Veel leiders van de anti-vax beweging zijn gecontroleerde oppositie! U moet dit weten

Een waarschuwing aan de wereld: het leiderschap van de anti-vax beweging is een Trojaans paard! Vertrouw daarom alleen het deel dat u kunt verifiëren.

De zogenaamde waarheidsbeweging zal altijd geïnfiltreerd en gecontroleerd worden door de oppositie; het is een standaardprocedure. Deze invloedrijke mensen lijken uitgesproken verkondigers van de waarheid te zijn, terwijl zij in werkelijkheid zeer geslepen misleiders zijn, bewust of onbewust. En ze hebben het vertrouwen van vele miljoenen gewonnen.

De anti-vax beweging is zeer actief

Er zijn verschillende betrouwbare bronnen, die al eerder hetzelfde hebben gezegd over Dr. Tenpenny en Dr. Carrie Madej, onder anderen. Dus dit is niet de eerste keer. Wees daarom zeer alert.

Sacha Stone, Max Igan, David Icke, Charlie Ward, SGT Report, X22 Report, David Steele, Simon Parkes, Del Bigtree, Dr. Carrie Madej, Dr. Tenpenny, Dr. David Martin, Dr. Rachid Buttar, en vele anderen: hun taak is om woede aan te wakkeren bij de bevolking, en om hen de Grote Reset binnen te leiden, de Nieuwe Wereldorde. Moeilijk te geloven? Stop onderstaande video dan eens op 8:20 minuten. Allen zijn verbonden met Sacha Stone, wat betekent dat ze nauw verbonden zijn met de Verenigde Naties, ook Professor Dolores Cahill, Christiane Northrup, Harald Kautz Vella, enzovoorts.

Waarheidsbeweging, gefinancierd door zionistische miljardair filantropen

Dit zijn in feite dezelfde rijke mensen, die de uitrol van het vaccin financieren. Del Bigtree’s organisatie wordt gefinancierd door een zionistische filantroop, en is een perfect voorbeeld, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. De samenzwering, om de opstand te controleren tegen het uitrollen van de dodelijke injectie, is een zorgvuldig geplande operatie. Dit is een spinnenweb van bedrog, en het eindspel wordt volledig verwezenlijkt door de door de VN/Jezuïeten/Zionistische gefinancierde agenten, die deze beweging leiden! Het maakt ook zeker deel uit van de Interreligieuze agenda van het Vaticaan en de Verenigde Naties.

Veel van de eerstelijnsartsen tegen het vaccin, zoals Carrie Madej, Sherry Tenpenny, Judy Mikovitz, David Martin (Vrijmetselaar), zijn Luciferiaanse vertegenwoordigers, die de strijd leiden en worden gefinancierd door dezelfde mensen en organisaties, die betrokken zijn bij de vaccinatie uitrol. Als u het niet gelooft, kijk dan alstublieft deze video.

In de video geeft de zogenaamde christen Dr. Carrie Madej openlijk toe aan mede Luciferiaanse Shill Sacha Stone, dat ze gelooft dat mensen energie, frequentie, trilling en bewustzijn zijn. Dit geloofssysteem is puur Luciferiaans, en dat is nu precies wat Blavatsky, Crowley en Aquino onderwezen.
Herinner je, dat een shill in het openbaar een persoon of organisatie helpt of geloofwaardigheid geeft, zonder te onthullen dat ze een nauwe relatie hebben met die persoon of organisatie.

Ook in deze video, 100% bewijs dat Sacha Stone een Vaticaanse jezuïet werker is, die openlijk op zijn websites heeft toegegeven, dat hij pro-‘Interreligieus’ is en dat het zijn agenda is om alle religies van de wereld te helpen verenigen. De Bijbel heeft deze Eén Wereldreligie voorspeld, en Sacha Stone is daarin een belangrijke bijdrager geworden aan deze VN, Vaticaan/Blavatsky, Lucifer Trust agenda. Zijn Humanitad stichting werd genomineerd voor een Interreligieuze prijs; zie het bewijs in deze video:

 

Beware, many of the leaders of the anti vax movement are controlled opposition! You need to know

Of bekijk de video hier.

 

“We moeten een beslissing nemen”, zei Carrie Madej eens…

Maar waar doelt ze precies op? Een beslissing nemen voor de Nieuwe Wereldorde, de Nieuwe Wereldreligie, het ‘Grote Ontwaken’, de Klimaat agenda, een beslissing nemen voor de komende antichrist, of om in opstand te komen tegen de regering……?

Deze werktuigen zijn poortwachters!

Sommigen gebruiken bijbelteksten, zodat het lijkt dat ze betrouwbaar zijn en aan uw kant staan, maar dat doen ze niet!

Vanaf 20:00 minuten in de video kunnen we onder andere leren, dat Carrie Madej intensief contact heeft gehad met New Ager en Luciferiaan Sacha Stone. Zij werd al zo’n 5 à 7 jaar ‘getraind’ met informatie, die ze eigenlijk nu pas naar buiten brengt. Waarom is ze er zo vol van als ze erover praat, denkt u? Waarom moet ze zo vaak glimlachen… “Luister naar deze gestoorde mensen”, zegt ze met een big smile, “zodat u weet wat ze van plan zijn”, terwijl zij één van hen is, die u ook voorzegt wat ze gaan doen.

Vanaf 30:00 minuten zegt Carrie Madej, met een glimlach op haar gezicht, die het absoluut eens is met de New Age uitlatingen van Sacha Stone, over de anderen die dat ‘licht’ niet hebben:

“…en je weet dat als je met hen praat, en je hen persoonlijk ziet, ze zijn niet zoals wij. Ze hebben dat licht niet (satans valse licht?)…”

Sacha Stone: “…op dezelfde manier dat het menselijke wezen zijn JHWH creëert en alle boze en jaloerse, pissige goden, die terugkomen om onze beschaving te verpesten…”

Carrie Madej: “Ik geloof absoluut dat we allemaal energie zijn, frequentie en vibratie… en ik vertel de mensen dat je op dit moment kunt zien, dat het collectieve bewustzijn zich in die angsttoestand bevindt, die één van de laagst mogelijke frequenties is. En dat is waar deze wezens op leven; ze leven in die angst frequentie. Dat is ook het geval met nanotechnologie en ook met deze sci-fi technologie; het zit op een lage frequentie. Maar wij, thank goodness, zijn briljante mooie wezens van licht! En onze frequentie, – wanneer we accepteren wie we zijn en ons herinneren wie we zijn door het hart, is die liefdesfrequentie, de hoogste frequentie… We hoeven alleen maar daadwerkelijk in te loggen en ons te herinneren wie we zijn, en dat licht dat van ons zal komen, zal door onze ogen en ons hart schijnen, wanneer we ons uiteindelijk herinneren wie we zijn. Dat is dat christuslicht, dat is die liefdesfrequentie, die de verbondenheid vormt met alles, met god. En daarom, zodra we dat doen, verandert deze realiteit in een oogwenk… deze wereld verandert dan.”

Dit is puur Luciferianisme, ofwel satan in vermomming.
Satan doet zich voor als een engel des lichts. Hij kent de bijbel beter dan wie ook, en weet ook heel goed dat God één is.

Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.  2 Korinthiërs 11:13-15

Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Jakobus 2:19

Rond 48:00 minuten zegt Carrie Madej het volgende: “…en dat is wat onze taak is, om te blijven proberen hen eraan te herinneren, – door deze gegevens te presenteren – en te proberen herhalingen te doen, zodat ze onthouden wie ze zijn, en ze beginnen te vragen wat er aan de hand is.”

 

Carrie Madej bijvoorbeeld vertelt u misschien wel voor 95% de waarheid

Vergis je niet! Want anders waren zij natuurlijk allang door de mand gevallen. Maar, wat zij daarnaast doen, is de luisteraars normaliseren en programmeren voor wat er komen gaat, om ze op die manier nog volgzamer te maken en in te leiden in de wereldreligie van de Nieuwe Wereldorde. Ze kan het niet eens helpen om erover te glimlachen… Ja, hun gezichtsuitdrukkingen vertellen ons precies wat ze voelen. Hun ogen en gelaatsuitdrukkingen spreken boekdelen.

New Age: Luciferianisme in een nieuw jasje

‘Ontmoet onze leraren’: https://academyofdk.com/meet-our-teachers/
Let ook goed op hun logo: https://academyofdk.com/

 

Altilya Childs, ex-33ste graad Vrijmetselaar: 

“Alex Jones en David Icke zijn Vrijmetselaars, beiden verbannen (banned video’s), maar beiden Vrijmetselaar in het geheim, die jullie in alle richtingen zullen leiden, behalve in de armen van de ultieme kracht van de Evangeliën: Jezus Christus. Elke andere religie zit gevangen in het net van de Vrijmetselarij, omdat ze allemaal voortkomen uit een leugen.”

“De antichristelijke geest zal zich uiteindelijk op aarde manifesteren als één man, als een engel des lichts. Lucifer is de redder van de mensheid. De rijken, machtigen en invloedrijken zijn de mensen boven u, – in alle gebieden van de samenleving – en zij staan op het punt hun bestemming te bereiken! En wie heeft u gewaarschuwd? Jezus Christus deed dat. De wereld is altijd al in oorlog geweest, een geestelijke oorlog vanaf het begin.”

“Welke kerk predikt tegen de Vrijmetselarij? Welke kerk vertelt je over satan en zijn verborgen kerk?”

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/alert-sommige-prominente-anti-vaxxers-hebben-mogelijk-maconnieke-banden/

 

Sommigen zeggen, ‘Dat is kwaadsprekerij’, of: ‘Ze halen toch de Bijbel aan?’

Nu, ik bid regelmatig voor hen, omdat ze mogelijk verblind zijn, maar ik bid ook voor de misleiders:

 

Gebed om redding voor satanisten, Vrijmetselaars, Luciferianen

‘Hemelse Vader, in de naam van Jezus bid ik voor ieder mens die vrijwillig satan dient, actief het Christelijke geloof bestrijdt en onze geestelijke leiders aanvalt.

Ik bid om hun bekering, dat hun ziel gered mag worden, want U hebt geen welbehagen aan de dood van de zondaar. Daarom hebt U ons uw Zoon Jezus Christus geschonken. Zijn bloed heeft voor iedereen de prijs betaald. Ik bid dat U hen doet verlangen naar Uw waarheid en de openbaring van Uw Woord, want niemand kan tot Jezus komen tenzij U hem trekt.

Ik bid ook om de bekering van degenen die misleid of bedreigd zijn, of die wegens chantage satan zijn gaan dienen. Open ook hun ogen en geef ze de moed om hun kring te verlaten. Dat ze hun geloften aan satan verbreken en een verbond met U aangaan. Bescherm hen dan tegen de wraak van de achtergebleven satanisten.

Jezus zei: ‘Ze weten niet wat ze doen’ over degenen, die Hem aan het kruis sloegen. Satanisten hebben gekozen voor satan en tegen U, Heer, maar zij zijn verblind. Ik pleit voor hen en bid U dat U hen verlicht met Uw waarheid en hun harten aanraakt, zodat zij zich bekeren van hun heilloze weg, en U hen hun zonden kunt vergeven. Dat bid ik voor iedere satanist – van de hoogste tot de laagste positie. Bevrijd hen uit de greep van de duivel, Vader! Schenk hen Uw genade, en genees hun gewonde harten.

Breng hen in contact met Christenen, die iets van de liefde van Jezus laten zien. Ik roep tot U, Vader, openbaar Jezus Christus aan hen, bevrijd hen uit de slavernij van de duivel.

Ik vraag U dit alles in de naam van Jezus, in de heilige verwachting dat U hen gaat redden. Vader, aan U die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. Amen.’

 

Bronnen:

ENDTIMESWATCHMAN

https://lazarusinitiative.com/

You may also like