Gebed – door Corrie ten Boom | Citaten en uitspraken over bidden

“Dank U, Heer, dat ik mag bidden voor andere mensen. Dank U dat U wilt dat ik een voorbidder ben. Dank U, dat U van mij een voorbidder wilt maken….” 

Eindtijdnieuws.com
9 augustus 2023

 

De volgende video van wijlen Corrie ten Boom, een overlevende van de Holocaust, was een zegen voor mij, en ik bid dat dat het dat ook voor jou zal zijn. Hoe belangrijk zijn onze gebeden in Gods ogen! 

Heb je moeite met bidden? Voel je je ontmoedigd en denk je dat God je gebeden niet verhoort?

Corrie heeft een aantal nuttige adviezen om je in je door God gegeven opdracht als voorbidder te laten stappen. Je zult misschien verrast zijn door de eenvoud van haar woorden en voorbeelden, maar haar getuigenissen over de effectiviteit van haar gebeden valt niet te ontkennen.

Corrie herinnert ons eraan, dat het er niet om gaat hoe groot ons geloof is, maar hoe groot onze God is! Toen zij het concentratiekamp van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog doormaakte, werd ze zich meer dan ooit bewust van de kracht van het gebed. Weet je, zij en haar zus baden vaak voor de vrouwen en de bewakers, dat ze Jezus zouden leren kennen! Bidden is een geschenk, waarmee we met God kunnen praten, en onze lasten bij Hem mogen brengen om ze daar te laten.

In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.  Johannes 16:33b

Slechts één klein voorbeeld van wat Corrie noemt in onderstaande video….

‘Ik herinner me dat toen ik in een concentratiekamp zat, en we waren samengeduwd in een kamer met 700 mensen, – de kamer was gebouwd voor 200 – dat sommigen begonnen te vechten. Andere mensen sloten zich bij hen aan, en uiteindelijk was het één chaos! We hoorden vloeken en slaan, en Betsy, mijn zus, zei: “Corrie, laten we bidden; dat is gevaarlijk”. En ze bad en ze bad en ze bad. Ik zal het nooit vergeten. Toen ze bad, was het alsof een storm ging liggen. We hoorden minder vloeken en slaan; uiteindelijk was het helemaal stil. En toen zei Betsy, “Dank U, Heer. Amen!” Zie je wat er gebeurde? Er was een kamer met 700 gevangenen in gevaar, en er was één vrouw die bad, en die vrouw, mijn zus, werd door God gebruikt om de situatie van die hele kamer te redden. Ik geloof dat we moeten begrijpen, dat we door God gebruikt kunnen worden om de situatie in de wereld te redden, met name door onze voorbede. Het is mogelijk dat je denkt, Nee, dat kan ik niet.’

Luister vooral dan naar wat Corrie te zeggen heeft:

 

Prayer – Corrie Ten Boom

Of bekijk de video hier met ondertiteling.

 

Citaten en uitspraken over bidden – Corrie ten Boom

‘Ik bad om mijn angst te verdrijven, totdat ik plotseling, – en ik weet niet hoe ik op het idee kwam – voor anderen begon te bidden. Ik bad voor iedereen, die in mijn gedachten kwam…. mensen met wie ik had gereisd, degenen die met mij in de gevangenis hadden gezeten, mijn schoolvrienden van jaren geleden…. Ik weet niet hoe lang ik doorging met mijn bidden, maar dit weet ik wel – mijn angst was weg! Voorbede doen voor anderen had me bevrijd!’

‘Is gebed je stuur of je reservewiel?’

‘Bid niet als je er zin in hebt. Maak een afspraak met de Heer en kom die na.’

‘Wat vleugels zijn voor een vogel en zeilen voor een schip, zo is gebed voor de ziel.’

‘Elke zorg die te klein is om er een gebed van te maken, is te klein om er een last van te maken.’

‘Als de mens luistert, spreekt God. Als de mens gehoorzaamt, handelt God. Als de mens bidt, geeft God kracht.’

‘Als een Christen de omgang met andere Christenen schuwt, lacht de duivel. Als hij stopt met het bestuderen van de Bijbel, lacht de duivel. Als hij stopt met bidden, juicht de duivel van vreugde.’

‘Een man is machtig op zijn knieën.’

‘We weten nooit hoe God onze gebeden zal beantwoorden, maar we kunnen verwachten dat Hij ons zal betrekken in Zijn plan voor het antwoord. Als we echte voorbidders zijn, moeten we bereid zijn om deel te nemen aan Gods werk namens de mensen voor wie we bidden.’

‘Als je voor God wilt werken, begin dan een commissie. Als je met God wilt werken, begin dan een gebedsgroep.’

‘Alleen bidden als je in gevaar bent, is als alleen veiligheidsgordels gebruiken in druk verkeer.’

‘En hier voelde ik een vreemd opspringen van mijn hart – dat deed God! Het was mijn taak om eenvoudigweg stap voor stap Zijn leiding te volgen en elke beslissing in gebed aan Hem voor te leggen.’ – Corrie ten Boom

 

Bronnen:

Prayer by Corrie Ten Boom

Corrie Ten Boom Quotes About Prayer

You may also like