Hoe de Illuminati mensen programmeren: CIA, overheid en geleerdheid

16-11-2000  Zij trainen CIA geheim agenten; zij infiltreren met als doel de ondergang van alle grote regeringen ter wereld; en de Illuminati vereren geleerdheid.

Eindtijdnieuws.com
26 december 2022

 

De Illuminati: Hoe de sekte mensen programmeert 

door ‘Svali’

Hoofdstuk acht: CIA, overheids- en geleerdheid programmering

Sommige systemen (personen) hebben een innerlijke CIA programmering

Sommige van de in eerdere hoofdstukken genoemde methoden, zoals Brain Wave ofwel hersengolfprogrammering en kleurcodering, werden deels ontwikkeld met financiering door de CIA, in de jaren ’50 en ‘60. Militaire inlichtingenofficieren, die werkten in Langley, Virginia, gebruikten dit overheidsgeld, om onderzoek te doen naar menselijke proefpersonen. Ze rapporteerden wat ze leerden aan trainers in de VS en Europa.

Complexe programmering

CIA programmering kan inhouden, dat alter ego’s in een systeem worden getraind in verschillende technieken, om zowel een doelwit te vinden als het doelwit te bestuderen, zonder ontdekt te worden. Het eindresultaat van het labelen van het slachtoffer kan een seksuele relatie met het doelwit inhouden, of kan inhouden dat mensen binnen het systeem worden getraind, om een doelwit te vermoorden.
Dit zijn complexe programmeringsreeksen, die jaren van training vergen, met periodieke versterking!

Super alert zijn, innerlijk opnemen en fotografisch herinneren

Alter ego’s kunnen worden getraind om hyperbewust, super alert, te worden van hun omgeving, en om gefluisterde gesprekken af te kunnen luisteren.
Innerlijke recorders wordt aangeleerd, om deze gesprekken en andere informatie te downloaden.
Fotografische herinnering wordt benadrukt, omdat de persoon gehypnotiseerd wordt, of in een delta-toestand wordt gebracht, om informatie te ‘downloaden’ naar de trainer, of CIA agent.

Training in het opsporen van achtervolgers

De overlevende met CIA programmering zal uitgebreid geleerd hebben, hoe hij een ‘tag’ kan laten vallen (iemand opsporen die hem achtervolgt, en van hem af te komen). Deze training begint al in de vroege kindertijd, en wordt voortgezet naarmate het kind ouder wordt! Ze worden vaak meegenomen naar een neutraal gekleurde trainingsruimte. Ze kunnen worden gedrogeerd of gehypnotiseerd, meestal een combinatie van beide.

Geheim agent voor de CIA

Ze krijgen trainingsfilms te zien over hoe een CIA agent te werk gaat. Er zal hen worden verteld, dat ze ‘speciaal’ zijn, ‘uitverkoren’, ‘één uit duizend’, die als ‘enige’ dit speciale werk kan doen. Ze krijgen te horen, dat ze een geheim agent mogen zijn voor de CIA. Het jonge kind, dat geen idee heeft wie de CIA is, concentreert zich op het feit dat hij is uitgekozen, omdat hij speciaal is, nodig is, en graag wil behagen. Het kind wordt meegenomen naar een diner feestje of drama, opgezet door de trainer. Er is een groep van tien tot zestien mensen op het ‘feest’. Na afloop wordt het kind uitgebreid ondervraagd door de trainer. Wie zat waar? Wat hadden ze aan? Welke kleur ogen hadden ze? Hun haar? Wie hield de toespraak? Wat zeiden ze? Het kind wordt geprezen voor correcte antwoorden, maar gestraft, geschokt, als hij zich geen details kan herinneren. Dit is om het natuurlijke fotografische geheugen te versterken, en het kind te helpen bij het opnemen van details. De volgende keren zullen de vaardigheden van het kind verbeteren, omdat hij straf wil vermijden!

Training: ‘Wie is de belangrijkste persoon in de kamer?’

In het volgende trainingsniveau wordt het kind gevraagd te observeren en uit te zoeken: wie is de belangrijkste persoon in de kamer? Waarom? Het leert lichaamsbewegingen en maniertjes, die non-verbale aanwijzingen geven. Het kind kan worden geleerd, om belangrijke volwassenen, of een toegewezen doelwit, te benaderen, eerst in een rollenspel, later in het echte leven, en met hen een onschuldig gesprek aan te knopen, op zoek naar informatie die zij moeten verkrijgen. Hen kan worden geleerd onschuldig verleidelijk te zijn, en zij zullen zich daarop kleden. Vaak wordt hen geleerd het doelwit te verleiden tot geslachtsgemeenschap.

Training in moorden, vaak door indoctrinatie en voorliegen

Een oudere jongere, of volwassene, wordt niet alleen geleerd hoe hij een doelwit het bed in kan lokken, maar ook hoe hij hem later, als hij een moorddoelwit is, kan doden terwijl hij slaapt, of zich ontspant na een seksuele relatie. Hen wordt geleerd, om de bezittingen van het doelwit te doorzoeken op informatie, die de trainer of sekteleider nodig heeft. Vaak wordt het sektelid vóór een moordopdracht geïndoctrineerd met redenen, waarom het doden van het slachtoffer een dienst aan de mensheid is. Ze worden voorgelogen en krijgen te horen, dat ze het hoofd zijn van een pornokring, een pedofiel, of een brute schurk. Dit zal de natuurlijke woede van de moordenaar jegens de persoon aanwakkeren en hem motiveren, terwijl het hem helpt zijn natuurlijke morele tegenzin en schuldgevoel te overwinnen bij het doden van een mens!

Training in vermommingen

Ze zullen leren hoe ze zich kunnen vermommen, met het veranderen van kleding, sekse (zich vermommen als het andere geslacht), make-up, contactlenzen, en veilig uit de situatie kunnen komen. Ze zullen leren hoe ze ondervragingstechnieken kunnen overwinnen met uitgebreide training en hypnose, voor het geval ze ooit gepakt worden. Hen zal worden geleerd om zichzelf, in de meeste gevallen, te doden met een pil of een dolk, wanneer ze ooit worden aangehouden, opgepakt!

CIA programmering met geavanceerde technologie

CIA programmering zal het gebruik van geavanceerde technologie omvatten, om de effectiviteit ervan te versterken; dit kan moeilijk te doorbreken zijn. Het kan inhouden dat de persoon getraumatiseerd wordt in isolatietanks; dit gebeurt ook met hersengolfprogrammering. Het kan gaan om sensorische ontbering, sensorische overbelasting, isolatie, slaaptekort. Het kan gaan om urenlang luisteren naar repeterende tapes op koptelefoons. De proefpersoon krijgt een schok, of wordt zwaar gestraft, als hij probeert de koptelefoon af te zetten. Ze worden gehypnotiseerd, gemarteld, onderworpen aan verschillende drugscombinaties. Ze worden blootgesteld aan harmonische tonen, vaak in het ene of in het andere oor. Ze worden blootgesteld aan knipperende stroboscooplichten, die een aanval kunnen veroorzaken. En alter ego’s worden geprogrammeerd om aanvallen te veroorzaken, als de proefpersoon probeert de programmering te doorbreken. Ze krijgen films te zien met verschillende sporen, één voor het linkeroog en één voor het rechteroog, om de hersensplitsing of het tweedelig denken te bevorderen.

Voor aangereikte suggesties voor hulpverleners, ga naar de bron.

 

Regeringsprogrammering

Training in leidinggevende of administratieve functies bij de overheid
Bij overheidsprogrammering wordt de persoon getraind, om leidinggevende of administratieve posities bij de overheid in te nemen. Ze kunnen worden opgeleid, om te netwerken met anderen in regeringen, zowel lokaal, nationaal als internationaal! Het doel van de Illuminati is, om te infiltreren en uiteindelijk de ondergang van alle grote regeringen in de wereld te veroorzaken.
Regeringsagenten wordt geleerd dit te doen, door te infiltreren in plaatselijke politieke partijen, die zich kandidaat stellen voor het leiderschap, zowel plaatselijk als nationaal, door te werken voor topleiders, als bestuurders, als financiële adviseurs, die regeringswedstrijden financieren en de persoon steunen, die met de Illuminati sympathiseert, of door hun persoon kandidaat te stellen om te winnen, door politieke chaos en onrust te creëren met agenten, die getraind zijn in het zaaien van verdeeldheid. De mensen, die zijn geselecteerd voor regeringsprogrammering, zijn meestal zeer intelligent, met een aangeboren charme of charisma! Ze zijn ook bekwame manipulators! Deze vermogens kunnen worden versterkt door programmering, waarbij de persoon wordt aangemoedigd om een ‘personage’ te projecteren, dat mensen naar zich toe zal trekken!

Ze worden ook uitgebreid onderwezen in financiën

Dit programmeren gebeurt door: de persoon te hypnotiseren, of het nu gaat om een kind, een jongere, of een volwassene (het begint meestal in de late kindertijd bij geschikte kandidaten), en een diepe trance op te wekken met drugs. De persoon wordt geschokt en vervolgens verteld, wat de trainer en de sekte voor de persoon in petto hebben.

Hen wordt verteld, dat zij heel bijzonder zijn voor de Illuminati…

en dat zij één van de mensen zullen zijn, die de wereldgeschiedenis helpen veranderen. Hen wordt verteld, dat ze zullen worden beloond met rijkdom, populariteit en macht voor het verwezenlijken van de agenda van de sekte. Hen wordt verteld, en getoond, wat de straf is voor ongehoorzaamheid. Ze krijgen trainingsfilms te zien over de overheid, hoe die werkt, en over nationale en internationale zaken. Zij zullen speciale leraren ontmoeten, die hen coachen over de innerlijke, binnenlandse politieke werking van de groep, waarin zij willen infiltreren, met inbegrip van de machtsstructuur, en de sterke en zwakke punten van de hoofdrolspelers.

Oefenen van infiltratie, informatie vergaren, manipulatie van mensen, controle media, en politiek

Ze zullen alle talen leren, die nodig zijn voor de functie. Ze gaan naar de universiteit, of krijgen elke opleiding en training, die nodig is voor hun geloofwaardigheid. Ze krijgen speciale beurzen om dit te financieren, indien nodig. Zij krijgen de kans om hun vaardigheden op het gebied van infiltratie, informatievergaring, manipulatie van mensen, en politiek, te oefenen in opstellingen, en later in echte situaties. Wanneer zij moeten leren om de media te controleren, zullen zij ook methoden leren om dit te kunnen doen. Zij worden gedurende hun hele carrière uitgebreid ondersteund en gecoacht!

Voor suggesties, ga naar de bron.

 

Geleerdheid training

De Illuminati vereren geleerdheid, vooral mondelinge overlevering. Kinderen met een goed geheugen en aangeboren intelligentie kunnen specifieke training krijgen op het gebied van geleerdheid. Dit omvat leren onder trauma, met lof voor prestaties. Het betekent ook straffen of schokken voor slechte prestaties. Enkele van de belangrijkste gebieden van geleerdheid zijn, maar niet beperkt tot:

Mondelinge overlevering:

geschiedenis van de Illuminati, vooral de tak van het kind, het uit het hoofd leren van genealogieën.

Leren en vloeiend worden in meerdere talen:

zowel moderne als oude, inclusief maar niet beperkt tot Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans, Arabisch, Latijn, Grieks, Hebreeuws, Egyptische hiërogliefen; oude Babylonische, oude Chaldeeuwse en spijkerschriften. Sommige vereerde oude teksten zijn geschreven in zeer oude talen, en bepaalde ceremonies kunnen rituelen bevatten, die daarvan gebruik maken. Leren van oude en moderne geschiedenis, en bedreven raken in het plannen van rollenspellen en drama’s.

Anderen onderwijzen om de bovenstaande vaardigheden te leren:

Van het kind, dat bedreven raakt in het onderricht, wordt ook verwacht dat het een bedreven leraar wordt, en op zijn beurt zijn kennis doorgeeft aan anderen! Zij zullen het lesgeven oefenen in zowel klassikale als individuele sessies.

Voor suggesties, zie verder bij de bron.

 

Bron:

Chapter Eight: CIA, Governmental, and Scholarship Programming

You may also like