Waarom verlangen naar de Komst van de Heer, en hoe onszelf voor te bereiden – Derek Prince

Waarom zouden Christenen behoren te verlangen naar Zijn verschijning? Omdat er een speciale beloning, een belofte, aan verbonden is. Een gebed van overgave.

Eindtijdnieuws.com
19 augustus 2023

 

Ben jij één van hen?
Geloof je in de ‘gezegende hoop’, die voor ons ligt? Of is die hoop nogal vaag geworden in je denken, doen en laten, en laag in je prioriteiten? Heb je misschien aandacht aan teveel andere dingen gegeven?
God wil je vergeven en je van elke gebondenheid bevrijden, en de realiteit van Zijn Komst heel levendig voor je maken. De Heer wil je ook graag helpen om je goed voor te bereiden, zodat je klaar bent voor alles wat er op aarde komt, en zodat je voor de Mensenzoon kan staan. Om Hem te zien in Zijn heerlijkheid en omgevormd te worden naar Zijn gelijkenis.

Dit is een originele teaching van Derek Prince, opgenomen in 1986.
Wees bemoedigd en geïnspireerd!

Onderwerpen deel 1:
De race uitlopen
Wij behoren niet tot deze wereld
Belofte van de opstanding
Het hele universum zal zien wie we zijn
Enthousiasme over de Wederkomst
De Opname
De problemen van de wereld
Droom van Nebukadnezar
Het probleem van egoïsme
Heel de schepping zucht….

 

Longing For His Appearing, Part 1 – Why Should We Be Longing? – Derek Prince

Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Onderwerpen deel 2:
De Tweede Komst van Jezus
We kijken uit naar de nieuwe hemel en aarde
Ben je juist gekleed voor de hemelse bruiloft?
Het begin van de weeën van de eindtijd
We kunnen de Komst van Jezus bespoedigen
Onze verantwoordelijkheden gaan vooraf aan de terugkeer van Jezus

 

Longing For His Appearing, Part 2 – How Should We Prepare? – Derek Prince

 

Gebed uit deel 2

Derek: Ik wil graag dat je dit gebed na mij zegt. Je bidt niet tot mij; begrijp dat alsjeblieft. Ik geef je alleen de woorden om te zeggen, en met deze woorden leg je je leven in de handen van de Heer, en vraag je Hem om te doen wat er gedaan moet worden, en vertrouw je op Hem:

“Heer Jezus Christus, U bent mijn Redder en mijn Verlosser. U hebt mij door Uw kostbare bloed verlost uit de hand van de duivel. Ik behoor U toe en ik wil U dienen. Heer, ik wil doen wat echt belangrijk is! Ik wil me inzetten voor de dingen, die Uw terugkeer zullen brengen. Ik bied U vandaag mijn leven opnieuw aan. Leg Uw hand op mij vanaf deze dag. Leid mij en werk Uw wil uit in mijn leven, zodat ik mezelf op een plek in Uw dienst mag vinden, de plaats die U voor mij hebt aangewezen, waar ik de dingen doe die ik vandaag heb gehoord: meewerken om het Evangelie van het Koninkrijk naar alle volken te brengen, en op de een of andere manier werken aan de verzoening van Israël, voor hun herstel tot hun God. God, ik weet niet hoe U dit zult doen, maar ik vertrouw erop dat U het doet. Want ik bid vanuit een oprecht hart en in de naam van Jezus. Amen!”

Transcript bij de bron!

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/hoe-vertaal-je-iedere-website-in-2023-9-makkelijke-manieren/

 

Bron:

Why Should We Be Longing? Part 1 of 2: Longing for His Appearing by Derek Prince

How Should We Prepare? Part 2 of 2: Longing for His Appearing by Derek Prince

You may also like