COVID plan en vaccinatie paspoort voor 2021

Doel is om de vaccinaties te gaan verplichten voor iedere wereldburger, het verminderen van de wereldbevolking, en totale controle. In 2021 verwacht men een Derde Golf, ingeleid door het COVID-21 virus. 

Wat ons in 2021 onder meer te wachten staat, is nog minder menselijk contact door social distancing, blijvende mondkapjesplicht, toenemende automatisering (robots), basisinkomen om niet alleen de uitkeringen te vervangen, maar ook meer en meer salarissen. 

Eerste vaccinaties in Nederland

Op 8 januari 2021 wordt de eerste Nederlander tegen COVID-19 gevaccineerd, mits het Europees Medicijnagentschap, EMA, het vaccin van Pfizer en BioNTech maandag goedkeurt. Dat liet minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag aan de Tweede Kamer weten. Per inwoner zijn twee Coronavaccinaties nodig… volgens Bill Gates wellicht 3 à 4 vaccinaties om er zeker van te zijn, dat ze doen wat ze moeten doen! En er zouden drie weken tussen beide vaccinatie toedieningen moeten zitten.

Een Reddit-user stelde deze vraag:

“Welke veranderingen zullen we moeten aanbrengen in de manier waarop bedrijven werken, om onze economie in stand te houden en tegelijkertijd sociale afstand te creëren?”

Het antwoord van Bill Gates:

“De vraag welke bedrijven moeten doorgaan, is lastig; zeker de voedselvoorziening en het gezondheidssysteem. We hebben nog steeds water, elektriciteit en internet nodig. Toeleveringsketens voor kritieke zaken moeten behouden blijven. De landen zijn nog steeds aan het uitzoeken wat ze moeten laten doorlopen. Uiteindelijk zullen we enkele digitale certificaten hebben, om aan te tonen wie er is hersteld, of onlangs is getest, of, wanneer we een vaccin hebben, wie het heeft ontvangen.” 

 

Verplicht vaccinatiepaspoort in 2021

In de loop van 2021 zal het vaccinatiepaspoort geïntroduceerd worden en verplicht worden voor iedereen! Ook zal de verplichte app worden ingevoerd voor tracking/tracing van de bevolking. Alle mensen die instemmen met de agenda, zullen mogen toetreden tot het nieuwe systeem als gevolg van de Grote Reset. De minderheid, die tegen deze agenda is, zal beperkt worden in hun mogelijkheden op het vinden van werk, in reizen en zelfs in hun leven. Vanaf het voorjaar zullen de overheden de volledige controle overnemen van voedsel en brandstof, en zorgen voor beperkingen op toeleveringsketens, waardoor er toenemende voedseltekorten zullen ontstaan! De wereldeconomie zal geleidelijk aan instorten. Publieke kritiek tegen de maatregelen van de overheid zal met harde hand neergeslagen worden. Andersdenkenden en tegenstanders zullen worden neergezet als vijanden en terroristen!

Een app en/of chip zal vrijwel alle persoonlijke activiteit registreren.

Om rechten te verkrijgen, moet je ‘goed gedrag’ vertonen. China is ons hierin al voorgegaan. De burgers die zich hiertegen verzetten, zullen te maken krijgen met door regeringen ingezette ‘veiligheidstroepen’. De marionetten van de machthebbende elite zullen staat van beleg, of een andere vorm van een permanente noodtoestand afkondigen. De vrijheid van meningsuiting wordt volledig afgebroken. Zo wil Brussel dat er door platforms als Facebook, Twitter en Google harder wordt opgetreden tegen wat zij ‘nepnieuws’ noemen. En dan te beseffen, dat het juist de mainstream media is, die nepnieuws aan het verspreiden is.

EU wil dat alle lidstaten een avondklok instellen.

De Europese Commissie vindt dat alle EU-landen, dus ook Nederland, een avondklok moeten invoeren. De Europeanen staan voor een paar ‘zware maanden’ en ‘heel andere feestdagen dan anders’, waarschuwt de Commissie. Het kabinet denkt al aan een avondklok met Oud en Nieuw. Veel mensen vinden een avondklok in de Europese Unie een brug te ver. Zo schrijft Carsfield: “Ik sprak gisteren een oude dame. Zij zei: “De laatste keer dat wij een avondklok hadden, was tijdens de oorlog.” Waar zijn jullie in vredesnaam mee bezig? En een ander: “Als je nu nog niet ziet wat er aan de hand is, ben je echt blind.” Meer mensen verwijzen naar de oorlog: “Wat gebeurde er in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog? Censuur, avondklok, groepjes waren verboden, schaarste van producten, verklikken van de medemens.”

Het naar waarheid informeren van de burgers is helaas al lang verleden tijd. Alsof het virus opeens actief wordt na bijvoorbeeld 10:00 uur s’ avonds. Of de absurde regel dat mensen in de buitenlucht muilkorven, slavenmaskers, moeten dragen, zonder dat er iemand in de buurt is.

 

Klik hier voor bijvoorbeeld de negen meest bekende leugens van de premier.

Nog altijd denken mensen, dat wij in een democratie leven en dat wij niet het slachtoffer zijn van een tirannieke overheid, die kan doen wat zij wil. Maar niets is minder waar! Ook Rutte & co zullen niet aarzelen om deze Nazi-wet in te voeren.

Digital Certificate of Vaccination (COV-ID)

Alle wereldburgers zullen een digitale identiteit krijgen, waarmee hij of zij zich lokale en mondiale toegang tot diensten verschaft, van digitaal geld tot onderwijs. ‘Immunisatie’ via massavaccinatie is de manier om iedereen aan zo’n digitale ID te helpen. Het idee voor de toekomst is, dat je met een Digital Certificate of Vaccination (COV-ID) weer wat meer ‘vrijheden’ krijgt ten opzichte van de weigeraars.

Maxima sprak over het vaccinatiepaspoort.

Opvallend is dat Maxima op 21 oktober 2020 een digitale keynote toespraak heeft gehouden over een vaccinatiepaspoort, bij het evenement ‘Inclusive Digital ID for a Resilient Recovery from COVID-19’. In april 2019 gaf Maxima ook al een toespraak over het ontwikkelen van digitale identiteitsbewijzen; dit was geen toeval! Want in januari 2019 stelde Bill Gates voor om burgers op grote schaal te laten volgen door de overheid. Zijn doelstellingen zijn inmiddels meer dan duidelijk.

Gates wil dat mensen, die recentelijk zijn getest of hersteld, of die een vaccin hebben gehad, een digitaal certificaat krijgen: als vee gebrandmerkt!

Coronavirus-apps en CoronaMelder

Hugo de Jonge pleit voor de landelijke invoering van een Coronavirus-app, zodat de overheid precies kan nagaan, waar je bent geweest en met wie je contact hebt gehad.

Het ministerie van VWS ontwikkelde de app CoronaMelder. Deze app meldt of u in de buurt bent geweest van iemand, die na een zeer onbetrouwbare test Corona blijkt te hebben. De PCR test slaat zelfs positief uit bij Cola, weten we nu! Ook geeft de app advies over wat u dan het beste kunt doen. Hoe meer mensen de Coronamelder gebruiken, des te beter, beweert men. Kortom, ze willen ons 24 uur per dag kunnen volgen.

COVID-19 Testing Action Plan

De Rockefeller Foundation heeft een uitgebreid document gepubliceerd, het COVID-19 Testing Action Plan. Hierin wordt stap voor stap de strategie uiteengezet, om de hele wereldbevolking te kunnen traceren:

“Digitale apps en privacybeschermende trackingsoftware moeten algemeen worden toegepast, om een completere contacttracering mogelijk te maken. Om de COVID-19 epidemie volledig te beheersen, moeten we wekelijks de meerderheid van de bevolking testen.”

Zelfs met het COVID-19 vaccin zullen internationale reizen waarschijnlijk afhangen van tests, om te bewijzen dat reizigers virusvrij zijn! Gezondheidszorgdeskundigen zeggen dat passagiers minstens twee en soms drie COVID-19 tests nodig hebben voor vertrek, bij aankomst op hun bestemming en zelfs tijdens de reis. Bewijzen van testen en vaccineren (Coronapaspoort) zullen de nieuwe norm worden!

Doel lockdowns

De lockdowns worden gebruikt voor de komende Grote Reset van Klaus Schwab, namelijk om de economie te vernietigen. Alleen de grote multinationals mogen overblijven. Ook de Nederlandse boeren zullen met wurgende regelgeving worden weggepest, uitgekocht of onteigend, evenals de Horeca. Terwijl de hele Horeca aan banden ligt, zitten Rutte en zijn trawanten na afloop van de wekelijkse persconferentie gewoon koffie met elkaar te drinken.

Voor veel mensen is het bestaan op deze aarde door de draconische maatregelen van de overheden een regelrechte nachtmerrie geworden. Want, als je niets te eten hebt en geen geld om voedsel te kopen, of het gezonde voedsel dat je nodig hebt, wordt veel te duur, dan krijg je lange rijen voor de voedselbanken, en supermarkten waar de schappen en voorraden opraken. In de VS is dit plaatselijk al het geval! 

Great Reset mastermind Klaus Schwab wil hersenscan en chip.

Klaus Schwab gaat nog een stap verder dan het verplichten van vaccinatiecertificaten:

“Als je de grens wilt overgaan, moet je in de toekomst mogelijk een hersenscan laten maken, om te kijken of je al dan niet een veiligheidsrisico vormt.”

Schwab maakt ook duidelijk, dat implanteerbare microchips de hoeksteen zullen zijn van een transhumanistische agenda, die de mens met de machine zal laten samensmelten. Hij ‘voorspelt’ dat politiediensten in de toekomst uw herinneringen en gedachten rechtstreeks uit uw brein kunnen halen:

“Hedendaagse externe apparaten – van draagbare computers tot VR-headsets – kunnen op den duur vrijwel zeker geïmplanteerd worden in ons lichaam en ons brein. Ze zullen de manier waarop we communiceren met de wereld aanzienlijk veranderen. Door het aflezen van hersengolven en andere signalen is het mogelijk om, met behulp van dergelijke technologie, gedachten op te vangen, of iemands gemoedstoestand te bepalen.” Hij suggereert verder, dat de bevolking kan worden aangemoedigd om chips te nemen, die je brein kunnen lezen. Het zou dan mogelijk zijn om middels je gedachten bijvoorbeeld een bericht op social media te plaatsen… een wandelende computer.

January 2019 - Rutte and Maxima visit Klaus Schwab, the big boss of WEF

Hier zitten Rutte, Maxima en Sigrid Kaag in 2019 aan tafel met de grote Great Reset baas, Klaus Schwab.

 

Gevolgen voor vaccinatie weigeraars

Het zal niet lang meer duren, voordat mensen straks alleen met zo’n paspoort met afgestempelde Coronatest en COVID vaccinaties in vliegtuigen, treinen en bussen zullen worden toegelaten. Uiteindelijk zullen supermarkten en overige winkels hiertoe overgaan, waardoor de niet-geteste en/of niet-gevaccineerde burgers feitelijk in levenslange thuisquarantaine zullen worden gedwongen. Vaccinaties zullen, net als mondkapjes, de anderhalve meter gekte en Coronatesten, een vast onderdeel gaan vormen van onze maatschappij.

Wereld keert nooit meer terug naar normaal

Klaus Schwab geeft in zijn boek ‘COVID-19: The Great Reset’ toe, dat COVID-19 geen existentieel gevaar vormt. Desondanks benadrukt hij dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar normaal: 

“Nu is het historische moment in de tijd, om niet enkel het virus te bestrijden, maar het systeem vorm te geven voor het post-Corona tijdperk.”

Hij schrijft dat de financiële elite nooit zal toestaan, dat het leven zal terugkeren naar normaal, dus de situatie van vóór Corona.

 

Gelekte informatie over Agenda 21/2030, COVID-21, Pandemie 2 en geplande 3de golf

Tijdens het eerste kwartaal van 2021 zal er een overgang plaatsvinden naar een systeem, waarbij burgers die werkeloos worden, zullen worden ‘geholpen’ door hen een basisinkomen te geven in plaats van een werkeloosheidsuitkering.

Rond februari 2021 zal er naast COVID-19 een nieuw virus de kop opsteken: COVID-21. Dit virus zal leiden tot een derde golf. Het aantal mensen dat hieraan sterft, zal aanzienlijk hoger zijn, zo ook de infectiegraad ervan.

In het eerste en tweede kwartaal van 2021 zal het toenemend aantal ziekenhuisopnames van COVID patiënten en meer doden ervoor zorgen, dat het medisch systeem overbelast raakt.

De Derde Lockdown zal dan naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 worden ingevoerd. Er worden volledige reisbeperkingen opgelegd (inclusief interprovinciaal en interstedelijk).

Halverwege het tweede kwartaal van 2021 zullen meer en meer burgers een basisinkomen van de overheid ontvangen.

Storingen in de toeleveringsketen, voorraadtekorten, en grote economische instabiliteit worden verwacht aan het eind van het tweede kwartaal 2021.

Inzet van militair personeel in grote stedelijke gebieden en op alle belangrijke wegen, om controlepunten op te zetten. Ze houden toezicht op beperkt reizen en bewegen, en zorgen voor logistieke ondersteuning van het gebied. Verwacht in het derde kwartaal van 2021.

 

Totale economische chaos en het World Debt Reset Programma

Door de ontstane economische chaos zullen veel mensen niet langer in staat zijn om hun rekeningen te betalen, laat staan hun schulden en hypotheken af te lossen. Het World Debt Reset Program zal al uw schulden afhandelen, mits u zich laat vaccineren natuurlijk! Want dat was het hele doel van het ‘virus’ en de lockdowns, weet u nog? En dat niet alleen, u zult ook al uw bezittingen moeten opgeven… voor altijd. Het ‘voordeel’ dat u dan zult hebben, is dat u onbeperkt mag reizen, ondanks strenge lockdowns.

Zij echter die weigeren deel te nemen aan dit kwijtscheldingsprogramma, zullen worden beschouwd als ‘een risico voor de openbare veiligheid’, en zullen uiteindelijk worden overgeplaatst naar isolatiefaciliteiten, heropvoedingskampen… FEMA kampen.

 

Bronnen:

https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2014-12-2020.htm

https://thecanadianreport.ca/is-this-leaked-memo-really-trudeaus-covid-plan-for-2021-you-decide/

You may also like