De Nieuwe Wereldorde: Cyborgs als wapen tegen de burgers? | Orde uit chaos

Terwijl de wereld nog in de greep is van de Coronacrisis, heeft het World Economic Forum (WEF) al concrete plannen voor hoe de wereld zich daarna moet ontwikkelen.

Met de ‘Great Reset’ en de daarmee gepaard gaande ‘Vierde Industriële Revolutie’ wordt alles geacht ‘ten goede’ te veranderen.

In de loop van de ‘vierde industriële revolutie’ zal onze fysieke, digitale en biologische identiteit samensmelten… de zogenaamde cyborgs. Maar welke belangen streeft het zeer invloedrijke WEF na met deze ontwikkeling van computergestuurde mens-machines?

In een toespraak voor de Chicago Council on Global Affairs, een uborganisatie van de machtige New Yorkse denktank Council on Foreign Relations (CFR), maakte WEF-voorzitter Klaus Schwab duidelijk, waar het onder meer op zal uitdraaien. Hij zei:

 

“De ‘vierde industriële revolutie’ zal leiden tot een samensmelting van onze fysieke, digitale en biologische identiteit.”

 

Daarmee beschrijft Schwab niets minder dan het transhumanisme.
Deze term duidt aan: de verlegging van de menselijke mogelijkheden door het gebruik van technologie. Hierdoor ontstaan zogenaamde cyborgs, hybride wezens van mens en machine.

 

WATCH: The new world order: Cyborgs as a weapon against citizens?

WATCH: De Nieuwe Wereldorde: Cyborgs als wapen tegen burgers? (DUTCH subtitles)

 

Supersoldaten

De huidige plannen van het militaire apparaat bewijzen dat deze futuristische plannen allesbehalve sciencefiction zijn. In verschillende projecten onderzoeken Duitse, Zweedse, Finse, Britse, Canadese en Amerikaanse defensiedeskundigen momenteel de mogelijkheden van de transhumanistische optimalisering van soldaten. Hierbij gaat het om alles wat de mensheid op kunstmatige wijze efficiënter moet kunnen maken. Van augmented reality-brillen, ofwel computergestuurde uitbreidingen van de waarneming, tot genetische manipulatie, hersen-computerinterfaces en drugs. Volgens een instituut binnen het Amerikaanse leger zouden hierdoor supersoldaten kunnen ontstaan, die zonder genade doden, niet moe worden, geen angst hebben, en zich meer als machine dan als mens gedragen!

Inzet tegen de burgers

Het stemt tot nadenken dat dergelijke cyborg soldaten niet geschikt zijn om in de eerste plaats tegen andere legers te vechten. Omdat de beslissende factor in zo’n type oorlog het gebruik is van superieure wapentechnologie, zoals drones, gevechtsvliegtuigen en raketten.
Volgens de gerenommeerde zakenjournalist Norbert Häring, die een recente studie van het Britse leger hierover analyseerde, ligt de kracht van cyborgs op een ander gebied: Cyborgs zijn bijzonder nuttig bij de onderdrukking van opstanden en burgeroorlogen in bezette landen. Ze vormen dus een technisch superieur leger, dat het opneemt tegen de bevolking en haar verzetsstrijders.

WEF pusht de ontwikkeling van cyborgs

Men zou nu kunnen denken, dat deze ontwikkelingen een zuiver militaire oorsprong hebben. Helaas is dit niet het geval! De ontwikkeling van cyborgs wordt door het WEF heel nadrukkelijk gepusht bij de regeringen, tot op de hoogste niveaus.

Zo is er bijvoorbeeld een Canadese overheidsinstelling, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van computergestuurde mens-machines. Aan het hoofd staat Kristel Van der Elst. Zij is voormalig hoofd van een adviesorgaan van het WEF, en lid van het uitvoerend comité van het WEF. Haar teamgenoot is Nicholas Davis, die tot 2019 ook WEF-bestuurslid was. Naast de Canadese regering adviseert Van der Elst ook de Amerikaanse regering, de EU-Commissie en de OESO.

Met welk doel?

Als men nu beseft dat de ‘Great Reset’ bedoeld is, om de vrijheid van de mensen wereldwijd te onderdrukken, en een systeem van totale controle en bewaking in te voeren, dan rijst onvermijdelijk de vraag:

Welke belangen streeft het WEF na met de ontwikkeling van zogenaamde cyborg soldaten? Zijn ze speciaal bedoeld om toekomstige opstanden de kop in te drukken? Om zonder genade en menselijke emotie op te treden tegen een bevolking, die zich verzet en in opstand komt tegen dit dwangbewind?

 

‘Orde uit chaos’

‘Het is het ultieme doel om je sinistere doelen te bereiken, terwijl je er als een held uitziet! Met één hand creëren zij mooie en nobele dingen, met de verborgen hand vernietigen en verdraaien zij. Dan komt de helpende hand om dingen te redden of weer op te lossen, afwisselend van het een naar het ander. Dezelfde hand die je redt, is dezelfde hand die je in de eerste plaats vernietigde! De overheid creëert een probleem. Vervolgens geven ze er anderen de schuld van. De bevolking reageert en vraagt ​​om bescherming en hulp, om het probleem op te lossen. En de overheid biedt de oplossing die door hen was gepland, lang voordat de crisis zich zelfs maar voordeed. Dit is hoe de grote revolutie zal beginnen…

Denk niet dat deze mensen je zullen helpen. Ze zullen echter verschijnen als uw redders! Voor hen zijn wij nutteloze eters. Een derde van de banen zal tegen 2025 zijn vervangen door software, robots en smart machines. Massamoord en massadoden zijn dus natuurlijke en noodzakelijke dingen. Je gaat deze strijd verliezen, tenzij je verborgen bent in Jezus Christus, de Enige die je heeft gewaarschuwd dat de New Age een valstrik is, en dat het de climax is om op planeet aarde te worden uitgespeeld. In New Age wordt duisternis verkocht als licht, wordt satan vermomd, en promoot het de grote misleiding van eigenliefde en spiritualiteit! Het is een Nieuw Satanisch Tijdperk.’ – Altiyan Childs

 

Bronnen:

https://www.kla.tv/19776

https://www.kla.tv/19767

You may also like