1 Mei 2024: ‘Geheime’ bijeenkomst in het Elysée met Mark Zuckerberg, Klaus Schwab, Maurice Lévy, Jim Breyer, Tidjane Thiam…

De Illuminati gebruiken altijd 1 mei; heksen beginnen altijd alles op deze heiligste dag van het jaar! De occulte feestdag van 30 april, vooravond van ‘May Day’, Beltane, Walpurgisnacht, of Festival van Moeder Aarde Isis of Meiboom, ook wel Heksen Nieuwjaarsdag genoemd.

Eindtijdnieuws.com
5 mei 2024

 

Herdenkt May Day eigenlijk de geboorte van de Illuminati?

Wist u….

30 april en de dag erna, 1 mei, zijn twee van de belangrijkste occulte periodes in het kalenderjaar. Het is ook de officiële dag, waarop de Illuminati werd gecreëerd in 1776, 110 jaar nadat deze sekte reeds in 1666 werd opgericht door satanische machthebbers!
Ja, zelfs de afbeelding is een beetje misleidend, om de aandacht weg te leiden van de echte machthebbers.
Wie zijn nu die machthebbers? Lees hiervoor verder in dit artikel.

 

Ja, het blijkt dat ze iets te vieren hadden op en rond 1 mei!

Freddie Ponton, een Franse onderzoeker, en zogenaamd ‘onafhankelijke’ journalist, heeft het onderstaande ietwat misleidende bericht met foto’s geplaatst. Op 1 mei laat deze twitteraar ons weten:

‘Zijne Majesteit Emmanuel Macron is in het geheim aanwezig op het kasteel.

Niet bekendgemaakt evenement en gastenlijst met Zuckerberg, die kwijlt bij het idee van meer censuur om de genocide in Gaza te verbergen, en het World Economic Forum – Klaus Schwab – die zijn jonge leiders pitcht over een komende cyberaanval, gevolgd door Maurice Lévy (voorzitter van de raad van toezicht van Publicis Groupe, ’s werelds derde (grootste reclame- en communicatiegroep) en Tidjane Thiam, voormalig CEO van de Zwitserse bank Credit Suisse, om er maar een paar te noemen.
Je moet je afvragen wat de aanleiding kon zijn voor zo’n uitbundig feest, en wat de agenda was… Censuur en cyberaanvallen?’

Tot zover de tweet op 1 mei 2024 met op dit moment 3.161 weergaven!

 

Het klopt dat deze marionetten op social media ons doen afvragen, waar deze geheime bijeenkomst en dit feest nu echt om draaide, eenvoudig om ons af te leiden van wat er werkelijk gevierd werd op het kasteel. En hoe komen zij aan deze foto’s, vraagt u zich misschien af? Omdat zij deel zijn van de club, en het de bedoeling is dat dit naar buiten wordt gebracht, hoogstwaarschijnlijk gecombineerd met wat misleidende informatie.

Wat is hun website?

21st Century Wire News for the Waking Generation™ = 216 = 6x6x6, 322 (Skull & Bones)
https://21stcenturywire.com/about/

Zoals u kunt zien, – ook aan de kleur oranje, de zonaanbidding en de valse narrative of verhaallijn op hun site, zijn deze figuren achter deze geschreven artikelen helemaal niet zo ‘onafhankelijk’ als zij beweren te zijn. Op nummer 1 staat ‘donaties’.

Nu, het is zeker dat deze elitaire bloedlijnfamilies weer iets hebben gepland, iets dat het gewone volk niet behoort te weten. En zo’n tweet, gepromoot door Twitter, zou bij ons vele rode vlaggen moeten geven.

 

Putsch Media

Om ons nog meer in opstand proberen te brengen en naar onze mening te vissen, schrijft de Putsch:

‘Het is duidelijk waarom het budget van het Elysée voor ‘recepties en diners’ blijft exploderen, en waarom de uitgaven van het kasteel voortdurend stijgen, op een moment dat de regering een ongekende bezuinigingskuur oplegt aan het Franse volk. Onlangs vernamen we dat het Elysée een aanbesteding had uitgeschreven voor de aankoop van een grote hoeveelheid champagne voor zijn recepties en cocktailparty’s in de komende vier jaar, met een maximumwaarde van 550.000 euro exclusief belastingen. We herinneren ons ook het uitgebreide diner in Versailles voor de receptie van Charles 3.

In de afgelopen dagen zou het Elysée-paleis een nieuw diner hebben georganiseerd met een aantal fijne mensen. Vreemd genoeg staat er niets op de agenda van het voorzitterschap. De afgelopen dagen is er geen melding gemaakt van een dergelijk evenement, dat natuurlijk wel een vermelding verdiend zou hebben. Maar sociale netwerken zijn uitstekende informatiebronnen en sommige gasten publiceren snel foto’s en commentaren over de recepties waarvoor ze zijn uitgenodigd.

Dit is het geval bij Tidjane Thiam, een polytechnicus en voormalig medewerker van Crédit Suisse, die dicht bij Emmanuel Macron staat. Hij heeft een reeks foto’s op zijn Instagram-account geplaatst, waarop hij te zien is in het gezelschap van Klaus Schwab, de hoofdorganisator van het World Economic Forum, Mark Zuckerberg, de machtige baas van Facebook, Maurice Levy van Publicis, en Jim Breyer, een Amerikaans zwaargewicht uit Silicon Valley. Tidjane Thiam publiceerde ook een foto (halverwege de dag verwijderd) van zichzelf aan tafel.

Op maandag 28 april vertelde het hoofd van Facebook zijn miljoenen volgers op zijn sociale netwerken dat hij in Parijs was, met een foto van de Eiffeltoren op de achtergrond.

Er is niet veel gezegd over deze avond, en we weten nog steeds niet wat het thema, de reden, de doelstellingen of de aard van de discussies waren, afgezien van het feit dat er een aantal machtige figuren uit de hele wereld aan deelnamen. We zouden ook graag willen weten wie deze presidentiële agape heeft gefinancierd en voor hoeveel.

Alle vragen liggen op tafel. En de antwoorden laten op zich wachten.’ Tot zover het nieuwsbericht

 

Het heilige jaar voor de Illuminati is hun verjaardag, 1 mei 1776

Juist, John Todd liet de wereld een halve eeuw geleden al weten waarom 1 mei werkelijk zo belangrijk is….

‘Ik ging er maar acht keer per jaar weg om de zogenaamde Raadsvergaderingen [Council meetings] bij te wonen. Ze houden deze ook acht keer per jaar. En op 1 mei hielden ze een Raadsvergadering; volgens onze informatie hielden ze die in San Francisco.

Het ging prima; ik genoot van de geld pari

Ik vond ze altijd al een beetje vreemd, omdat ze maar bleven praten over het controleren [regeren] van de wereld. En ik dacht: ‘Laten we het bij hekserij houden. Dit wereldregering gedoe…. ze zijn een beetje vreemd. Heksen gaan nooit de wereld regeren!’

Maar het [de Illuminati, de Organisatie) werd oorspronkelijk ongeveer 100 jaar vóór haar officiële verjaardag gevormd. De geboortedatum [die de wereld echter kent] is 1 mei 1776.

Heksen beginnen altijd alles op 1 mei!

Daarom is zelfs de verjaardag van de Communisten op 1 mei. Dat is hun Nieuwjaarsdag.
Het [de Illuminati] betekent: de Dragers van het Licht of de Lichtdragers. Nu hebben heksen er ook een andere naam voor, omdat het een doodstraf is om de naam ‘de Illuminati’ te gebruiken. Je moet ‘Moriah’ zeggen, wat ‘de veroverende, vernietigende, zegevierende Wind’ betekent. Het geloof is dat Lucifer god is en dat al het andere een bedrieger is. En dat Lucifer vrede in de wereld kan brengen door zijn samenzwering van lifters [opheffers] of verdedigers. En ze zullen gaan samenzweren en samenzweren en samenzweren tot ze een wereldregering hebben.

Soms vraag ik me af waarom ze zo dom kunnen zijn….

als iets wat ze doen precies is wat tot hun ondergang zal leiden. Maar zo werkt de duivel meestal; hij houdt alles in duisternis. Dat is de Illuminati; het is een wereldcomplot. En ik mag wel zeggen, een extreem machtige! Het occulte is hun religie.

Een Black Sabbath is een Sabbath van de heksen

Oké? Het komt acht keer per jaar voor. Beltane…. je snapt het eerste deel, Bell…. Beltane is hun Nieuwjaarsdag. Dat was 1 mei.
Als je je altijd afvraagt waarom de verjaardag van de Illuminati, en de verjaardag van de Communistische Partij, 1 mei is…. Dat is omdat de Illuminati altijd 1 mei gebruiken. Omdat dat Nieuwjaarsdag is. En ze beginnen alles op 1 mei!

Dus je kunt altijd op grote dingen letten, die gebeuren op 1 mei!

Het heilige jaar voor de Illuminati is de verjaardag, 1 mei 1776. 76! Herkent iemand dat ergens op een bord?
Jullie hebben 1 mei; de Communisten hebben het, maar al deze landen [toen, in de jaren ‘70], die banden hebben met de Illuminati…. 1 mei is de heiligste dag, omdat het Beltane is voor de heksen, en Beltane is Nieuwjaarsdag, en alle dingen beginnen op Beltane.

Volgens de heksen….

is het ‘de dag, dat Lucifer terugkeert uit de onderwereld en boven in de lucht woont’. Nu geloof ik die doctrine niet meer, maar dat was de doctrine, die we toen geloofden! Zij brachten tussen Halloween en Beltane onder de aarde door, en kwamen terug in de zomermaanden. Met andere woorden, hekserij is heidendom. Alle heksen noemen zichzelf heidenen, omdat ze geloven in de oude heidense religies, wat ‘voorchristelijke religie’ betekent.

Ik wil je een paar dingen laten zien om het uit te leggen….

Dit ding dat je hierboven ziet, staat op de achterkant van je biljet van één dollar. Het is het zegel van de Illuminati. Amerika vertelt ons dat het de achterkant is van het Grootzegel van de Verenigde Staten. Het enige probleem is dat de Verenigde Staten er nog nooit één document mee heeft verzegeld, en dat ook nooit van plan is! Het bestond al vóórdat de Verenigde Staten bestonden en ik nodig je uit, als je je Latijn kent, om straks naar je biljetten van één dollar te kijken en onderaan zul je wat Latijns zien.

Wij, of de Hekserij was de religie van een politieke organisatie, genaamd de Illuminati

Het zegel van de Illuminati zegt: ‘Deze Nieuwe Orde, die in 1776 begon’, 1 mei 1776, de oprichtingsdag van de Illuminati.

Op de top van elke piramide zie je een sluitstuk, hoeksteen, met een oog erin

Het sluitstuk is de Rothschild familie of het Tribunaal, dat de Illuminati regeert; zij waren de makers ervan. Het [alziend] oog is Lucifer: hun god en hun stem.

Het bovenste blok is De Raad van 13, de Grand Druïde Raad genoemd, waar ik in geïnitieerd werd. Ze volgen alleen orders van de Rothschilds op! De Raad van 13 is hun eigen priesterschap.

De Raad van 33 is direct onder hen; dat zijn de 33 hoogste Vrijmetselaars in de wereld.

Dan komt De Raad van 500, enkelen van de rijkste mensen en conglomeraten ter wereld; het is hun echte kracht.

De Golden Dawn is Rothschilds privé heksenkring [coven].

Het Aquarius Art Festival is de organisatie, die alle Occulte Broederschappen (Ordes, Loges) met elkaar verbindt in St. Paul, de Heksenkerk van Amerika, waar ik lid van was. De Church of All Worlds bevindt zich in St. Louis. Dit zijn kerkgenootschappen, zoals Northern Baptists, Southern Baptists, Independent Baptists, etc.

De Nationale Raad van Kerken, de Satanische Broederschap van Amerika, Scientology, Unity….

is het belangrijkste platform voor heksen, om sprekers te zijn naar – wat zij beschouwen als christelijke – mensen toe.
De Kerk van Wicca is weer een andere denominatie; het is in Greenfield, North Carolina.
De ‘Process Church of the Final Judgment’ is een kerk, waar Charles Manson toe behoorde.

Ik heb geleerd wat de meeste heksen niet weten….

namelijk, dat de goden, die ze aanbidden, demonen zijn. Ze houden ervan om hen spirit gidsen (geleidegeesten, ‘engelen’, channelers) te noemen, en dat er maar een god is, en zijn naam is Lucifer. Mij werd uitgelegd, dat Lucifer een goede god is en niet een kwade god, en dat Jezus de imitator (naäper) is.

De Illuminati betekent ‘De Dragers van het Licht’

Noem het ‘De Grote Samenzwering’, noem het ‘Moriah’, noem het de CFR (Councel of Foreign Relations/Raad voor Buitenlandse Betrekkingen)…. het is nog steeds de Illuminati!

Zij geloven in menselijke offers

En zij geloven dat het enige antwoord op het Christendom is, hun kerken te bombarderen en de Christenen uit te bannen!
Er is geen reden om angst in je hart te hebben. Er is niets om bang voor te zijn, als het gaat om de duivel. Satan werd 2.000 jaar geleden verslagen!’

Van tape opgenomen lezingen door wijlen John Todd, ex-Grand Druïde Heks, in enkele kerken in de VS, in de jaren ‘70

 

Tot slot ‘De Dag van de Slavenarbeid’

Allemaal te onbegrijpelijk?
Bid daarom de Heer om meer onderscheidingsvermogen, en doe ook uw eigen onderzoek hierin. Maar vermijd aub zoekmachines als Google en Bing, onder andere. Het kennen of aanleren van wat basis Engels zal u hierin ook zeker een voorsprong geven!

De Dag van de Arbeid (in België ook Feest van de Arbeid genoemd) is een feestdag van de socialistische, communistische en anarchistische arbeidersbeweging. De dag vindt in Nederland, België, Aruba, Curaçao en Suriname elk jaar op 1 mei plaats. Andere landen wijken soms af van deze datum. In Europa is 1 mei in bijna alle landen een officiële feestdag, op een paar landen na.

Tja, mensen denken dat 1 mei gevierd wordt als Internationale Dag van de Arbeid. Maar in werkelijkheid vieren TPTB, die de wereld besturen, de dag van het Illuminati-systeem.

En er is een gigantisch overschot aan rijkdom in de wereld!

Zij willen slaven

Er is een systeem van druk en controle, om de bevolking onder controle te houden, door hen schamele salarissen te geven: alleen de middelen om hen in leven te houden, zodat ze het systeem kunnen blijven dienen!

Wat gebeurde er nog meer op 1 mei?
Op 1 mei 1945 kondigde de elite de zogenaamde ‘dood’ van Hitler aan.
Op 1 mei 2011 kondigde de elite de zogenaamde ‘dood’ van Osama Bin Laden aan.
Op 1 mei 1886 (de Illuminati bestonden toen 100 jaar) ‘organiseren’ de arbeiders in Chicago een staking, en velen sterven op wrede wijze. Zo werd ‘De Dag van de Arbeid’ geboren. Het bevel om te doden werd gegeven door dezelfde mensen, die de staking organiseerden!

Hoewel het een valstrikdatum is, waarop men de geboortedag van de Illuminati viert, zou zo’n belangrijke datum meer in acht genomen moeten worden door alle arbeiders, die, zonder het te beseffen, steeds meer slaven van het systeem worden.

 

Bronnen:

Putsch [= 33] reports: ‘Grosse bamboche (secrète) à l’Elysée avec du beau monde : Mark Zuckerberg, Klaus Schwab, Maurice Lévy, Jim Breyer ?’

https://eindtijdnieuws.com/john-todd-tape-6-witches-to-control-the-world-lucifers-sons-and-daughters-takeover-plan-protecting-jerusalem-revival-and-more-transcript/

https://eindtijdnieuws.com/john-todd-tape-5-goal-witchcraft-the-occult-world-is-political-financial-babylon-symbols-gold-silver-worthless-and-more-transcript/

https://eindtijdnieuws.com/john-todd-tape-2-deliverance-from-witchcraft-deceived-christians-and-much-more-transcript/

https://eindtijdnieuws.com/ex-illuminati-john-todd-describes-lucifer-the-force-that-is-leading-the-illuminati/

https://eindtijdnieuws.com/ex-illuminati-john-todd-testimony-of-his-experience-in-witchcraft-and-of-the-illuminati/

https://eindtijdnieuws.com/john-todd-de-illuminati-en-hekserij-reposted/

You may also like