Het plan van de Illuminati om de wereld te regeren, ook bekend als ‘Novus Ordem Seclorum’

31-10-2000  Het volgende staat op de agenda van alle niveaus van de Illuminati! Of zij daadwerkelijk zullen slagen, is iets anders.

Eindtijdnieuws.com
3 november 2022

 

De Illuminati: Hoe de sekte mensen programmeert 

door ‘Svali’   

Hoofdstuk drie: Samenzweringstheorie twee, of het plan van de Illuminati om de wereld te regeren…

Ook bekend als ‘Novus Ordem Seclorum’ (Latijns voor: ‘Nieuwe Orde van de Tijden’)

Voordat we de feitelijke programmeertechnieken bespreken, is het belangrijk om de filosofie te begrijpen, die ten grondslag ligt aan de reden waarom de Illuministen mensen programmeren. Alle groepen hebben doelen, en de Illuministen vormen daarop geen uitzondering. Geld verdienen is niet hun einddoel – het is een middel om een doel te bereiken.

Dit eindpunt, of doel, is niets minder dan over de wereld heersen

De Illuminati hebben een vast plan, vergelijkbaar met de eerdere ‘5 jaar’- en ’10 jaar’-plannen van de Sovjet-Unie. Dit is wat de Illuministen zelf geloven en hun volgelingen leren als ‘een onomstotelijke waarheid’, als ‘evangelie’. Of zij daadwerkelijk zullen slagen, is iets anders.

Het volgende is de agenda van de Illuministen op alle niveaus van de Illuminati

Zoals met elk doel, heeft de Illuminati specifieke stappen, die ze willen uitvoeren om hun doelen te bereiken. Elke regio van de VS heeft zenuwcentra of machtsbases voor regionale activiteiten. De Verenigde Staten zijn verdeeld in zeven grote geografische regio’s. Elke regio heeft plaatsen met militaire complexen en basissen, die verborgen liggen in afgelegen, geïsoleerde gebieden, of op grote particuliere landgoederen.

 

Volgorde geplande instortingen

Deze basissen of bases worden met tussenpozen gebruikt, om de generatie Illuminati te onderwijzen en te trainen in militaire technieken, man tegen man gevechten, beheersing van mensenmassa’s, gebruik van wapens, en alle aspecten van militaire oorlogvoering! Waarom? Omdat de Illuministen geloven dat onze regering, zoals wij die kennen, en de regeringen van de meeste landen in de wereld, voorbestemd zijn om in te storten. Dit zullen geplande ineenstortingen zijn, die op de volgende manieren zullen plaatsvinden:

A  De Illuminati hebben eerst een financiële ineenstorting gepland…

die de grote depressie kinderspel doet lijken. Dit zal gebeuren door het manoeuvreren van de grote banken en financiële instellingen van de wereld, door manipulatie van aandelen en rentewijzigingen. De meeste mensen zullen schulden hebben bij de federale overheid, via bank- en creditcardschulden… De regeringen zullen alle schulden onmiddellijk terugvorderen, maar de meeste mensen zullen niet kunnen betalen en failliet gaan! Dit zal een algemene financiële paniek veroorzaken, die gelijktijdig wereldwijd zal plaatsvinden, omdat de Illuministen er vast in geloven om mensen te controleren via de financiën.

B  Vervolgens zal er een militaire overname plaatsvinden…

regio per regio, terwijl de regering de noodtoestand en de staat van beleg afkondigt. De mensen zullen in paniek raken, er zal een anarchistische (wetteloze, chaotische) toestand ontstaan in de meeste plaatsen. En de regering zal haar actie rechtvaardigen als zijnde ‘noodzakelijk’, om de paniekerige burgers onder controle te houden. De door de sekte getrainde militaire leiders, en de mensen onder hun leiding, zullen zowel wapens als technieken, om de menigte onder controle te houden, gebruiken om deze nieuwe toestand uit te voeren! Daarom melden zoveel overlevenden onder de 36 jaar, dat ze militair geprogrammeerd zijn. Mensen, die geen Illuministen zijn, of die hun zaak niet steunen, zullen zich verzetten. De Illuministen verwachten dit en zijn getraind (en worden getraind) in hoe ze met deze mogelijkheid moeten omgaan. Zij trainen hun mensen in man tegen man gevechten, het onder controle houden van menigten, en, indien nodig, zullen zij doden om menigten onder controle te houden! De Illuminati trainen hun mensen, om voorbereid te zijn op elke mogelijke reactie op de overname. Veel mind control slachtoffers zullen ook opgeroepen worden, met vooraf ingestelde codes. Deze codes zijn bedoeld om een nieuw, volledig cultloyaal presentatiesysteem op te roepen! Vernietigingscodes, geprogrammeerd onder trauma, zullen worden gebruikt om alter ego’s, die niet trouw zijn aan de sekte, te vernietigen of te begraven.

C  Militaire bases zullen worden opgezet, in elke plaats

In feite zijn ze er al, maar ze zijn geheim! In de komende jaren zullen ze bovengronds gaan en onthuld worden. Elke plaats zal regionale bases hebben, en leiders waaraan ze verantwoording moeten afleggen. De rangorde zal nauw aansluiten bij de huidige verborgen rangorde.

Ongeveer vijf jaar geleden, toen ik de Illuminati verliet, maakte ongeveer 1% van de Amerikaanse bevolking deel uit van de Illuminati, steunde hen, of was slachtoffer van Mind Control (en werd daarom bruikbaar geacht). Dit klinkt misschien niet als veel, maar stel je voor dat 1% van de bevolking hoog opgeleid is in het gebruik van wapens, crowd control, psychologische en gedragstechnieken, bewapend met wapens, en verbonden met paramilitaire groepen!

Deze mensen zullen ook volledig toegewijd zijn aan hun zaak. De Illuminati gelooft stellig dat zij de overige 99% van de bevolking, waarvan de meesten ongetraind of slecht getraind zijn, zoals ‘weekendjagers’, gemakkelijk kan overwinnen. Zelfs het plaatselijke leger zal worden overwonnen, want de Illuminati hebben regionale celgroepen met goed getrainde leiders! Ze rekenen ook op het verrassingselement, dat hen zal helpen tijdens hun overname. Veel van de hoogste leiders in de militaire branche van de Illuminati zijn officieren in het leger, of zijn dat geweest, en weten dus al welke technieken het beste werken, om de verdediging van een regio of plaats te overwinnen.

D  Na de militaire overname krijgt de bevolking de kans…

om de zaak van de Illuminati te omhelzen, of af te wijzen, met gevangenisstraf, pijn, en zelfs de dood als mogelijke straffen tot gevolg. Deze mensen geloven heel sterk dat de intelligenten, of ‘verlichten’, of ingewijden, geboren zijn om te heersen. Zij zijn arrogant, en beschouwen de algemene bevolking als ‘domme schapen’, die zich gemakkelijk laten leiden, wanneer hen sterk leiderschap wordt aangeboden, financiële hulp in een onstabiele wereldeconomie, en zware gevolgen als zij in opstand komen. Hun totale meedogenloosheid, en vermogen om deze agenda uit te voeren, moet niet worden onderschat!

De Illuminati bankleiders, zoals de Rothschilds, de Van derBilts, de Rockefellers, de Carnegies, en de Mellons, als voorbeelden, zullen zich openbaren, en aanbieden om de spartelende wereldeconomie te ‘redden’. Een nieuw systeem voor het wisselen van geld, gebaseerd op een internationaal muntstelsel, en gevestigd tussen Caïro, Egypte, en Brussel, België, zal worden opgezet. Een echte ‘één wereld economie’, die de langverwachte ‘één wereldorde’ creëert, zal werkelijkheid worden!

Er is meer op de Illuministische agenda, maar dit is de basis

Deze agenda is wat de Illuminati werkelijk geloven, onderwijzen en trainen! Zij zijn bereid hun leven te geven voor deze zaak, om de volgende generatie te onderwijzen. Want zij geloven, dat hun kinderen hun nalatenschap zijn. Mij is verteld, dat de generatie van mijn kinderen deze overname zou meemaken, ergens in de 21ste eeuw.

 

Infiltratie van de Illuminati

Op dit moment [in 2000!] hebben de Illuminati stilletjes en heimelijk hun overnameplan bevorderd, door hun doelstellingen van infiltratie van:

1  De media
2  Het banksysteem
3  Het onderwijssysteem
4  De overheid, zowel lokaal als federaal
5  De wetenschappen
6  De kerken

Ze zijn momenteel bezig, en hebben de laatste honderden jaren gewerkt, om deze 6 gebieden over te nemen. Ze gaan niet naar een instelling en zeggen dan: “Hallo, ik ben een plaatselijke Illuminist, en ik wil graag uw bank overnemen”. In plaats daarvan beginnen zij met verschillende mensen in stilte geld te laten investeren gedurende meerdere jaren, waarbij zij geleidelijk meer en meer aandelen kopen in de bank, of andere instelling die zij willen controleren, totdat zij er een financieel controlerend belang in hebben. Zij maken nooit openlijk hun agenda bekend, of hun sekte activiteiten, omdat zij daar vaak amnesie (geheugenverlies) voor hebben. Dit zijn gerespecteerde, ‘christelijk’ aandoende, zakelijke leiders in de gemeenschap. Het imago in de gemeenschap is van groot belang voor een Illuminist! Zij zullen alles doen om een normale, gerespecteerde façade te handhaven, en hebben een hekel aan ontmaskering, blootstelling!

Op één leiding in een grote stad, waar ik lid van was, zaten:

één hoofd van het plaatselijke bestuur van kleine bedrijven; één CEO van een defensiebedrijf van de overheid; één directeur van een christelijke school; één viceburgemeester van de stad; één journalist; één verpleegster; één arts; één gedragspsycholoog, één legerkolonel, en één marinecommandant. Allen, op één na, gingen wekelijks naar de kerk! Allen werden goed gerespecteerd binnen de gemeenschap. Niemand van hen leek ‘kwaadaardig’ of ‘slecht’, of had ‘een uitgesproken verschijning’.

Dit is hun grootste dekmantel!
Als je hen persoonlijk zou ontmoeten, zou je deze intelligente, verbale, sympathieke, zelfs charismatische mensen waarschijnlijk onmiddellijk mogen. Dit is hun grootste dekmantel, omdat we vaak verwachten dat enorm veel kwaad er ook kwaad en evil ‘uitziet’ aan de buitenkant, geleid door de media-portretten van het kwaad, zoals het veroorzaken van veranderingen in het gezicht en de houding van mensen, of het bestempelen van hen, zoals de bijbelse Kaïn. Geen van de Illuministen die ik heb gekend, had een onaardig of kwaadaardig uiterlijk in hun dagelijks leven, hoewel sommigen disfunctioneel waren, zoals alcoholisten. De gespletenheid, de loskoppeling of dissociatie, die de Illuministen drijft, is hun grootste dekmantel om op dit moment onopgemerkt te blijven! Veel, zo niet de meeste, van deze mensen zijn zich ’s nachts totaal niet bewust van het grote kwaad, waarbij zij betrokken zijn!

Er zijn meer geheime groepen

Er zijn andere groepen, die eigenlijk geen deel uitmaken van de Illuminati, maar de Illuminati zijn zich er wel van bewust. De Illuminati zijn niet de enige groep die esoterische, obscure, praktijken volgen, of oude godheden of demonen aanbidden. Zij moedigen verdeeldheid tussen verschillende groepen aan. Verdeel en heers is één van hun leidende principes! En ze trekken zich niets aan van andere groepen. In plaats daarvan verwelkomen zij deze vaak onder hun paraplu, indien mogelijk. Dit gebeurt de laatste jaren steeds vaker, omdat de Illuminati hun trainingsprincipes, – die door de meeste geheime groepen als de beste worden beschouwd – verhandelen in ruil voor loyaliteit aan de Illuminati. Ze sturen hun trainers naar deze groepen, en de trainers rapporteren aan de lokale regionale raad.

In de ‘politieke arena’ zullen de Illuministen beide kanten van een race financieren…

omdat hun grootste stelregel is, dat ‘uit chaos orde komt’ of de discipline van wetteloosheid. Daarom stuurden zij wapens naar, en financierden zij beide kanten van, de beide grote wereldoorlogen in deze eeuw!

Zij geloven dat geschiedenis een spel is, zoals schaken

Zij geloven dat alleen uit strategie, strijd, conflict en beproeving de sterkste tevoorschijn kan komen. Ik ben het niet langer eens met deze filosofie, maar ooit was ik dat wel, met heel mijn hart. Hopelijk zal, nu deze mensen en hun agenda worden ontmaskerd, de gewone man opstaan tegen deze voorgenomen heerschappij, die aan een nietsvermoedende mensheid wordt opgedrongen.

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/geestelijke-strijd-gebed-om-redding-van-satanisten-vrijmetselaars-new-agers-occultisten-valse-profeten-en-leraren/

https://eindtijdnieuws.com/geestelijke-strijd-gebed-om-bescherming-tegen-occultisten-satanisten-sekten-valse-bedieningen/

 

Bron:

Chapter Three: Conspiracy Theory Two, Or The Illuminati Plan To Rule The World (also Known As “Novus Ordem Seclorum”)

You may also like