supermarkten vallen mensen lastig, die bijvoorbeeld geen mondkapje dragen, en gaan geregeld over tot een zogenaamd ‘burgerarrest’. Bij een burgerarrest mag je, als gewone burger, – wat zo’n beveiliger is – ook geweld toepassen. Dat doen die lui dan ook geregeld. Opgeleid zijn ze daar natuurlijk niet voor! Dus dat gaat vaak fout. Het doet afbreuk aan het vak van agent.

De organisatie haalt ook steeds meer mensen binnen, die totaal ongeschikt zijn voor het vak.

Ze popelen om zich te laten gelden, en dat is een gevaarlijke ontwikkeling! Met de ontmenselijking van de zogenaamde ‘wappies’ is het inmiddels volledig geëscaleerd.

De overheid ontmenselijkt demonstranten en tegenstanders van het beleid.

Die ontmenselijking zet zich door in de maatschappij, dus ook binnen het korps. Geweldsinstructies zijn er nog slechts theoretisch. Ga maar na: amateuristische Boa’s, die in feite gelegaliseerd agentje spelen. Beveiligers, die vaak een minimale opleiding hebben gehad, maar ook burgers zijn bevoegd om mensen, die bijvoorbeeld geen mondkapje dragen, aan te houden middels een burgerarrest, en geweld toe te passen.

Demonstranten en tegenstanders van het beleid zijn dus vogelvrij verklaard (om actie op te ondernemen).

Weet u wel wat dat betekent? We zijn in een soort cowboyland veranderd! Je bent als demonstrant, of wanneer je de maatregelen overtreedt, overgeleverd aan Boa’s en burgers. En wanneer er wel echte politieagenten bijgehaald worden, word je als burger vaak geconfronteerd met macho’s, die volledig los gaan op je! En dat wordt vanuit de leiding van het korps gestimuleerd en goedgekeurd! Het is dus niet zo gek dat mensen, die serieus als agent aan de slag willen, niet eens meer solliciteren bij de politie. Deze mensen zien dat het vak niets meer voorstelt, want iedereen mag politietaken uitvoeren: Boa’s, beveiligers en zelfs burgers. Dat degradeert het vak van politieagent. Het resultaat is dat macho’s, die graag met een vuurwapen op de heup lopen, zich aanmelden voor de opleiding bij de politie.

Je haalt het slechtste binnen bij het korps.

En de goede mensen, die geen geweld willen toepassen op onschuldige demonstranten en burgers, die bijvoorbeeld geen mondkapje dragen, of op jongeren die te dicht bij elkaar in een park zitten en knuffelen, melden zich overspannen of ziek, of verlaten het korps.

Ik pas ervoor om nog langer op te trekken met collega’s, die vreedzame burgers mishandelen.

Ik doe niet meer mee aan de afbraak van het vak als agent. Ik wil niet meer geassocieerd worden met een stelletje cowboys. Ik wil niet meer werken voor een leugenachtige organisatie, en een onbetrouwbare overheid. Het geld op mijn loonstrookje stinkt! Het echte vak politieagent bestaat niet meer. We zijn cowboys in auto’s in plaats van op paarden. Behalve op demonstraties: daar zijn we cowboys op paarden, die er geen moeite mee hebben om met die paarden over burgers heen te walsen.

Natuurlijk heb ik me, zoals veel goedbedoelende collega’s, ziek gemeld.

De BPOC2020 biedt mij psychiatrische hulp aan. Ik heb die hulp met beide handen aangenomen.
Het is belachelijk en schandalig dat een burgercommissie als de BPOC2020 moet doen, wat de overheid zou moeten doen: een diepgaand onderzoek naar het politiekorps instellen, en hulp verlenen aan beschadigde agenten.

Februari 2021

 

Maart 2021:

Mijn verklaring staat nu alleen nog schriftelijk online. Maar ooit zullen ook de beelden getoond worden, wanneer dat veilig genoeg is voor mij en mijn verklarende collega’s.

*Deze verklaring is op schrift gesteld aan de hand van het mondelinge verhoor. Omdat gebruik is gemaakt van transcriptiesoftware kan er sprake zijn van taal- en/of spellingfouten, waarvoor onze excuses.

 

Bronnen:

https://bpoc2020.nl/pdf/Transcriptie%20politieverhoor%2021.pdf

https://bpoc2020.nl/

You may also like