Het succesvolle warfare gebed gericht tegen hekserij in wijlen John Todd

Menselijkerwijs is het onmogelijk om eruit te komen, maar bij God zijn alle dingen mogelijk! Ten slotte, een alternatief gebed tegen hekserij in de Gemeente.

Eindtijdnieuws.com
31 mei 2023

 

Philip Rotschild zei ooit:

“We zullen elke dollar die we hebben, uitgeven”, – en dat zijn de meeste dollars in de wereld – “we zullen zoveel oorlogen veroorzaken en zoveel regeringen vernietigen als nodig is om hem [de komende antichrist] op de vredestroon te zetten, zodat zijn vader [satan] kan terugkeren in het Aquariustijdperk.”

John Todd zei daarop:

‘Toen was het tijd om te vertrekken…

Ik weet niet hoe het met jullie is, maar wat ik toen dacht te doen is, ik wil eruit! Deze mensen waren serieus! Ik dacht niet dat ze het konden doen. Ik zat daar al die tijd in hun Council van 13, en toen besefte en dacht ik de hele tijd nog dat ze een grapje maakten, dat het gewoon een spel was, zodat ze geld konden uitgeven.

Je kunt er niet uit!

Andere mensen probeerden eruit te komen. Het is gewoon onmogelijk om eruit te komen. De volgende maand ging ik door in een totale depressie, bleef aan de drugs. Ik gebruikte voor $150 per dag aan crystal [meth]. Een man sprak gisteren met een van mijn broeders [Christenen]. Ik liet hem de littekens op mijn arm zien van de naaldsporen, die nooit zijn weggegaan…. Het veroorzaakte een toestand van paranoïde, die de drug toch al veroorzaakte. En langzaam gaf ik het op, en zei: “Nou, het zal niet lang meer duren. Of ze worden ontevreden over mij, of ik neem op een nacht een overdosis, of er gebeurt iets, en dat is het dan… weg van al deze gekke mensen; ik kom terug in een ander leven, en begin opnieuw als de tijd daarvoor geschikter is”.  [Merk op dat heksen in de valse leer van reïncarnatie geloven.]

Het enige probleem was dat de Heer andere plannen had…

Het was geen probleem, behalve voor de duivel! Ik ben blij dat Hij dat deed. Want een Baptisten predikant in de stad had zijn dochter gevonden: een ingewijde heks. Toen werkte zijn onderwijs – dat heksen fabels waren – aan de Baylor University niet meer! En hij begon te bidden. Hij begon het Woord van God te lezen….

Hij ontdekte dat, door het hele Oude en Nieuwe Testament heen, dat in ‘Babylon’: dat was de religie! [namelijk, hekserij!]

En hij ontdekte in Openbaring 6, dat het opnieuw de religie is!
Hij vond in het 16de hoofdstuk van Handelingen, de verzen 16, 17, 18, 19, wat de kracht van hekserij is, het bevelen van de demonen in de naam van Jezus om uit de persoon te gaan, en dat we de overwinning hebben door God over de duivel! En langzaam, – eerst geloofde hij niet in heksen, en toen geloofde hij wel in mij – werd hij bang voor hen. Toen besefte hij, dat bang zijn voor een heks gelijk staat aan bang zijn voor de duivel. En dat was belachelijk!

Dus ging hij biddend en vastend op zoek naar de hoofdheksen in de omgeving

Nu, het is zeer bekend in de omgeving dat ze heel erg betrokken zijn bij hekserij. En hij bad, “God, laat mijn pad het zijne kruisen”. Mijn occulte naam, de naam waarmee ik werd besprenkeld – daar heb je je ‘doop door besprenkeling’ [valse, on-Bijbelse doop] vandaan – een naam waarmee ik werd besprenkeld, was Lance Collins, toen ik tot priester [hogepriester in de hekserij] werd ingewijd. Ze besprenkelden me en maakten een ‘nieuw’ persoon van me…. dat werd verondersteld. Ik liep daar van de inwijding vandaan als ‘Lance Collins’. Dus dat is de naam, dat is de reden voor ‘Lance’, en toen heb ik de naam van mijn familie Collins eraan gekoppeld.

Dus ging hij op zoek naar Lance Collins, en er was iets mysterieus gebeurd

De man die één van onze occulte winkels beheerde, had een overdosis genomen die nacht. En de kassiers stonden op mijn deur te bonzen, dat ik hem [de predikant] binnen moest laten of iets moest doen. Dus ik kwam naar beneden en liet hem binnen. En net toen ik weg zou gaan, kwam hij binnen. Nu, ik wist dat hij een Baptist was op het moment dat hij binnenkwam…. Hij droeg die grote zwarte ketting-referentie Bijbel (?). Dat is de manier waarop ze in het zuiden van Texas te werk gaan. Ze geloven in het tonen van het zwaard [van God, namelijk Gods Woord]. Zoals een Baptistenprediker mij vertelde, “Als ik hem er niet mee kan snijden, sla ik hem ermee op zijn hoofd”.

Maar hij kwam binnen…

Hij zei, “Ik ben op zoek naar Lance Collins”. En ik zei: “Oh boy! Ik ben Lance Collins, maar begin niet tegen me te preken. Ik wil het niet horen. Ik heb het licht, en jij bent in de duisternis. En jij weet niet waar je bent!” Hij begon tegen me te preken, en ik begon tegen hem te schelden. En na vijf minuten razen en tieren van mijn kant, en zijn prediking van zijn kant, zei hij: “Oké”, en hij stopte.

“Ga je nu stoppen? Ga je weg?”

Hij zei, “Nee, ik neem het gezag over de duivel en jou”, en hij zei, “En ik beveel de demon in jou te zwijgen!” En ik begon te vloeken. En hij zei dat dus, en ik zweeg, zomaar. Ik had mezelf overtuigd. Jongen, het werd vreemd! Ik wilde horen wat hij zei, maar ik kon niets zeggen. Ik stond daar maar, stomverbaasd, want hij had de autoriteit genomen over de echte macht in Lance Collins! De persoon [ik] die het deed, was een omhulsel, en de leidende kracht in hem [John Todd] was de demon van de duivel. Dat is het verschil met Christenen. We moeten er een paar bezeten krijgen door de Geest van God, waar Jezus de Heer van hun leven is [en niet alleen hun Redder]! Zij zijn het omhulsel, en de leidende kracht in hun leven is Jezus Christus!

Ik zat daar en luisterde naar de man terwijl hij het bloed van Jezus Christus over mij pleitte

En hij zei: “Ik eis in de naam van Jezus, ik beveel in de naam van Jezus, dat de duivel je nooit meer een voordeel geeft, totdat je het evangelie van onze Heer Jezus Christus onder ogen ziet! En dat geldt ook voor de drugs, die hij je geeft”. Hij draaide zich om, pakte zijn Bijbel en ging weg. En ik stond daar… “Huh! Iedereen [van de heksen] weet dat de duivel een ‘boeman is, die de Christenen gecreëerd hebben’! Heksen geloven niet in de duivel, alleen de satanisten. Dat is het verschil tussen heksen en satanisten.

En ik liep naar boven, erg geschokt, en probeerde mezelf voor de gek te houden…

dat die vent de hele tijd gek was, zoals jij nu met mij probeert te doen [door te denken dat ik gek ben]. En ik pakte mijn naald, warmde hem op en gaf mezelf nog een shot, en gebruikte het laatste crystal [meth] dat ik nog had, want ik had alles de avond ervoor opgestuurd, omdat er die nacht een grote drugszending binnen zou komen over de grens bij Laredo. Geen reden om je zorgen te maken! Man, ik had drugs, die mij en de meeste heksen in de Verenigde Staten de komende zes maanden op de been zouden houden! Eenmaal versneden, op straat gebracht…. geen zorgen!’ – John Todd

 

Grote macht en autoriteit

In Jezus’ machtige naam had deze Christen de duistere machten dus bevolen, om de drugs niet langer naar John Todd te laten komen.

Op die beruchte zaterdagmiddag kwam deze gelovige predikant hem tegen in een van hun occulte winkels, als een verhoring op zijn gebed. Naar ik meen, bad en vastte zijn gemeente met hem.
Hij was daar, omdat hij van de ene op de andere dag tot het besef was gekomen dat hekserij echt is, terwijl hij het altijd had beschouwd als een fabeltje…. een fabel over heksen, die op bezemstelen vliegen, met wratten op hun neus, en puntmutsen op. Hij had ontdekt, dat zijn dochter een ingewijde priesteres was geworden van een heksenkring! Hij had haar op een nacht betrapt op het uitspreken van spreuken in haar slaapkamer. Dus het werd wel heel erg realiteit voor hem!

Na veel bidden en vasten besloot hij een paar heksen op te sporen, en te kijken of hij niet tegen hen kon getuigen [het evangelie brengen]

Hij kon niet tot zijn dochter doordringen, dus, dacht hij, om naar het hoofd of de hoofden van de hekserij te stappen. En als zij gered zouden worden, zou zijn dochter misschien ook gered worden. Zo dacht hij. Dus hij vond John in een van hun occulte winkels daar, genaamd ‘The Spanish Bazaar’, in San Antonio.

Het belangrijkste deel van de YouTube video ontbrak…

Het bronartikel heb ik daarom later geüpdatet.
Deze Christen wist dus wie John Todd was, omdat hij zijn heksennaam ‘Lance’ gebruikte, en iedereen in de stad had John wel eens gezien op televisie, en gehoord op de radio, en over hem gelezen in de kanten… over hekserij. Toen de predikant begon te getuigen, vertelde John hem in zekere godslasteringen, dat hij er niets om gaf en graag wilde dat hij zou vertrekken! Toen dit mislukte, besloot hij dat hij de demonen in John in de weg zaten, dus begon hij de demonen te bevelen om te zwijgen.

‘Daarna ging hij door met bidden voor mij, of ik dat nu leuk vond of niet!’ getuigde John Todd. 

 

Gebed gericht tegen de hekserij in John Todd 

Het gebed ging ongeveer als volgt:

“Vader,

ik eis dat satan stopt met zijn voordelen aan je te geven, inclusief drugs.
Ik beveel dat dit zo zal zijn in de naam van Jezus!
Ik beveel satan om te stoppen met het bovennatuurlijk communiceren met je.
Ik verbreek je kracht van hekserij, totdat je oog in oog komt te staan met het Evangelie, en ik beveel je geest om vrij gezet te worden, zodat je het Evangelie kunt begrijpen en je je eigen beslissing kunt maken!”

‘Nu was dit noodzakelijk in mijn toestand, omdat ik geen eigen gedachten had

Ik dacht dat hij gek was, dus ging ik naar boven en nam nog wat drugs, omdat ik niet kon begrijpen waarom ik me voelde zoals ik me voelde. En dat was niet al te best op dat moment!’ – John Todd

Die nacht, dacht John, dat hij zich nergens zorgen over hoefde te maken. Hij verwachtte immers, dat er een hele grote lading drugs zou overkomen bij Loreto, Mexico! Maar, er gebeurde iets dat nog nooit eerder was gebeurd…

Luister of lees hoe het verder afliep bij de bron!

 

Alternatief gebed tegen hekserij in de Gemeente:

‘Vader,

ik eis dat satan stopt met het geven van zijn voordelen aan de valse profeet (vul een naam in), inclusief donaties van onschuldige, nietsvermoedende Christenen.
Ik beveel dat dit zo zal zijn in de naam van Jezus!
Ik beveel satan om te stoppen met bovennatuurlijke communicatie met (vul een naam of namen in), door gebruik te maken van onder andere telepathie en helderziendheid en toverij of hekserij.
Ik verbreek je kracht van hekserij, totdat je oog in oog komt te staan met het ware evangelie, en beveel je geest om daarna vrij te worden, zodat je het zuivere evangelie kunt begrijpen en zelf kunt beslissen!
In Jezus’ naam. Dank U, Heer!’

 

Bronnen:

https://eindtijdnieuws.com/john-todd-tape-5-goal-witchcraft-the-occult-world-is-political-financial-babylon-symbols-gold-silver-worthless-and-more-transcript/

https://eindtijdnieuws.com/ex-illuminati-john-todd-testimony-of-his-experience-in-witchcraft-and-of-the-illuminati/

You may also like