Een overzicht van enkele van de meest voorkomende banen binnen de Illuminati

Waarom de sekte al die tijd en energie besteedt aan het trainen van mensen. Veel tijd wordt besteed aan het leugenachtig overhalen van mensen, om het werk geheel gratis voor hen te doen!

Eindtijdnieuws.com
17 oktober 2022

 

De Illuminati: Hoe de sekte mensen programmeert 

door ‘Svali’  

Hoofdstuk twee: Banen binnen de Illuminati

Om de generatieprogrammering te begrijpen, helpt het om te begrijpen waarom de sekte zoveel moeite doet om mensen te programmeren. Training kost tijd en moeite, en niemand – vooral een sektelid niet – zal die hoeveelheid energie eraan besteden als de investering geen rendement oplevert.

Dit is een eenvoudig overzicht van enkele van de meest voorkomende banen in de sekte. Het is niet bedoeld als een uitputtende studie en in geen geval volledig.

De sekte heeft een zeer georganiseerde rangorde van banen

Zoals elke grote organisatie heeft zij – om soepel te kunnen functioneren – mensen nodig, die goed getraind zijn in hun taken – zó goed dat zij hun taken kunnen uitvoeren zonder er zelfs maar over na te denken! Om de geheimhouding te bewaren, moet deze groep ook mensen hebben, die volledig toegewijd zijn aan het niet onthullen van hun rol binnen de sekte – zelfs onder dreiging van dood of straf. De sekte wil graag leden, die volledig loyaal zijn aan de groep en haar leerstellingen, en die de hun gegeven bevelen nooit in twijfel trekken. Deze kwaliteiten van de groepsleden zorgen ervoor dat de sekte blijft bestaan, en dat haar geheimen nooit aan de buitenwereld worden onthuld!

 

Een greep uit enkele banen in de sekte

Deze functies worden niet in volgorde van prioriteit weergegeven:

Informanten

Deze mensen zijn opgeleid, om details en gesprekken te observeren met een fotografisch geheugen. Zij zijn opgeleid om verslag uit te brengen aan hun plaatselijke sekteleider, of rangorde, of trainer, en zullen onder hypnotische trance grote hoeveelheden informatie downloaden. Gedetailleerde kennis van gesprekken, of zelfs documenten, kunnen vaak op deze manier worden opgehaald. Informanten worden vaak gebruikt als ‘planten’ om informatie te verzamelen, zowel in overheidsinstellingen als binnen de sektebijeenkomsten.

Fokkers

Deze mensen worden vaak van jongs af aan uitgekozen, om kinderen te krijgen en te fokken. Zij kunnen worden gekozen op basis van bloedlijnen, of worden ten huwelijk gegeven in gearrangeerde huwelijken of cultus allianties, om de kinderen te ‘verheffen’, zodat ze meer status krijgen. Een ouder zal vaak de diensten van een kind als fokker verkopen aan de plaatselijke sekteleider, in ruil voor gunsten of status. Deze kinderen worden zelden gebruikt als offer. Meestal worden ze aan anderen in de sekte gegeven, om te adopteren of op te voeden, maar de fokster wordt verteld, dat elk kind dat zij baart, ‘geofferd’ is, om te voorkomen dat zij het kind gaat zoeken. Soms, in anarchistische sektes, krijgt een plaatselijke leider of ouder een kind, als gevolg van een incestueuze verhouding. Zo’n kind wordt weggegeven of gedood… maar de moeder krijgt te horen dat het kind is weggegeven aan een verre tak, en moet worden afgestaan!

Prostituees 

Prostituees kunnen mannen of vrouwen van elke leeftijd zijn. Zij worden van jongs af aan getraind in het verlenen van seksuele gunsten aan één of meer volwassenen, in ruil voor betaling aan de ouders van het kind, of aan de plaatselijke sekte. Soms wordt de prostituee tijdelijk aan een lid van de sekte gegeven, als ‘beloning’ voor goed werk. Kinderprostitutie is een grote business voor de sekte, en het opleiden van zeer jonge kinderen in deze rol wordt zeer serieus genomen! Kinderprostituees worden ook gebruikt, om politieke figuren of leiders buiten de sekte te chanteren.

Pornografie (sekswerkers)

Een kind, dat gebruikt wordt voor pornografie, – wat ook bestialiteit kan omvatten – kan van elke leeftijd of elk geslacht zijn. Kinderpornografie is ook big business in de sekte, en omvat snuff films. Kinderen worden vanaf de kleuterschool in deze rol getraind, vaak met de hulp of goedkeuring van de ouders van het kind. De ouders worden betaald, of krijgen gunsten van de sekte, in ruil voor de verkoop van hun kind, of om hun kind in deze rol te laten trainen.

Media personeel

Dit zijn zeer pientere, verbale mensen! Zij worden naar de school voor journalistiek gestuurd, en werken na hun afstuderen voor lokale of regionale media. Deze mensen hebben veel contacten binnen de organisatie en in de buitenwereld. Zij schrijven boeken en artikelen, die gunstig zijn voor het Illuministische standpunt, zonder ooit hun ware verwantschap te onthullen. Ze hebben de neiging om in hun artikelen bevooroordeeld onderzoek te doen, waarbij ze slechts één standpunt steunen, zoals het ontkennen van het bestaan van DIS (Dissociatieve Identiteitsstoornis), of ritueel misbruik. Ze interviewen, bijvoorbeeld, alleen psychiaters/psychologen, die positief tegenover dit standpunt staan, en verdraaien de gegevens, om het grote publiek een overtuigend beeld te geven! Indien nodig, zullen ze liegen of gegevens verzinnen, om hun standpunt te ondersteunen. Er zijn leden van groepen, waarvan de mensen opzettelijk zijn getraind om te helpen de publieke opinie te vormen over het niet-bestaan van de sekte. Dat wil dus zeggen: ‘Sektes bestaan niet; geen enkel rationeel mens zou deze ‘massahysterie’ geloven’. De Illuministen geloven, dat het controleren ofwel beheersen van de media het denken van de massa beheerst. Daarom nemen zij het opleiden van media personeel zeer serieus!

Helpers bij rituelen

Schoonmakers ruimen nauwgezet op na rituelen. Ze schrobben het terrein af na een ceremonie, harken het terrein aan, enzovoort. Deze taak wordt hen vanaf de kleuterschool aangeleerd.

Voorbereiders zetten tafels, doeken, kaarsen en religieuze uitrusting snel en efficiënt klaar. Dit werk wordt geleerd vanaf de kleutertijd.

Voorlezers lezen uit ‘The Book of Illumination’, of uit de archieven van de plaatselijke groep. Zij bewaren ook kopieën van heilige literatuur in een veilige kluis, en zijn opgeleid in oude talen. Voorlezers worden gewaardeerd om hun heldere stem en hun vermogen, om belangrijke passages te dramatiseren en tot leven te brengen.

Snijders wordt geleerd om dieren- of mensenoffers te ontleden; zij worden ook wel de ‘slicers and dicers’ (‘slagers’) van de cultus genoemd. Zij kunnen een moord snel, emotieloos en efficiënt uitvoeren. Van jongs af aan worden zij getraind.

Zangers zingen, zwaaien of leiden koren van heilige liederen bij belangrijke gelegenheden.

Hogepriester of -priesteres

De persoon, die deze functie vervult, wordt in de meeste groepen om de paar jaar gewisseld, hoewel dit in kleinere, meer landelijke groepen langer kan duren. Deze mensen besturen en leiden hun plaatselijke sektegroep. Zij coördineren de taken binnen de sekte, geven opdrachten, en geven vergaderdata door van de plaatselijke rangorde of leiderschapsraad. Zij activeren ook de telefoonlijn van de plaatselijke groep, evalueren de leden van hun plaatselijke groep op hun werk, en leiden alle geestelijke activiteiten. Zij rapporteren aan de plaatselijke of regionale leiderschapsraad over hun groep.

Trainers

Deze mensen leren de leden van de plaatselijke groep de hun toegewezen taken, en controleren de uitvoering van deze taken tijdens plaatselijke groepsbijeenkomsten, of na een toegewezen taak. Zij rapporteren aan de hogepriester/priesteres van hun groep, en aan de plaatselijke hoofdtrainer van de leiderschapsraad.

Straffers

Dit zijn de mensen die leden, die regels overtreden, of buiten of boven hun gezag handelen, bruut te straffen/disciplineren. Zij worden veracht door alle sekteleden, hoewel zij door de plaatselijke hogepriester of -priesteres worden geprezen voor hun goede werk. Meestal zijn ze fysiek sterk, en zullen ze elke methode toepassen, die nodig wordt geacht om herhaling van het ongewenste gedrag te voorkomen! De straf kan openbaar of privé zijn, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Elke lokale groep heeft meerdere straffers.

Speurders

Deze mensen sporen leden op, die hun lokale groep proberen te verlaten, en houden hen in de gaten! Zij leren honden, geweren, en stroomstootwapens te gebruiken, en alle noodzakelijke opsporingstechnieken. Ze zijn ook bedreven in het gebruik van internet, om iemands activiteiten te volgen. Ze volgen het gebruik van creditcards, uitgeschreven cheques, en gebruiken ook andere methoden om een vermist persoon te vinden.

Leraren

Deze mensen geven groepslessen aan kinderen, om hen te indoctrineren in cultus filosofie, talen en gespecialiseerde vakgebieden.

Kinderverzorgers

Deze mensen in de kinderopvang zorgen voor zeer jonge kinderen, wanneer de volwassenen op een plaatselijke groepsbijeenkomst zijn. Meestal worden alleen jonge kinderen opgevangen. Na twee jaar worden de kinderen routinematig betrokken bij een of andere groepsactiviteit, onder leiding van trainers van de jongste kinderen! Kinderverzorgers zijn gewoonlijk rustig en koelbloedig.

Koeriers

Deze leden vervoeren wapens, geld, drugs, of illegale voorwerpen over staats- of landsgrenzen. Meestal zijn het mensen, die jong en vrijgezel zijn, zonder enige andere verantwoording. Ze zijn getraind in het gebruik van vuurwapens, om uit moeilijke situaties te komen. Ze moeten betrouwbaar zijn en langs alle voorziene barrières kunnen komen!

Bevelhebbers

Deze mensen houden toezicht op de militaire training in de plaatselijke groepen, en helpen ervoor te zorgen dat deze oefeningen soepel verlopen. Zij delegeren taken aan hun ondergeschikten, en leggen verantwoording af aan de plaatselijke leidinggevende raad. In die raad zit minstens één lid, dat de militaire tak van de Illuminati vertegenwoordigt. Daarnaast zijn er veel militaire banen onder de bevelhebbers.

Gedragswetenschappers

Deze personen houden vaak toezicht op de training in lokale en regionale groepen. Deze studenten van menselijk gedrag zijn intensief betrokken bij het verzamelen van gegevens en proeven of experimenten met mensen, in naam van het streven naar kennis van het menselijk gedrag binnen het wetenschappelijke domein. Het zijn bijna universeel koude, methodische, onpersoonlijke mensen, en zij zullen alle methoden aanwenden, om trauma en de effecten daarvan op de menselijke persoonlijkheid te bestuderen! Hun voornaamste interesse gaat uit naar het zo efficiënt en duurzaam mogelijk toepassen van programmering en controle van de sekte.

Er zijn nog vele andere banen binnen de sekte!

De sekte besteedt bovendien nogal wat tijd aan het overhalen van mensen, om dit werk voor hen te gaan doen, voor niks, gratis, en laten deze (nietsvermoedende) mensen geloven dat ze hun ‘familie’, maar ook de wereld, een dienst bewijzen. De werkelijkheid is natuurlijk dat het individu wordt misbruikt en uitgebuit door de sekte: de Illuminati.

 

Bron:

Chapter Two: Jobs in the Illuminati (or Why They Spend All That Time Training People) by ‘Svali’

You may also like